onsdag 19 mars 2008

Jag tycker att det nya förslaget är bättre!

Anders Borg och Maud Olofsson presenterade idag regeringens förslag till sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar. Detta är resultatet av att det ursprungliga förslaget med skattesänkningar för vissa utvalda tjänstebranscher stoppades av EU. De två ministrarna beklagar att EU stoppade det ursprungliga förslaget och sa att det nu presenterade var det näst bästa. För egen del tycker jag nog snarare att det här förslaget är bättre än det ursprungliga. Det stoppade förslaget skulle teoretiskt givit fler arbetstillfällen än det nu presenterade. Dock innehöll det ursprungliga förslaget ett antal krångliga gränsdragningsfrågor. Det är viktigt att skattesystemet är enkelt och enhetligt. Det nu presenterade förslaget är mycket rakare och enklare.

Förslaget innebär att arbetsgivaravgifterna sänks med 6,3 miljarder. Sänkningen gäller alla ungdomar under 26 år. Detta gör att trösklarna in på arbetsmarknaden sänks. Totalt sänks arbetsgivaravgiften med 6,3 miljarder. Jag tycker att detta är ett mycket bra förslag. Genom att det blir lättare för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden så ökar deras möjligheter att etablera sig i ”vuxenvärlden”. Sänkningen motverkar också effekterna av den sammantryckta svenska lönestrukturen. Löneavtalen med sina relativt höga ingångslöner har ofta lett till att det varit för kostsamt för företag att anställa oprövade ungdomar. Förslaget avses att träda i kraft 1 januari 2009.
DN Aftonbladet

1 kommentar:

Anonym sa...

Personligen tror jag att ett avskaffande av LAS hade varit ännu bättre för ungdomar. Som det nu blev så har vi en skattediskriminering för att kompensera en lagdiskriminering (som egentligen gör alla otrygga, eftersom arbetslöshet blir mycket mera hotfullt, men särskilt drabbar unga, invandrare och andra som inte redan är insiders i arbetsmarknaden).