fredag 31 december 2010

Varning för generalisering

Jag har tidigare här på bloggen kritiserat pressens standardbeteende när svenska medborgare häktas utomlands. Grundinställningen som pressen brukar inta är att anklagelserna är falska och att de häktade är fläckfria och endast utsatta för rättsövergrepp. Förhoppningsvis innebär de aktuella händelserna i Köpenhamn att svensk press kommer att bli mindre generaliserande rörande svenska medborgare som häktas utomlands.

Just generalisering är farligt och fördummande. Jag har länge retat mig på generaliseringar och därutur konstruerade beskyllningar. Man önskar ibland att de som gör dem skulle behöva genomföra logikdelen på högskoleprovet. ”En kvinna cyklar utan cykelhjälm, du är kvinna, betyder det att du cyklar utan cykelhjälm?”

Det är viktigt att staten skyddar det öppna samhället. Den senaste tidens terroristattentat visar att det finns behov för såväl underrättelsetjänst som insatsförmåga. Samtidigt måste de som vill använda attentaten för att ställa grupp mot grupp bemötas med en rak och hållbar argumentation. Kollektivt skuldbeläggande är lika fel när det riktas mot kvinnor eller män som när det riktas mot muslimer.

SvD SvD (Gudmundson) DN Expressen

tisdag 28 december 2010

Tänkvärt från Joschka Fischer

Säga vad man vill om Tysklands förre utrikesminister, Joschka Fischer från de Gröna, han är nästan alltid läsvärd. Idag skriver i DN om möjliga utvecklingsvägar för eurosamarbetet. Jag tycker att han på ett bra sätt analyserar dilemmat för EU. För att säkerställa ett fungerande eurosamarbete krävs troligen en starkare integration av den ekonomiska politiken, samtidigt kräver detta fördragsändringar. Dessa fördragsändringar torde ha små förutsättningar att överleva folkomröstningar och parlamentsbehandlingar i medlemsstaterna. Joschka Fischer efterlyser europeiska statsmän som inte bara ser till nästa nationella val. Jag befarar att han kommer att få fortsätta att söka. Skälet till min skeptisim är att det inte finns någon viktig politisk arena för europapolitiker. Politiken i Europa är fortfarande nationell.
DN

måndag 27 december 2010

Stödröstarna har vänt åter

Dagens opinionsundersökning från SKOP visar att på ganska små förändringar från valdagen. Avståndet mellan Alliansen och de rödgröna ligger i stort sett på samma nivå som på valdagen. Alliansen får dock inte över 50 % utan Sverigedemokraterna och de rödgröna får större väljarstöd än Alliansen. För några partier är dock resultatet dramatiskt. Kristdemokraterna hamnar klart under 4 %-gränsen. Detta är dock nära valresultatet om man bortser från den kraftiga stödröstning som förekom på valdagen. Även Centerpartiet registreras under 4 %, även här förekom det nog rätt mycket stödröstning på valdagen. Inom det rödgröna blocket har väljarflödet från Socialdemokraterna till Miljöpartiet fortsatt.

Men som vanligt gäller att opinionsundersökningar inte är valresultat. Det som dock är lite annorlunda denna mandatperiod är att man inte kan utesluta att det under mandatperioden kommer att bli ett extraval.
Expressen DN

Kan en ny ledare sluta leden?

Processen att utse en ny partiledare för Socialdemokraterna går vidare. Jag undrar hur den nye ledaren kommer klara av att ena partiet efter den intena kampen som nu utkämpas. Det känns som om Socialdemokraterna kommer att vara i stort behov av yttre fiender när de blåst eldupphör för sitt inbördeskrig. Men mot vad ska de gå till kraftfullt angrepp? Förra mandatperioden var åtstramningen av bidragen och införandet av jobbskatteavdraget det röda skynket. Men såväl Mona Sahlin som Thomas Östros har efter valet distanserat sig från kritiken av Alliansregeringens ekonmiska politik.

Jag förvånas över den kraft med vilken kritiken mot partiledningen framförs på ett antal tunga socialdemokratiska bloggar. Jag undrar hur det kommer låta när den nye ledaren är vald. Kommer en del av de mest kritiska Socialdemokraterna att lämna partiet?

Inför valet 2014 kommer troligen Socialdemokraterna att få ta ställning till ett antal nya skattesänkningar. En naturlig utveckling av den förda skattepolitiken är att ytterligare belöna arbete. Det kommer innebära ytterligare jobbskatteavdrag och höjning av gränsen då man betalar statlig inkomstskatt. Det är två skattesänkningar som både är bra för den enskilde och ekonomins funktionssätt. När fler väljer att arbeta så ökar även den gemensamma kakan. Det ska bli spännande att höra Socialdemokraternas argument emot dylika skattesänkningar.

I förra veckan samtalade jag med skatteutskottets ordförande Henrik von Sydow om skattepolitiken. Du kan höra samtalet om du klickar på denna länk.
Peter Andersson Mitt i steget Gunnar Wetterberg Expressen Aftonbladet K-G Bergström Affärsvärlden

Om Euron och jordbruksstöd

Riksdagen har juluppehåll och det ger möjlighet till att fundera över vad nästa år ska bjuda på för utmaningar. Det är väl en inte alltför vild gissning att påstå att mycket kommer att kretsa runt krisen i eurosamarbetet. Jag röstade ja i den svenska folkomröstningen om Euron 2003. Jag gjorde det utan någon större entusiasm. I grunden vara jag rätt skeptisk till konstruktion med en gemensam penningpolitik och nationell finanspolitik. Jag undrade hur EU skulle kunna agera mot ett land som inte följde kriterierna för finanspolitiken. 2006 fick vi svaret när Tyskland och Frankrike bröt mot kraven i stabilitets- och tillväxtpakten och därefter drev igenom att de inte skulle få någon bestraffning. Nu har krisen i Grekland och Irland visat att regelverket runt Euron varit otillräckligt och vi ser nu raska steg mot en mer samordnad finanspolitik inom euroområdet. Jag är en stark anhängare av EU men samtidigt är jag mycket kritisk till mycket av det EU gör. Att jag ändå tycker att det är bra att vi har EU är att alternativen vore mycket sämre. Under 1900-talet startades två världskrig i Europa, något sådant får inte ske igen. Genom en ökad integration mellan Europas länder kan riskerna för nya utbrott av krig och förtryck minimeras. Europrojektet är en viktig del i denna integration. Det var också det bärande skälet till att jag röstade ja 2003.

Arbetet med EU:s långtidsbudget är nu igång och det drar ihop sig till nya maktkamper. Den viktigaste frågan gäller avvägningen mellan jordbruksstöd och satsningar på forskning och utveckling. Jordbrukspolitiken svarar för cirka 40 % av EU:s budget och det är lätt att förvånas över denna prioritering. Det är dock viktigt att beakta att jordbrukspolitiken är ett av få områden som styrs från EU. Skälet för detta var att många av Europas stater kraftig subventionerade sitt jordbruk. För att komma till rätta med denna konkurrenssnedvridande subventionspolitik gjordes jordbrukspolitiken gemensam. Nu är utmaning att gradvis minska stöden till jordbruket och öppna upp EU för import. Detta skulle kunna innebära en möjlighet för länder i tredje världen att få exportinkomster. Tyvärr går processen långsamt och det finns nu tecken på att Frankrike ånyo tänker slå vakt om jordbruksstöden.

