måndag 28 februari 2011

Offentlig utfrågning

Imorgon genomför finansutskottet en offentlig utfrågning med anledning av den sedan flera år pågående kreditexpansionen. Panelen är namnkunnig. Finansminister Anders Borg, finansmarknadsminister Peter Norman, riksbankschef Stefan Ingves och generaldirektören för Finansinspektionen Martin Andersson ska förklara om vi har ett problem och i sådana fall vad vi ska göra åt det. Finansdepartementet har sänt ut ett pressmeddelande där de meddelat att ministrarna står till förfogande för intervjuer efter utfrågningen. Är det måhända så att de kommer att ha något att meddela? Du som inte vill ta dig till riksdagshuset för att lyssna på utfrågningen kan se den på SvT Forum.

Hushållens lån har vuxit med en takt av 8-10 %/år under det senaste decenniet. Detta har skett samtidigt som ekonomin som helhet vuxit betydligt långsammare. Denna utveckling är inte långsiktigt hållbar. Nu höjer Riksbanken räntan i en stadig takt men fortfarande är räntan extremt låg och kombinerat med avdragsrätten på räntor är lånefinansierad konsumtion fortsatt attraktiv. Jag tror fortfarande att det vore bra att reducera ränteavdragen och istället sänka skatten på förvärvsinkomster. Jag utvecklar dessa idéer i nedanstående korta videoinslag.

Glädjande ungdomsresultat

Man ska alltid ta undersökningar med ett par nyport salt. Beroende på hur frågorna är ställda kan man visa nästa vad som helst. Nu har pensionsbolaget AMF låtit genomföra en undersökning bland ungdomar om hur de ställer sig till ett antal ekonomiska frågor. Jag tycker att resultaten är glädjande. T.ex. tycker hela 94 % av ungdomarna att privatekonomi borde ingå i skolundervisningen och 58 % tycker att skolan även ska undervisa om pensionssystemet. I dessa frågor håller jag med majoriteten av ungdomarna.
DN

söndag 27 februari 2011

Batman till Tripoli

Johan Wennström skriver idag roligt och tankeväckande på SvD:s ledarsida. Han jämför Gadaffi med skurken Jokern från Batman. Världssamfundet har låtit ett antal excentriska dikatorer hållas allt i enlighet med folkrätten. Men är det verkligen rimligt att världssamfundet sitter passivt när dylika ledare skaffar sig massförstörelsevapen? Hur kommer historiens dom lyda?

lördag 26 februari 2011

Videotoppen

Jag har spelat in några stycken videosnuttar som jag lagt ut på Youtube. Jag tycker att det är ett bra komplement till bloggen. Filmerna har varit olika framgångsrika när det gäller att få tittare. Här följer en liten topplista.

Obestridlig etta är aprilskämtet från 2009. Detta spreds överraskande snabbt och brett och jag får fortfarande frågor om hur det var att tjänstgöra i det finska parlamentet.


Två på tittarlistan är reklamfilmen inför Moderaternas provval. Det är svårt att vara rolig och jag tror inte att vi lyckades riktigt bra i detta försök, provvalet blev dock framgångsrikt.


Trea på tittarlistan ligger ett videoklipp med Kristdemokraternas Ebba Busch. Om det är Ebbas utstrålning eller min hoppsjunkna kroppshållning som dragit tittare är för mig okänt.

Intryck från ett EU-möte

Under torsdagen och fredagen arrangerade Ungern ett möte för ordförandena för EU:s finansutskott. Jag deltog i mötet som ersättare för vår egen ordförande deltog gjorde också skatteutskottets ordförande Henrik von Sydow. Som vanligt vid denna typ av möten så bjöd de formella sessionerna på en blandad samling mer eller mindre begripliga inlägg. Det var dock klart att EU:s stater har mycket olika syn på utvecklingen av unionens egna budget. Det är en relativt liten budget, ungefär 1 % av medlemsstaternas BNP, och den största utgiftsposten är jordbruksstöd. Under diskussionerna argumenterade vi tillsammans med representanterna från Nederländerna och Storbritannien för att budgeten skulle reformeras och mer inriktas på framtidsinriktade satsningar såsom forskning och utveckling. Vi pläderade också för budgetrestriktivitet. Glädjande var att vi fick stöd i denna argumentation av en ungersk forskare som ordförandelandet bjudit in som talare vid konferensen.

En viktig del vid denna typ av möten är de informella samtalen som förs på raster och vid måltiderna. Jag hade förmånen att få läget inom svensk politik beskrivet på ett mycket ingående sätt. Det var den nederländske representanten som visade sig ha mycket goda kunskaper om Sverige och svensk politik. Han är gift med en svenska och följer därför svensk politik med intresse. Det är alltid spännande att få ett annat perspektiv på den egna verksamheten. Han var i grunden positiv till de reformer som genomförts i Sverige. Han hade dock ett råd till oss svenska politiker, ni borde bli mer avslappnade och inte driva allt så fundamentalistiskt.

tisdag 22 februari 2011

Jag hoppas att Gadaffi får sin önskan uppfylld

Gadaffi uppger nu att han vill slåss till sista blodsdroppen. Jag hopppas att han får sin önskan uppfylld snabbt och utan blodspillan för civilbefolkningen.

SvD DN Expressen

söndag 20 februari 2011

"Jag vet ingenting om tur, bara att ju mer jag tränar desto mer tur har jag"

Ingemar Stenmark sägs ha sagt "Jag vet ingenting om tur, bara att ju mer jag tränar desto mer tur har jag". Det ligger mycket i Stenmarks ord. Huruvida Anders Borg har haft tur eller inte finns det uppenbarligen olika åsikter om. Jag vill dock lyfta fram ett par saker som enligt min uppfattning bidragit till att Sverige klarat finanskrisen så pass bra. Det första är budgetpropositionen 2008. Det var högtryck i ekonomin och miljarderna rullade in till staten. Råden var många. Ökade utgifter och ofinansierade skattesänkningar krävdes från snart sagt alla intressorganisationer. I det läget höll Anders Borg emot och sparade i ladorna så att krutet var torrt när krisen kom. Det andra viktiga ställningstagandet handlar om synen på räddning av banker. Anders Borg var mycket tydlig med att svenska staten inte tänkte rädda aktieägarna om svenska banker kom på obestånd. Istället byggde Sverige på bankernas bekostnad upp en stabilitetsfond som skulle nyttjas om svenska banker behövde återkapitaliseras. Följderna av dessa åtgärder blev att de stora svenska bankerna förstärkte sitt egna kapital genom att ta in pengar från sina ägare.
DN

Försvarsdebatten går vidare i Försvarsradion

I det sjätte avsnittet av Försvarsradion samtalar jag med generalsekreteraren för Allmänna försvarsföreningen, Stefan Ring, om försvarsdebatten eller kanske snarare bristen därpå.

Försvarsradion är mitt bidrag till försvarsdebatten. Jag hoppas att Försvarsradion kan utvecklas till en arena för försvars- och säkerhetspolitisk debatt. Du finner de hittills inspelade programmen på sidan http://dinradio.wordpress.com/

lördag 19 februari 2011

Nästa ledare för Kristdemokraterna

Jag har under drygt tre år gjort över 150 avsnitt av Den politiska talradion. Många gäster har passerat förbi och lämnat olika avtryck. Denna vecka gästades programmet av Ebba Busch från Kristdemokraterna. Ebba har trots att hon bara är 24 år redan hunnit med mycket inom politiken och idag är hon kommunalråd i Uppsala med ansvar för bland annat äldrefrågor. Jag skulle inte bli överraskad om vi kommer att få se mer av Ebba Busch inom politiken. Redaktören Siewert Öholm argumenterar i Världen idag för att hon redan nu ska ta över som partiledare för Kristdemokraterna. Partiledarfrågan i Kristdemokraterna lämnar jag med varm han över till det partiets medlemmar men jag kan efter vårt radiosamtal konstatera att Ebba Busch har både en stadig politisk kompass och lyskraft. Du kan bilda dig en egen uppfattning om saken genom att titta på den bifogade filmen och lyssna på radioprogrammet på sidan
http://dinledamot.wordpress.com/2011/02/18/ebba-busch-om-borgerlighetens-uppdrag/

"Where you stand depends on where you sit!"

VD och vice VD för Sveriges Radio går idag på DN Debatt till frontalangrepp mot en reformering av public service uppdraget. I ett högt tonläge slåss de för att SR och SvT ska fortsätta att ha ett brett programutbud. Jag tycker att de har fel. Skälen till att staten via det som idag är SR och SvT ansvarade för rundradiosändingarna har förändrats. När radio och senare TV kom till krävdes en omfattande teknisk infrastruktur. Likaså såg samhället helt annorlunda ut än idag. Att nu fortsätta på samma sätt vore att helt bortse från samhällsutvecklingen. Enligt min uppfattning är det inte rimligt att SR och SvT med licenspengar som i det närmaste är en obligatorisk skatt producerar lekprogram för vuxna och dokusopor. Jag tror på ett smalare och vassare public service. Vi behöver ett SR och SvT som gör de programmen som inte är kommersiellt bärkraftiga men som är samhällsviktiga.

DN
Bloggar Svensk historia Thomas Böhlmark Maria Eriksson

torsdag 17 februari 2011

Instämmer

I måndags skrev jag här på bloggen att den bristen på marknadsmässig hyressättning riskerade hyresrätten i Stockholms innerstad. Idag skriver bostadsminister Stefan Attefall i GP på samma tema. Mitt inlägg blir därför kort. Jag instämmer!

måndag 14 februari 2011

Bristande marknadsmässighet slår ut hyresrätten

Hyresmarkanden i Stockholms innerstad fungerar inte. Skälet till detta är enligt min uppfattning att hyresnivån inte är marknadsmässig. Detta innebär att kontraktet har ett stort inofficiellt värde vilket i sin tur leder till att rörligheten blir låg. Det leder också till att fastigheterna blir värda mer som bostadsrätter än som hyresfastigheter. Därför kommer ombildningarna att fortsätta och antalet hyresrätter i innerstaden att minska. De inflytelserika med hyresrätt i innerstan anges ofta som skäl till det politiska motståndet att reformera hyressystemet. Jag tror att det ligger mycket i detta. Men i takt med att hyresrätterna ombildas till bostadsrätter kommer denna påtryckargrupp att få minskad rösttyngd. Tyvärr kommer många hyresrätter att hinna försvinna innan påtryckargruppen marginaliserats.
DN Ekonomisten Konservativa tankar Edvin Alam

söndag 13 februari 2011

Penningpolitik - Vetenskap och konst

Vi har en oberoende Riksbank som självständigt beslutar om styrräntan. Den oberoende penningpolitiken har tillsammans med det finanspolitiska ramverket bidragit till Sveriges goda ekonomiska utveckling. Riksbankens räntesättning utsätts regelbundet för kritik. För inte så länge sedan handlade kritiken främst om att Riksbankens bedömning av styrräntans utveckling var felaktig och låg för högt. Nu är den kritiken som bortblåst och nu hörs istället rop på att räntebanan ska höjas. Jag tycker att detta visar på hur komplext det är att bedöma ekonomin. I mycket påminner ekonomiska bedömningar om meterologi. Med goda metoder och rikligt med mätdata kan man göra goda prognoser. Men till skillnad från vädret påverkas ekonomin direkt av vårt agerande. Därför är räntesättningen inte en hård vetenskap utan till stora delar att likna vid en konst.
SvD VA DI Expressen E24

fredag 11 februari 2011

Statsskulden inte allt

Finansinspektionen rapporterar att hushållens lån fortsätter att öka. Under fjärde kvartalet var ökningen 7,8 % på årsbasis. Denna ökningstakt har hållt i sig under flera år och om den tillåts fortsätta så blir situationen ohållbar. Det är också oroande att hushållen tar en allt större del av krediterna emedan företagen som skapar jobben minskar sin andel av krediterna. Samtidigt så är statsskulden under kontroll och har under de senaste åren har skulden minskat som andel av BNP. Det är bra att statens finanser är i god ordning och det finns inget självändamål med att ha en hög statsskuld. Om staten fortsätter att uppfylla överskottsmålet och ekonomin växer så kommer statsskulden som andel av BNP att sjunka ytterligare. Statsskulden kommer också att minska när staten säljer en del bolag som det inte finns goda skäl till att de ägs av staten.

DI Expressen DN Affärsvärlden

Försvarsradion om utvecklingen i Ryssland

Den försvars- och säkerhetspolitiska debatten går vidare i Försvarsradion. I det senaste avsnittet samtalar vi med den moderate riksdagsledamoten Mats Johansson om utvecklingen i Ryssland. Du finner detta och tidigare avsnitt på sidan http://dinradio.wordpress.com där kan du också prenumerera på Försvarsradion.

Kom gärna med förslag på gäster till Försvarsradion.

SvD om utvecklingen i Ryssland

onsdag 9 februari 2011

Nytt avsnitt av Försvarsradion


Många klagar på att vi inte har en tillräckligt aktiv försvars- och säkerhetspolitisk debatt. Jag tycker att de har rätt. För att dra mitt strå till stacken har jag därför dragit igång Försvarsradion. I dag spelade vi in ett nytt avsnitt. Denna gång gästades programmet av Jacob Westberg som till vardags är forskare vid Försvarshögskolan. I programmet gör Jacob Westberg en grundlig genomgång av Sveriges säkerhetspolitiska val.

Du kan lyssna på programmet genom att klicka på denna länk.
Tidigare avsnitt av Försvarsradion finner du på sidan http://dinradio.wordpress.com/

Imorgon gästas Försvarsradion av riksdagsledamoten Mats Johansson. Idag skriver han i DN om utvecklingen i Ryssland.

SvD om försvarsdebatt Wiesman om försvarsdebatt

tisdag 8 februari 2011

Utdelning eller kapitaltäckning

Swedbank redovisar en rejäl vinst, jag tycker det är bra. När nu ledningen för banken solar sig i glansen av resultatet ska man dock inte glömma att läget hade sett helt annorlunda ut om inte IMF, EU och svenska staten gett ett kraftfullt stöd till Lettland. En sak som förvånar mig är att styrelsen föreslår en ökning av utdelningen. Av den pågående debatten om genomlidna och kommande finanskriser så har det höjts många initierade röster för ökade kapitaltäckningskrav. Schweiz har redan infört hårda krav för att balansera risken staten löper på grund av att landet har en mycket stor banksektor. Banksektorn i Sverige är även den stor i förhållande till landets ekonomi och det är en inte alltför vågad gissning att höjda kapitaltäckningskrav kommer ingå i ett kommande paket för ökad finansiell stabilitet. Därför är jag som sagt lite förvånad att Swedbank väljer att dela ut mer av sin vinst, pengarna kommer kanske i en inte alltför avlägsen framtid behövas i banken.
SvD AfV VA

måndag 7 februari 2011

Vem tar ansvar för lönebildningen?

Jag är en stark anhängare av systemet att arbetsmarknadens parter ansvarar för lönebildningen. Likaså anser jag att staten inte ska vara en aktiv ägare i det privata näringslivet. Riktigt illa blir det när staten politiserar ägandet i AP-fonderna. Idag riktar LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin kritik mot ersättningsnivåerna till VD:arna för de största börsbolagen. Jag tycker att hon har en poäng när det gäller ledningarnas roll som föredömen. Hon skriver: " Men det är också viktigt att näringslivets elit, både dess organisationer och de individer som finns på de ledande positionerna, börjar ta ansvar för sin orimliga inkomstutveckling. Denna grupp, som alltid predikar återhållsamhet för andra, riskerar annars sin legitimitet som en seriös samhällsaktör."

Styrelserna för börsbolagen borde beakta detta när de bestämmer om VD-lönerna. Detta är också en viktig fråga för bolagens ägare. En oansvarig ersättningspolicy till ledningen riskerar att ge följdverkningar vilka i förlängningen leder till minskad konkurrenskraft och lönsamhet.

DN SvD Aftonbladet SvT
Bloggar Konservativa tankar

söndag 6 februari 2011

Rimligt med höjda kapitalkrav

Finanspolitiken har ett flertal utmaningar att hantera. De svenska bankerna visar tecken på att redan ha glömt krisen 08-09. Utan de statliga garantierna hade troligen några av dem åkt av banan på grund av att de inte klarat av att låna på marknaden. Likaså var det med knapp marginal som Lettland erhöll lån från IMF och EU vilket förhindrade att en kraftig devalvering. En lettisk devalvering skulle ha delat ut ett mycket kraftigt slag mot ett par svenska banker. Den svenska banksektorn är stor i förhållande till den totala svenska ekonomin. Det gör att den svenska staten och i förlängningen skattebetalarna exponeras för relativt stora risker. Det finns all anledning för staten att se över regelverket, jag lutar åt att en höjning av kapitalkraven skulle vara på sin plats. Schweiz har genomfört en liknande åtgärd och det finns all anledning att noga ta del av deras erfarenheter. Ett annat bekymmer är hushållens kreditexpansion. Det är inte långsiktigt hållbart att krediterna ökar med 10 % om året när ekonomin totalt växer med runt 3 %. Högre kapitalkrav på bankerna ökar troligen lånekostnaderna och skulle verka åtstramande på hushållens kreditexpansion. Möjligen behövs ytterligare åtstramning. Personligen har jag svårt att förstå poängen med att lån skattesubventioneras genom rätten att dra av för räntor. En förändring av avdragsrätten måste dock göras varsamt. Men en succesiv reducering av avdragsrätten kombinerad med ytterligare jobbskatteavdrag skulle ha flera långsiktigt positiva effekter. Arbete och sparande skulle belönas och lånefinansierad konsumtion och spekulation skulle bli mindre gynnat.

SEB:s VD kritiserar Anders Borg för SBAB:s agerande. SBAB har varit ledande i att ge omfattande bostadslån. Oppositionen har hejat på och vill att denna verksamhet ska fortsätta. Jag tycker att SEB:s VD har rätt i kritiken av SBAB dock är den missriktad. Anders Borg vill att banken ska säljas och därigenom inte kunna fortsätta att med staten som garant driva kreditexpansionen till nya höjder.

SvD Expressen
Bloggar: Cornucopia Risk Management

lördag 5 februari 2011

Uppfriskande med skattepolitisk debatt

Politik är ingen exakt vetenskap. I vissa stycken påminner den om krigsvetenskapen. Utfallet påverkas inte bara av vilka faktiska åtgärder man genomför utan även utav ledarskapet som utövas och hur åtgärderna förklaras och drivs igenom. Politiken i en demokrati innehåller också funktionen att man endast kan genomföra sina idéer om man får stöd från väljarna vid val. Ekonomi är en annan icke exakt vetenskap. Förvisso forskar nationalekonomer och samlar in data för att styrka sina teser. Men även här spelar många saker in förutom det vidtagna åtgärderna. Detta gör ekonomisk politik till en konst. Ekonomisk politik handlar dessutom inte bara om att maximera ekonomins storlek. Även andra faktorer som påverkar samhället beaktas.

Jag hoppas att få vara med och fortsätta att bidra till utvecklingen av Sverige och den ekonomiska politiken. Det jag skulle vilja se inom skattepolitiken är reformer som ökar människornas egen makt. För det första gäller det inkomstskatten, jag vill se en fortsatt satsning på jobbskatteavdrag så att de allra flesta kan försörja sig på sin egen lön. Den som arbetar ska inte behöva leva av bidrag. En annan viktig reform när det gäller inkomstskatten är att sänka marginalskatterna. Därför borde beloppet när man börjar betala statlig inkomstskatt respektive värnskatt höjas (33000/mån respektive 47000/mån). Jag tycker att de två reformerna är högre prioriterade än ett slopande av värnskatten.

