tisdag 30 november 2010

Lovande om personalförsörjningen

Just nu pågår en presskonferens om försvarets personalförsörjning. Jag tycker att det hela låter mycket lovande. Särskilt gillar jag att man lyfter fram behovet av en aktiv rekrytering på landets gymnasier och att man föreslår att information om försvaret ska ingå som en del i läroplanen. Liknande idéer fanns i Försvarsmaktens perspektivplanering redan för tio år sedan, tyvärr var då inte politiken mogen att ta till sig idéerna. Nu har mycket tid gått förlorat men med denna utredning verkar tåget vara uppe på spåret igen. Utredningen finner du på sidan
http://www.regeringen.se/sb/d/12709/a/156312

London vs Lohärad


Jag tillbringade helgen i London. Jag kan inte påstå att den ekonomiska krisen kändes särskilt påtaglig. Måhända hade julhandeln varit ännu intensivare om staten inte annonserat stora budgetnedskärningar och grannlandet Irland haft en akut finanskris. T-shirt-försäljarna hade i alla fall kompletterat sortimentet, tillsammans med den klassiska texten från Andra världskriget ”Stay calm and carry on” erbjöds nu en T-shirt med texten ”Now panic and freak out”.

Vi passade också på att fira adventsgudstjänst i St Pauls katedralen. Körsången var mäktig i den fullsatta katedralen och mystiken fördjupades med hjälp av en rökmaskin. Trots detta så fördrar jag förstaadventsfirandet i Lohärad med efterföljande kyrkkaffe i församlingshemmet.

Av riksdagsterminen återstår nu lite drygt tre veckor. Om allt går enligt plan så klubbas statsbudgeten den 21 december.

måndag 22 november 2010

Besk medicin kan behövas

Det finns goda skäl och ett starkt stöd för att motverka en fastighetsbubbla. Däremot är i stort sett alla åtgärder antingen ineffektiva eller impopulära. Det glöms ofta bort i debatten att Alliansregeringen genomfört en åtgärd som bidragit till att minska trycket på bostadsmarknaden. Åtgärden jag avser är begränsningarna att få skatteuppskov på reavinster samt skatten på givna uppskov. Denna åtgärd var när den infördes mycket hårt kritiserad. Personligen tycker jag att åtgärden var bra av två skäl, dels bidrar uppskovsskatten till att de som gör entré på bostadsmarknaden får något mindre svårt att priskonkurrera med dem som redan gjort bostadskarriär dels gav uppskovssystemet möjlighet till avancerad skatteplanering som ledde till att man kunde undvika att betala reavinsten.

Nu föreslås ett antal olika åtgärder för att lätta på trycket på bostadsmarknaden. Många talar om att det ska införas amorteringskrav. Jag är tveksam till om denna åtgärd har någon större effekt, det är ju fullt möjligt att ta upp nya lån för att kompensera för amorteringen. Några effektivare men impopulära åtgärder är troligen en ytterligare åtstramning av uppskovsreglerna och en sänkning av avdragsrätten för utgiftsräntor.
SvD

Varför bränns inga körkort

Jag snubblade över en liten lustig sång med Johnny Cash. Den handlar om vad som kan hända om man blandar folkmusik och politik. I en av verserna nämns att en utav musikanterna brände sitt körkort (anspelar på brännandet av inkallelsesedlar). Det fick mig att fundera över dagens politiska manifestationer. Vore inte det en fantastisk demonstration för en radikalare klimatpolitik att bränna sitt körkort.

torsdag 18 november 2010

Ytterligare ett motiv emot könskvotering

Konsultbolaget McKinsey visar i en rapport att bolag med kvinnor i styrelsen har bättre avkastning på eget kapital och högre rörelsemarginal än bolag med bara män i styrelsen. Därmed torde behovet av lagstiftning om könskvotering i bolagsstyrelser vara borta. I en marknadsekonomi så kommer de bolag som underpresterar att ändra sitt agerande eller gå under. De som inte tror på marknadsekonomin kommer väl att fortsätta ropa efter lagstiftning.
DI

tisdag 16 november 2010

Snart med rörliga bilder

I tre års tid har jag producerat ett trettiominuters radioprogram i veckan. Jag tänkte nu göra ett experiment och även spela in sändningarna med video. Av det anledningen har jag beställt en Zoom Q3 som är en bra ljudinspelare kompletterad med en enkel videokamera. Min Q3 är bokstavligt talat på väg med posten, enligt nätet så sorterades den i Stockholm för några timmar sedan. Jag gissar att veckans sänding blir endast i audio men kanhända så kan vi börja sända video redan nästa vecka.

Alla gamla radioprogram finns tillgängliga på www.dinledamot.libsyn.com

fredag 12 november 2010

Omvända förväntningar

När Göran Persson valdes till partiledarledare förgicks det av en långdragen process. Några ledande kandidater föll ifrån av olika skäl. Slutligen började det talas om att finansministern Göran Persson skulle vara tänkbar. För egen del hävdade han ihärdigt att han inte var aktuell som statsminister. Det var många som var mycket tveksamma till att Göran Persson hade förmåga att ikläda sig rollen som partiledare och statsminister. Göran Persson kom att visa att han hade vad som krävdes.

Nu talar många inom Socialdemokraterna för Margot Wallström. Även hon har uthålligt svarat att hon inte är aktuell. Jag tror att det finns en stor skillnad mellan läget nu och läget då Göran Persson valdes. En stor majoritet tror att Margot Wallström kommer bli en förträfflig partiledare och senare partiledare. På samma sätt som Göran Persson var underskattad tror jag Margot Wallström är kraftigt överskattad.

Säkraste sättet att göra männsikor besvikna är att blåsa upp förväntningarna. Jag tror att Margot Wallström har drabbats av extremt uppblåsta förväntningar, är det insikten om detta som gör att hon tvekar till att ta jobbet.
DN TV4

torsdag 11 november 2010

Laget viktigare än jaget?

Socialdemokrater med Mona Sahlin i täten framför ofta att de sätter laget för jaget. Det är ju ofta så att det som sägs inte är helt i överensstämmelse med verkligheten. Ett exempel är hur människor beskriver sig själva. Jag har slagits av att personer som beskriver sig själva som ödmjuka sällan är det emedan riktigt ödmjuka personer sällan lyfter fram detta vid självpresentationer. Den maktstrid som nu pågår inom Socialdemokraterna verkar inte präglas av omsorg för partiet. Mona Sahlins uppmaning till partistyrelsen att ställa sina platser till förfogande kan vara ett försök att sätta laget för jaget. Personligen är jag mycket tveksam till om det är det riktiga motivet.
DN SvD Expressen K-G Bergström

söndag 7 november 2010

Europas utmaningar

Imorgon bär det av till Bryssel. Jag ska tillsammans med tre kollegor från finansutskottet delta i ett möte om hur Europa ska möta framtidens utmaningar. Mötet hålls vid Europaparlamentet och är ett gemensamt möte mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten (Joint Parlimentary Meeting/länk till programmet). Mötesformatet är inte helt okomplicerat. Trots att man sitter nationsvis vid mötet så representerar delegaterna formellt sett inte sina länder utan snarare sina partier och i många fall endast sig själva. Detta gör att det är viktigt att hålla reda på vem som säger vad och inte tro att uttalandena är giltiga för det landets ståndpunkt i frågan. Trots dessa svagheter så anser jag att det är viktigt att denna typ av möten genomförs. Europa står inför mycket stora och oroande utmaningar. I krisens kölvatten har såväl protektionismen som främlingsfientligheten fått ökat stöd i flera europeiska stater. Europa står dessutom inför mycket stora utmaningar när det gäller konkurrenskraften. Eurosamarbetet står inför en kris på grund av bristande respekt för stabilitets- och tillväxtpakten.

En del av mötet genomförs i form av arbetsgrupper. Ämnena är ”Tillväxt och jobb”, ”Europeisk finansiell governance (ordning på statsfinanserna)” och ”Europas öppna marknad”. Vad gäller delegationen från det svenska finansutskottet så har är vi rätt samstämmiga i dessa ämnen. Europa borde satsa mer på forskning och framtidens jobb istället för att med handelshinder slå vakt om de med dåliga konkurrensförutsättningar. Europas stater borde reformera sina ekonomier istället för att belåna kommande generationer. Europas stater borde bejaka frihandel och tendenser till protektionism måste bekämpas.

För egen del kommer jag att delta i arbetsgruppen om Europas öppna marknad. Det blir väl till att ta på sig en Adam Smith-slips och föra baneret för frihandel.

En annan utmaning som Europa står inför men som inte avhandlas på morgondagens möte är säkerhetspolitiken. Efter kalla krigets slut har Europas stater avrustat. EU-ländernas försvarsmakter har idag endast en bråkdel av den styrka de hade under kalla kriget. I veckans avsnitt av Ekots lördagsintervju utfrågades min gamle chef, Håkan Syrén, om dessa utmaningar. Håkan Syrén är numer ordförande för EU:s militärkommitté. Du finner intervjun om du följer den här länken.
DN SvD

lördag 6 november 2010

Med eller utan bild

Efter att ha spelat in närmare 150 avsnitt av Den politiska talradion så har jag börjat planera för att uppgradera från radio till tv. När jag skannade av nätet efter liknande program fick jag mig en tankeställare. Jag fann detta program, måhända ska jag ta lärdom av det och låta programmet fortsätta att vara ett radioprogram utan bilder.

onsdag 3 november 2010

QE2 har fått en ny betydelse

Beteckningen QE2 har hittills varit benämningen på ett av världens största passagerarfartyg i linjetrafik, Queen Elisabeth II. Nu har QE2 fått en ny betydelse. Den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, genomför nu en stor operation med syftet att öka penningmängden. Operationen benämns Quantitative Easing 2 (QE2). I ett försök att få fart på den amerikanska ekonomin går Fed in och köper amerikanska statsobligationer. Det är inga småsummor det rör sig om, 600 miljarder dollar. Lite förenklat kan man säga att Fed har dragit igång sedelpressen. Mycket tyder på att vi även under denna mandatperiod kommer att få uppleva en finansiellt spännande värld.
SvD DN

Många partiledare blir det

4-% spärren medför att riksdagen maximalt kan ha 25 partier. Vi har ännu inte nått dit men med åtta partier representerade i riksdagen blir ett antal debattformat allt annat än optimala. Just nu genomförs en partiledardebatt i kammaren och jag tycker att debatten blir rätt avslagen då den har så många deltagare. Kanske borde riksdagen ta efter Eurovisionen och likt vid melodifestivalen införa semifinaler.
SvD DN Expressen Aftonbladet

Jerry Brown gör comeback

Det amerikanska kongressvalet och guvernörsvalet är snart färdigräknat. Republikanerna får majoritet i representanthuset och demokraterna behåller majoriteten i senaten (där endast lite drygt en tredjedel av platserna valdes vid detta val). I Kalifornien handlade valet bland annat om att välja en efterträdare till Arnold Schwartchenegger. Vinnare blev Jerry Brown som var guvernör redan 1975. På den tiden kopplades han ihop med en dåtida stjärna, Linda Ronstadt. Att det förflutit en del tid sedan Jerry Brown senaste styrde i Sacramento inser man om man tittar på nedanstående video.
http://www.youtube.com/watch?v=dKUj3WMfKFE&feature=related

måndag 1 november 2010

Ordningen återställd?

Vänsterpartiet meddelar att de hoppar av förhandlingarna med regeringen rörande den svenska insatsen i Afghanistan. Jag tycker att det är bra. Vänsterpartiet ska inte tillåtas styra över svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Vänsterpartiets avhopp är ytterligare ett tecken på att det rödgröna samarbetet har tagit en rejäl ”time out”. Det troliga är nu att Socialdemokraterna när det gäller Afghanistan går tillbaka till sitt egna kongressbeslut och då i allt väsentligt är på samma linje som Alliansregeringen. Jag tycker att detta är mycket lovande, det innebär att Sveriges riksdag med en mycket stor majoritet kan ställa sig bakom de fortsatta insatserna.

SvD
DN Aftonbladet Expressen