DN SvD SvD

lördag 25 december 2010

Lohärad julen 2010

På juldagsmorgonen kommer här en liten julhälsning från ett snöigt Lohärad.

fredag 24 december 2010

Pinsamt, men...

Givetvis är det pinsamt för Försvarsmakten att en av vakterna vid Högvakten blivit fråntagen sitt skarpladdade vapen. Av rapporterna som offentliggjorts verkar det som om förövarna dessutom varit obeväpnade. Vakterna vid slottet hamnar ofta i svåra situationer. Ett tidigt och resolut ingripande kan uppfattas som överdrivet och provocerande. Men denna historia visar att den vakt som släpper någon för nära inpå sig kan bli övermannad. Historien med tomtar som på julaftonens morgon övermannar en soldat på vakt innehåller allt som gör att den riskerar sprida ett löjes skimmer över den svenska Försvarsmakten. Men alternativet att slottsbacken färgades röd av blodet från en berusad person iklädd tomtedräkt som velat ge vakten en kram hade kanske varit sämre.
Aftonbladet DN Expressen SvD

torsdag 23 december 2010

Europas obegripliga nedrustning

I dagens DN skriver den fd danske utrikesministern Uffe Ellemann-Jensen om Europas minskande försvarssatsningar. Han framför bland annat att försvarsbudgeterna i Europas länder kommer att reduceras ytterligare som en konsekvens av de statsfinansiella kriserna i många länder. Jag delar Uffe Ellemann-Jensens oro att Europas stater inte satser tillräckligt på sin långsiktiga säkerhet. Särskilt oroande är det att försvarsanslagen inte bara är krympande dessutom nyttjas medlen ineffektivt. Det finns inget akut militärt hot mot Europa och USA men i ett längre perspektiv så finns det risk för att de västerländska demokratierna kommer att utmanas. Uffe Ellemann-Jensen lyfter i sin krönika fram Indien som en potentiell samarbetspartner. Jag ska erkänna att jag inte har funderat i de banorna tidigare men jag tycker att Ellemann-Jensen idéer förtjänar en tanke.

Det är viktigt att alla som på olika sätt styr Europas utveckling klarar av att hålla ett antal tankar i huvudet samtidigt. Likväl som det är nödvändigt att Europas stater och USA sanerar sina offentliga finanser så krävs det ett långsiktigt strategiskt tänkande. Det krävs en politik som befrämjar utveckling och tillväxt men som också beaktar de framtida behoven av militär förmåga.
DN

onsdag 22 december 2010

Fredrik Reinfeldts jultal

Tack vare dagens teknik kan du här nedan se Fredrik Reinfeldts jultal som han höll på Skansen 20 december 2010. I veckans avsnitt av Den politiska talradion samtalar jag och Jacob runt några av delarna i talet. Vilken betydelse får talet om det sekulära samhället för Moderaternas eventuella deltagande i kommande val inom Svenska kyrkan? Du kan lyssna på radioprogrammet om du följer denna länk.

Ändra inte penningpolitiken

Anders Åslund kritiserar idag på DN Debatt Riksbankens penningpolitik. Anders Åslund är inte vem som helst, han var en av dem som tidigast och tydligast förespådde Sovjetunionens sammanbrott. Jag delar i många stycken Anders Åslunds farhågor dock är mina slutsatser om vilka åtgärder som bör göras delvis annorlunda. Det är inte långsiktigt hållbart att bostadspriserna och hushållens upplåning ökar med 8-10 % om året när samtidigt inflationen ska hållas runt 2 %. Däremot ska man enligt min uppfattning ta BNP-tillväxten 2010 med fattning. Till stor del är det en kompensatorisk tillväxt som beror på återställning av lager som drogs ned under finanskrisen. Penningpolitiken är fortsatt expansiv men finanspolitiken kommer som Anders Åslund också konstaterar snabbt ge överskott och därigenom verka åtstramande. Jag anser inte att Riksbankens mål för penningpolitiken ska ändras. Däremot anser jag att andra åtgärder bör övervägas. Finansinspektionens nya regler om lånetak är bra även om jag inte tror att de räcker för att tillräckligt dämpa hushållens lånedrivna konsumtion. Amorteringskrav som diskuterats skulle troligen också verka avkylande även om jag tror att kraven snabbt skulle kringgås genom nya lån. Personligen tycker jag att man ska börja fundera på möjligheterna till skatteavdrag för utgiftsräntor. Det bör övervägas att gradvis sänka avdragsrätten på skuldräntor och samtidigt sänka skatten på förvärvsarbete. Lånefinansierad konsumtion blir på det sättet mindre fördelaktig samtidigt som arbetskraftsutbudet stimuleras ytterligare. Jag utvecklar dessa tankar lite ytterligare i nedanstående lilla videoklipp från mitt kontor i riksdagen.
DN

tisdag 21 december 2010

Ordföranden för skatteutskottet Henrik von Sydow

I veckans avsnitt av Den politiska talradion samtalar vi med skatteutskottets moderate ordförande Henrik von Sydow. Hur ser ett bra skattesystem ut? Vilka reformer behövs av det svenska skattesystemet? Vilka skatter är mest skadliga? Runt dessa frågor cirkulerar vårt samtal.

Du kan lyssna på programmet genom att följa denna länk http://traffic.libsyn.com/dinledamot/2010-12-20_HvS.mp3
Vi har även spelat in en videosnutt med Henrik, dock blev ljudnivån lite låg.

I väntan på finansutskottets debatt

Riksdagen har debatterat budgeten under ett par veckors tid. Idag är sista dagen. Just nu pågår trafikutskottets debatt och därefter som sista utskott blir det dags för mitt eget utskott finansutskottet. Så här sista dagen innan juluppehållet är det kanske läge att spela en liten julsång. Här kommer en av mina favoriter.

söndag 19 december 2010

Har opinionssiffrorna någon betydelse

Partiernas partisekreterare brukar kommentera undersökningar av partisympatierna med att det endast är valresultatet som räknas. Detta är förvisso helt korrekt men med dagens parlamentariska läge har opinionsundersökningarna fått ytterligare en funktion. Den 5 januari har det gått tre månader sedan riksdagen samlades efter valet. Därefter står det regeringen fritt att förorda om extra val till riksdagen. Under 1900-talet har denna möjlighet nyttjats endast en gång, valet till andra kammaren 1958. Ett av skälen till att extra val är så ovanliga är troligen att de inte ersätter ordinarie val. Den valda riksdagen väljs bara på den återstående tiden för den sittande riksdagen. Extra val ska hållas inom tre månader. Detta innebär att den sittande minoritetsregeringen kan gå till väljarna och försöka få en egen majoritet i riksdagen.

Den senaste veckans opinionsundersökningar har visat att ett extra val skulle kunna ha många förlorare. Givetvis skulle de passa Socialdemokraterna illa med ett extra val i april. Att genomföra en valrörelse direkt efter en uppslitande intern strid kan knappast önskvärt. De mindre allianspartierna kan även de vara skeptiska till att rulla tärningarna när de balanserar på fyraprocentsgränsen. Sverigedemokraterna ligger förvisso bra till i opinionsundersökningarna men skulle nog ändå oroas av att deras tid som riksdagsparti skulle bli en synnerligen kort parantes.

Hur påverkar då dessa förhållanden arbetet i riksdagen? Jag gissar att oppositionens vilja att gå emot regeringen i viktiga frågor kommer att vara begränsad så länge dagens opinionsläge består. Därför har opinionsundersökningarna under denna mandatperiod en viktigare roll än under den förra.
SvD Expressen SR

fredag 17 december 2010

Rätt spelare på banan

Det globala finansiella läget är minst sagt komplicerat. Interaktionen mellan strukturella statsfinsiella problem, bankkriser, spänningarna inom eurosamarbetet och penningpolitiken ställer många teorier på huvudet. Sveriges position med en liten men mycket öppen och exportberoende ekonomi utsätts nu för mycket stora prövningar. Vårt agerande på ett område får stor inverkan på andra områden inom svensk ekonomi. Den statsfinansiella krisen inom euroområdet påverkar nu kursen på Euron. På samma sätt förhåller det sig med hushållens låneexpansion och lånedrivna konsumtion som bidrar till att driva upp räntorna som medverkar till att stärka kronan gentemot Euron. Detta i sin tur har en stark inverkan på svensk exportindustri. Sverige är betjänt av att eurosamarbetet stabiliseras. Det man kan fundera över är vilka indirekta effekter svenska lån och garantier till krisländerna inom eurosamarbetet får. Om samarbetet håller så kommer lånen att vara en god affär. Sverige får ett inte oväsentligt räntenetto på lånen. Man kan även fundera på vilket sätt kronans kurs kommer att påverkas av att Sverige deltar.

Situationen är komplex och den kräver en kombination av kunskap, analysförmåga och statskonst. Det känns bra att det svenska landslaget har rätt spelare på banan såväl inom politiken som på myndigheterna.

DN SvD SvD

Fortsatt förnyelse med Sofia Arkelsten

I veckans avsnitt av Den politiska talradion samtalar vi med Moderaternas partisekreterare Sofia Arkelsten. Samtalet kretsar runt hennes nya uppdrag och om hur man som statsbärande regeringsparti undviker att bli trött och självgott. Som vanligt lyckas Sofia att med sin smittande entusiasm skickligt undvika våra gillrade fällor.

Jag tycker att rekryteringen av Sofia Arkelsten till partisekreterare är uppfriskande. Hon tillför en ny dimension till nya Moderaterna. Hon har också en tydlig liberal kompass som gör att partiet inte kommer att gå vilse i sin jakt på nya väljare. Politik får inte ensidigt bli en fråga om att följa opinionen den måste också handla om att leda och bilda opinion för partiets grundläggande värderingar.

Du kan lyssna på radioprogrammet om du följer denna länk.

Efter radioinslpelningen hade vi ett litet eftersnack med Sofia. Du ser det här nedanför.


Gå gärna in på http://kampanjen.moderat.se/ och lämna dina åsikter om nya Moderaterna.

torsdag 16 december 2010

Riskera inte förtroendet för Riksbanken

Idag skriver riksbanksfullmäktiges ordförande på SvD:s brännpunkt om gårdsförsäljning av alkohol. Att styrelseledamoten i Systembolaget Johan Gernandt är negativ till gårdsförsäljning är väl inte särskilt förvånande. Det som dock får mig att lyfta på ögonbrynen är att han väljer att underteckna sitt alster med titeln ordförande för riksbanksfullmäktige. Jag tycker att detta är synnerligen olämpligt och skadar förtroendet både för Johan Gernandt och riksbanksfullmäktige. Jag hoppas att det var ett misstag som rättas till.
SvD

tisdag 14 december 2010

Vilka åtgärder borde vidtas

Lånedriven konsumtion är ett förstadium till finansiella problem. Jag tycker att det finns oroande tecken i Sverige till att vi är på väg in i samma återvändsgränd som amerikanerna. Därför är det viktigt att skattelagstiftningen inte bidrar till ett på sikt skadligt beteende. Det är hög tid att studera rätten till ränteavdrag. Personligen tycker jag att de borde reduceras till förmån för ytterligare sänkt skatt på förvärvsinkomster. Jag utvecklar dessa tankar i nedanstående lilla filmklipp.
SvD

söndag 12 december 2010

Viktiga avståndstaganden

Så har då även Stockholm utsatts för ett bombattentat med syftet att sprida död och skräck. Lyckligtvis verkar inte utrustningen fungerat som planerat så de direkta effekterna har blivit begränsade. Vi har ett öppet samhälle och då finns alltid risken för denna typ av attentat. Det är dock viktigt att vi inte luras att sluta samhället och ställa grupp emot grupp. Jag tycker att det är mycket lovande att ledande muslimiska förträdare snabbt och tydligt markerat syn avsky för attentatet och de religiösa anspelningar som förekommit i samband med det.

I övrigt får väl det gamla brittiska talesättet "Keep calm and carry on" gälla för alla julshoppande stockholmare.

DN SvD Aftonbladet Expressen

fredag 10 december 2010

Att leda eller att följa

Svenska Dagbladets politiske chefredaktör PJ Anders Linder har i flera ledarartiklar och blogginlägg resonerat runt borgerlighetens uppdrag. I veckans avsnitt av Den politiska talradion samtalar jag och Jacob om frågan. Programmet är också en uppvärmning inför nästa veckas program med Moderaternas partisekreterare Sofia Arkelsten. Du kan lyssna på programmet genom att följa nedanstående länk.

http://traffic.libsyn.com/dinledamot/Borgerlig_idedebatt_och_Bolanebubbla.mp3

Tidigare avsnitt återfinns på sidan http://www.dinledamot.wordpress.com

SvD

Det ska löna sig bättre att arbeta än att låna

Efter fyra års bloggande är det dags att pröva lite nya grepp. Därför gör jag ett försök filmade blogginlägg. Premiären handlar om den allt mer uppmärksammade frågan om hushållens upplåning.Expressen

tisdag 7 december 2010

En kul grej hände på vägen till riksdagen

Jag blev hejdad på Drottninggatan av en reporter från TV 4. Han intervjuade förbipasserande om deras inställning till ett eventuellt amorteringskrav på bostadslån. Jag hade lite svårt att hålla masken. Det var rätt dråpligt att när han ville höra vad mannen på gatan tyckte i frågan så lyckades han fånga in en ledamot av riksdagens finansutskott.

När det gäller själva frågan så är jag tveksam till om ett amorteringskrav löser problemet med bostads- och lånebubblan. Kravet torde vara ganska lätt att kringgå genom att man tar upp nya lån för att finansiera amorteringen.
TV 4 DN Expressen

måndag 6 december 2010

Tyske finansministern om Eurobonds

Den tyske finansministern Wolfgang Schäuble utvecklar i en intervju med Financial Times sin syn på Eurons kris. Hans syn på Eurobonds sammanfaller i allt väsentligt med min syn. Du kan se intervjun om du följer nedanstående länk.

http://video.ft.com/v/698922855001/Sch-uble-on-eurobonds-and-fiscal-union

Ett Europeiskt Kommuninvest

Financial Times innehåller idag flera nyheter av betydelse för Sverige. Den mindre betydelsefulla citeras flitigt i svensk press. Den handlar om att Anders Borg av FT rankas som nummer fyra av EU:s finansministrar. Rankingen är en blandning av subjektiva värderingar och ren nyckeltals jämförelse. Personligen tycker jag att dessa topplistor kan klassificeras som underhållning.

En annan artikel med större sprängkraft har ännu inte fått något större genomslag i svensk media. Artikel är skriven av Eurogruppens ordförande Jean-Claude Juncker och Italiens finansminister Giulio Tremonti (refereras i DI). De två framför att det ska skapas en gemensam upplåningsmyndighet (jämför med Riksgälden) som skulle ge ut Euroobligationer. Tanken är långt ifrån ny, den har framförts många gånger av representanter ifrån Italien. Jag är mycket skeptisk till idén. En gemensam upplåningsmyndighet skulle skapa ytterligare möjligheter för stater att missköta sina statsfinanser. Idag straffas staterna av marknaden som begär högre räntor. En gemensam euroobligation skulle vad jag förstår jämna ut upplåningskostnaderna.

Jean-Claude Juncker och Giulio Tremonti uppmanar i sin artikel till snabb aktion. Det blir spännande att följa dagens reaktioner på utspelet.
SvD VA DN

söndag 5 december 2010

Utrikespolitik avgör ändå inte riksdagsval

Socialdemokraterna är mitt uppe i en process att välja en ny partiledare. Samtidigt genomför de en delvis offentlig översyn av sin politik. Av en ren tillfällighet sammanfaller dessa processer med WikiLeaks avslöjande av amerikansk diplomatisk korrespondens. Måhända kommer vissa av dessa avslöjanden väl till pass för valberedning och blivande partiledare. Det pågår troligen en dragkamp mellan höger- och högerfalangerna inom Socialdemokraterna. Realisterna inom partiet är säkert mycket medvetna om att väljarna inte kommer att belöna en vänsterinriktad finanspolitik. På utrikespolitikens område avgörs dock inga riksdagsval, dessutom innebär medlemskapet i EU att den svensk utrikespolitik numer huvudsakligen är för nationell konsumtion.

Mitt tips är därför att högerfalangen vinner striden om partiledare och finanspolitiska företrädare. Vänsterfalangen kompenseras med makten över utrikespolitiken. Utrikespolitiken tillåts blir mer aktivistisk och med en tydligare antiamerikansk profil. Utrikespolitiken offras.

Jag är inte särskilt konspiratoriskt lagd. Hade jag varit det hade jag troligen tyckt att WikiLeaks avslöjande om Socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson kommit osedvanligt lägligt för vänsterfalangen.

Expressen Expressen Aftonbladet SvD DN SvD Aftonbladet Aftonbladet

tisdag 30 november 2010

Lovande om personalförsörjningen

Just nu pågår en presskonferens om försvarets personalförsörjning. Jag tycker att det hela låter mycket lovande. Särskilt gillar jag att man lyfter fram behovet av en aktiv rekrytering på landets gymnasier och att man föreslår att information om försvaret ska ingå som en del i läroplanen. Liknande idéer fanns i Försvarsmaktens perspektivplanering redan för tio år sedan, tyvärr var då inte politiken mogen att ta till sig idéerna. Nu har mycket tid gått förlorat men med denna utredning verkar tåget vara uppe på spåret igen. Utredningen finner du på sidan
http://www.regeringen.se/sb/d/12709/a/156312

London vs Lohärad


Jag tillbringade helgen i London. Jag kan inte påstå att den ekonomiska krisen kändes särskilt påtaglig. Måhända hade julhandeln varit ännu intensivare om staten inte annonserat stora budgetnedskärningar och grannlandet Irland haft en akut finanskris. T-shirt-försäljarna hade i alla fall kompletterat sortimentet, tillsammans med den klassiska texten från Andra världskriget ”Stay calm and carry on” erbjöds nu en T-shirt med texten ”Now panic and freak out”.

Vi passade också på att fira adventsgudstjänst i St Pauls katedralen. Körsången var mäktig i den fullsatta katedralen och mystiken fördjupades med hjälp av en rökmaskin. Trots detta så fördrar jag förstaadventsfirandet i Lohärad med efterföljande kyrkkaffe i församlingshemmet.

Av riksdagsterminen återstår nu lite drygt tre veckor. Om allt går enligt plan så klubbas statsbudgeten den 21 december.

måndag 22 november 2010

Besk medicin kan behövas

Det finns goda skäl och ett starkt stöd för att motverka en fastighetsbubbla. Däremot är i stort sett alla åtgärder antingen ineffektiva eller impopulära. Det glöms ofta bort i debatten att Alliansregeringen genomfört en åtgärd som bidragit till att minska trycket på bostadsmarknaden. Åtgärden jag avser är begränsningarna att få skatteuppskov på reavinster samt skatten på givna uppskov. Denna åtgärd var när den infördes mycket hårt kritiserad. Personligen tycker jag att åtgärden var bra av två skäl, dels bidrar uppskovsskatten till att de som gör entré på bostadsmarknaden får något mindre svårt att priskonkurrera med dem som redan gjort bostadskarriär dels gav uppskovssystemet möjlighet till avancerad skatteplanering som ledde till att man kunde undvika att betala reavinsten.

Nu föreslås ett antal olika åtgärder för att lätta på trycket på bostadsmarknaden. Många talar om att det ska införas amorteringskrav. Jag är tveksam till om denna åtgärd har någon större effekt, det är ju fullt möjligt att ta upp nya lån för att kompensera för amorteringen. Några effektivare men impopulära åtgärder är troligen en ytterligare åtstramning av uppskovsreglerna och en sänkning av avdragsrätten för utgiftsräntor.
SvD

Varför bränns inga körkort

Jag snubblade över en liten lustig sång med Johnny Cash. Den handlar om vad som kan hända om man blandar folkmusik och politik. I en av verserna nämns att en utav musikanterna brände sitt körkort (anspelar på brännandet av inkallelsesedlar). Det fick mig att fundera över dagens politiska manifestationer. Vore inte det en fantastisk demonstration för en radikalare klimatpolitik att bränna sitt körkort.

torsdag 18 november 2010

Ytterligare ett motiv emot könskvotering

Konsultbolaget McKinsey visar i en rapport att bolag med kvinnor i styrelsen har bättre avkastning på eget kapital och högre rörelsemarginal än bolag med bara män i styrelsen. Därmed torde behovet av lagstiftning om könskvotering i bolagsstyrelser vara borta. I en marknadsekonomi så kommer de bolag som underpresterar att ändra sitt agerande eller gå under. De som inte tror på marknadsekonomin kommer väl att fortsätta ropa efter lagstiftning.
DI

tisdag 16 november 2010

Snart med rörliga bilder

I tre års tid har jag producerat ett trettiominuters radioprogram i veckan. Jag tänkte nu göra ett experiment och även spela in sändningarna med video. Av det anledningen har jag beställt en Zoom Q3 som är en bra ljudinspelare kompletterad med en enkel videokamera. Min Q3 är bokstavligt talat på väg med posten, enligt nätet så sorterades den i Stockholm för några timmar sedan. Jag gissar att veckans sänding blir endast i audio men kanhända så kan vi börja sända video redan nästa vecka.

Alla gamla radioprogram finns tillgängliga på www.dinledamot.libsyn.com

fredag 12 november 2010

Omvända förväntningar

När Göran Persson valdes till partiledarledare förgicks det av en långdragen process. Några ledande kandidater föll ifrån av olika skäl. Slutligen började det talas om att finansministern Göran Persson skulle vara tänkbar. För egen del hävdade han ihärdigt att han inte var aktuell som statsminister. Det var många som var mycket tveksamma till att Göran Persson hade förmåga att ikläda sig rollen som partiledare och statsminister. Göran Persson kom att visa att han hade vad som krävdes.

Nu talar många inom Socialdemokraterna för Margot Wallström. Även hon har uthålligt svarat att hon inte är aktuell. Jag tror att det finns en stor skillnad mellan läget nu och läget då Göran Persson valdes. En stor majoritet tror att Margot Wallström kommer bli en förträfflig partiledare och senare partiledare. På samma sätt som Göran Persson var underskattad tror jag Margot Wallström är kraftigt överskattad.

Säkraste sättet att göra männsikor besvikna är att blåsa upp förväntningarna. Jag tror att Margot Wallström har drabbats av extremt uppblåsta förväntningar, är det insikten om detta som gör att hon tvekar till att ta jobbet.
DN TV4

torsdag 11 november 2010

Laget viktigare än jaget?

Socialdemokrater med Mona Sahlin i täten framför ofta att de sätter laget för jaget. Det är ju ofta så att det som sägs inte är helt i överensstämmelse med verkligheten. Ett exempel är hur människor beskriver sig själva. Jag har slagits av att personer som beskriver sig själva som ödmjuka sällan är det emedan riktigt ödmjuka personer sällan lyfter fram detta vid självpresentationer. Den maktstrid som nu pågår inom Socialdemokraterna verkar inte präglas av omsorg för partiet. Mona Sahlins uppmaning till partistyrelsen att ställa sina platser till förfogande kan vara ett försök att sätta laget för jaget. Personligen är jag mycket tveksam till om det är det riktiga motivet.
DN SvD Expressen K-G Bergström

söndag 7 november 2010

Europas utmaningar

Imorgon bär det av till Bryssel. Jag ska tillsammans med tre kollegor från finansutskottet delta i ett möte om hur Europa ska möta framtidens utmaningar. Mötet hålls vid Europaparlamentet och är ett gemensamt möte mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten (Joint Parlimentary Meeting/länk till programmet). Mötesformatet är inte helt okomplicerat. Trots att man sitter nationsvis vid mötet så representerar delegaterna formellt sett inte sina länder utan snarare sina partier och i många fall endast sig själva. Detta gör att det är viktigt att hålla reda på vem som säger vad och inte tro att uttalandena är giltiga för det landets ståndpunkt i frågan. Trots dessa svagheter så anser jag att det är viktigt att denna typ av möten genomförs. Europa står inför mycket stora och oroande utmaningar. I krisens kölvatten har såväl protektionismen som främlingsfientligheten fått ökat stöd i flera europeiska stater. Europa står dessutom inför mycket stora utmaningar när det gäller konkurrenskraften. Eurosamarbetet står inför en kris på grund av bristande respekt för stabilitets- och tillväxtpakten.

En del av mötet genomförs i form av arbetsgrupper. Ämnena är ”Tillväxt och jobb”, ”Europeisk finansiell governance (ordning på statsfinanserna)” och ”Europas öppna marknad”. Vad gäller delegationen från det svenska finansutskottet så har är vi rätt samstämmiga i dessa ämnen. Europa borde satsa mer på forskning och framtidens jobb istället för att med handelshinder slå vakt om de med dåliga konkurrensförutsättningar. Europas stater borde reformera sina ekonomier istället för att belåna kommande generationer. Europas stater borde bejaka frihandel och tendenser till protektionism måste bekämpas.

För egen del kommer jag att delta i arbetsgruppen om Europas öppna marknad. Det blir väl till att ta på sig en Adam Smith-slips och föra baneret för frihandel.

En annan utmaning som Europa står inför men som inte avhandlas på morgondagens möte är säkerhetspolitiken. Efter kalla krigets slut har Europas stater avrustat. EU-ländernas försvarsmakter har idag endast en bråkdel av den styrka de hade under kalla kriget. I veckans avsnitt av Ekots lördagsintervju utfrågades min gamle chef, Håkan Syrén, om dessa utmaningar. Håkan Syrén är numer ordförande för EU:s militärkommitté. Du finner intervjun om du följer den här länken.
DN SvD

lördag 6 november 2010

Med eller utan bild

Efter att ha spelat in närmare 150 avsnitt av Den politiska talradion så har jag börjat planera för att uppgradera från radio till tv. När jag skannade av nätet efter liknande program fick jag mig en tankeställare. Jag fann detta program, måhända ska jag ta lärdom av det och låta programmet fortsätta att vara ett radioprogram utan bilder.

onsdag 3 november 2010

QE2 har fått en ny betydelse

Beteckningen QE2 har hittills varit benämningen på ett av världens största passagerarfartyg i linjetrafik, Queen Elisabeth II. Nu har QE2 fått en ny betydelse. Den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, genomför nu en stor operation med syftet att öka penningmängden. Operationen benämns Quantitative Easing 2 (QE2). I ett försök att få fart på den amerikanska ekonomin går Fed in och köper amerikanska statsobligationer. Det är inga småsummor det rör sig om, 600 miljarder dollar. Lite förenklat kan man säga att Fed har dragit igång sedelpressen. Mycket tyder på att vi även under denna mandatperiod kommer att få uppleva en finansiellt spännande värld.
SvD DN

Många partiledare blir det

4-% spärren medför att riksdagen maximalt kan ha 25 partier. Vi har ännu inte nått dit men med åtta partier representerade i riksdagen blir ett antal debattformat allt annat än optimala. Just nu genomförs en partiledardebatt i kammaren och jag tycker att debatten blir rätt avslagen då den har så många deltagare. Kanske borde riksdagen ta efter Eurovisionen och likt vid melodifestivalen införa semifinaler.
SvD DN Expressen Aftonbladet

Jerry Brown gör comeback

Det amerikanska kongressvalet och guvernörsvalet är snart färdigräknat. Republikanerna får majoritet i representanthuset och demokraterna behåller majoriteten i senaten (där endast lite drygt en tredjedel av platserna valdes vid detta val). I Kalifornien handlade valet bland annat om att välja en efterträdare till Arnold Schwartchenegger. Vinnare blev Jerry Brown som var guvernör redan 1975. På den tiden kopplades han ihop med en dåtida stjärna, Linda Ronstadt. Att det förflutit en del tid sedan Jerry Brown senaste styrde i Sacramento inser man om man tittar på nedanstående video.
http://www.youtube.com/watch?v=dKUj3WMfKFE&feature=related

måndag 1 november 2010

Ordningen återställd?

Vänsterpartiet meddelar att de hoppar av förhandlingarna med regeringen rörande den svenska insatsen i Afghanistan. Jag tycker att det är bra. Vänsterpartiet ska inte tillåtas styra över svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Vänsterpartiets avhopp är ytterligare ett tecken på att det rödgröna samarbetet har tagit en rejäl ”time out”. Det troliga är nu att Socialdemokraterna när det gäller Afghanistan går tillbaka till sitt egna kongressbeslut och då i allt väsentligt är på samma linje som Alliansregeringen. Jag tycker att detta är mycket lovande, det innebär att Sveriges riksdag med en mycket stor majoritet kan ställa sig bakom de fortsatta insatserna.

SvD
DN Aftonbladet Expressen

söndag 24 oktober 2010

Därför är vi i Afghanistan

Debatten runt det svenska deltagandet i Afghanistan har mycket kommit att kretsa runt förhållandena för civilbefolkningen i landet. Det framförs ofta att om ISAF lämnar så kommer Afghanistan återigen drabbas av talibanvälde med drastiska konsekvenser framförallt för landets kvinnor. Detta stämmer säkert men jag anser inte att detta är skälet till den svenska insatsen. Samma argument användes för övrigt av Sovjetunionen under 80-talet. Nej de bakomliggande motiven till den svenska insatsen är troligen mer realpolitiska. Genom att i handling visa att vi ställer upp solidariskt även då det innebär risker stärker vi vår position i den västliga säkerhetsgemenskapen. Detta är av stor vikt då svensk säkerhet bygger på att vi inte ska stå ensamma. Att det talas så tyst om detta beror troligen på den utbredda beröringsskräck för allt militärt samarbete som återfinns i den svenska politiska världen. Däremot verkar det vara legitimt att återanvända Sovjetunionens gamla argument.

I dagens Godmorgon Världen tillåter sig dock professor Gunnar Åselius vid Försvarshögskolan att resonera om saken. Journalisten verkar dock mer fängslad av professorns möbler än utav hans argument.

onsdag 20 oktober 2010

Where you stand depends on where you sit!

Jag har ingen bra översättning av uttrycket men innebörden är att vilka ställningstaganden du gör påverkas av vilken position eller befattning som du har. Uttrycket passar väl in på den nu pågående processen av EU:s budget. I svenska riksdagen råder full enighet om att EU ska vara restriktiv. På samma sätt uttrycker sig Sveriges regering och vår EU-minister Birgitta Ohlsson har idag en bra debattartikel i DN på temat restriktivitet och reformering. Men vi har ett antal politiker som när de kommit på plats i Bryssel driver en annan linje. De socialdemokratiska EU-parlamentsledamöterna står nu bakom att EU:s budget ska utökas både i absoluta och relativa tal. Vår tidigare EU-minister är numer EU-kommissionär och därigenom står hon bakom EU-kommissionens förslag på en utökad EU-budget.

Det är lätt att tal billiga poäng på dessa omsvängningar. Jag är fullt medveten om att ledamöterna ingår i olika kollektiv och emellanåt tvingas kompromissa. Men det är viktigt att detta uppmärksammas så att våra EU-parlamentariker inte glömmer vad deras väljare blivit lovade. Det är också uppfriskande att den moderate EU-parlamentarikern Gunnar Hökmark är konsekvent och tycker samma sak i budgetfrågan oavsett om han sitter i Stockholm eller Bryssel.

SvD

söndag 17 oktober 2010

Ska vänsterpartiet styra Sveriges utrikespolitik?

Det börjar dra ihop sig till ett avgörande i riksdagen. Beslutet om den svenska insatsen i Afghanistan kommer att fattas i november. Gårdagens tragiska dödsfall kan komma att påverka utgången. Tidigare har inställningen varit att talibanerna inte ska låtas utpressa vare sig den svenska truppen eller oss beslutsfattare.

Vänsterpartiet verkar redan ha bestämt sig för att den svenska truppen ska dras hem. Nu vilar ansvaret tungt på Socialdemokraterna. Ska de stå fast vid sitt kongressbeslut eller ska de sätta sitt vänstersamarbete främst. Ska vänsterpartiet styra Sveriges utrikespolitik? Är det verkligen vad ansvarsfulla socialdemokrater önskar?

SvD DN Aftonbladet Expressen

Det är bara valresultaten som räknas

Idag redovisar Sifo sin första undersökning av väljaropinionen efter valet. Ett klassiskt svar från partifolk när de tillfrågas om opinionssiffror är ”Det är bara valresultatet som räknas”. Formellt sett så är svaret helt korrekt. Det är bara rösterna som avges i valet som leder till representation i riksdag och fullmäktige. Men opinionsundersökningarna har trots allt en informell påverkan. De påverkar stämningen internt i partierna och de påverkar partiernas positionering inför kommande val. Dagens Sifoundersökning lämnar stöd för de undersökningar som gjorts som visade på att förekom kraftig stödröstning på Kristdemokraterna och Centerpartiet i riksdagsvalet. Mycket tyder på att KD skulle ha balanserat på fyraprocentspärren om inte ett stort antal moderatsympatisörer skulle stödröstat. Vilka slutsatserna blir inom KD och C blir får vi se.

Det blir också intressant att studera hur stödet för Sverigedemokraterna utvecklas under mandatperioden. Kommer SD att gå samma väg som Ny Demokrati, Junilistan och Piratpartiet och efter ett framgångsrikt val implodera.

fredag 15 oktober 2010

Rekommenderad läsning om riksdagen

Dagens ledare i Trelleborgs Allehanda rekommenderas till läsning för alla som vill ha lite insyn i hur riksdagsarbetet fungerar. Att redaktörens åsikt sammanfaller närmast totalt med min egen bidrar säkert till att jag tycker att artikeln är läsvärd :-)

Vart tog försvarsintresset vägen?

Flera av bloggens läsare har undrat vart mitt försvarsintresse tagit vägen. Inför denna mandatperiod hade jag tänkt att jag skulle engagera mig lite mer inom försvarspolitiken. Jag tycker förvisso att vi riksdagsledamöter bör vara noga med att skilja på vårt uppdrag som förtroendevalda och våra yrken utanför politiken. Men efter fyra års självpåtagen karnatän tyckte jag ändå att det var tid att gå in lite aktivare i försvarspolitiken. Jag hade hoppats på att jag skulle kunna komplettera mitt ordinarie uppdrag i finansutskottet med ett suppleantuppdrag i försvarsutskottet. Nu blev det inte så utan istället blir det till att förutom finansutskottsuppdraget ge sig i kast med det stora, viktiga och komplicerade socialförsäkringsområdet. Men trots detta kommer jag att engagera mig mer inom försvars- och säkerhetspolitiken under denna mandatperiod. Bland annat hoppas jag att jag får möjlighet att delta mer aktivt i arbetet i Kungliga krigsvetenskapsakademien.

Jag har roat mig med att studera mitt inträdesanförande i akademien som hölls 2004. Då var jag mycket besviken på att många av de förändringar som vi inom perspektivplaneringen föreslagit inte hade genomförts. Nu sex år senare kan jag konstatera att regering, riksdag och försvarsmakt börjat komma i kapp den då gällande perspektivplaneringen.

***
Personliga slutsatser från perspektivplaneringen

Inträdesanförande i Kungliga Krigsvetenskapsakademien 7 december 2004
Göran Pettersson

Sveriges säkerhetspolitiska läge har radikalt förändrats sedan Kalla kriget. Likaså har användandet av Försvarsmakten ändrats. Har Försvarsmakten ändrats i takt med dessa yttre förändringar? Jag har under åren 96-98 och 00-04 i olika befattningar arbetat med Försvarsmaktens perspektivstudier. I mitt inträdesanförande tänkte jag ta upp mina egna slutsatser av studierna gällande utformningen av Försvarsmakten respektive säkerhetspolitiken. Jag väljer att koncentrera mig på följande områden, förbandssystemet, personalförsörjningen, befälssystemet och materielförsörjningen.

Förbandssystemet
Övergången till ett insatsförsvar med inriktning på internationella insatser ställer helt nya krav på Försvarsmakten. Som alltid är det viktigt att ha handlingsfrihet med förbanden för de uppgifter som kan bli aktuella. En avgörande faktor för om det råder handlingsfrihet eller ej med ett förband är om förbandet är utbildat och utrustat för uppgiften samt att förbandets personal genom lagar eller avtal är förbundna att delta i insatsen.