En annan reform jag skulle vilja se är en sparreform. Idag premierar skattesystemet lånefinansiering och bestraffar sparande. Jag skulle vilja att vi succesivt ändrade på detta. Ränteavdragen borde gradvis minska samtidigt som sparande borde premieras. Kanhända kunde vi införa ett grundavdrag för inkomst av kapital, t.ex. kunde de första 10 000:- varje år vara skattefria.

För någon månad sedan hade jag nöjet att samtala med ordföranden i riksdagens skatteutskott om svensk skattepolitik. Du kan lyssna på samtalet med Henrik von Sydow om du följer den här länken http://traffic.libsyn.com/dinledamot/2010-12-20_HvS.mp3

Här är också en liten videosnutt med Henrik, tyvärr blev ljudet lite lågt.


SvD
Bloggar: Jesper Svensson Pia Kent Persson

Matematik och Lyckoslanten

Finansinspektionen utreder vad som kan göras för att öka befolningens kunskaper om privatekonomin. Jag tycker att det är mycket bra. Det blir lätt en överdriven fokusering på statens finanser men samhället är mer än staten. FI har nu kommit fram till att bristande matematikkunskaper har en menlig påverkan på förmågan att sköta privatekonomin. Det låter rätt rimligt. Dock minns jag historien om klassåterföreningen då det var grabben med underkänt i matematik som blivit miljonär. På klasskamraternas fråga hur detta hade varit möjligt svarade han. Jag köper in saken för 100 kronor och sedan säljer jag dem för 200 kronor och på de 10 % klarar jag mig väldigt bra.

Hur som helst. Det är bra att matematikkunskaperna eller snarare bristen därav uppmärksammas. Som huvudman i en av Sveriges fristående sparbanker, Roslagens Sparbank, kan jag också med glädje konstatera att en modern version av min barndoms Lyckoslanten finns tillgänglig på banken. I den finns till och med den gamla "Spara och Slösa" som tecknad serie.
DN SR

Vem leder Centern framåt?

Aftonbladet och Expressen spekulerar idag runt den kommande ledningen av Centerpartiet. En person som granskas är partiets ekonomiskpolitiske talesperson Annie Johansson. Jag hade förmånen att spela in ett radioprogram med Annie för ett par veckor sedan. Det var intressant att höra hennes syn på Centerns utveckling. Hon hänvisade bland annat tillbaka till tal av Gunnar Hedlund och menade att Centerns kollektivistiska dragning under 80- och 90-talet var ett avsteg från traditionella centerpolitik. Hon förespråkade istället en utveckling där man snarast vände sig till den moderna arvtagaren till den självägande bonden.

Du som vill lyssna på radioprogrammet kan göra det här på nätet. Du startar programmet genom att klicka på denna länk.

För dig som tycker att 30 minuters talradio är för mastigt har vi spelat in en enminuts videofilm.

fredag 4 februari 2011

Därför är det rätt av staten att sälja Nordea

Det går inte att rakt av jämföra statens ekonomi med ett hushålls. Därför tycker jag att vissa argument runt försäljningen av statens aktieinnehav i Nordea haltar. Det enligt min uppfattning viktigaste motivet till försäljningen är statens uppgifter. Staten ska sätta upp reglerna för bankerna vidare ska staten svara för uppföljningen av bankerna. Att staten då samtidigt är direkt ägare i en affärsbank skapar en otydlighet. Staten blir samtidigt både regelsättare, övervakare och aktör. Detta är ingen eftersträvansvärd situation.

När det gäller det rent ekonomiska utbytet av att äga Nordea-aktier är utfallet inte lika självklart. Rent generellt så är det ingen lågriskaffär att investera i bankaktier med lånade pengar. Sparbanksstiftelserna fick erfara detta då man spelade bort 150 års besparingar genom att belåna sina Swedbanksaktier. Men för staten är detta argument avsevärt svagare. Staten har beskattningsrätten och ett innehav på cirka 60 miljarder i Nordea torde vara hanterbart. Med dagens ränteläge ter sig också lånekostnaden låg jämfört med direktavkastningen på Nordeaaktierna. Man bör dock beakta att staten kommer att få in skatt på utdelning på vissa av de Nordeaaktierna som har sålts. Det innebär att staten får intäkter från aktierna trots att man sålt dem. Ett annat motiv till att staten inte borde äga banker är erfarenhetsvärdena. Statligt ägda banker har vid flera tillfällen hamnat i ekonomiska trångemål på grund av överoptimistisk kreditgivning. Det finns inget som tyder på att staten är bra på att äga banker.

Sammantaget tycker jag att det är mycket bra att staten säljer Nordeaaktierna. Det bärande motivet är inte ekonomiskt utan att staten blir trovärdigare som regelsättare och övervakare när man inte samtidigt är en aktör på marknaden.

DN SvD VA

torsdag 3 februari 2011

Så ska det låta!

Finansminister Anders Borg slår på dagens Brännpunkt ett slag för en oberoende granskning av finanspolitiken. Jag tycker att det är mycket bra. Det är viktigt att regeringens politik granskas inte bara politiskt. Finanspolitik är allför viktigt för att utan granskning överlåtas till oss politiker. Särskilt viktigt är det att långsiktigheten i finanspolitiken granskas. Bara för att politiken fungerar bra för tillfället behöver inte innebära att den är långsiktigt hållbar. Inom politiken så sker ofta belöningen (väljarstödet) för de kortsiktiga effekterna. Därför är det viktigt att vi har oberoende granskare som lyfter fram de långsiktiga effekterna.

Jag är som sagt mycket nöjd med dagens utspel från finansministern. Utspelet är inte bara bra det visar också på Anders Borg förmåga att lyssna på argument och inte låsa fast sig vid initiala ställningstaganden.

SvD DN SvT

Fd ecklesiastikminister blir ny S-ledare

Tage Erlander, Olof Palme, Ingvar Carlsson och Göran Persson hade alla varit ecklesiastikministrar om inte bokstavligen så i alla fall i någon modern form. Jag tror att näste socialdemokratiske partiordförande kommer ha den bakgrunden, det vill säga ha arbetat med utbildningsfrågor. Vem kan det då bli? Kanske bloggens läsare kan ge svaret.
SvD SvD Aftonbladet DN SvT
Bloggar Ekonomisten

onsdag 2 februari 2011

Oroande utveckling i Kairo

Händelseutvecklingen i Kairo är oroväckande. Pro-Mubarak styrkor har angripit den oppositionella demonstranterna. Vissa attacker har genomförts av ryttare på hästar och kameler. Är detta måhända inledningen på slutstriden för Mubarak? Jag tror att det mycket väl kan vara så. Armén verkar avvakta. Om och när armén aktivt tar ställning i konflikten torde det kunna bli ett snabbt och blodigt avgörande.

SvD DN

tisdag 1 februari 2011

Moderat idédebatt

Moderaterna har tillsatt en arbetsgrupp som ska arbeta fram ett nytt idéprogram. Den politiska talradion har samtalat med både gruppens ordförande, Jessica Polfjärd, och dess verkställande ledamot (det blir nog han som håller i pennan) Niklas Wykman. Jag ser fram emot att följa idégruppens arbete på vägen fram till partistämman. Det är viktigt att Moderaterna klarar av att samtidigt som man bär regeringsansvaret bedriver ett framtidsinriktat idéarbete. Med Jessica och Niklas vid roder och penna är Moderaterna i goda händer.
Du kan lyssna på programmet med Jessica om du klickar på den här länken.

Du kan lyssna på programmet med Niklas om du klickar på den här länken.

Här följer dessutom en liten videofilm med Jessica Polfjärd.