måndag 23 juli 2012

Bättre förslag än amorteringskrav

Ökningstakten av hushållens skuldsättning har minskat men fortfarande ökar skuldsättningen fortare än ekonomin växer. Detta är inte långsiktigt hållbart. Finansinspektionens bolånetak har troligen bidragit till att minska ökningstakten. Denna åtgärd är dock inte utan biverkningar. Bolånetaket bidrar till att ytterligare försvåra för unga personer utan förmögenhet att komma in på bostadsmarknaden i Stockholm och bidrar därigenom till trögheter på arbetsmarknaden. Nu önskar Swedbank ytterligare regleringar genom att förorda amorteringskrav. Förvisso bidrar amorteringskrav inte på samma sätt som bolånetak till minskad rörlighet men är det verkligen ett realistiskt alternativ. Vad skulle hindra låntagaren att ta nya lån för att täcka amorteringen? Den bästa lösningen vore att minska skattesubventionen för lånefinansiering. Avdragsrätten borde ses över. En skatteväxling där avdragsrätten begränsades och beskattningen av förvärvsinkomster mildrades vore långsiktigt bra för ekonomin. Om detta har jag ropat i öknen i flera år. Men vem vet en dag blir jag kanske bönhörd. Hoppas att det då inte redan är försent. Ekot SvD DN

8 kommentarer:

Anonym sa...

Håller med om att ränteavdragen bör minskas men det stora problemet för bostadsmarknaden är ju hyresregleringen. Fri hyressättning i kombination för enklare regler för byggande så skulle mycket vara vunnet. Idag finns det ju ingen annan möjlighet än att köpa om man inte vill flytta runt eller har 10-15 års framförhållning.

Göran Pettersson sa...

Instämmer hyresregleringen är ytterligare en faktor som bidrar till minskad rörlighet. Jag deltog i en paneldebatt i Almedalen om hyresrätter. Alla lyfte fram hyresrättens förträfflighet för arbetsmarknaden då den bidrar till rörlighet. När jag lyfte fram att detta inte var giltigt i Stockholms innerstad pga hyresregleringen då blev det genast mothugg från S och hyresgästföreningen. Tyvärr innebär nog låsningen i hyresregleringsfrågan att hyresrätterna på sikt försvinner från innerstaden. Beklagligt.

Anonym sa...

Det bästa vore både och. D.v.s både amorteringskrav OCH sänkning av ränteavdragen. Då skulle en del unga kunna komma in på bostadsmarknaden efter som priserna skulle FALLA när en del av luften i bostadsbubblan pyser ut. Något måste göras och det snart annars har vi snart ett Irland scenario.

Blomman sa...

Det är nog bra om man tjänar bra och inte har några lån, men för dom som kämpar med att klara sina skulder skulle inte en skatteväxling med 34% i skatt hjälpa tyvärr....men för dom som tjänar såpass att skatten är 54% så gör det nog nytta men inte för dom som behöver det tyvärr så hitta ett bättre sätt.....

Anonym sa...

HGFs hela existens bygger ju på hyresregleringen så att de bjuder på mothugg är ju inte så konstigt. Vad som är märkligt är att ingen i Alliansen driver frågan. Det är dock glädjande att det finns politiker som faktiskt har insett problemet. Hoppas bara att du lyckas få fler med dig.

Anonym sa...

Amorteringskrav och högre reell räntesats (dvs sänkning av avdragseffekten) är två olika åtgärder men har faktiskt samma effekt på bopriser och ungdomars förmåga att ta ett lån. Man kan ta ett lån om man klarar ränta + ev amortering. Man kan ta ett lån om man klarar ränta med högre reell räntesats, det är den månatliga utbetalningens storlek som avgör, så har det fungerat på bostadsmarknaden i decennier.

Anonym sa...

@ blomman, vad tycker du då är alternativet? Ytterligare ökning av lånegraden? Det kommer att bli smärtsamt hur man än gör, det finns inga kvick-fix. Vi gör de unga en än sämre gärning om de lånar och bubblan spricker. Då sitter de där med lånen, men inget boende. Kom ihåg att prishöjningen beror på massiv kreditökning och inte brist på bostäder.

Anonym sa...

Inspireras av Tyskland. Lagstifta om 50 års amorteringstid för halva bostadslånet. Detta bör göras snarast för att minska systemrisken. Det kommer att leda till att RB kan sänka reporäntan en halv procent. Under nästa mandatperiod bör även kapitalskatten och ränteavdraget reduceras till5 prcent.

Att moderaterna inte har infört amorteringskrav är direkt ansvarslöst.