lördag 22 mars 2008

Ovanligt klokt av Sture Nordh

TCO:s ordförande, den tidigare socialdemokratiske statssekreteraren Sture Nordh, har varit en aktiv kritiker av de flesta av regeringens reformer. I flera fall har han hotat med att anmäla regeringen till diverse internationella domstolar. Hittills har det, av förklarliga skäl, varit tyst om hans rättsliga framgångar. Sture Nordh har varit emot de allra flesta av regeringens förslag för att sänka sina utgifter detta hindrar honom dock inte för att idag föreslå skattesänkningar. På vilket sätt dessa skattesänkningar ska finansieras ger dock Sture Nordh inga svar.

Men trots ovanstående invändningar tycker jag att Sture Nordh och medförfattaren Peter Egardt har rätt när det gäller marginalskatterna. Likväl som det ska löna sig att försörja sig via förvärvsarbete ska det löna sig att öka sin egen produktivitet genom ökad yrkesskicklighet eller högre utbildning. Därför bör brytpunkten för den statliga skatten höjas. Dessutom bör brytpunkten kopplas till index på ett sådant sätt att antalet som passerar den blir färre för varje år. Även värnskatten bör slopas och strävan bör vara att den högsta marginalskatten stannar vid 50 %. Tyvärr är dessa båda reformer svåra att genomföra politiskt trots att de är klart försvarbara ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Men en sänkning av marginalskatterna för inkomsttagare över 27 383 kr i månaden kommer att mötas av högljudda vänsterprotester. Därför är det bra och modigt av Sture Nordh att, förhoppningsvis mer än tillfället, frigöra sig från oppositionsrollen och tänka politiskt friare. Med stöd av TCO och Saco borde regeringen kunna stå rustad mot den samlade vänsterpropagandan och orka driva igenom i första hand en höjning av brytpunkten och på sikt ett slopande av värnskatten.
SvD
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly intressant

Andra bloggar om:

Inga kommentarer: