fredag 28 oktober 2011

Intelligenshöjning i riksdagen

Igår höjdes temporärt genomsnittsintelligensen i riksdagen. Det var Mensas lokalförening i Stockholm som var på besök. Jag och riksdagskollegan Karl Sigfrid lotsade runt gruppen både i riksdagshusen och i processerna. Det blev många spännande frågor och diskussioner. Mötet gav mig och Karl mersmak och kommer nog att bjuda in föreningens medlemmar till fler möten i riksdagen. Föreningen Mensa startades 1946 och hade då som syfte att sammanföra intelligenta personer för att lösa världens problem.

Du kan läsa mer om föreningen på deras hemsida www.mensa.se

Klok analys av krispaketet


SvD:s Andereas Cervenka gör i dagens tidning en klok analys av eurozonens krisuppgörelse. Jag delar hans uppfattning om att uppgörelsen har ett antal svaga delar. För ett par veckor sedan gästade Andreas Cervenka Den politiska talradion. Vi samtalade då om krisen orsaker och skissade på möjliga lösningar. Om du vill höra vad vi kom fram till kan du lyssna på programmet genom att klicka på denna länk.

Fler avsnitt av Den politiska talradion finner du här.

Om du är intresserad av försvars- och säkerhetspolitik rekommenderas Försvarsradion.

SvD

torsdag 27 oktober 2011

Oj! En missad kvot!

I dessa tider lägger politiken stor vikt på gruppers sammansättning avseende personernas kön, etnicitet, ålder och sexuell läggning etc. Därför drar jag lite på smilbanden när DN konstaterar att i all denna kvoteringsiver så har egenskapen mantalsskrivningsort missats. Regeringen har ingen minister som är mantalsskriven norr om Stockholm. Vi har i Sverige en av Europas största regeringar. Kanhända behöver den utökas för att tillgodose alla önskade indelningar.

Berör även svenska banker

Rapporterna från Bryssel tyder på att även de svenska bankerna kommer att behöva förstärka sitt egna kapital. Uppgifter som cirkulerar talar om att det kommer att krävas ytterligare 12 miljarder. Med tanke på de vinstsiffror som bankerna redovisat under veckan så torde detta inte kräva mer än en återhållsam utdelningspolitik. Jag har i flera blogginlägg ställt mig frågande till Swedbanks tidigare aggressiva utdelnings- och återköpsprogram. Kanhända att ledningen och ägarna för Swedbank idag har större förståelse för den kritik de fått från finansministern.

Här kan du läsa vad jag skrivit om Swedbank här på bloggen.

SvD SR

lördag 22 oktober 2011

Bra beslut på partistämman

Moderaternas partistämma är nu inne på sin tredje dag. Jag är rimligt nöjd med utfallet av frågorna så här långt. Det ändrade tonläget om problemet med LAS anser jag vara mycket bra. Jag har personligen haft mycket svårt med partistyrelsemedlemmars tidigare hyllande av LAS. Uttalanden som ”jag älskar LAS” har försvårat för Svenskt näringsliv i förhandlingarna om ett nytt huvudavtal. Att Anders Borg nu öppnar upp för trepartssamtal om arbetsmarknadens funktionssätt välkomnas.

Även frågorna om skattepolitiken tyckte jag fick en bra behandling. De höga marginalskatterna pekas ut som skadliga för ekonomin. Partistämman höll sig på en principiell nivå vilket jag tycker är bra. Marginalskattefrågan är inte helt självklar. Olika förslag och deras utfall bör studeras innan man fastställer hur en marginalskattereform ska utformas. Den extremt höga marginalskatten (50 %) för relativt låga inkomster måste hanteras i en marginalskattereform.

Mycket debattid användes till att debattera om partistyrelsens sammansättning. Fokus hamnade på frågan om en enskild individ, riksdagsledamoten Hanif Bali, skulle väljas in i partistyrelsen. Jag är mycket tveksam till om argumenten som användes i debatten verkligen var ärliga. Striden runt Hanif Bali handlade nog snarare om en intern personkonflikt inom ungdomsförbundet. Jag tycker att det är beklagligt att man i denna personkonflikt spelade ”raskortet”.

Aftonbladet Expressen Expressen Aftonbladet SvD SvD SR SvT

fredag 21 oktober 2011

Varför inte reglera väderprognoserna

EU-kommissionen tror att man kan bekämpa krisen genom att hindra kreditvärderingsinstituten att, i vissa fall, redovisa sina kreditvärderingar av stater. Jag tycker att detta är ytterligare exempel på det bristande ledarskap som just nu kännetecknar arbetet inom EU. Jag undrar om kommissionen kommer arbeta vidare enligt samma modell. Kanhända får vi snart se en relgering av väderprognoserna. Visst vore det fint om kommissionen kunde stoppa väderprognoser som förutser oväder och därigenom förhindrar att ovädret inträffar.

SvD

tisdag 18 oktober 2011

Alice vinner på intellektuell knock out

Alice Teodorescu argumenterar på SvD Brännpunkt övertygande mot den kvoteringsiver som just nu grasserar inom Moderaterna. I vår iver att vara ett tvärsnitt av befolkningen fokuseras det allt mer på fysiska egenskaper. En fråga som väldig sällan tas upp är var olika kandidater hör hemma när det gäller politiska värderingar. Personligen tycker jag att det vore mer intressant att partistyrelsen hade ledamöter som tillsammans kunde avspegla den ideologiska bredden hos partiet.

Jag hade för någon tid sedan förmånen att spela in ett radioprogram med Alice Teodorescu. I det programmet utvecklade hon sina tankar om egenmakt.

Du kan lyssna på programmet genom att klicka på denna länk.

Klicka på denna länk om du vill höra när jag utvecklar mina tankar runt kvotering.

Här följer en liten trailer för radioprogrammet med Alice Teodorescu.


SvD

Kan Grekland vara kvar i eurozonen?

Jag har under en längre tid varit tveksam till insatserna för att "rädda" Grekland kvar i eurozonen. Eftersom det saknas såväl folkligt som brett parlamentariskt stöd för reformerna anser jag att räddningsinsatserna är lönlösa. En nedskrivning av de grekiska skulderna riskerar istället att försvaga reformviljan i ett antal andra länder. Igår skrev Olof Sjöström en initierad artikel i ämnet i Dagens Industri. Idag rapporterar Dagens Eko om det kaos som råder i Grekland.

Jag har gjort ett antal radioprogram om eurokrisen. Du kan lyssna på dem här på nätet.

Samtal med SvD:s Andreas Cervenka - Klicka här för att starta programmet
Om eurokrisen - Klicka här för att starta programmet

söndag 16 oktober 2011

Vad jag skrivit om Juholt

Mätperioden för dagens opinionsundersökning från Sifo grenslar offenliggörandet av Juholts val att låta staten betala för sambons permanentboende i Stockholm. Att "affären" skulle få ett utslag i väljaropinionen var väntat. Frågan är dock vilken långvarig effekt den kommer att ha. Jag roade mig nu på morgonen att söka igenom min blogg efter inlägg om Juholt. Det man skriver åldras inte alltid på ett bra sätt men när det gäller mina inlägg om Juholt så tycker jag nog att de allra flesta av mina tidigare inlägg åldrats med värdighet.

Här kan du läsa mina tidigare inlägg om Juholt, glöm inte de äldre.

SvD SR Aftonbladet Expressen DN

lördag 15 oktober 2011

Ny sifoundersökning imorgon

Imorgon presenterar Svenska Dagbladet en ny sifoundersökning. Gissningsvis rör det sig om väljarbarometern för oktober. Mätperioden torde i sådana fall sträcka sig över en synnerligen turbulent period. Att mäta opinionen under en sådan här period är nog av samma svårighetsgrad som att göra reporäntebana under en pågående finanskris.

Juholts problem är numer Socialdemokraternas

Genom att ställa sig bakom sin partiordförande höjde det verkställande utskottet insatserna. Juholts trovärdighetsproblem blev med detta beslut ett trovärdighetsproblem för hela partiet. Jag anser att fokus i bevakningen hittills varit egendomligt fokuserad runt om det begåtts något formellt fel. Juholt har hela tiden hävdat att han inte haft något uppsåt. Med det har han troligen menat att han inte har haft något uppsåt att bryta mot någon formell bestämmelse. Dock torde det väl stå alldeles klart att han har haft ett uppsåt att utnyttja otydligheter i regelverket till att få staten att betala inte för hans övernattningsbostad utan för hans och sambons gemensamma permanentboende i Stockholm. Detta uppsåtliga bidragsmaximerande agerande har genom VU:s agerande nu lämnats utan konsekvens. Socialdemokraterna gör verkligen sitt bästa att förstärka sitt varumärke som partiet som slår vakt om bidragslinjen.

Kan det möjligen vara så att VU gett Juholt en chans att bli berättigad till ett sista bidrag? Om Håkan Juholt håller ut i riksdagen till 16 september nästa år, då han fyller 50, så kan han utkvittera en högre pension från staten.

Aftonbladet DN DN Ekot SvT Expressen

Kent Persson

onsdag 12 oktober 2011

Brandvägg eller brandgata

I debatten om krisen i eurozonen talas om vikten av att vidta åtgärder för att hindra krisen i Grekland sprider sig till fler länder i EU. Det är tydligt att regelverket och framförallt tillsynen och regelefterlevnaden inom eurozonen varit otillräcklig. Regelverket skulle tjäna som en brandvägg för att förhindra uppkomsten av kriser liknande den vi nu upplever. Nu är krisen här och sprider sig som en skogsbrand. I den efterhandssituation som nu råder duger det inte med brandväggar. För att begränsa en skogsbrand som sprider sig finns ett klassiskt recept. Samla rejäla resurser och skapa en brandgata som är tillräckligt bred för att stoppa eldens spridning. Brandgatan måste dessutom förläggas tillräckligt långt ifrån elden så att den hinner färdigställas innan elden når dit.

Vad innebär då detta för eurokrisen, hur skulle en brandgata mot den krisen utformas. Enligt min uppfattning måste resurserna kraftsamlas på att bekämpa spridningen. Situationen i Grekland är ohållbar och kan inte rättas till genom fortsatta krispaket. Istället borde Grekland tvingas lämna eurozonen och som en konsekvens av det kanske även EU. Detta tydliga agerande skulle leda till ett omedelbart uppvaknande i andra länder som idag bedriver en svag finanspolitik. En grekisk sorti från euron skulle medföra att ett antal banker och institutioner skulle hamna på obestånd och det skulle krävas ett statligt ingripande ofta i form av ett direkt övertagande. Carl Bildt och Anders Borg skriver i dagens Financial Times hur denna operation skulle gå till.

DI

måndag 10 oktober 2011

Blödig stat låter skattebetalarna betala

Den fransk-belgiska storbanken Dexia är på fallrepet och på väg att tas över av staten. Banken är systemviktig och bedöms därför inte kunna tillåtas att gå i konkurs. Ett vanligt misstag i denna typ av övertaganden är att staten går in för tidigt och betalar för mycket för att ta över banken. Enligt min uppfattning ska bankens ägare ta den första stöten och staten ta över till lägsta möjliga pris. Ett statligt övertagande sker istället för en konkurs. Hur det exakta upplägget av övertagandet av Dexia ser ut vet jag inte men för mig förefaller priset som staten betalar vara högt.

SvD DN

söndag 9 oktober 2011

Juholts bidragsparti

Medias regelfokuserade granskning av Juholts ersättningsansökningar fokuserar på huruvida han gjort formellt rätt eller fel. Ett annat perspektiv på frågan vore att fundera över vad agerandet säger om Juholt och kanske även Socialdemokraternas syn på samhällets uppgifter. För Juholt framstod det, om vi väljer att tro på det han säger, inte som orimligt att staten ska ta över hela hans sambos hyra när han flyttar in som sambo/kulbo. Hans bidragsfokuserade samhällssyn kan ha påverkat hans agerande. Det är alltid skattebetalarna som ska ta notan.

Hur Socialdemokraterna väljer att hantera frågan blir en bra indikation på deras samhällssyn. Personligen tror jag att denna historia kommer att sluta med att Juholts byts ut. Inte på grund av att Socialdemokraterna bryter med bidragslinjen utan på grund utav att de väljer att inte tro på hans förklaringar.

lördag 8 oktober 2011

När ska könet räknas

Jag är generellt emot generaliseringar rörande människor. Så långt som möjligt anser jag att varje människa ska behandlas som en individ och inte som en del av ett kollektiv. Inom försäkringsbranschen görs ibland generaliseringar om människor för att bedöma risken för att behöva betala ut försäkringsersättningar och därigenom sätta en "rättvis" försäkringspremie. Generaliseringarna bygger på statistik om olika befolkningsgrupper som t.ex. ålder och kön. Nu blir det förbjudet att erbjuda olika försäkringspremier utgående från kön trots att det olika könen skiljer sig åt i försäkringsutfall. Jag tycker att det är rätt. Jag skulle önska att detta tänkande spred sig till andra områden. Tyvärr verkar det i många fall som om samma personer som förespråkar könsneutrala försäkringspremier vill att generaliseringen med kön som urvalsfaktor ska få ökad betydelse i andra sammanhang såsom t.ex. sammansättningen av bolagsstyrelser.

SvD

tisdag 4 oktober 2011

Politisk rötmånad

Med tre år kvar till nästa ordinarie riksdagsval är tiden inne för interna partistrider. Veckan har bjudit på två rejäla interna duster. Dels genomgår Socialdemokraterna en slitsam process då Juholts stora ord ska omsättas i siffror i form av en budgetmotion. Det torde ha varit ett chockartat uppvaknande för Juholt att löftena kostar pengar.

I Kristdemokraterna pågår ett annat drama. En partiledarstrid sker nu inför öppen ridå. Var denna konflikt slutar är för tidigt att avgöra. Med tre år kvar till valet är det troligen nu ett eventuellt partiledarbyte ska genomföras. Dock kan en infekterad intern strid skapa en långsiktig splittring som menligt påverkar KD:s möjligheter att göra ett bra riksdagsval 2014.

Personligen tror jag att det finns utrymme för ett modernt värdekonservativt parti i svensk politik. Tyvärr är jag tveksam till om någon av dem som hittills anmält sig som kandidater fyller kravspecifikationen för att leda ett dylikt parti.

Barometern DN Aftonbladet Ekot SvT Expressen Expressen

söndag 2 oktober 2011

Om Odell är svaret vilken är då frågan?

Mats Odell verkar nu komma att spela samma roll som Michael Hesseltine spelade när Margret Thatcher tvingades att avgå som toryledare 1990. Hesseltine utmanade Thatcher och tvingade fram en omröstning om ledarskapet. Thatcher vann förvisso den första omgången, dock utan att nå den nödvändiga majoriteten, men försvagades så pass mycket att hon strax därefter lämnade in sin avskedsansökan. Huruvida förloppet blir detsamma inom Kristdemokraterna får vi se. Dock verkar det väl som om att allt inte kommer att kunna återgå till vad det varit när stridsdammet lagt sig.

Jag har svårt att se att Mats Odell skulle vara Kristdemokraternas framtidsnamn. Men vem vet, jag har haft fel förr.

SvD DN Aftonbladet GP Ekot Rapport

Rätt medicin för Grekland

Klas Eklund argumenterar i dagens SvD för att Grekland ska undsättas ekonomiskt. Motivet är att detta är det bästa sättet att hindra att krisen sprider sig. Jag delar Klas Eklunds uppfattning om att inkapslingen av krisen ska prioriteras men jag anser att slutsatsen att fortsatt ekonomiskt stöd till den grekiska staten är fel åtgärd. Genom att forsätta att överföra pengar till Grekland skapas skadliga förväntningar. Detta blir en moral hazard och bidrar inte till ökat finansiellt ansvar i övriga krisländer. Stödet i Grekland för de nödvändiga reformerna är dessutom alldeles för svagt för att reformerna ska ha någon större chans att lyckas. Regeringen vinner omröstningarna i parlamentet med några få rösters marginal.

En grekisk statsbankrutt och utträde ur euron skulle medföra mycket stora problem för ett antal europeiska banker. Men enligt min uppfattning är det bättre att stödpengarna används till att ta över och nationalisera bankerna på obestånd än att fortsätta att överföra dem till Grekland.

Jag har under sommaren gjort ett antal radioprogram om eurokrisen. Du finner dem på hemsidan för Den politiska talradion.

Grekerna skulle behöva ta mer ansvar. Den grekiska politiken behöver präglas mer av arbetslinjen såsom den genomförts av Alliansen.

SvD DI Ekot

Göran Pettersson (M)

lördag 1 oktober 2011

Liten fråga med stora konsekvenser

Frågan om statligt reglerad könskvotering i bolagsstyrelser är en liten fråga. Dock innebär den att ytterligare ett område politiseras. Därför är denna till synes lilla fråga principiellt viktig. Jag tycker att det är mycket beklagligt att stora delar av den moderata partistyrelsen antingen inte inser detta eller bortser från det för kortsiktiga opinionsvinster. Förhoppningsvis kommer partistämman ge partistyrelsen lite ideologiskt tankestöd och kraftfullt lotsa in dem på rätt spår.

Jag utvecklar mitt resonemang i frågan i ett radioprogram som du kan avlyssna på nätet genom att klicka på denna länk.

Jag hoppas att denna lilla fråga kan avhandlas snabbt och att förslaget om könskvotering snabbt kan förpassas till sophögen. Det vore beklagligt om denna fråga fick stjäla utrymme från de viktiga frågorna om konsekvenserna av den ekonomiska utvecklingen i Europa. Det är arbetslinjen som är den bärande tanken i nya Moderaterna och Alliansen är ett framgångsrikt medel för att utveckla den. Att låta könskvotering störa det vikta arbetet är inte att ta ansvar.

SvD moderat.se

Göran Pettersson (M)