måndag 31 mars 2008

Har LO någon trovärdighet?

Jag har ofta pläderat för att sveriges arbetare skulle tjäna på att ha ett partipolitiskt oberoende fackförbund. När LO uttalar sig så vet man inte om det är som fackförbund eller stödorganisation för socialdemokraterna. När det gäller försäljningen av Vin & Sprit så har LO-förbundet Livs skickat motstridiga signaler. För Dagens Industri så uttalar man sig om att Pernod är en bra ägare till Vin & Sprit. Lite senare uttalar sig en annan representant för Livs till DN i helt omvänd riktning och säger att han skulle föredragit alla de andra budgivarna. Jag vet inte om det gått partipolitik i frågan. Möjligen är det så. Eller är det helt enkelt så att den senare talespersonen mest var bekymrad för att förlora sin plats i bolagsstyrelsen?

Absolut bra betalt!

Efter en lång och mödosam resa så har regeringen genomfört en riktigt bra affär. Det statliga bolaget Vin & Sprit säljs till Pernod Ricard och köpeskillingen är imponerande xx miljarder. Det kommer att bli mycket intressant att ta del av socialdemokraternas argument för att staten skulle ha fortsatt som ägare till denna internationella vodkatillverkare. Vin & Sprit har varit ett mycket framgångsrikt företag och deras överlägset största produkt har varit vodkan Absolut. Bolaget har genom sin helt igenom kommersiella verksamhet gjort en vinst på runt 2 miljarder om året. Försäljningspriset cirka 55 miljarder innebär att Pernod Ricard betalar nästan hela 25 gånger årsvinsten vilket tyder på att man tror sig kunna utveckla verksamheten ytterligare.

Statsrådet Mats Odell har fått utstå mycket kritik under processen med att sälja vissa statliga bolag. Men dagens affär förtjänar beröm. En välordnad försäljningsprocess har resulterat i en industriellt bra affär där staten dessutom har fått mycket bra betalt.

Sydsvenskan SvD DN Ekonominyheterna Aftonbladet Kristanstadsbladet
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly

lördag 29 mars 2008

Moderaterna ökar mest där moderat politik genomförs

I stockholmsregionen genomför moderatledda kommuner den politik som socialdemokraterna kritiserar mest. Men vad tycker väljarna? Jo, där man driver moderat politik där ökar väljarstödet kraftigt för moderaterna och sjunker lika kraftigt för socialdemokraterna. Däremot lyckas tydligen socialdemokraterna att på många platser i övriga landet att skrämmas och vilseleda om vad moderat politik innebär. Men lyckligtvis lever vi i ett informationssamhälle och därför kommer informationen om vad människorna i stockholmsregionen tycker om moderat politik att spridas även till andra delar av landet. Då blir det intressant att höra vad partisekreterare Marita Ulvskog har att säga.
DN

Skälen till svängningen i storstäderna

Synovates opinionsundersökning för mars visar på kraftiga förändringar i väljarnas partisympatier. Avståndet mellan regeringen och oppositionen är fortfarande stort, 13,2 procentenheter, men det har på två månader minskat från 20,7. Det som däremot är mer dramatiskt är den stora förändringen i opinionen som skett i storstadsområdena. I januari var socialdemokraterna 10,7 procentenheter större än moderaterna i storstäderna idag leder moderaterna med hela 13,8 procentenheter! Vad kan förklara detta plötsliga scenbyte? Är det så att vi nu ser effekterna av arbetslinjen? Är det så att storstadsregionernas villaägare nu fått ett par lönebesked utan stora jämkningar för den gamla fastighetsskatten? Spelar det in att de svenska statsfinanserna är välskötta och att kronan inte faller som en sten när den finansiella oron sprids över världen? Eller är det bara så enkelt att ettårsdagsfirandet av Mona Sahlins partiordförandeskap satte fokus på innehållet i kejsarinnans politik? Det torde inte vara möjligt att på detta knappa underlag reda ut vilka skälen är för opinionsförändringarna, troligen väger alla de nämnda orsakerna in mer eller mindre. Nu är den stora frågan, kommer landet i övrigt att följa efter storstadsregionerna? Om så är fallet så kan oppositionens övertag i opinionen snabbt smälta ihop. Det blir intressant att studera SCB:s stora undersökning som kommer i juni. Då är det möjligt att tydligare se de regionala förändringarna i väljaropinionen.
DN DN/Brors SvD SvT Aftonbladet
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly
Andra bloggar om:

fredag 28 mars 2008

Alliansregeringen återupprättar arbetetslinjen

Aftonbladets debattsida går läraren Moncia Tanner Krantz till våldsam attack mot Alliansregeringen. Hon anklagar regeringen för att förakta folket och att anklaga vanliga människor för att vara smitare och fuskare. Jag tycker att Monica Tanner Krantz verkar ha fått det mesta om bakfoten. Vad regeringens politik går ut på är att fler ska vara med och efter förmåga bidra. Den socialdemokratiska regeringens politik innebar att andelen av befolkningen som arbetade sjönk. Under Alliansregeringens tid vid makten har antalet som förvärvsarbetar ökat och aldrig någonsin har så många arbetat som idag. Jag brukar jämföra samhället med en stor vagn. De som är starkast drar vagnen. För att det hela ska fungera gäller det att så många som möjligt är med och drar om än olika tungt. Om man inte orkar dra så kan man kanske i alla fall gå bredvid vagnen. De som inte orkar det heller får åka. Under den socialdemokratiska regeringen skickades folka upp på vagnen, i många fall mot sin vilja. Detta skapade i långsiktigt ohållbar situation.

Om Sverige hade fortsatt i den riktning som socialdemokraterna ledde oss så hade välfärdssystem ganska snart brakat samman. Den första effekten hade troligen blivit att den så kallade bromsen slagit till i pensionssystemet. Denna innebär att pensionerna inte räknas upp med index om inte samhällsekonomin tillåter det.
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly
Andra bloggar om:

Att äta kakan och ha den kvar

Min gode allians- och utskottskollega Stefan Attefall försöker idag göra en klassisk konst, att äta kakan och samtidigt ha den kvar. I en artikel på Min gode allians- och utskottskollega Stefan Attefall försöker idag göra en klassisk konst, att äta kakan och samtidigt ha den kvar. I en artikel på DN Debatt så föreslår han ett antal förändringar av det nya systemet för fastighetsbeskattning. Vid en hastig analys finner jag endast förslag som minskar statens inkomster, några motsvarande utgiftsminskningar kan jag inte finna. Jag blir inte särskilt imponerad!så föreslår han ett antal förändringar av det nya systemet för fastighetsbeskattning. Vid en hastig analys finner jag endast förslag som minskar statens inkomster, några motsvarande utgiftsminskningar kan jag inte finna. Jag blir inte särskilt imponerad!

Uppgörelsen om slopandet av den statliga fastighetsskatten var en helhetslösning där alla delar inte gillades av alla. Men totalt sett innebar uppgörelsen att ett antal allvarliga brister i det tidigare systemet rättades till. Den ena förändringen gynnade villaägarna, framförallt i storstadsregionerna. Förändringen innebar att den statliga skatten ersattes av en kommunal avgift med ett tak på 6000 kronor. Därmed avskaffades ett system som utgjort ett allvarligt hot mot många familjeekonomier. En annan brist i det tidigare systemet som rättades till var systemet med uppskov. Denna förändring som också var mycket viktig har inte mötts med samma publika jubel. De tidigare mycket generösa uppskovsreglerna för beskattning av realisationsvinster hade löpt amok. Statens skattefordran växte för varje år. Systemet var så generöst att skatteskulden dessutom kunde gå i arv och den var inte belagd med någon som helst avgift eller ränta. I takt med den ökade rörligheten för såväl människor som kapital kunde det konstateras att den som inte ”ville” betala sin uppskjutna skatt troligen kunde finna vägar att undvika detta. Lagstiftningen riskerade att bli godtycklig på samma sätt som hänt med förmögenhetsskatten. Det var enligt min uppfattning helt nödvändigt att vidta åtgärder för att stärka förtroendet och respekten för lagstiftningen. De nu införda reglerna om en årlig avgift (ränta) på skatteskulden innebär att systemet blir stabilt.

Stefan Attefall framför i sin artikel vidare kritik mot Adam Smiths nationalekonomiska teorier. Attefall skriver ”Marknadsekonomi behöver ordning och regler för att kunna uppstå och fungera.” Men i rättvisans namn så borde det ha påpekats att Adam Smith förordade klara regler på marknaden, han såg det som en förutsättning för ett fungerande marknadssystem.

När jag träffar Stefan nästa vecka kommer jag att fråga honom hur han avser att finansiera sina föreslagna förändringar.
SvD DI
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly
Andra bloggar om:

torsdag 27 mars 2008

The Tonya Harding option

Kampen hårdnar mellan de båda demokratiska presidentkandidaterna. För ABC uttalar nu en demokratisk partifunktionär att han befarar att Clinton sidan kan tänkas ta till "The Tonya Harding option". Mycket mer oförskämd än så är det svårt att vara i USA.
ABC SvD

Äganderätten vs Jämställdheten

Idag håller riksdagens finansutskott en offentlig utfrågning om statlig arbetsgivarpolitik och jämställdhet. Syftet med utfrågningen är att få belyst jämställdheten i staten och närmare bestämt vilken betydelse den statliga arbetsgivarpolitiken har för jämställdheten. Inom politiken har det på relativt kort tid skett stora förändringar när det gäller könsfördelningen bland valda ledamöter. Jag tror att partierna till stor del genomfört denna förändring som en anpassning till ”marknaden”. Marknaden i detta fall är väljarna. En mansdominerad lista har bedömts mindre ”säljbar” till väljarna än en blandad. När det gäller staten i övrigt går inte utjämningen mellan könen lika fort. Måhända beror detta på att förändringsincitamenten här ser annorlunda ut. Intresset för vilket kön de cirka 200 generaldirektörerna har är nog trots allt av avsevärt större intresse bland de som aspirerar på tjänsterna än bland väljarna. Likaså går förändringen långsamt när det gäller de privata bolagens styrelser. De privata bolagen arbetar också på en marknad. Här avgörs inte bolagens framgång genom val utan genom ekonomiskt resultat. Det bolag som har en styrelse som underpresterar kommer i sinom tid att slås ut av bolag med bättre styrelser. I en marknadsekonomi där man tror på ägarrätten borde styrelsesammansättningen inte vara en fråga för staten. Ägarna ska ha rätten att fritt välja styrelse. Om styrelsen inte levererar så kommer ägarna stå för förlusten. Den som är satt att förvalta andras pengar i fonder och försäkringsbolag borde följa samma princip. En pensionsförvaltares fokus borde vara att ge spararna en god och säker avkastning. Om kunderna i efterfrågar diverse andra placeringsprinciper då kommer, i en fungerande marknadsekonomi, branschen att anpassa sig efter detta.

Dagens utfrågning handlar som sagt om den statliga arbetsgivarpolitiken. Den befinner sig i en komplicerad position. Den är inte lika direkt konkurrensutsatt som politiken och näringslivet. Det ska bli intressant att ta del av föredragningarna och lyssna till diskussionerna, måhända finns det även anledning att ställa någon fråga. Utfrågningen sänds i SvT 24 direkt med start 09.30.

För en tid sedan hade vi riksdagsledamoten Anna König Jerlmyr som gäst i den politiska talradion dinledamot.se. Då fick vi bland annat möjligheten att diskutera frågan om kvotering och särbehandling. Du kan höra programmet om du följer den här länken, det tar 15-20 sekunder tills programmet startar.

Riksdagen DN DN Ekonominyheterna
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Andra bloggar om:

onsdag 26 mars 2008

Knuff skapar nya kontakter

Jag har lagt in en funktion Knuff på bloggen. Den gör att andra bloggare som skriver inlägg med länk till den här bloggen får sitt inlägg redovisat i en ruta till höger på denna blogg (efter att man skrivit inlägget krävs det också att man pingar nyligen.se). Detta är en mycket spännande funktion och så sent som idag innebar den att jag upptäckte en ny blogg. Det var bloggen Klotband som gav sig till känna och jag har fört upp den på min länklista.

Obama och Clinton - Drömduo för John McCain

Jag har tidigare skrivit om att John McCain gynnas av det demokratiska ”inbördeskriget”. Men frågan är om han inte skulle gynnas ytterligare av om Obama och Clinton ställde upp i presidentvalet i november tillsammans. Till skillnad från många tror jag inte att Clinton är ett särskilt lyckat vice presidentval för Obama. Med i boet kommer också en tidigare president som kommer vara ett kraftigt störmoment. När det gäller att vinna valet så tror jag inte heller att Hillary Clinton kommer att vara ett särskilt bra VP val. Hon är en av de amerikanska politikerna som alltid kommer högst i mätningar av väljarnas negativa uppfattningar. Med Obama och Clinton på samma valsedel så kommer demokraterna att stöta bort många väljargrupper som istället kommer att rösta på John McCain. När det gäller en valsedel med den andra ordningsföljden d.v.s. Clinton och Obama så har jag svårt att se varför Obama skulle acceptera den. Dels talar allt för att han kommer att vinna det demokratiska primärvalet, dels är han ung och kan komma att få nya chanser att bli president. Dessutom ter sig vicepresidentrollen under Hillary Clinton med make som tämligen begränsad.

När jag bestämde mig för att stödja John McCain i det amerikanska presidentvalet stod han i oddset 1:38. Idag har oddset sjunkit till 1:2,50. Jag anser att även det är ett attraktivt odds.
Aftonbladet
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly
Andra bloggar om:

Farligt med enkönade miljöer?

Kritiken av gårdagens utspel från Maud Olofsson är massiv på dagens ledarsidor. Från höger till vänster så sågas förslaget. Bäst tycker jag att det hela summeras av Ragnar Roos på DN. Till och med den centrtrogna ledarsidan i Norrtelje Tidning är kritisk mot centerledarens utspel. Efter att ha räknat upp ett antal tunga invändningar mot förslaget avslutar man dock centertroget överslätande: ”Det må vara rätt tänkt, men blev fel ändå”.

Maud Olofsson säger att hon har tre jobb, det kanske räcker med det. Kanske borde hon börja praktisera lite arbetsdelning. Det vore bra om partiets finanspolitiker och gärna med hjälp av finansdepartementets experter får analysera förslagen innan de torgförs i massmedia. Bara för att förslaget kommer ifrån kvinnoförbundets ordförande behöver det ju inte ”sväljas” utan föregående granskning. Maud Olofsson brukar ju framföra att enkönade organisationer är dåliga, var detta kanske ett exempel på just detta? Nej Maud, lägg barnbidragsförslaget i papperskorgen och ta tag i två av dina arbetsuppgifter istället energipolitiken och regelförenklingen för företagarna.
Mina tidigare blogginlägg i frågan 1 2

Sydsvenskan SvD Aftonbladet Expressen
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly

Andra bloggar om:

Vilken väg väljer Mona Sahlin?


Den socialdemokratiska mellanöstern-politiken är nu föremål för bokskrivande. Senast i raden att beskriva den är Pierre Schori. Det är mycket tydligt att han kraftfullt ogillat Göran Perssons mer ”Israel-accepterande” linje. En annan ledande aktör, Pär Nuder, skriver också på en bok. Det ska bli intressant att läsa om han väljer att redan nu tillföra något i frågan. Många har ju hävdat att han tillsammans med Göran Persson bidrog till den socialdemokratiska omorienteringen. Kan detta måhända ha spelat in när Pär Nuder ska ha tackat nej till att bli utrikespolitisk talesman? Är det så att Mona Sahlin planerar att vrida tillbaka den socialdemokratiska utrikespolitiken och åter göra den mer palestinasjalsinspirerad?

I veckans avsnitt av den politiska talradion dinledamot.se gästas vi av riksdagsledamoten Gustav Blix. Gustav är ledamot av utrikesutskottet och nyss hemkommen från en resa i mellanöstern. Nu utsätts han för första gången för mina och Jacobs frågor och påstående. Vi ser fram emot att ha utrikespolitikern Gustav Blix som en återkommande gäst i programmet.

Du kan lyssna på programmet genom att klicka på denna länk, det kan ta 15-20 sekunder till programmet startar.

SvD SvD
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly
Andra bloggar om:

tisdag 25 mars 2008

Har centern drabbats av ett återfall?

I morse kommenterade jag Maud Olofsson snedsteg rörande behovsprövade bidrag. Just återkommen till datorn efter en förmiddag i finansutskottet är det trevligt att konstatera att i stort sett alla mer tongivande politiker tycker på samma sätt som jag. Likaså sågas Maud Olofssons ogenomtänkta förslag av ett antal bloggande nationalekonomer. Vad som är mer skrämmande eller möjligen lustigt är att ett flertal centerpartister uttalar sitt stöd för förslaget. Detta stöd kommer i vissa fall från samma personer som brukar tala sig varma för platt skatt! Det ska bli intressant att höra hur de reder ut den intellektuella härdsmältan. För om det inte sker så kan man befara att centern fått ett återfall och inte längre bygger sin politik på vad som är bra för helheten.

Stureplanscentern Ordf. CUF Andreas Bergh DN SvD
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Andra bloggar om:

Vice statsministern går emot arbetslinjen

Nu trillar också Maud Olofsson i populistfällan och ger luft till förslaget att inkomstpröva barnbidraget. Det här är ett förslag som regelbundet återkommer och som måhända vid en ytlig betraktelse låter klokt. Men om man studerar effekterna lite närmare finner man ett antal svagheter. Centerpartisten Annika Qarlsson argumenterar för att bara de med årsinkomster under 240 000 kronor skulle få barnbidrag. Detta skulle skapa en kraftig skattekil och skadliga marginaleffekter för alla med löner runt 20 000 kronor i månaden där det inte skulle löna sig att arbeta mer eller ta ett högre betalt jobb. Det är just dessa skadliga marginaleffekter som Alliansregeringen har arbetat för att avskaffa. Dessutom har det generella barnbidraget varit synnerligen effektivt. Den administrativa kostnaden för det har varit obetydlig.

Förhoppningsvis var Maud Olofssons uttalande om barnbidraget ett ogenomtänkt svar på en överraskande fråga. Att SvD valt att slå upp uttalandet som förstanyhet tyder på att även de inser ”nyhetsvärdet” i att vice statsministern stöder förslag som går på kontrakurs mot regeringens politik.
SvD DN Aftonbladet SvD
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Andra bloggar om:

måndag 24 mars 2008

Landsbygden behöver mindre av storstadspolitik

Den vanligen marknadsorienterade Maud Olofsson gjorde i påskhelgen ett olyckligt avsteg från huvudfåran. Det verkade som om näringsministern ansåg att bensionbolagen skulle låta "samhällsnyttan" vara vägledande för hur de bedrev sin verksamhet. Så kan hon väl ändå inte på allvar ha menat. Troligen drabbades hon av en målkonflikt mellan "gynnande av miljöbränslen" och värnandet om landsbygden. Den tidigare socialdemokratiska regeringen har genom sitt krav på miljöbräsleförsäljning drivit på nedläggningen av bensinstationer på landsbygden. Detta är ytterligare ett exempel på när storstadsperspektivet har fått råda. Det är rätt slående att det drivande partiet i dessa frågor är miljöpartiet. Många kan nog tro att miljöpartiet har sina väljare i landsbygden. Så är dock inte fallet. Starkast är miljöpartiet i storstäderna. Det är dessa storstadsbor som driver igenom alla dessa landsbygdsfientliga förslag. Det är storstadsborna som vill bestämma hur många vargar vi landsbygdsbor ska ha strykande runt våra gårdar.

Om man vill landsbygdens befolkning väl så ska man sluta med detaljstyrandet från Stockholm. Tillåt inte förvuxna stadsdelspolitiker att besluta över förhållandena på landsbygden.

Här i Lohärad faller snön, det brinner trivsamt i kökspannan. Passar man sig inte så blir det väl snart förbjudet att elda med ved i egen panna.

SvD

Dags för socialdemokraterna att bekänna färg!

Försäljningen av statens aktieinnehav i ett antal bolag har ådragit sig stort politiskt intresse. Socialdemokraterna har opinionsmässigt skickligt eldat på medborgarna mot försäljningarna. Av debatten har man kunnat få uppfattningen att det råder en kraftig ideologisk åsiktsskillnad när det gäller denna fråga. Sanningen är dock den att även tidigare socialdemokratiska regeringar sålt statliga bolag. Bland såväl borgerliga som socialdemokratiska finanspolitiker har det sedan 90-talet varit en gängse uppfattning att staten i första hand ska sätta upp spelreglerna och svara för tillsynen och att det privata näringslivet ska äga företagen. Undantag från den regeln har gjorts om det funnits särskilda skäl därtill. Ett exempel på detta kan vara att det inte finns en fungerande marknad inom affärsområdet eller att bolaget förvaltar strategisk egendom. När socialdemokraterna tar till brösttoner inför de nu förestående försäljningarna så beror det antingen på att man hycklar eller att man vänt tillbaka till en mer socialistisk samhällssyn med socialiseringar och varför inte löntagarfonder. Om det är det senare som är fallet så är det remarkabelt och borde utsättas för medias granskning.

På debattsidan i dagens Aftonbladet skriver Håkan A Bengtsson, VD i Arenabolagen, om statens bolagsägande. Det framgår tydligt att han anser att statligt ägande är av godo.

Låt mig därför gå igenom de bolag som regeringen avser sälja:
Vin & Sprit – Bolaget tillkom genom uppköp av ett antal privata sprittillverkare. Detta gjordes för att staten skulle få en starkare kontroll av sprittillverkningen. Syftet med detta var till del alkoholpolitiskt. Idag är V&S i första hand en exportör av Absolut Vodka. Verksamheten bedrivs helt affärsmässigt och det tidigare syftet är ej längre giltigt.
Telia – Härstammar från myndigheten Televerket. Tillkom när telefonnätet byggdes ut. En tidigare socialdemokratisk regering börsnoterade Telia och sålde aktier till investerare och allmänhet. Den socialdemokratiska regeringen genomförde dessutom en strukturaffär med finska Sonera vilket ytterligare spädde ut statens ägande. Telia arbetar idag på en konkurrensutsatt marknad där det finns flera privata aktörer.
Nordea – Härstammar från ett antal bankfusioner. Det statliga ägandet har huvudsakligen tillkommit på grund av bankkriser där staten gått in och tagit över. Staten äger idag 19,9 % av aktierna i Nordea. Banken verkar på en konkurrensutsatt internationell marknad med flera privata aktörer.
SBAB – Bildades 1985 för att förvalta de statliga bostadslånen som dittills hade skötts av Boverket. Är idag ett kommersiellt bolåneinstitut.
Vasakronan – Bedriver uthyrning av huvudsakligen kontor och butiker på en kommersiell marknad.

En liten faktauppgift rörande OMX (Stockholmsbörsen). Genom statens försäljning av sin aktiepost, 6,6 % av aktierna, i OMX möjliggjordes en fusion med amerikanska NASDAQ. På det sättet skapades en stark transatlantisk aktör. Bolaget heter numer NASDAQ OMX och är ett noterat bolag. Håkan A Bengtssons uppgift att Stockholmsbörsen skulle vara ägd av staten Dubai är därför helt felaktig.

Det är hög tid för socialdemokraterna att bekänna färg. Vill man fortsätta på den mer marknadsekonomiska linjen som man slog in på under Kjell-Olof Feldt och Göran Persson. Eller vill man under Mona Sahlin vända tillbaka till socialismen av 70- och 80-tals modell. Menar man allvar när man tar kampen för statligt ägande? Avser man gå till val 2010 på krav om att staten ska äga fler företag? Jag tror inte att vi kommer få några konkreta svar på dessa frågor.
Aftonbladet

söndag 23 mars 2008

Politik med biverkningar

Politik är en svår konst. När den utövas väl så sammanfaller vad som är samhällsekonomiskt bra med vad som är populärt i väljarkåren. Ofta påverkar dock dessa två förhållanden i lite olika riktningar. Ett område som nu är väldigt uppmärksammat är klimatpolitiken. Här försöker partierna att vinna väljarnas gunst genom att försöka överträffa varandra genom kombinationer av ”klimatskatter”, ”klimatbonusar” och ”klimatsubventioner”. Det bästa vore om alla dessa innovativa förslag granskades ingående innan de sjösattes. Likt läkemedel finns det stor risk att förslagen har dramatiska bieffekter utan att vara verksamma mot problemet de är satta att lösa. Konjunkturinstitutet har gjort en mycket tänkvärd analys av ett tidigare miljöprogram, nämligen klimatinvesteringsprogrammet Klimp. Här är länkar till rapporten och en artikel från tidskriften Ekonomisk debatt.
För några veckor sedan var moderaternas representant i klimatberedningen gäst i vårt radioprogram dinledamot.se. Du kan lyssna på samtalet med Sofia Arkelsten genom att följa den här länken.
SvD
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly
Andra bloggar om:

lördag 22 mars 2008

The Long Tail

Sedan 15 november 2007 producerar jag och Jacob Birkeland varje vecka ett politiskt talradioprogram, dinledamot.se. Programmet finns tillgängligt via Internet och det är också möjligt att prenumerera på det via RSS eller via e-post (i det senare fallet skickar ni bara namn och e-postadress till Jacob). Sedan en knapp månad tillbaka sänder vi också programmet via traditionell rundradio i Norrtälje (Radio Roslagen). Vi är givetvis öppna för att låta andra radiostationer sända vårt program, om du är intresserad av det så hör av dig.

Till dags dato har vi haft nästan 1500 nedladdningar av våra program. Man kan fundera över om det är mycket eller lite. Om man beaktar hur få medborgare som kommer till politiska möten så tror jag nog att många av mina kollegor blir gröna av avund när de hör siffran. Jämför jag å andra sidan med publiken min gamle värnpliktige Kristan Luuk hade i melodifestivalen så är 1500 skrämmande lågt. Jag tror att politisk talradio har framtiden för sig och att potentialen för programmet är avsevärt högre än dagens knappt hundratalet nedladdningar per avsnitt. En intressant observation är att gamla avsnitt fortfarande laddas ned. Detta är ett bevis på fenomenet ”The Long Tail”. Tack vare de elektroniska lagringsmöjligheterna finns alla inspelade avsnitt tillgängliga. Detta gör att även gamla avsnitt lyssnas på ännu. Det är slående att vårt första avsnitt därigenom är det totalt sett mest avlyssnade. Om du har synpunkter, kommentarer och idéer om programmet så hör av dig. Enklast når du mig via e-post.
_________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly
Andra bloggar om:

Ovanligt klokt av Sture Nordh

TCO:s ordförande, den tidigare socialdemokratiske statssekreteraren Sture Nordh, har varit en aktiv kritiker av de flesta av regeringens reformer. I flera fall har han hotat med att anmäla regeringen till diverse internationella domstolar. Hittills har det, av förklarliga skäl, varit tyst om hans rättsliga framgångar. Sture Nordh har varit emot de allra flesta av regeringens förslag för att sänka sina utgifter detta hindrar honom dock inte för att idag föreslå skattesänkningar. På vilket sätt dessa skattesänkningar ska finansieras ger dock Sture Nordh inga svar.

Men trots ovanstående invändningar tycker jag att Sture Nordh och medförfattaren Peter Egardt har rätt när det gäller marginalskatterna. Likväl som det ska löna sig att försörja sig via förvärvsarbete ska det löna sig att öka sin egen produktivitet genom ökad yrkesskicklighet eller högre utbildning. Därför bör brytpunkten för den statliga skatten höjas. Dessutom bör brytpunkten kopplas till index på ett sådant sätt att antalet som passerar den blir färre för varje år. Även värnskatten bör slopas och strävan bör vara att den högsta marginalskatten stannar vid 50 %. Tyvärr är dessa båda reformer svåra att genomföra politiskt trots att de är klart försvarbara ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Men en sänkning av marginalskatterna för inkomsttagare över 27 383 kr i månaden kommer att mötas av högljudda vänsterprotester. Därför är det bra och modigt av Sture Nordh att, förhoppningsvis mer än tillfället, frigöra sig från oppositionsrollen och tänka politiskt friare. Med stöd av TCO och Saco borde regeringen kunna stå rustad mot den samlade vänsterpropagandan och orka driva igenom i första hand en höjning av brytpunkten och på sikt ett slopande av värnskatten.
SvD
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly intressant

Andra bloggar om:

fredag 21 mars 2008

Demokraternas primärvalskampanj blir allt grövre

Det demokratiska partiet har verkligen lyckats ställa till det för sig i det pågående primärvalet. Vid presidentvalet 2000 anklagade demokraterna staten för valets genomförande och för att Al Gore inte vann valet. Sanningen var dock att det var demokraterna som styrde i de distrikt i Florida där valprocessen kollapsade på grund av undermålig utrustning. När det gäller demokraternas primärval hamnar också skulden hos det demokratiska partiet. Genom ett antal beslut har nu situationen uppstått att dels kommer väljarna i Florida och Michigan inte ha något inflytande över valet av presidentkandidat. Detta gör att den redan rätt grova valkampanjen mellan Barack Obama och Hillary Clinton tenderar till att bli ännu grövre.

Men när Hillary Clinton försöker nyttja diskussionen runt Barack Obamas kyrka Trinity United Church och dess pastor Jeremiah Wright så leker hon med elden. Detta beskrivs mycket väl av detta inslag från MSNBC.

SvD DN
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly
Andra bloggar om:

onsdag 19 mars 2008

Medlemsmöte i Norrtälje

Ikväll har jag varit på medlemssmöte med moderaterna i Norrtälje-kretsen. Förutom de aktuella kommunalpolitiska frågorna diskuterade vi hur vi kan få fler medlemmar. Trots att vi jämfört med många andra kommuner har rätt många medlemmar så vore det bra om vi blev fler. Detta behövs dels för att vi ska kunna besätta alla politiska uppdrag men också för att vi ska kunna bedriva ett aktivt opinionsarbete. Det kom fram många bra förslag. Som en första liten insats i rekryteringsarbetet så ägnar jag resten av detta blogginlägg till information om hur man blir medlem.
Det finns flera sätt att bli medlem

1. Ring telefonnummer 0939-100 30 00. Medlemsavgiften på 100 kronor belastar då automatiskt din telefonräkning. Tänk på att först fråga den som betalar telefonräkningen om lov.

2. Skicka ett mail till info@moderat.se så skickar partiet ett inbetalningskort. Du kan också sätta in 100:- på postgiro 29 59 58-3 ange då namn, adress, telefon och ev. e-postadress samt om du vill vara medlem i partiet eller MUF.
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Andra bloggar om:

Surt sa räven...

Oppositionens reaktion på förslaget om lägre arbetsgivaravgifter för ungdomar var ovanligt "surmagat". Försöken att presentera en egen politik är tama. Det man föreslår är att ungdomarna istället för att komma ut i arbetslivet ska förvaras i olika system. Tomas Eneroth (s) tror till och med att högre arbetsgivaravgifter leder till fler ungdomsjobb. Om han menar allvar med detta så borde väl socialdemokraterna föreslå kraftigt höjda arbetsgivaravgifter.
Aftonbladet

Podradio om finansiell oro

Veckans avsnitt av den politiska talradion dinledamot.se handlar om den finasiella oron samt tillståndet inom försvaret. Jacob "hissar och dissar" och jag avslutar med några slutord, denna gång handlar det om behovet av klarspråk inom säkerhetspolitiken.

För att starta programmet så klickar du bara på denna länk och väntar en liten stund tills programmet startar.
Vårt radioprogram sänds nu också via Radio Roslagen. Där sänds dinledamot.se fredagar 18.00 och lördagar 14.00. I Norrtäljeområdet är frekvensen 107,8 och i Hallstaviksområdet 104,1.
DN Makrobloggen

Jag tycker att det nya förslaget är bättre!

Anders Borg och Maud Olofsson presenterade idag regeringens förslag till sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar. Detta är resultatet av att det ursprungliga förslaget med skattesänkningar för vissa utvalda tjänstebranscher stoppades av EU. De två ministrarna beklagar att EU stoppade det ursprungliga förslaget och sa att det nu presenterade var det näst bästa. För egen del tycker jag nog snarare att det här förslaget är bättre än det ursprungliga. Det stoppade förslaget skulle teoretiskt givit fler arbetstillfällen än det nu presenterade. Dock innehöll det ursprungliga förslaget ett antal krångliga gränsdragningsfrågor. Det är viktigt att skattesystemet är enkelt och enhetligt. Det nu presenterade förslaget är mycket rakare och enklare.

Förslaget innebär att arbetsgivaravgifterna sänks med 6,3 miljarder. Sänkningen gäller alla ungdomar under 26 år. Detta gör att trösklarna in på arbetsmarknaden sänks. Totalt sänks arbetsgivaravgiften med 6,3 miljarder. Jag tycker att detta är ett mycket bra förslag. Genom att det blir lättare för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden så ökar deras möjligheter att etablera sig i ”vuxenvärlden”. Sänkningen motverkar också effekterna av den sammantryckta svenska lönestrukturen. Löneavtalen med sina relativt höga ingångslöner har ofta lett till att det varit för kostsamt för företag att anställa oprövade ungdomar. Förslaget avses att träda i kraft 1 januari 2009.
DN Aftonbladet

Dags att tala klarspråk om säkerhetspolitiken

Att vara svensk försvars- och säkerhetspolitiker torde kräva sin man respektive kvinna. Inte nog med att ämnet är stort och komplicerat det innehåller också en särskild politisk logik eller kanske snarare brist därpå. På grund av den långa perioden av förljugen neutralitet så har befolkningen indoktrinerats. Detta gör att det idag finns en uppfattning medveten eller omedveten att det vore opinionsmässigt oklokt att börja tala klarspråk när det gäller säkerhetspolitiken. Om man inte kan göra rätt kan man då kompensera detta genom att ta steg i rätt riktning? Det är enligt min uppfattning den stora frågan när det gäller det nu aktuella nordiska försvarssamarbetet.

Under förevändningen att hitta kostnadseffektiva lösningar flätas de nordiska försvaren allt mer samman. Detta har flera fördelar men det finns också en mycket stor risk med detta samarbete om det utvecklas fel. Inget av de nordiska länderna är betjänta av att säkerhetspolitiken regionaliseras och att de nordiska ländernas säkerhet frikopplas från det transatlantiska samarbetet. Det nordiska försvarssamarbetet får därför inte innebära att Norge och Danmark isolerar sig utan istället måste Sverige och Finland integreras i det transatlantiska samarbetet. Nu gäller det att våra ledande säkerhetspolitiker i båda de politiska blocken vågar stå upp och säga det. Det duger inte att bara fiska efter kortsiktiga opinionsvinster.
DN
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly
Andra bloggar om:

tisdag 18 mars 2008

Regeringen har kraft och mod att göra rätt

Det är inte alltid som de bästa politiska förslagen får det mest positiva mottagandet. De nu föreslagna förändringarna i sjukförsäkringen är mycket bra för Sverige. Däremot får vi nog räkna med att det kommer att framföras mycket kritik mot förändringarna. Den grundläggande idén bakom förändringen är att vända trenden att allt fler sjukskrivs bort från arbetsmarknaden. Lite förenklat kan man säga att systemet ska utgå från vilka arbetsinsatser man kan utföra inte vilka man inte kan utföra. Jag brukar exemplifiera med att istället för att fortsätta att vara en sjukskriven byggjobbare så ska man vara en arbetsför vaktmästare.

När jag talar om politikens dilemma brukar jag jämföra två beslut. Det ena införandet av en särskild rabatt vid inköp av en miljöbil är enligt min uppfattning ett rätt tveksamt beslut. Denna typ av bidrag skapar en ryckig marknad och bidrar dessutom till rent sjuka marginaleffekter. Mest miljövänlig är väl den som inte köper någon bil alls! Dessutom motiveras bilisterna att byta bil tidigare än vad som annars skulle ha skett, hur mycket koldioxid ger inte denna högre omsättningstakt upphov till. Införandet av miljöbilsbonus har dock mottagits positivt av väljarna trots att det samhällsekonomiskt är mycket tveksamt. Det andra beslutet jag brukar använda som exempel är slopandet av förmögenhetsskatten. Mycket tyder på att den svenska samhällsekonomin gynnas av detta beslut. Pengar stannar i Sverige och bidrar till ökad tillväxt. Den tidigare förmögenhetslagstiftningen bidrog också till kontraproduktiv skatteplanering. Slopandet av förmögenhetsskatten har dock blivit negativt mottaget av väljarna. Det har varit lätt för oppositionen att vinna poäng på att regeringen ”gynnar de rika”, trots att Sverige är den stora vinnaren.

Det är bra att alliansregeringen orkar göra det som är rätt även om det inte vinner några kortsiktiga popularitetspoäng. Därför är det bra att man nu sjösätter ett så ambitiöst reformeringsprogram av sjukförsäkringen.
Aftonbladet DN

Samarbete bästa lösningen

Idag landar en spännande proposition på riksdagens bord. Den avhandlar ett transatlantiskt samarbete rörande strategisk flygtransport. Strategisk transport har varit ett sorgligt eftersatt område i det Europeiska försvarssamarbetet. Genom att gå samman skapas nu möjligheterna att köpa och driva tre stycken C-17. Detta samarbete har många fördelar. Dels sprids kostnaderna på flera länder, dels ökar möjligheterna till hög nyttjandegrad av flygplanen. Förutom Sverige och Finland så tillhör alla de 15 samarbetsländerna Nato. Därigenom bidrar samarbetet också till att ytterligare minska den svenska beröringsskräcken när det gäller den transatlantiska militäralliansen. Om Natokopplingen torde det väl bli en del debatt i kammaren. Det ska då bli intressant att höra vilket spår som ledande socialdemokratiska försvars- och säkerhetspolitiker väljer. Kommer de att tala för en lösning som de troligen innerst inne stöder eller kommer de att försöka vilseleda väljarna och skrämmas med Natospöket?
Video från SvT SvT SvD DN
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly
Andra bloggar om:

John McCain vinner på demokraternas ”inbördeskrig”

Nästa demokratiska primärval genomförs först 22 april. Men trots detta kan det mycket väl vara under de kommande veckorna som såväl nomineringen som hela presidentvalet avgörs. Genom att det är så jämnt mellan de två kvarvarande demokratiska kandidaterna har kampen blivit synnerligen hård. Båda sidor gör sitt ”bästa” att utmåla sin motståndare som en dålig presidentkandidat. I takt med att tonläget höjs så ökar sannolikheten för att många demokratiska väljare avstår från att stödja ”den andra” kandidaten vid valet i november. Det demokratiska partiet under ledning av Howard Dean har dessutom ställt till det ordentligt för kandidaterna genom diverse beslut runt hur valet av kandidater ska genomföras och räknas. Ju längre den demokratiska nomineringscirkusen fortsätter desto bättre för John McCain. Såväl min favorit bland politiska diskussionsprogram, ABC:s ”This Week”, som NBC:s utomordentliga ”Meet the Press” tar upp frågan i veckans program.
http://abcnews.go.com/Video/playerIndex?id=4460397SvD DN
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly
Andra bloggar om:

måndag 17 mars 2008

Läkarna och Försäkringskassan har en otacksam uppgift

Hur kommer det sig att många läkare sjukskriver sina patienter trots att de inte anser att de borde det? En undersökning gjord av Lars Englund vid Centrum för klinisk forskning i Dalarna visar att den som vill bli sjukskriven har stor chans att bli det. Denna slutsats stämmer väl med min egen uppfattning. Personligen har jag endast en mycket begränsad erfarenhet av att besluta om sjukskrivning. Som plutonchef i armén i början av 80-talet så hade man rätten att tjänstebefria soldater p.g.a. nedsatt tjänstbarhet (sjukdom). Jag insåg ganska snabbt att önskan att bli sjukskriven ofta saknade samband med den enskilde soldatens hälsotillstånd. Det var inte den sjukaste soldaten som var "flitigast" på att ansöka om tjänstebefrielse. Om vårt sjukförsäkringssystem inte ska falla samman krävs två åtgärder. För det första får sjukersättningarna inte vara för höga, det får inte vara ekonomiskt fördelaktigt (inklusive resor, mat m.m.) att vara borta från jobbet. Det får heller inte vara så att sjukförsäkringen används som en förtäckt arbetslöshetsförsäkring. För den sjukskrivne soldaten innebar det att han fick ha inre tjänst och städa kasern. För det andra krävs det att läkare och försäkringskassa inte faller undan för påtryckningar. De som hårdast driver sin ”rätt” brukar sällan vara de som är sjukast.

Det är bra att dessa frågor kommer upp till debatt. Det är lätt att kritisera Försäkringskassan för att den är hård och hjärtlös. Men vilken är konsekvensen om den istället vore undfallande. Jo då skulle vi riskera att hela den allmänt finansierade välfärden föll samman.
DN SvD

The Economist hemlevererad till Lohärad

Martin Gelin går i SvD till angrepp mot min favorittidning The Economist. Jag har varit prenumerant på tidningen i snart 20 år och läser den med stor behållning. Än bättre har det blivit nu när man får den hemlevererad till Lohärad på lördagsmorgonen. Visst tar tidningen ut svängarna men det är det som bidrar till att göra läsningen så njutbar. The Economist räds inte heller att gå emot den för tillfället rådande likriktade uppfattningen. Ett höjdarexempel på detta var dödrunan över prinsessan Diana. När det gäller Martin Gelins kritik av tidningens källmaterial så håller jag inte med. Visst har det funnits artiklar där ämnet skulle tjänat på att belysas av fler uppgiftslämnare. Men det finns alltid mycket sanning i det som skrivs även om det precis som för alla andra tidningar inte är hela sanningen.
Wikipedia om The Economist

Lotta Gröning och Gordon Gekko gör gemensam sak

Emellanåt blossar det upp en debatt runt ersättningarna till bolagsdirektörer. I ett flertal fall finns det säkert grund för kritiken. Undersökningar visar att sambandet är svagt mellan den ekonomiska ersättningen till ledningen och bolagens utveckling. Det är dock inte statens uppgift att reglera företagens ersättningssystem. Istället är det ägarna som måste ta sitt ansvar och utöva sitt ägarinflytande. Lagstiftningen måste dock förhindra att en majoritetsägare och bolagsledningen i samverkan missgynnar minoritetsägarna.

I kampen mot för högt ersatta bolagsledningar hamnar Lotta Gröning på samma linje som filmen Wall Street’s Gordon Gekko. Hans ”Greed is Good”-tal finns på Youtube.
http://www.youtube.com/watch?v=JaKkuJVy2YA

En utmaning för den nya rikspolischefen

Debatten runt offentlig verksamhet fokuserar väldigt ofta på resursförbrukningen. Men det är inte resursförbrukningen som medborgarna upplever det är levererad effekt. Om man jämför med en bil så är det väl inte någon konsument som tycker att bilen som förbrukar mest drivmedel är bäst oavsett vilka prestanda den har. Inom polisen verkar man ha det svårt med produktiviteten. Flera forskningsrapporter har gett signaler om att det är något fel med ledarskapet som gör att unga ambitiösa poliser snabbt bryts ned och blir improduktiva. Vi får hoppas att den kommande rikspolischefen lyckas vända denna trend och ger oss en poliskår som effektivt arbetar med brottsbekämpning.
SvD

söndag 16 mars 2008

Vad säger Carolas kritiker nu?

Kan schlager verkligen vara politik? Om man läser Nanna Gillbergs debattartikel i Aftonbladet kan man få det intrycket. Dessutom är det ett stort antal politiska bloggare som har kommenterat melodifestivalen. Det ska bli roligt att läsa min opponent Kristian Krassmans kommentar till Nanna Gillbergs artikel. Han bidrog aktivt till hetsen mot Carola, tycker han att det var ett utslag av Jantelagen?

För egen del tycker jag fortfarande att "Det börjar verka kärlek banne mig!" är den bästa vinnaren hittills :-)

Mona Sahlin är inte Göran Persson

På tisdag har Mona Sahlin varit partiordförande för socialdemokraterna i ett år. De flesta av de svenska tidningarna har stora artiklar om hennes första år på partitronen. På DN Debatt drar Mona Sahlin upp riktlinjerna för sin politik. I mycket skulle man kunna tro att artikeln var skriven av en SSU-ordföranden snarare än av en socialdemokratisk partiordförande. Jag tillåter mig att här kommentera ett antal av hennes yviga påståenden och förslag.

Mona Sahlin beklagar att sysselsättningen nästa år bara beräknas öka med 20 000 personer. I vilken värld lever Sahlin? Har hon överhuvudtaget tagit del av den stora finanskrisen i USA som har spridningseffekter till Europa. Mycket tack vare regeringens strama finanspolitik så har Sverige klarat sig bättre denna gång än vid tidigare internationella kriser.

Mona Sahlin skriver vidare: ”… kvar är bara engångssummor efter rean på statliga företag.” Vilken REA avser Sahlin? Två försäljningar har genomförts. Dels såldes en del av statens innehav i Telia för 18 miljarder till en kurs av 50 kronor per aktie. I fredags stod teliaaktien i 46,50. Värdet av aktierna som såldes är idag drygt 1 miljard lägre än vad staten fick betalt. Den andra försäljningen som genomförts är det mindre innehavet i OMX. Här betalade köparna i stort sett dubbelt så mycket som aktierna var värderade till när socialdemokraterna innehade regeringsmakten. Dessutom innebar försäljningen att det skapas en stark global börsaktör, NASDAQ-OMX, med stor närvaro i Stockholm.

Mona Sahlin försöker också skylla dagens inflation på regeringen. Sanningen är dock att inflationen är samma som i EU och lägre än i USA. Dessutom beror inflationen i huvudsak på faktorer som ligger helt utanför regeringens påverkan. Höjda internationella energi- och livsmedelspriser är det som svarar för prisökningarna.

Men vad föreslår då Mona Sahlin (Mina kommentarer inom parantes):
- Höjd ersättning i arbetslöshetsförsäkringen (Denna åtgärd leder enligt ekonomisk forskning till ökad arbetslöshet, minskat arbetskraftsutbud och i förlängningen högre inflation).
- Höjd sjukersättning (Vi vet av erfarenhet att detta leder till högre sjukskrivningstal och försämrad offentlig ekonomi).
- Ökad volym för högskolan (Volym före kvalitet i den högre utbildningen skadar den högre utbildningen och skadar Sverige).
- Satsa mer på komvux (Ytterligare ett sätt att minska arbetskraftsutbudet).
- Högre nationella klimatambitioner än konkurrensländerna (Innebär att svensk basindustri blir tvungen att emigrera).
- Höjd statlig marginalskatt (Ett rent populistiskt förslag, mycket tyder på att de höga marginalskatterna är skadliga för ekonomins utveckling. Detta är också ett steg iväg från den stora skattereformen som syftade till att ingen skulle ha högre marginalskatt än 50 %.)
- Återinför förmögenhetsskatten (Ytterligare ett populistiskt förslag som skadar svensk ekonomi och tillväxt).

Jag ser bara två förklaringar till Mona Sahlins yviga påståenden. Antingen är hon ekonomiskt okunnig och saknar intresse för att följa den internationella utvecklingen eller så är det så att hon tror att hon kan vilseleda väljarna med SSU-propaganda. Här tror jag att hon begår ett stort strategiskt misstag. Väljarna må vara okunniga men de är inte ointelligenta. De kommer i god tid före valet 2010 att konstatera att Mona Sahlin inte är Göran Persson och denna gång kommer det inte att vara till Sahlins fördel.
Fokus SvD SvD
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly intressant

Andra bloggar om:

Vänder junilistans väljare hem 2009?

Junilistans ledare Nils Lundgren meddelar att han avgår som partiledare. Han kommer inte heller att nästa år ställa upp för omval till europaparlamentet. Därmed tror jag att junilistans förutsättningar förändrats radikalt. Det började när den tidigare riksbankschefen Lars Wohlin hoppade av junilistan och gick över till kristdemokraterna. När nu inte heller Nils Lundgren kandiderar så tror jag att många borgerliga väljare vid nästa års EU-val kommer att vända åter till sina vanliga partier.

SvD DN

Sahlins ”Stockholmsattack” slår tillbaka

Dagens Sifoundersökning visar på ett ganska stabilt opinionsläge. Avståndet mellan ”blocken” är fortfarande stort, 16,1 procentenheter, även om det minskat med 3,3 sedan februarimätningen. En detalj är dock att Alliansen nu har majoritet i Stockholm. Det som gör detta intressant är att Mona Sahlin satsat mycket krut på att kritisera den moderatledda majoriteten i Stockholms stad och landsting. Att Sahlin och socialdemokraterna inte gillar politiken som förs i Stockholm har varit tydligt, däremot verkar det som om stockholmarna gillar sin majoritet. Givetvis avser Sifoundersökningen riksdagspreferenserna men erfarenheten visar att kommun- och landstingssympatierna följer riksdagssiffrorna.
SvD Ledarbloggen
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly intressant

Andra bloggar om:

lördag 15 mars 2008

För och emot JAS i Afghanistan

Jag lovade att återkomma och kommentera Claes Krantz kommentar till mitt tidigare inlägg. Enligt min uppfattning så lyfter han frågan om hur Europas stater ska förhålla sig till Nato och sitt militära försvar. Jag anser att den stora risken för Europa och i förlängningen världen är om Europa pacificeras likt tiden mellan första- och andra världskriget. Likaså vore det mycket olyckligt om banden mellan Europa och USA försvagades. Vi står idag inför andra utmaningar än under det kalla kriget men samtidigt är en del förhållanden de samma. Det alltmer självsäkra Ryssland måste mötas med politisk tydlighet och enighet uppbackat av reell militär förmåga.

Natos insats i Afghanistan utgör ett rejält test på medlemsstaternas solidaritet. Insatsen är också ett test av Sveriges vilja att bidra. Vi nu bygger vår säkerhet alltmer på förvissningen att andra ska komma oss till undsättning, då är det viktigt att vi även visar att vi är beredda att ställa upp solidariskt.

Det förs nu fram förslag om att insatsen i Afghanistan ska utökas med svenskt stridsflyg. Jag ser följande motiv för respektive emot en sådan insats.

För:
- Flygförbandet skulle ge en ökad militär förmåga, det skulle även kunna ha en preventiv effekt ”Fleet in being”.
- Det är bra för det svenska försvaret om alla delar får erfarenhet av insatser under svåra förhållanden.
- JAS är viktigt för Sveriges strategiska samarbete i Europa. Idag används systemet av Natoländerna Ungern och Tjeckien. Att kunna visa på att systemet fungerar under svåra förhållanden stärker möjligheterna till ytterligare samarbetspartners i Europa (Norge, Danmark, Kroatien m.fl.).
- Sverige visar sin vilja att bidra med högklassiga militära system.

Mot:
- Kostnaderna kommer att vara höga och det kommer krävas mycket logistik för att hålla 4-6 plan operativa.
- Förstärker den militära profilen på den svenska insatsen vilket kan leda till ökad hotnivå mot det svenska förbandet.
- Risk finns för vådabekämpningar vid vapeninsats.

Det finns säkert fler argument såväl för som emot. Som synes är det ingen enkel fråga utan det torde krävas ett rejält genomarbetat faktaunderlag innan beslut fattas.
SvD DN
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly
Andra bloggar om:

Logiskt och ologiskt

Chefen för insatsledningen generallöjtnant Anders Lindström anser att Sverige bör förstärka sin insats i Afghanistan. Detta stämmer väl med den långsiktiga inriktningen att göra färre men större insatser. Om Nato ska kunna stabilisera förhållandena i Afghanistan krävs det att de allierade är långsiktiga i sina åtaganden. Insatsen i Afghanistan är på många sätt ett test av solidariteten inom Nato. Trots att Sverige inte är medlem i Nato så krävs det att vi ställer upp solidariskt. Kanske är det till och med så att kraven är ännu högre på oss än på medlemsstaterna. Försvarsberedningen skrev i sin rapport att Sverige förväntar sig hjälp om vi blir attackerade. Genom att vara solidariska mot Nato i Afghanistan tror vi oss öka chanserna att få hjälp om attackerade. Den säkrare och mer logiska vägen hade givetvis varit att bli medlemmar i Nato.
Ekot SvD DN

__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly
Andra bloggar om:

fredag 14 mars 2008

Två möten – Två uppmaningar

Veckan innehöll två mycket spännande möten. Det första anordnades av Svenska atlantkommitténs parlamentariska råd och avhandlade amerikansk och internationell försvarsmaterielförsörjning. Huvudtalare var amerikanen Dov Zakheim. Zakheim har mångårig erfarenhet från centrala befattningar inom USA:s försvarsdepartement. Sedan något år arbetar han privat. Förutom att beskriva de amerikanska materielutmaningarna så gav han sin syn på det nordiska säkerhetsläget. Han betonade vikten av att det inte uppstod ett vakuum i vår region. Han tryckte vidare på att vi även om vi ingick i Nato måste ha en egen militär förmåga. Denna viktiga och självklara slutsats gäller det nu för våra försvarspolitiker att omsätta i konkret politik.

Det andra mötet avhölls igår. Det var Nationalekonomiska föreningen som inbjudit riksbankschefen Stefan Ingves att tala runt finansiella kriser, manuskriptet till hans tal finns på Riksbankens hemsida. Stefan Ingves hade en mycket central roll i hanterandet av den svenska finanskrisen i början av 90-talet. Ett viktigt budskap till att ta med var hans kritik av lagstiftningen. Trots att det gott över 15 år sedan bankkrisen är ännu ingen anpassad lagstiftning på plats. Jag följer detta ärende från min plats i finansutskottet och jag vet att regeringen arbetar relativt framgångsrikt med frågan. Den socialdemokratiska regeringen lyckades inte lösa frågan trots 12 år i regeringsställning.

Makrobloggen DI

Staten får inte kapitulera

Är ett brott lika allvarligt oavsett vem som är brottsoffret? För många är nog det instinktiva svaret ja. Alla människor är lika mycket värda och därför borde ett brott värderas lika oavsett vilken medmänniska som är brottsoffret. I grunden delar jag också den uppfattningen men det finns undantag. Då våldet utövas mot någon som är satt att vaka över att lagarna följs anser jag att brottet är avsevärt grövre. Man kan jämföra det med ett påhopp på domaren inom idrotten. En förseelse mot en annan spelare ska värderas lika oavsett vilken spelare det rör men ett övergrepp mot domaren ska straffas avsevärt hårdare. På samma sätt borde det vara i samhället i övrigt. Övergrepp och hot mot åklagare, domare, nämndemän, vittnen och poliser borde bestraffas mycket hårt. Dessutom måste staten ta ett tydligare skyddsansvar för dessa kategorier. Om vi inte klarar av att försvara rättssamhället är hela samhället och demokratin i fara.
SvD DN DN Aftonbladet Aftonbladet

Besök från verkligheten


Idag hade jag nöjet att visa riksdagen för en grupp från Vasastans PRO. Förutom den sedvanliga rundvandringen blev det tid för en kopp kaffe och lite politisk diskussion. Det är alltid roligt att få besök från "verkligheten". Om du med vänner och bekanta vill besöka riksdagen så kontakta Jacob så ordnar vi med ett besök.

torsdag 13 mars 2008

Bra kan göras bättre!

Regeringen har gett banverket i uppgift att analysera de marknadsmässiga och samhällsekonomiska förutsättningarna för svenska höghastighetsbanor. Det är bra. Stora beslut av den här arten ska tas på ett väl underbyggt faktaunderlag och inte utgående från enskildas fria tänkande. Men beslutet kunde ha varit ännu bättre. Regeringen borde dessutom ge någon mer oberoende instans uppgift att granska underlaget. Banverket är trots allt en myndighet för räls, det gör att man riskerar att såväl vara som uppfattas som partisk.
DN SvD

onsdag 12 mars 2008

Långsamma knapptryckare ger oppositionen segern

Så hände det slutligen, tillräckligt många missade att rösta för att oppositionen skulle vinna en omröstning i riksdagen. För ett par dagar skrev jag om omröstningarna och infogade en rolig filmsnutt som visar hur omröstningarna går till. Jag och min bänkkamrat Anti Avsan hann även denna gång med att trycka på rätt knapp, men det var knappt.
SvD DN

Obama gynnas av begränsad valform

Den demokratiska nomineringsprocessen går vidare. En aspekt som inte berörts särskilt ingående är hur kandidaterna vinner sina delegater. Hillary Clinton är framgångsrikast när delegaterna fördelas genom primärval vilka till sin form mest liknar ett ordinarie val. Barack Obama vinner störst framgång när delegaterna fördelas efter särskilda valmöten. Dessa valmöten sker vanligen kvällstid och kan pågå under flera timmar. Oftast är det dessutom inte möjligt att rösta via ombud. Gissningsvis är det så att Hillary Clintons väljarbas som bland annat består av en större andel äldre har haft svårare att vara med på valmötena. I Texas blev denna skillnad mycket tydlig. I primärvalet vann Clinton mot Obama med 51 % mot 47 %, när det gäller valmötena så ser resultatet som ännu ej är färdigräknat ut att bli 44 % för Clinton mot 56 % för Obama. I primärvalet röstade drygt 2,8 miljoner demokratiska väljare medan endast runt 100 000 deltog vid valmötena. Detta gör att Obama har vunnit fler delegater per röst. Det är inte omöjligt att slutresultatet blir att Obama vinner fler delegater men Clinton fler röster. Då blir det en delikat uppgift för de närmare 800 superdelegaterna att fälla avgörandet.
SvD DN

Podradio om Riks och Risk

Veckans avsnitt av den politiska talradion dinledamot.se handlar om den moderata rikskonferensen. Jag och Jacob berättar om våra erfarenheter från tal och seminarier. Dessutom resonerar vi runt de kommande stegen när det gäller inkomstbeskattningen. Jag berättar också om mitt besök vid Svenska riskkapitalföreningens konferens. Jacob gör en jämförelse mellan å ena sidan Pippi Långstrump och å andra sidan paret Nuder och Ringholm. I mitt slutord kommenterar jag Anders Borgs sångframträdande om Tuppen Ture samt vad som behövs för att få Sverige på lika bra humör som hans, Tuppen Ture, hönor. Du kan lyssna på programmet om du följer länken http://dinledamot.libsyn.com

Många rätt av Magnus Andersson

Ordföranden för centerns ungdomsförbund, Magnus Andersson, framför på dagens DN Debatt ett antal kloka tankar om miljöpolitiken. Han vänder sig bland annat mot politikens klåfingrighet med olika bidrag. Jag instämmer i mycket av Magnus Anderssons åsikter men på en punkt är jag skeptisk. Jag tror att det kommer att bli mycket svårt att lösa klimatfrågan genom handel med utsläppsrätter. Hur ska man hindra stater från att bryta mot regelverket? Om det är ekonomiskt fördelaktigt att bryta mot reglerna och använda fossila bränslen så kommer det att göras. Enda sättet att få de fossila bränslena kvar i marken är att ta fram alternativ som producerar energin billigare än produktionskostnaden för de fossila bränslena. Jag tror att detta är fullt möjligt. Vi är trots allt mänskligheten som klöv atomen, satte en man på månen och konstruerade en ”tänkande” maskin. Mänskligheten har inte långsiktigt löst de utmaningar man ställts inför genom ransonering utan genom utveckling.

Underskatta inte väljarnas intelligens

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (Ifau) har funnit att kommunpolitiker i Sverige och Finland är slappare med kommunens ekonomi under valår. Den politiska sanningen sägs vara att väljarna gillar valfläsk. Det är möjligt att så är fallet men jag är inte säker. Under valåret 2006 så genomförde den moderatledda majoriteten i Norrtälje precis motsatt politik. För att sanera kommunens dåliga ekonomi stramade vi åt utgifterna och höjde skatten. Väljarnas reaktion blev att vi moderater fick det högsta valresultatet någonsin i kommunen. Det är alltid svårt att avgöra i vilken grad olika åtgärder påverkat ett valresultat men jag tror mycket på uttrycket ”underskatta inte väljarnas intelligens”.

Nu är ekonomin sanerad och skatten återställd. Vi får se hur det blir med valresultatet 2010.
SvD SvD

"Sveriges svar på Rush Limbaugh"


Idag är det dags att spela in ett nytt avsnitt av den politiska talradion dinledamot.se. Tiden går fort och jag och Jacob har nu gjort närmare 20 avsnitt av radioprogrammet. Förutom att sända via Internet http://dinledamot.libsyn.com så sänds programmet nu även via Radio Roslagen. Jag tror att politisk talradio kommer att bli en allt viktigare komponent i det politiska arbetet. SvD skriver idag om det amerikanska fenomenet med politisk ”pratradio”. Jag kan bara konstatera att trots att min riksdagskollega Karl Sigfrid kallade mig Sveriges svar på Rush Limbaugh så finns det få likheter mellan hans och vårt program.

måndag 10 mars 2008

Hur kan man rösta fel?

Innan jag började i riksdagen undrade jag vad det var för knäppgökar som inte lyckades rösta rätt vid voteringarna i kammaren. Min förståelse för dem har ökat. Hittills har jag lyckats hinna trycka på rätt knapp i alla voteringar men jag är väl medveten om att risken att misslyckas inte är obefintlig. Här är en liten film som visar hur voteringarna går till.

Näste ÖB måste ha genomfört internationella insatser

Försvarspolitiken dras med ett antal stora problem. Det mest grundläggande problemet är att den strategiska idén är totalt ologisk. Idén säger att vi vill bygga vår säkerhet tillsammans med andra och att vi därför inriktar oss på att genomföra internationella insatser. Vidare förväntar vi oss att andra ska komma till vår undsättning om vi blir attackerade. Men vi säger nej till att ingå i västvärldens allians inom vilken man kan vidta förberedelser för ömsesidig hjälp. Genom denna totalt ologiska säkerhetspolitiska lösning har vi hamnat mitt emellan stolarna. Den försvarsplanering som nu genomförs intecknar enligt min uppfattning ett medlemskap i Nato. Historiskt sett har det varit förödande för stater som intecknat säkerhetsgarantier man inte haft.

Men problemen stannar inte där. Även om man rättar till säkerhetspolitiken så är försvarets produktivitet för låg. Ena delen i den låga produktiviteten hänger samman med behovet av att visa på oberoende. Detta har lett till uppbyggnaden av en unik svensk vapenindustri. Den inhemska försvarsindustrin har haft många positiva effekter. Samtidigt har konsekvensen blivit att försvaret tvingats beställa utveckling och serieleveranser i en helt annan omfattning än vad som är rimligt. Denna fråga utreds nu i särskild ordning inom regeringskansliet.

Ett annat stort problem är personalförsörjningen. Svenska försvarets personalförsörjning är en produkt av särdeles dålig samverkan mellan politiken och myndigheten. Genom politisk klåfingrighet har försvaret begåvats med ett synnerligen originellt befälsförsörjningssystem. Man kan jämföra systemet med att sjukvården endast skulle ha en personalkategori, läkare. Dessutom har den politiska oviljan att reformera värnpliktssystemet fördröjt tranformeringen till ett insatsförsvar. Men Försvarsmakten är inte oskyldig till personalförsörjningssystemets kollaps. För en utomstående är det uppenbart att Försvarsmakten har en felaktig personalstruktur med för många officerare i administrativ tjänst. I utredning efter utredning så kommer Högkvarteret fram till att det går åt många officerare för att leda en liten Försvarsmakt. Genom att ställa många formella krav så lyckas vi yrkesofficerare också att begränsa konkurrensen om befattningarna.

Vad borde då göra?
Mitt råd är enligt följande:
1. Gör upp med den ologiska säkerhetspolitiken och gå tillsammans med Finland med i Nato.
2. Bygg upp en ny ”Försvarsmakt” som övertar den personal, utrustning och anläggningar som man behöver. Övrigt blir kvar i en statlig avvecklingsmyndighet.
3. Reformera personalförsörjningen i grunden. Undvik att bygga upp stora heltidsanställda kadrar. Ge inga livstidsanställningar. Arbeta även med olika former av reservkontrakt för såväl officerare som soldater. Här finns goda exempel att studera inom amerikanska nationalgardet.
4. Sluta utse högre chefer som inte själva deltagit i internationella insatser. Detta har två syften, det ena är erfarenheten och det andra kanske viktigare är symbolvärdet. Regering och försvarsmakt måste visa att man menar det man säger.

När Håkan Syrén utsågs till överbefälhavare 2003 så var han ett självklart val. Jag har också svårt att se att någon annan av de tänkbara kandidaterna skulle ha hantera de senaste åren bättre. Men när hans efterträdare utses så borde det vara en självklarhet att den officeren som utnämns har sina rötter i insatsförsvaret och att han eller hon själv deltagit vid internationella insatser.

För någon vecka sedan intervjuade jag ordföranden för Sveriges Reservofficersförbund Wictor Phalén. Vi talade då bland annat om hur försvaret skulle kunna bli både bättre och billigare genom att i större utsträckning än idag använda reservofficerare. Du kan starta programmet genom att följa länken http://media.libsyn.com/media/dinledamot/2008-02-21.mp3

DN
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly Intressant

Andra bloggar om:

söndag 9 mars 2008

Vänsterpartiets energipolitik

En allvarlig politisk sjuka är att peta i detaljer och reglera dessa. Riktigt illa blir det när vi politiker tror oss vara ämnesexperter bara för att vi valts in i riksdagen. I följande lilla filmsnutt försöker den vänsterpartistiske ledamoten av trafikutskottet Peter Pedersen att lösa transportsektorns energibehov genom att uppfinna en evighetsmaskin.

Sluta att kopiera partiledaren!

Hemma igen i Lohärad efter två dagars kommunal rikskonferens i Göteborg. Sammantaget var det en mycket positiv stämning trots opinionsläget. Fredrik Reinfeldt höll ett stramt avslutningstal med två bärande delar, behovet av en stabil, skattetrycksänkande och jobbskapande finanspolitik samt en fokusering på välfärdsfrågorna och verklighetskontakt. Talet utgjorde en bra avslutning på konferensen. Det som dock är slående är hur strama och formella alla konferenstalare har blivit. Är det så att alla nu försöker tala på samma sätt som partiledaren? Om så är fallet så blir det en rätt ensidig tillställning. Ett stort parti behöver mångfald alla ska inte låta som partiledaren! Det är färdriktningen som ska vara gemensam inte personligheten.

Att Anders Borg tilldelades kvinnoförbundets pris tycker jag var synnerligen bra. Jag är i grunden stark emot sektioneringen av partiet efter kön och ogillar att vi belönar detta genom särskild representation i partistyrelsen. Men feministen Anders Borg tillför friskt syre i jämställdhetsdebatten. Det är bra att vi utvecklar skattesystemet och bidragssystemen så att de inte förhindrar utvecklingen mot ett jämställt samhälle. Men samtidigt får lagstiftningen inte inkräkta på den personliga friheten. Kraven som emellanåt höjs från ”bunkergängen” att äganderätten ska begränsas och att staten ska reglera privata bolags val av styrelseledamöter borde förpassas till papperskorgen. Nu hoppas jag bara att Anders Borg med sin vanliga frenesi börjar intressera sig för ytterligare ett politikområde, försvars- och säkerhetspolitik. Med större intresse för och kunskap om detta område tror jag att Anders Borg skulle kunna bidra till att vi fick en modern säkerhetspolitik och ett starkare och kostnadseffektivare försvar.

Under konferensen hade jag förmånen att få agera moderator för ett seminarium om kommunal budgetering. Det finns troligen mer engagerande seminarieämnen, dessutom genomfördes seminariet som första morgonpass dagen efter konferensfesten. Det var dock närmare 140 deltagare som aktivt deltog till att göra även detta ämne spännande. Seminariets två talare kommunalråden Erik Langby Nacka och Anna Wiklund Enköping bjöd på erfarenheter och tips. Som varande budgethök så kändes det verkligen tillfredsställande att få dela ut förmaningar om sambandet mellan utgifter och skattesats, god ekonomisk hushållning, pensionsåtaganden och budgetdisciplin. Det var en mycket stimulerande uppgift att få moderera detta seminarium och som riksdagsledamot är det värdefullt att få höra våra kommunalråds synpunkter på mitt eget politikområde, finanspolitiken.

I ett tidigare inlägg har jag kommenterat klimatpolitiken. Förra veckans avsnitt av den politiska talradion dinledamot.se innehåller en intervju med Sofia Arkelsten som representerat moderaterna i klimatberedningen.
SvD SvD Aftonbladet
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly

Andra bloggar om:

Vem läser bloggen?

I veckan så hade jag en enkätfråga. Frågan som ställdes var ”Hur ofta besöker du den här bloggen?” Totalt avgavs 43 svar och de fördelade sig enligt följande:
Första besöket 21
En gång i månaden 3
En gång i veckan 7
I stort sett dagligen 12

Det finns säkert hundra olika sätt att analysera resultatet. Jag blev dock lite förvånad över att så många var dels nya och dels dagliga besökare. Det höga antalet nya (endagångs?) besökare tror jag till del kan ha berott på ett inlägg om 11 september. Det besöket drog till sig en massa kommentarer av för bloggen ovanligt slag. Det var olika typer av konspirationsteorier som med enormt engagemang debatterades mellan kommentatorerna. Min blogg blev deras arena.

För att få en tydligare bild av vilka mina läsare är återkommer jag därför med samma fråga även denna vecka.

fredag 7 mars 2008

Direktrapport från kommunala rikskonferensen

Idag och imorgon är jag på moderaternas kommunala rikskonferens i Göteborg. Jag har precis deltagit i ett seminarium om klimatpolitik. Det innehöll ett antal tankeväckande perspektiv. Vi står inför ett strategiskt vägval ransonering eller utveckling. Hittills har ransoneringslinjen varit förhärskande bland våra ledande "klimatpolitiker". Jag hoppas att seminariet fick dem på bättre tankar. Mänskligheten har aldrig långsiktigt löst sina problem genom ransonering utan genom utveckling. Vi är trots allt civilisationen som både klyvt atomen och rest till månen, då vore det väl konstigt om vi inte kunde lösa såväl energi- och klimatfrågan.
SvD

torsdag 6 mars 2008

Podradio med Sofia Arkelsten om klimatberedningen


I veckans avsnitt av den politiska talradion dinledamot.se samtalar vi om klimatberedningen med Sofia Arkelsten. Sofia har varit moderaternas representant och har mycket att dela med sig av om både resultatet och vägen dit. Finanspolitiska rådets ordförande Lars Calmfors delar ut hård kritik mot den nämnda beredningen i dagens DI.

Du kan lyssna på radioprogrammet via Internet på adressen http://dinledamot.libsyn.com eller via Radio Roslagen.

onsdag 5 mars 2008

Våga kraftsamla

Debatten runt insatsen i Tchad har blivit något förvirrad. Vilket är skälet till längden på insatsen? Det har länge varit en uttalad önskan från såväl Försvarsdepartementet som Försvarsmakten att ha få men stora insatser. Från Utrikesdepartementet har det traditionellt funnit en önskan att sätta ut så många svenska flaggor som möjligt. Regeringens politik har följt försvarets linje. Insatsen i Tchad är delvis ett avsteg från den linjen. Insatsen har varit tänkt som att gå in i ett tidigt skede och därefter gå ur. Avsikten har aldrig varit att splittra resurserna och bygga upp ytterligare en långvarig insats. Huvudskälen till detta avsteg är två. För det första är det viktigt att Sverige ställer upp solidariskt på EU-säkerhetsstrategi och även genomför tidiga och svåra uppdrag. Detta har tidigare, Artemis i Kongo sommaren 2003, visat sig ge respekt och leda ett ökat inflytande. Det andra skälet är att Sverige i den internationella amfibiestyrkan har ett förband med hög personell kvalitet som har goda förutsättningar att genomföra den typ av uppdrag som var efterfrågat.

Tyvärr har debatten nu kommit att handla om operationens längd. Jag hoppas att försvarsminister Sten Tolgfors vid dagens riksdagsdebatt reder ut dessa begrepp för Sveriges alla försvarspolitiker.

En annan fråga som varit uppe är finansieringen. Där tycker jag att man borde dela upp anslaget och framförallt ha reserver. Försvarsmakten borde ha ansvaret och medlen för att sätta upp och beredskapshålla insatsförbanden. Om det sedan blir insats så borde de därutav beroende högre kostnaderna tillföras från ”beställaren”.
SvD Brännpunkt
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly
Andra bloggar om:

Clinton vinner Texas men McCain är störste vinnaren

Hillary Clinton lyckades i gårdagens primärval stoppa Barack Obamas segertåg (när detta skrivs tyder allt på att hon vinner primärvalen i såväl Ohio och Texas). Detta innebär med stor sannolikhet att demokraternas primärvalskampanj går vidare. Clintons framgångar har kommit efter att hon skärpt argumenten mot Barack Obama. Det höjda tonläget innebär att det byggs upp interna spänningar inom det demokratiska partiet. Allt tyder nu på att ingen av de demokratiska kandidaterna kan vinna nominering utan att avgörandet kommer att fällas av de så kallade superdelegaterna som utgörs av ledande politiker och partitjänstemän. Till detta ska läggas att den infekterade debatten om partiets ogilitigförklarande av primärvalen i Florida och Michigan. Summan av allt detta gör att gårdagens primärval har en klar vinnare och han är republikan och heter John McCain.

DN SvD Sydsvenskan

__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Andra bloggar om:

tisdag 4 mars 2008

Vindskifte för Clinton?

Idag avgörs fyra demokratiska primärval. Det har under de senaste två veckorna sett ut som om tiden talat för Obama och att Clinton mycket väl skulle erkänt sig besegrad efter dagens val. Men fem i tolv finns det tecken på att vinden valvinden böjar vända. Gårdagens opinionsundersökningar visar för första gången på länge en positiv trend för Hillary Clinton. Ytterligare en komplicerande faktor för demokraterna och Barack Obama är att guvernören av Floria meddelat att han är beredd att låta demokraterna i Florida genomföra ett nytt primärval. Det tidigare primärvalet ogilitigförklarades av det demokratiska partiet för att det genomfördes tidigare än partiet önskade. I lördags deltog dessutom Hillary Clinton i Saturday Night Live, vilken betydelse nu det har.Opinionsundersökningar CNN om Florida SvD Aftonbladet

måndag 3 mars 2008

Viktigt med ett starkt och enat EU

Utvecklingen i Ryssland är oroande. Det nu genomförda valet har innehållit allvarliga brister. Statsminister Fredrik Reinfeldt gjorde igår ett skriftligt uttalande om saken. Det är av stor vikt att EU håller ihop när det gäller förhållandena till Ryssland. Därför är det bekymmersamt att några EU-stater gör sig kraftigt beroende av energileveranser från Ryssland. Jag har också börjat fundera över hur den nödvändiga klimatpolitiken kommer att förändra förhållandena till Ryssland. Genom ekonomiska styrmedel avser EU minska användandet av fossila bränslen. Detta torde innebära att kol-, gas- och oljetillgångar successivt blir mindre värda. Ryssland har världens största tillgångar på gas. Är det rimligt att tro att Ryssland stillatigande från åskådarplats kommer att se på när deras nationaltillgångars värde eroderas?
SvD DN__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly

Andra bloggar om:

Nya besökare till bloggen

I morse när jag öppnade bloggen fick jag en smärre chock. Normalt sett brukar det vara ganska få besök på bloggen mellan 22.00-07.00. Men natten till 3 mars var ett stort undantag. Vadan detta? Normalt sett skriver jag inlägg om försvars- och säkerhetspolitik, finanspolitik och amerikansk politik. Igår skrev jag dock ett inlägg om 11 september attentaten och en fransk skådespelerskas konspirationsteorier. Det var denna artikel som drog till sig nya besökare. Av kommentarerna att döma så var det också flera av dessa besökare som var anhängare av konspirationsteorier. Jag undrar nu om dessa besök var av engångskaraktär. Om inte så få jag nog förbereda mig på att svara på kommentarer om mordet på president Kennedy och rymdvarelserna i Rockwell.

Vem ska bestämma i vården?

Igår ordnade SvT Agenda en sjukvårdspolitisk debatt. Moderaterna företräddes av Stockholms läns sjukvårdslandstingsråd Filippa Reinfeldt och socialdemokraterna företräddes av partiordförande Mona Sahlin. Mona Sahlin har tydligen bestämt sig för att Stockholms sjukvård ska bli socialdemokraternas stora slagnummer inför valet 2010. Det blev en debatt där Mona Sahlin verkade slå vakt om landstingspolitikernas rätt att styra och ställa i vården emedan Filippa Reinfeldt diskuterade vården utgående från patientens rätt att välja. Jag har under tidigare mandatperioder ibland varit kritisk till hur vi moderater skött Stockholm läns landsting. Det var därför mycket upplyftande att höra hur sjukvårdslandstingsrådet hade sammanhangen helt klara för sig.
Några tidningar har genomfört webbomröstningar efter debatten. Dessa omröstningar ska tas med ett par nävar salt men det är ändå intressant att konstatera att såväl Svenska Dagbladets som Expressens undersökningar redovisar en tydlig ”seger” för Filippa Reinfeldt.
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly

Andra bloggar om:

söndag 2 mars 2008

Hillary får stöd av Jack Nicholson

Jack Nicholsons film till stöd för Hillary Clinton.

11 september är inte glömt i USA

Terrordåden i New York och Washington DC spelar fortfarande en viktig roll i internationell politik. I USA påminns man nu igen om händelserna genom att ett nytt örlogsfartyg till del byggts av stål från de raserade World Trade Center tornen. Det är tydligt att händelserna 11 september har en stark symbolisk betydelse i USA. Med undantag från attacken mot Pearl Harbor har amerikanerna sedan frihetskriget inte drabbats av attacker på amerikansk mark. Den franska Oscarsvinnaren Marion Cotillard gjorde i veckan uppseendeväckande uttalanden där hon ifrågasatte om 11 september verkligen var ett terrordåd. Hon verkar vara antingen totalt okunnig om amerikanska befolkningens värderingar, extremt korkad (om hon tyckte att det var ett lämpligt ämne att skämta om) eller en extrem vänsterintellektuell. USA:s starkaste allierade i kampen mot terrorismen är Storbritannien. Nu har även den kungliga familjen deltagit direkt i kampen då prins Harry deltagit tillsammans med sitt regemente i strider mot talibanerna i Afghanistan.
Aftonbladet
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly

Andra bloggar om:

lördag 1 mars 2008

Mitt-emellan-försvaret

Jag har i tidigare inlägg kritiserat Urban Ahlin och Anders Karlsson för deras syn på svensk säkerhetspolitik. Nu får de båda socialdemokraterna även kritik från den andra säkerhetspolitiska flanken. I dagens SvD skriver Carl Björeman och Karl Erik Lagerlöf: ”Inför allt folket går Urban Ahlin och Anders Karlsson, båda socialdemokrater, på slak lina och – ramlar ner (24/2).” Även om jag inte delar Björeman och Lagerlöfs negativa inställning till ett svenskt Natomedlemskap så instämmer jag i att den socialdemokratiska mittemellanlösningen är orimlig.

Expressens ledarsida drar man idag en lans för ett svenskt Natomedlemskap. Jag tycker dock att motiveringen är lite ihålig. Om vi ska vara en ansvarsfull Natomedlem så torde vi även då behöva satsa på vårt försvar. Inriktningen skulle bli delvis annorlunda men jag tror inte att anslaget skulle kunna bli lägre än idag.

I morgondagens God morgon Världen så heter faktiskt en av programpunkterna Mitt-emellan-försvaret.