tisdag 18 mars 2008

Regeringen har kraft och mod att göra rätt

Det är inte alltid som de bästa politiska förslagen får det mest positiva mottagandet. De nu föreslagna förändringarna i sjukförsäkringen är mycket bra för Sverige. Däremot får vi nog räkna med att det kommer att framföras mycket kritik mot förändringarna. Den grundläggande idén bakom förändringen är att vända trenden att allt fler sjukskrivs bort från arbetsmarknaden. Lite förenklat kan man säga att systemet ska utgå från vilka arbetsinsatser man kan utföra inte vilka man inte kan utföra. Jag brukar exemplifiera med att istället för att fortsätta att vara en sjukskriven byggjobbare så ska man vara en arbetsför vaktmästare.

När jag talar om politikens dilemma brukar jag jämföra två beslut. Det ena införandet av en särskild rabatt vid inköp av en miljöbil är enligt min uppfattning ett rätt tveksamt beslut. Denna typ av bidrag skapar en ryckig marknad och bidrar dessutom till rent sjuka marginaleffekter. Mest miljövänlig är väl den som inte köper någon bil alls! Dessutom motiveras bilisterna att byta bil tidigare än vad som annars skulle ha skett, hur mycket koldioxid ger inte denna högre omsättningstakt upphov till. Införandet av miljöbilsbonus har dock mottagits positivt av väljarna trots att det samhällsekonomiskt är mycket tveksamt. Det andra beslutet jag brukar använda som exempel är slopandet av förmögenhetsskatten. Mycket tyder på att den svenska samhällsekonomin gynnas av detta beslut. Pengar stannar i Sverige och bidrar till ökad tillväxt. Den tidigare förmögenhetslagstiftningen bidrog också till kontraproduktiv skatteplanering. Slopandet av förmögenhetsskatten har dock blivit negativt mottaget av väljarna. Det har varit lätt för oppositionen att vinna poäng på att regeringen ”gynnar de rika”, trots att Sverige är den stora vinnaren.

Det är bra att alliansregeringen orkar göra det som är rätt även om det inte vinner några kortsiktiga popularitetspoäng. Därför är det bra att man nu sjösätter ett så ambitiöst reformeringsprogram av sjukförsäkringen.
Aftonbladet DN

Inga kommentarer: