torsdag 13 mars 2008

Bra kan göras bättre!

Regeringen har gett banverket i uppgift att analysera de marknadsmässiga och samhällsekonomiska förutsättningarna för svenska höghastighetsbanor. Det är bra. Stora beslut av den här arten ska tas på ett väl underbyggt faktaunderlag och inte utgående från enskildas fria tänkande. Men beslutet kunde ha varit ännu bättre. Regeringen borde dessutom ge någon mer oberoende instans uppgift att granska underlaget. Banverket är trots allt en myndighet för räls, det gör att man riskerar att såväl vara som uppfattas som partisk.
DN SvD

Inga kommentarer: