fredag 9 januari 2015

Skatteväxling för ökad finansiell stabilitet förordas

Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) har öppnat för att se över avdragsrätten för räntor. Jag har länge argumenterat för en skatteväxling som skulle omfatta en reducering av avdragsrätten för räntor. En dylik skatteväxling skulle samtidigt som den bidrar till att stärka den finansiella stabiliteten om den rätt utformad kunna bidra till att förbättra ekonomins funktionssätt och verka utbudsfrämjande på arbetsmarknaden. En idé som borde prövas är att sänka gränsen för den 30%-iga avdragsrätten som idag ligger på 100000:-/år. Beaktande dagens räntenivåer motsvarar 100000 ett lån på ca 5 miljoner. För att få låna 5 miljoner torde man behöva ha en årsinkomst runt 500000-. Om taket för det 30%-iga avdraget sänktes till 60000:-/år motsvarande ett lån på ca 3 miljoner ( krav på årsinkomst ca 300000) så skulle den statliga inkomstskatten kunna sänkas så att skatteväxling blev statsfinansiellt neutral. Sänkningen av den statliga inkomstskatten skulle kunna genomföras på ett sådant sätt att den i allt väsentligt blev neutral för de belånade hushållen. En dylik skatteväxling skulle dessutom öka hushållen disponibla inkomst och skapa ekonomiska incitament för en amorteringskultur. SvD DI