onsdag 3 november 2010

QE2 har fått en ny betydelse

Beteckningen QE2 har hittills varit benämningen på ett av världens största passagerarfartyg i linjetrafik, Queen Elisabeth II. Nu har QE2 fått en ny betydelse. Den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, genomför nu en stor operation med syftet att öka penningmängden. Operationen benämns Quantitative Easing 2 (QE2). I ett försök att få fart på den amerikanska ekonomin går Fed in och köper amerikanska statsobligationer. Det är inga småsummor det rör sig om, 600 miljarder dollar. Lite förenklat kan man säga att Fed har dragit igång sedelpressen. Mycket tyder på att vi även under denna mandatperiod kommer att få uppleva en finansiellt spännande värld.
SvD DN

2 kommentarer:

webmaster sa...

http://www.illojal.se/2010/11/fafanga-pch-pseudointelligens.html

Prestige driver oss nu framåt dit vi inte vill vara. Det är framför allt hos Ben Bernanke det sitter. Bernanke fyller 57 i december och är uppvuxen med en gammal skola. Förenklat handlar hans irrationella beteende om att han inte vill förstå en annan värld än den han är van vid och som med rätta kan antas inte vara lika behaglig som den han länge upplevt. I veckan fick vi läsa att han pressat fram ett stimulanspaket om 600 miljarder dollar. För mig kom det oväntat. Jag visste inte att det var så illa igen.

Den verkliga vändningen handlar om att amerikaner slutar låta asiater (i allt väsentligt) göra allt arbete mot lånade pengar för att i stället börja arbeta själva. Nu ligger dock en förödande stor del av detta utlokaliserat så det är inte lätt att ändra något. De löner det skulle bli frågan om för den händelse man genomdrev en hemflytt avskräcker alla. Skulle någon under några omständigheter tillstå att globalisering är dåligt? Det är den enkla slutsatsen men i och med att det ännu inte kommit måste man anta att det sitter oerhört hårt åt.

För varje gång man stimulerar ekonomin med kvantitativa lättnader, dvs så kallade QE eller stimulanspaket, blir effekterna allt kortvarigare. Dessutom måste varje nytt paket vara minst 30% större än den föregående om det överhuvudtaget ska bli någon ny "positiv" effekt. Min gissning är att denna QE-effekt kommer att vara över inom 3-4 månader. Sedan kan vi vänta oss QE3 och då lär Bernanke gå all-in en sista gång med gissningsvis 2000-3000 miljarder dollar. Sedan börjar den slutliga plundringen av en hel ekonomi och efter några månader eller högst ett år är det sedan slut med stora delar av världsekonomin - i alla fall i sin nuvarande form. (Text i denna passus hämtad från signaturen "Robban K" på di.se.)

Albert Einstein, mest känd för banbrytande arbete inom fysiken, sade att endast en dåre gör om samma misstag om och om igen i förhoppning att det skall leda till ett annat resultat. Citatet passar bra på Bernanke. Einstein var förövrigt socialist.

Bakom detta beteende finns Greenspans dåliga kultur och en dröm. Greenspans dåliga kultur består av att han pekade ut ett mönster av vad som sedermera upplevs som korrekt beteende och som Bernanke följer. Drömmen består av att få vara efterfrågad, avundad, välbetald och att få representera något sofistikerat. Det mesta gäller oss alla. I fallet med finansmän i topp-position tillkommer något. Det efterfrågade och avundade når en nivå där det snarare är frågan om absolut glamour. Det är också något som är önskat av alla men det här gänget får det. Likt drogade människor kan de nu inte leva utan det. Det har med andra ord blivit en drogrelation mellan dessa människor och glamouren. Gemensamt för fallen är att det leder till katastrof. En skillnad är vem som kommer drabbas värst vilket gör detta till det mest cyniska.

Det finns folk bakom dessa män. Det är analytiker som upplever marknaden som ett antal differentialekvationer där små abstrakta förändringar av parametrar skall leda till att helheten styrs till gynnsamt beteende. Man har alltså länge haft chansen att agera i en abstrakt värld som åskådare kunnat uppleva som sofistikerad. De problem vi ser handlar om hur verklighetsanknutna dessa lyckats hålla sig och det ser inte bra ut. Att det vi ser Bernanke göra med oss nu är vi många som ser dramatiska problem med. Att det ändå kommer ske är den prestige dessa högdjur inte kan släppa hoppet om.

Den minsta slutsatsen är att globalisering är dåligt.

webmaster sa...

http://www.illojal.se/2010/11/fafanga-pch-pseudointelligens.html

Början lyder:
Prestige driver oss nu framåt dit vi inte vill vara. Det är framför allt hos Ben Bernanke det sitter. Bernanke fyller 57 i december och är uppvuxen med en gammal skola. Förenklat handlar hans irrationella beteende om att han inte vill förstå en annan värld än den han är van vid och som med rätta kan antas inte vara lika behaglig som den han länge upplevt. I veckan fick vi läsa att han pressat fram ett stimulanspaket om 600 miljarder dollar. För mig kom det oväntat. Jag visste inte att det var så illa igen.