måndag 17 mars 2008

Lotta Gröning och Gordon Gekko gör gemensam sak

Emellanåt blossar det upp en debatt runt ersättningarna till bolagsdirektörer. I ett flertal fall finns det säkert grund för kritiken. Undersökningar visar att sambandet är svagt mellan den ekonomiska ersättningen till ledningen och bolagens utveckling. Det är dock inte statens uppgift att reglera företagens ersättningssystem. Istället är det ägarna som måste ta sitt ansvar och utöva sitt ägarinflytande. Lagstiftningen måste dock förhindra att en majoritetsägare och bolagsledningen i samverkan missgynnar minoritetsägarna.

I kampen mot för högt ersatta bolagsledningar hamnar Lotta Gröning på samma linje som filmen Wall Street’s Gordon Gekko. Hans ”Greed is Good”-tal finns på Youtube.
http://www.youtube.com/watch?v=JaKkuJVy2YA

Inga kommentarer: