tisdag 31 juli 2012

Idag är det lätt att vara både stolt och nöjd

Idag har min praktikant Yuliya Barsukova levererat ett riktigt praktfullt blogginlägg om rättgångarna mot de tre tjejerna i Pussy Riot. Jag hoppas att du går in på hennes blogg och läser inlägget och om du delar min uppfattning är det uppskattat om du delar inlägget på Facebook och Twitter. Ett sådant här inlägg förtjänar att få en rejäl spridning. Idag är handledaren både stolt och nöjd över sin adept.

Du finner Yuliya blogginlägg om du följer denna länk http://ybarsukova.wordpress.com/2012/07/31/how-pussy-riot-uncovered-a-crisis-of-russian-orthodox-church/

Du kan också följa henne på Twitter @yuliyabars

Salt- eller sötvatten

Idag skulle Milton Friedman ha fyllt 100 år om han levat. Det hade varit intressant att få höra hans analys av den pågående finanskrisen. Friedman var en av förra århundradets ledande ekonomer och han tilldelades också ekonomipriset till Nobels minne. Han var under lång tid verksam vid University of Chicago närmare bestämt vid Chicago School of Economics. Friedman var skeptisk till keyensianismen och tillhörde det som kom att kallas Freshwater school. Idag är det en annan ekonomiprisvinnare som är en ledande röst i debatten, Paul Krugman. Krugman är verksam vid Princeton och får väl räknas till att ha tillhört Saltwater school. Krugman är idag en stark förespråkare för att dra igång sedelpressarna.

Var befinner sig då svensk ekonomisk politik i förhållande till dessa två skolor. Är det inte lite grann som med Stockholm. Det är varken salt- eller sötvatten det är bräckt.

SvD Timbro

söndag 29 juli 2012

Moms en av de minst skadliga skatterna

Skattepolitik borde handla om att på minst skadligt sett ta in de resurser som det offentliga förbrukar. Tyvärr är det i verkligheten så att många av de minst skadliga skatterna också är de som är mest illa ansedda. Fastighetsskatten är kanske det bästa exemplet på en mindre skadlig skatt som är väldigt illa ansedd bland skattebetalarna. En annan skattebas som inte är så skadlig för ekonomins funktionssätt är momsen. Här råder det dock ett stort politiskt intresse för att reducera momsen för en det en det andra särintresset. Socialdemokraterna genomdrev tillsammans med Centern en sänkning av matmomsen och momsen på böcker är radikalt lägre än på andra varor. I dagens SvD drar nu Mathias Sundin (FP) en lans för att utvidga användandet av den lägre momssatsen för böcker. I denna fråga anser jag att Mathias Sundin har helt fel. Vi borde istället verka för en mer enhetlig momssats. Personligen anser jag att momsen på mat borde vara 25 %. Barnfamiljerna skulle kunna kompenseras med höjt barnbidrag, pensionärerna med sänkt skatt och den arbetsföra befolkningen genom höjt jobbskatteavdrag. SvD

Peter, Paul and Mario?

DN:s Peter Wolodarski driver sedan en tid linjen att den finansiella krisen inte beror på oansvarig finanspolitik. Hans slutsats blir att lösningen på krisen inte är att strama upp finanspolitiken utan i god keynesiansk anda istället spendera sig ur krisen. Jag tycker att han gör det lite lätt för sig och i sin redogörelse kastar bort de observationer som talar emot hans övertygelse. I dagens DN redovisar han vad han anser sig vara sex myter om krisens orsaker. Läs artikeln och därefter återkom till det här blogginlägget och ta del av mina kommentarer. PW: Myt - Krisen beror på budgetslarv GP: Det är förvisso korrekt att krisen inte enbart beror på budgetslarv. Men många euroländers budgetar har inte varit långsiktigt hållbara. De svaga statsfinanserna har medfört att staterna inte har haft resurser att hantera en kris i finanssektorn utan att denna direkt fått avsevärd påverkan på statens upplåning. I fallen Spanien och Irland är det inte i första hand budgeten som varit problemet utan finanspolitiken som helhet. Man har låtit fastighetsbranschen att växa på spekulation och därigenom har det skapats makroekonomiska obalanser. PW: Myt – Grekland fortsätter att spendera GP: Både rätt och fel. Grekland har minskat sitt underliggande budgetunderskott men om man tar hänsyn till skulderna så är det fortsatt lång väg att gå innan Grekland har hållbara statsfinanser. Man har dessutom varit långsam i att ta tag i frågorna som gäller konkurrenskraften. Grekisk ekonomi präglas fortsatt av en skråliknande verksamhet inom flera näringssektorer. Effektiviteten inom statsapparaten är också låg på grund av att denna ofta används som en plats att placera individer som ska ”belönas”. PW: Myt – Låg arbetsmoral ligger bakom krisen GP: Kanske arbetsmoral inte är rätt uttryck men ett avgörande skäl till krisen i flera länder är att man anpassat sig till en levnadsnivå som inte motsvaras av vad man producerar. Grekerna har kostat på sig en höjning av levnadsstandarden trots att man sedan eurointrädet stadigt tappat i konkurrenskraft gentemot Tyskland. Krisen i Sverige på 90-talet hade många likheter. Vi kostade på oss en högre levnadsstandard än vad vi förtjänade. Detta korrigerades genom sänkt valutakurs, höjda skatter och minskade offentliga utgifter. PW: Myt – Skuldkriser kan inte lösas med nya skulder GP: Det är inte skulden utan de strukturella problemen som är huvudproblemet. Men om man inte tar tag i de strukturella problemen och den bristande konkurrenskraften så kastar man bra pengar efter dåliga. PW: Myt – En intervention från ECB skapar inflation GP: Risken för inflation i det korta perspektivet är liten. Om man ändrar ECB:s uppdrag och släpper fokus på bevarandet av penningvärdet så riskerar vi att på sikt hamna i stagflation det vill säga hög inflation och arbetslöshet samtidigt. Återigen problemet är strukturfrågorna och konkurrenskraften. PW: Myt – Norra Europa har gjort tillräckligt för Södra GP: Nej man gjorde Grekland en otjänst när man lät dem gå in i euron innan de reformerat sin ekonomi. Dessutom var det ödesdigert att Tyskland tilläts bryta mot stabilitets- och tillväxtpakten utan sanktion. Peter Wolodarski är på intet sätt ensam i sin starka tro på att ytterligare expansiv finanspolitik löser krisen. Princetonprofessorn Paul Krugman för en mycket aktiv kampanj längs samma linjer. Chefen för ECB Mario Draghi verkar emellanåt också luta åt att lösningen ligger i att trycka mera pengar. Kanhända kan dessa protestsångare bilda en trio, Peter, Paul and Mario.

tisdag 24 juli 2012

När tyckte du vad?

Jag fick i dag en tankväckande fråga. Vi diskuterade vad som skulle ha gjorts annorlunda under eurokrisen. Jag pläderade för att man tidigt skulle satt hårt mot hårt när det gällde Grekland. På det sättet skulle signalen till de andra länderna blivit tydlig och de skulle antingen ha behövt ta tag i sina problem eller behövt utstå konsekvenserna. Jag möttes då av den tankeväckande frågan, "och hur länge har du tyckt det?" Här visar sig fördelarna med en blogg. Blogginläggen finns där som en påminnelse om hur man tänkt och uttryckt sig. Här är en länk till alla mina inlägg om Grekland. Det har hunnit bli ett antal under dessa krisår. Länk till inlägg om Grekland

Vinstintresset driver utvecklingen

Widar Andersson skriver idag klokt på DN Debatt om betydelsen av vinster i välfärdssektorn. Jag bidrar till debatten genom att infoga mitt inlägg i riksdagsdebatten rörande den kommunala verksamheten. Mitt inlägg börjar efter 43:35. Mitt inlägg börjar efter 43:35 I vintras gästade Widar Andersson Den politiska talradion och utvecklade där sin syn på vinstens inverkan på verksamheten. Du kan lyssna på programmet om du följer denna länk.

måndag 23 juli 2012

Bättre förslag än amorteringskrav

Ökningstakten av hushållens skuldsättning har minskat men fortfarande ökar skuldsättningen fortare än ekonomin växer. Detta är inte långsiktigt hållbart. Finansinspektionens bolånetak har troligen bidragit till att minska ökningstakten. Denna åtgärd är dock inte utan biverkningar. Bolånetaket bidrar till att ytterligare försvåra för unga personer utan förmögenhet att komma in på bostadsmarknaden i Stockholm och bidrar därigenom till trögheter på arbetsmarknaden. Nu önskar Swedbank ytterligare regleringar genom att förorda amorteringskrav. Förvisso bidrar amorteringskrav inte på samma sätt som bolånetak till minskad rörlighet men är det verkligen ett realistiskt alternativ. Vad skulle hindra låntagaren att ta nya lån för att täcka amorteringen? Den bästa lösningen vore att minska skattesubventionen för lånefinansiering. Avdragsrätten borde ses över. En skatteväxling där avdragsrätten begränsades och beskattningen av förvärvsinkomster mildrades vore långsiktigt bra för ekonomin. Om detta har jag ropat i öknen i flera år. Men vem vet en dag blir jag kanske bönhörd. Hoppas att det då inte redan är försent. Ekot SvD DN

söndag 22 juli 2012

Moderat riksdagsledamot resonerar om försvaret

I fredags spelade jag in ett avsnitt av Försvarsradion i vilket jag svarade på läsarnas frågor och kommentarer. Idag pläderar DN:s ledarsida för ett svenskt Natomedlemskap. Lyssna gärna på radioprogrammet och hör min syn på vad som borde göras. Du finner programmet om du följer denna länk. DN

lördag 21 juli 2012

Stort intresse för Försvarsradion

Igår sparkade jag igång Försvarsradion efter ett drygt halvårs uppehåll. Jag gjorde tillsammans med min politiske sekreterare Erik Hagström ett program i vilket jag kommenterade försvarsdebatten samt redovisade min syn på ett antal frågor. Att försvarsfrågan berör många personer är tydligt. Vi la ut programmet igår kväll och redan är det månadens mest nedladdade program. Det ger motivation till att hålla igång Försvarsradion. Fortsätt skicka frågor och kommentarer så återkommer jag med mina synpunkter i kommande avsnitt av Försvarsradion. Du kan lyssna på det aktuella avsnittet av Försvarsradion genom att klicka på denna länk.

torsdag 19 juli 2012

Inför morgondagens försvarsradio

I det här blogginlägget lämnar jag några kommentarer till den pågående försvarsdebatten. Imorgon avser jag spela in ett avsnitt av Försvarsradion i vilket jag tänkte uppehålla mig vid läsarnas frågor och kommentarer. Jag tycker att den svenska försvarspolitiska debatten är rätt sorglig. Trots att försvaret är en av statens kärnuppgifter ägnas debatten mest åt polemik där argumenten ofta bygger på hårt skruvad statistik. Ofta nöjer man sig inte med att blanda päron och äpplen utan jämförelserna dras ännu längre. Min analys av debatten är att den präglas av politik snarare än policy. Med det menar jag att de deltagande politikerna i första hand drivs av att vinna den politiska debatten snarare än av att ge en rättvisande bild av politikområdet och att utveckla detsamma. Vad anser då jag att debatten borde handla om? Låt mig börja med att redovisa ett antal utgångspunkter som jag har för mina ställningstaganden. Sovjetunionen och Warszawapakten existerar inte längre. Sveriges geopolitiska läge har förändrats. EU:s och Natos utvidgning österut har i skapat ett i grunden nytt läge. När Ryssland återuppbygger sin försvarsmakt så innebär inte det att man återskapar Sovjetunionen. Europas stater har under en längre tid underinvesterat i sina försvarsmakter och den statsfinansiella krisen kan komma att medföra att försvarsförmågan nedgår ytterligare. Den militära förmågan hos EU:s/Natos europeiska stater är nu en bråkdel av vad den var under kalla kriget. USA har försvagats militärt jämfört med tidigt 90-tal. Två utdragna krig har medfört att fokus varit på genomförande snarare än vidmakthållande och utveckling av nya förmågor. Den finansiella krisen kan mycket väl medföra att försvaret drabbas av stora neddragningar. USA har också en ny prioritering av sina försvarsansträngningar, Asien. Teknik- och kostnadsutvecklingen har medfört att kostnaderna för att anförskaffa och vidmakthålla en allsidig och modern försvarsförmåga som dessutom har uthållighet har rusat i höjden. Enligt min uppfattning så befinner sig Frankrike och Storbritannien troligen på gränsen eller strax under för storlek på försvarsbudget när det är möjligt att hålla en komplett försvarsmakt. Sverige har genom medlemskapet i EU lämnat neutralitetsoptionen dock utan att vi tagit steget fullt ut och sökt medlemskap i Nato. Ett antal reformer har genomförts för att anpassa försvaret till de nya förutsättningarna. Viktigast är förändringarna av personalförsörjningssystemet och materielförsörjningen. Dock borde båda förändringarna ha påbörjats mycket tidigare. Detta får räcka som bakgrund. Slutsatserna av ovanstående återkommer jag till i morgondagens radioprogram (tidig kväll).

onsdag 18 juli 2012

Olika syn på uppgiften

Jag fick för någon månad sedan tillsammans med ett antal andra politiker ett uppdrag av Folkbladets chefredaktör Widar Andersson. Uppgiften var att utveckla sina tankar runt om skillnaderna mellan partierna ökat eller minskat och om det i sådana fall var bra eller dåligt. Nu har politikernas alster börjat publiceras i Folkbladet. Av de hittills redovisade artiklarna verkar det som om jag är en dålig partipolitiker. De andra politikerna verkar ha analyserat uppgiften på ett annat sätt än vad jag gjort. Jag borde ha förstått att uppgiften var att beskriva varför mitt parti är bäst. Eller kan det vara så att väljarna är trötta på all partipropaganda och föredrar en lite mer problematiserande argumentation. Folkbladet

tisdag 17 juli 2012

Försvarsfrågor till riksdagsledamoten Göran Pettersson

Jag har tidigare utlovat att jag senare i veckan ska återkomma med ett blogginlägg om försvarsfrågorna. Jag tänkte också spela in ett avsnitt av Försvarsradion på fredag. Du får gärna bidra med frågor genom att skriva dem som kommentarer till det här inlägget eller mejla dem till mig på adressen goran.pettersson@riksdagen.se

Kloka ord från Assar Lindbeck

Jag har under de senaste åren flera gånger fått frågan hur jag skulle röstat om det vore folkomröstning om euron idag. Mitt svar har varit att det finns inget att ta ställning till och att det vi röstade om 2003 inte längre existerar. Ett antal beslut inom eurozonen har fört euroarbetet allt längre bort från det ursprungliga upplägget. Juryn är fortfarande ute men jag utesluter inte att många i efterhand kommer att ångra att man inte tidigt tog i med hårdhandskarna mot de länder som bröt mot överenskommelserna. Jag ser till min glädje att nestorn inom svensk nationalekonomi, Assar Lindbeck, är av samma uppfattning. DN

söndag 15 juli 2012

Putin drar åt tumskruvarna

Den ryska Duman röstar nu i snabb takt igenom lagar som hämmar oppositionen. Tanken verkar vara att skrämma vanligt folk till tystnad och passivitet. Kommer det att lyckas? Om detta är experterna oeniga. Vissa rysslandskännare hävdar att kritiken mot Putin nu nått en sådan nivå att dessa lagar endast kommer bidra till ökad kritik och ökat motstånd. Andra lyfter fram Putins list att utmåla oppositionen som utlandsbetalda lakejer och att nyttja rättsapparaten till att kväsa oppositionen. Det finns all anledning till att följa utvecklingen. Denna sommar har jag en rysk praktikant tjänstgörande hos mig i riksdagen. Jag räknar med att göra ett radioprogram med henne där hon får utveckla hur unga människor i dagens Ryssland resonerar. Du kan läsa mer om praktikanten på sidan http://dinledamot.blogspot.se/search?q=yuliya Läs också hennes egna politiska blogg Political Harangues SvD DN GP Aftonbladet Moscow Times

fredag 13 juli 2012

Ledande socialdemokrater vill göra gemensam sak med Grekland

De socialdemokratiska europaparlamentarikerna Göran Färm och Olle Ludvigsson uppmanar nu Sverige att göra Greklands sak till vår. De underkänner regeringens analys av läget och lyfter i berömmande ordalag i en artikel i Aftonbladet fram grekernas duglighet och arbetsmoral. Det ska bli mycket spännande att se om någon socialdemokratisk finanspolitiker väljer att kommentera detta utspel. Jag har personligen i lite annan syn på läget än Göran Färm och Olle Ludvigsson. Att fall undan för den grekiska utpressningen kommer inte att lösa Europas problem. Lyssna gärna på Den politiska talradion där vi i flera program diskuterat den europeiska statsfinansiella krisen. Aftonbladet

tisdag 10 juli 2012

Viktigt med förebilder

Det kommer nya oroande signaler från Ryssland om att Putinregimen fortsätter att försvåra för oppositionen. Detta bidra till att sommarens projekt med en rysk praktikant känns ännu viktigare. Vi måste ge de demokratiska krafterna i Ryssland goda förebilder. Idag var en mycket framgångsrik dag för det projektet. Min praktikant, Yuliya Barsukova, fick träffa och intervjua Walburga Habsburg Douglas. De två damerna fann verkligen varandra och resultatet kan avnjutas om du följer denna länk.
SvD

lördag 7 juli 2012

Presentation av sommarens tillskott från Princeton

Under juli och augusti kommer Yuliya Barsukova från Princeton University tjänstgöra hos mig i riksdagen. Här kan du lyssna på vilka förväntningar hon har på tiden i Sverige. Klicka här för att starta radioprogrammet.

torsdag 5 juli 2012

Morgonfys med Säpo

Sverige är ett öppet land. Idag inbjöd personskyddsenheten vid Säpo till en öppen morgonfys i Almedalen. Passet avslutades med en löptävling över dryga 1500 meter genom gränder och uppför trappor. Flåsande i god Emil Zatopek stil sluggade jag mig fram. De flesta löparna var före mig i mål men jag kunde trots det glädja mig åt att vara bästa riksdagsledamot och dessutom före rikspolischefen i mål. Säpo bjöd på en mycket positiv start på dagen. Nu väntar nya utmaningar, bland annat en debatt om hyresrättens betydels för den ekonomiska utvecklingen.

Som man frågar får man svar

Gårdagens politiska debatter präglades till stor del av undersökningen om att väljarna var motståndare till vinstutdelning i företag som bedriver välfärdstjänster. För mig känns den ståndpunkten väldigt ologisk. Varför ska det var tillåtet att bedriva vinstdrivande tillverkning av läkemedel och sjukhussängar men inte undervisning. Jag tror att vi här har att göra med frågeställningens makt över svaret. Anser du att det är rätt att tillverkaren av brandbilar har rätt att ta ut vinst när det innebär att räddningstjänsten utaramas på resurser och barn riskerar att dö vid bränder? Här kommer lite mer på ämnet frågeställningens makt över svaret. DN Debatt DN SR SvT

tisdag 3 juli 2012

Bloggande praktikant

Min praktikant Yuliya Barsukova har börjat blogga. Du kan läsa om hennes observationer och funderingar på sidan http://ybarsukova.wordpress.com/ Imorgon ska vi spela in ett radioprogram i vilket hon ska får presentera sig och där vi utvecklar tankarna med mitt praktikantprogram.