torsdag 5 juli 2012

Som man frågar får man svar

Gårdagens politiska debatter präglades till stor del av undersökningen om att väljarna var motståndare till vinstutdelning i företag som bedriver välfärdstjänster. För mig känns den ståndpunkten väldigt ologisk. Varför ska det var tillåtet att bedriva vinstdrivande tillverkning av läkemedel och sjukhussängar men inte undervisning. Jag tror att vi här har att göra med frågeställningens makt över svaret. Anser du att det är rätt att tillverkaren av brandbilar har rätt att ta ut vinst när det innebär att räddningstjänsten utaramas på resurser och barn riskerar att dö vid bränder? Här kommer lite mer på ämnet frågeställningens makt över svaret. DN Debatt DN SR SvT

Inga kommentarer: