onsdag 27 augusti 2014

1,2,3,5,7, ?

Idag inleds röstandet och före valdagen 14 september kommer cirka 40 % av det totala antalet röstande redan att ha avgett sin röst. Trots detta så avgörs valet på valdagen och det är också då som en majoritet av rösterna lämnas. Därför fortsätter valrörelsen i ytterligare dryga två veckor för att förhindra att ett välskött Sverige lämnas över till ett oklart rödgrönt regeringsalternativ. För egen del kommer jag ikväll bedriva lite personvalskampanj då jag springer finansloppet iförd en tröja serien ”1,2,3,5,7,?” på ryggen. Du som är röstberättigad i riksdagsvalet i Stockholms län kan redan idag lämna in rätt svar genom att med ett kryss markera det rätta numret på valsedeln.

tisdag 26 augusti 2014

Stoppa Löfven innan han ställer till det för Sverige som hans partikamrater ställde till det för Örnsköldsvik!

Stefan Löfven signalerar nu att han vill att staten storsatsar på biodrivmedel. Det finns anledning att påminna om hur det gick för hans partikollegor i Örnsköldsvik när de drabbades av samma investeringsiver. Läs artikeln i Fokus. DI

torsdag 21 augusti 2014

Flit och ansvar belönas

Norrtälje kommuns skattebetalare har varit arbetssamma och höjt sin beskattningsbara inkomst från 139 781 kronor per invånare 2006 till 170 107 kronor per invånare 2012. Detta har lett till ökade skatteintäkter trots sänkt kommunalskatt, de ökade skatteintäkterna ha använts dels till realt höjda anslag till de skattefinansierade välfärdsverksamheterna dels till att amortera av kommunens alla lån på verksamheten samt bygga skyddsvallar mot ekonomiskt kärvare tider. när allt detta är betalt så har kommunen ändå haft råd att ersätta det gamla uttjänta badhuset, som sålts och marken kommer bebyggas med bostäder. Det nya badhuset är trots en fördyrning pga vissa miljöåtgärder för att skydda en påstådd population av salamandrar färdigställt inom budget. Att arbete och finansiellt ansvarstagande lönar sig kan ni se här. http://norrteljetidning.se/tv

söndag 10 augusti 2014

Viktigt med tysk-amerikansk enighet


Enligt uppgift från Vita huset har den amerikanske presidenten Obama fått med sig den tyska förbundskanslern Merkel på en stram linje mot de ryska försöken att under täckmantel av en humanitärinsats intensifiera destabiliseringen av Ukraina. För Sveriges och andra mindre stater i Europa är det viktigt att den tysk- amerikanska axeln är stark och därigenom omöjliggör uppgörelser mellan de kontinentala stormakterna på de europeiska  småstaternas bekostnad.  Om Obama/Merkel genom ett fast agerande lyckas kväsa Putins annekteringsplaner av Ukraina så finns det all anledning att nominera Merkel till Nobels fredspris.  Obama har ju som bekant fått priset i förskott.

lördag 2 augusti 2014

Schablonmässigt tänkande skapar en medioker riksdag


Jag anser att vi i Sverige på grund av ett schablonmässigt tänkande misshushållar med kompetens. Ofta gäller detta ålder då man på arbetsplatser och inom politiken tittar snett på den som uppnått en viss levnadsålder och mer eller mindre tvingar dem i pension. Detta sagt är lösningen enligt min uppfattning inte den som förespråkas av riksdagskandidaterna Rolf Åsbjörnsson och Leif Hallberg på SvD Brännpunkt. Riksdagen skulle enligt min uppfattning vinna på om partierna fokuserade mer på kandidaternas förmåga att väl representera sina väljares åsikter och bidra med kompetens än på kandidaternas personnummer folkbokföringsadress och vad som kan utläsa av ett enkelt DNA-prov. Betänk att om man önskar en riksdag med 349 ledamöter som är nästan perfekt representativ är den rätta lösningen at låta lotten avgöra vilka som ska ikläda sig uppdraget. Med denna metod säkerställs representativiteten men samtidigt så skulle Sveriges lagstiftande församling per definition vara medioker.  Personumret säger att jag är 54 år gammal och man. Trots detta ser jag fram emot att efter bästa förmåga i riksdagenrepresentera alla mina väljare även om deras personnummer och DNA-prov skulle ge ett annat resultat.

Göran Pettersson (M)

 

fredag 1 augusti 2014

Ängslig undfallenhet riskerar leda till en hög slutnota


Sommaren 2014 har inte bara varit ovanligt varm.  I Europa upplever vi en kris som riskerar den fred och det välstånd vi européer fått uppleva efter Sovjetunionens upplösning.  Rysslands president Putin har slagit in på en väg där den stora staten med vapenmakt och hot därom utmanar internationell rätt, ingångna avtal och grannstaters territoriella suveränitet. För småstater likt vår egen är det av största vikt att EU agerar enigt, kraftfullt och samordnat med USA emot de ryska övergreppen på internationell rätt och Ukrainas suveränitet. En ängslig undfallenhet i denna principiellt viktiga fråga riskerar att priset som medborgarna i Europa kommer att behöva betala senare i form av död och ödeläggelse blir mångfalt högre. För ett långsiktigt fredligt och ekonomiskt och kulturellt blomstrande Europa räcker det inte med att kväsa Putinregimens imperieambitioner det är samtidigt viktigt att EU tillsammans med USA bistår det ukrainska folket såväl ekonomiskt, moraliskt och politiskt med återuppbyggandet av deras land. Ett demokratiskt och ekonomiskt framgångsrikt Ukraina skulle kunna tjäna som förebild för alla ryssar som vill se en utveckling av Ryssland till en modern demokratisk stat av europeiskt snitt. Ett kraftfullt agerande nu är en långsiktig investering i vår säkerhet och välstånd.  

 

Göran Pettersson (M)