När det gäller den svenska arméns personalförsörjnings- och utbildningssystem så är de synnerligen illa anpassade efter den nya inriktningen av försvaret. Utbildningssystemet är fortsatt utformat för att utbilda förband för insats i Sverige med stöd av beredskapslagstiftningen. Detta innebär att det endast finns handlingsfrihet med de färdigutbildade förbanden för insatser inom ramen för uppgifterna försvar mot väpnat angrepp respektive hävdandet av territoriell integritet. För den uppgift som är mest aktuell, internationella insatser, saknas handlingsfrihet med förbanden. Detta löses istället genom att man ur de utbildade förbanden rekryterar enskilda soldater och befäl och upprättar ett nytt förband. När förbandet sedan genomfört sin insats upplöses det och soldaterna och befälen placeras i bästa fall i befattningar vid de enheter där de grundutbildades. Dagens system borde förändras i grunden. Vi borde så långt som möjligt eftersträva att det var samma förband som användes såväl nationellt som internationellt. Detta kräver i sin tur stora förändringar av personalförsörjningssystemet vilket jag återkommer till. Det skulle också kräva att personalen var kopplad till sitt förband och att deltagande med förbandet vid insatser, även internationellt, inte skulle vara upp till den enskilde att avgöra vid varje enskilt tillfälle. Ett nytt förbandssystem skulle kunna vara uppbyggt enligt följande.

År

1
Förbandet grundutbildas
2
Genomför internationell insats som förband (inkluderande förberedelser och avveckling)
3
I beredskap i Sverige
4
Genomför internationell insats som förband (inkluderande förberedelser och avveckling)

Därefter omsätts förbandet, viss personal genomför ytterligare en cykel.Personalförsörjningen
Personalförsörjningen är en av de mest centrala frågorna när det gäller reformeringen av Försvarsmakten. Enligt min uppfattning så har många år gått förlorade på grund av bristande vilja till reformering såväl på politisk som på militär sida.

Ett nytt förbandssystem såsom skissats här ovan skulle kräva ändringar i personalförsörjningssystemet. Förvisso skulle systemet kunna bygga på värnplikt där denna utvidgades till att omfatta internationella insatser, USA övergav denna lösning efter Vietnamkriget. Jag bedömer att det är mycket svårt att vinna allmänt stöd i Sverige för en sådan utvidgning av värnplikten. Internationella insatser då samhället i övrigt inte lever under krigsförhållanden borde ske med frivillig rekrytering. Rekryteringen till förbanden bör bygga på frivillighet men när man väl är kontrakterad vid förbandet så ska obligatorium råda att delta i insatserna med förbandet.

Ett nytt frivilligbaserat personalförsörjningssystem bör införas. Utformningen av detta system bör beakta ett antal faktorer såsom rekrytering, beredskapsnivåer och utslussning. Jag anser att dessa faktorer är kritiska. Av den anledningen tänkte jag utveckla min tankar om just dessa tre faktorer.

Rekrytering
Försvarsmakten har under drygt hundra år byggt soldatförsörjningen på värnplikt. Detta system har inneburit att man med tvång har kunnat ta ut de soldaterna man önskat ur hela den manliga årskullen. Denna rekryteringsmetod har bidragit till att rekryteringsfrågorna haft en undanskymd roll. På senare tid har behoven av rekrytering till internationella insatser gjort att rekryteringsutmaningarna fått större uppmärksamhet. Vid en övergång till ett system byggt på frivillighet kommer rekryteringsfunktionen att bli central. Det är därför av största vikt att rekryteringsfrågan är genomarbetad innan man överger pliktsystemet. Det torde vara avsevärt lättare att avskaffa pliktsystemet än att återinföra tvångsmoment.

Med övergång till frivillig rekrytering ställs Försvarsmakten inför ett antal utmaningar. Tjänstgöringen som erbjuds måste uppfattas som attraktiv. För att få den personal som önskas måste erbjudandet anpassas efter målgruppen. Här krävs troligen en kombination av ekonomiska incitament och meritvärde. När det gäller de ekonomiska styrmedlen så kan dessa troligen utformas så att de påverkar vilka som söker till tjänstgöringen. Frågorna om attraktivitet och ekonomiska incitament är av stor betydelse och borde utredas grundligt.

En annan stor utmaning är möjligheterna att komma i kontakt med de presumtiva soldaterna. I länder med frivillig rekrytering avdelas stora personella och ekonomiska resurser till marknadsföring. Jag anser att vi bör välja en delvis annan väg. Istället för att avveckla värnplikten helt bör den omformas till en försvarsupplysnings- och rekryteringsdag. Denna utbildning skulle kunna genomföras av Försvarsmakten och ske på landets gymnasieskolor. Dagen skulle vara obligatorisk för både män och kvinnor. Förutom att på ett rationellt sätt få en första kontakt med hela årskullen skulle systemet göra att försvarets särskilda roll i samhället tydliggjordes och bevarades.

Beredskapsnivåer
Med ett nytt förbandssystem blir frågan om beredskapsnivå central. Ekonomiskt är det en betydande skillnad mellan ett förband där all personal är heltidstjänstgörande och ett där en stor del av personalen är hemförlovad med beredskapskontrakt. Även denna fråga måste utredas grundligt där man bland annat beaktar de operativa kraven för förbandet, rekryteringsbarheten och givetvis kostnadseffektiviteten. Ett system med hemförlovade förband med beredskapskontrakt där förbanden regelbundet samlas för övningar torde kunna hålla en högre kvalitet och beredskap än många av Kalla krigets nivå ett förband.

Utslussning
Soldatyrket ska inte vara ett livstidsyrke. Jag bedömer att de allra flesta soldaterna tjänstgör en eller två förbandscykler (4-8 år). Hur väl soldaterna slussas ut är viktigt ur många aspekter. Givetvis är det en moralisk fråga för staten hur man tar hand om dem som tjänat i Försvarsmakten. Men frågan om utslussningen har även direkt påverkan på möjligheterna att rekrytera nya soldater. Det är viktigt att en väl vitsordad tjänstgöring inom Försvarsmakten uppfattas som meriterande av samhället. Stor vikt bör läggas vid att soldaterna har en hög anställningsbarhet när de slussas ut. Detta kan bland annat ske genom att man ger goda möjligheter för distansutbildning under tjänstgöringen.

Befälssystemet
I början av 80-talet övergick Sverige till ett så kallat enbefälssystem. Tanken var då att alla anställda militärer skulle vara officerare och att underbefälsgraderna skulle innehas av värnpliktiga. Systemets svagheter blev efterhand tydliga bland annat när det gällde bristen på yrkesmässiga fackkunskaper. I takt med att förbandsvolymerna reducerades kraftigt efter Kalla kriget blev officerskåren alltmer feldimensionerad. Den höga pensionsåldern för samtliga officerare medförde dessutom att ålders- och kompetensfördelningen blev olämplig för de uppgifter Försvarsmakten skulle lösa.

Befälssystemet behöver genomgå en grundlig reformering. Precis som när det gäller soldatförsörjningen så måste befälssystemet vara anpassat efter de uppgifter som Försvarsmakten ska lösa. Även när det gäller flera av befälsbefattningarna så är det viktigt att dessa inte blir livstidsanställningar. Likaså måste det även för officerarna och befälen bli obligatoriskt att delta när förbanden genomför internationella insatser.

Jag ser framför mig att ett reformerat befälssystem innehåller flera nivåer och att systemet blir mer internationellt anpassat.

Materielförsörjningen
Försvarets materielförsörjning är fortfarande starkt präglad av erfarenheterna från Andra världskriget och neutralitetspolitiken under Kalla kriget. Trots att förutsättningarna ändrats i grunden så har mycket av de gamla principerna fortsatt att gälla. Materielförsörjningen av insatsförsvaret kommer att bygga på helt andra förutsättningar. Serierna blir i de flesta fall korta och i många fall kommer det krävas korta ledtider. Kraven på interoperabilitet kommer också att medföra att det blir fördelaktigt att ha samma sorts utrustning som de nationer vi opererar tillsammans med. Köp av färdigutvecklad och i många fall insatstestad utrustning kommer att bli vanligare och stora svenska utvecklingsprojekt torde bli ovanliga.

Säkerhetspolitiken
Avslutningsvis några ord om säkerhetspolitiken. Det är idag svårt att finna den röda tråden från säkerhetspolitiken till försvarspolitiken. Sveriges situation har förändrats radikalt genom Kalla krigets slut och vårt inträde i EU. Detta har också fått en stor påverkan på försvarspolitiken. Säkerhetspolitiken har inte anpassats på samma sätt. Det innebär att det idag enligt min uppfattning saknas en röd tråd mellan säkerhetspolitiken, försvarspolitiken och Försvarsmaktens utformning. Försvarspolitiken är i allt väsentligt anpassad efter att vi är ett litet land som ingår i en union. Säkerhetspolitiken dröjer sig dock kvar i en annan verklighet. Detta skapar en mycket olycklig situation. Förutsättningarna för ett svenskt oberoende allsidigt försvar finns inte, samtidigt innebär ”allianslösheten” att vi självständigt måste bygga upp viktiga funktioner. Knappa resurser splittras på ett för försvarseffekten mycket olyckligt sätt.
***
Anmärkning
Sedan jag höll mitt inträdesanförande 7 december 2004 har mycket hänt. Beslut har fattats om flera av de förändringar jag talade om. På det stora hela anser jag att förändringarna varit bra dock tycker jag att det är tråkigt att idén om en ”endagars värnplikt” inte genomfördes. Säkerhetspolitiken har om möjligt blivit ännu mer svårbegriplig. Genom solidaritetsförklaringen så har vi tagit ytterligare steg mot ett medlemskap i Nato. Trots detta har retoriken mot ett Natomedlemskap snarast förstärkts.

fredag 8 oktober 2010

Utskottsflytt

Moderaternas nomineringar inför tisdagens val till utskotten är klara. För egen del innebär det att jag flyttar. Flytten är dock inte särskilt dramatisk, jag flyttar från stol nummer 5 i finansutskottet till stol nummer 3. Jag byter dock "andrautskott" det vill säga det utskott i vilket jag är ersättare. Det blir en flytt från näringsutskottet till socialförsäkringsutskottet. Kopplingen finans - socialförsäkring är logisk och det ska bli spännande att på lite närmare håll följa det viktiga arbetet med att utveckla socialförsäkringsområdet.

Kampen om utskottsplatserna har hårdnat. Moderaterna fick totalt två färre utskottsplatser nu än efter valet 2006. Samtidigt har antalet moderata riksdagsledamöter ökat från 97 till 107. Att vara kvar i finansutskottet var mitt förstahandsval och jag är mycket nöjd att det önskemålet uppfylldes. Att den moderata finansutskottsgruppen dessutom förstärkts med två civilekonomer ifrån Stockholms Handelshögskolan och en fil lic i nationalekonomi gör inte saken sämre.

På tisdag kommer Anders Borg med regeringens budgetproposition till riksdagen och därmed börjar en spännande höst för det nya finansutskottet.

Praktikanternas sista dag i riksdagen


Den här veckan har jag haft fyra praktikanter, det har varit lärorikt både för dem och för mig. Här följer deras sista blogginlägg från veckan.Sista dagen

Ja, nu är det sista dagen.. Det har varit så himla kul att få praktisera i riksdagen. Tycker verkligen att alla borde göra det eller i alla fall de som är intresserade av politik.
Under veckan som har varit har jag skrivit en motion om skolmaten, en debattartikel om demonstrationen mot SD och blogginlägg.Vi har också diskuterat mycket och ställt frågor. Så vi har fått arbeta också. Och så får jag ju inte glömma radioinspelningen som vi gjorde igår.Även fast jag var lite nervös så var det ändå riktigt kul. Vi berättade lite om saker som vi hade gjort i veckan och fick lite frågor.Nu på slutet gick vi och kollade lite mer i husen och fotade.Jag kommer att sakna att vara här och önskar att jag kan få praktisera här igen!Vill också tacka Göran Pettersson och Jacob för en bra vecka och att de stod ut med oss! Haha.
/Sandra Hedlund.
Sista dagen:
Det finns inte så mycket mer att säga om den här veckan än att den varit fantastiskt, full av livliga diskussioner och intryck. Hela den här veckan har jag proppats så full av information och fakta att jag är helt trött i hjärnan. Tur att vi fick tid till en sista fotorunda så att vi kan ha kvar minnena på bild, för det mesta är för stort för att komma ihåg (så konstigt som de nu låter.) Vi alla har fått höra att vi varit dåliga på att ställa frågor, men det är bara för att vi inte har några frågor att ställa för att de vi kan komma på redan blivit besvarade. Jag tycker att det har varit en otrolig möjlighet för oss fyra att få vara här och det är verkligen något jag rekommenderar ifall Göran får för sig att ta in fler praoelever. Även fast vi hade riktigt tur med den veckan som vi fick vara här så tycker jag mest att de små sakerna har varit ”häftigast”. Just rundvandringen med Johan Westrin, motionerna och debattartiklarna vi fått skriva och att se hur det är med underjordiska gångar och hissar överallt. Det är nog det som kommer sitta kvar länge, fast det kommer även de större sakerna med (hehe.) Tack till Göran Pettersson och Jacob för att vi fick komma hit!Kommer verkligen att sakna stället!
Lina Fagerberg
Blogginlägg 08102010

Så, idag är sista dagen för oss i riksdagen. Jag längtar inte tillbaka till skolan alls, skulle gärna vara kvar här om jag nu fick. Men man kan ju alltid sätta sig och se på debatter. Kanske inte riktigt samma sak, men men. Jag är glad över att jag fick praoa här, glad över att jag fick vara med om det här. Vi har nog alla lärt oss massor! Det är en helt annan sak att läsa i böcker om hur det går till i riksdagen nu när vi fått gå runt och faktiskt sett hur det går till. Jag tycker att fler borde intressera sig för politiken, för det är ju faktiskt en sån stor del av vår vardag samtidigt som det är roligt att vara en del av hur Sverige styrs. Engagera er!
Jag vill tacka Göran och Jacob för en händelserik(AWESOME!) vecka, det har varit superkul att få vara med.

Tack!
Lovisa Palmberg

Blogginlägg
Den här veckan har varit helt fantastisk.
En sån liten tjej som jag kommer in i Riksdagen är rätt sort.
Som jag nämnde i radioinspelningen så hade jag inte ett stort intresse för politik för en månad sen. De senaste veckorna har jag fått mer intresse p.g.a skolan där vi pratade mycket politik och när jag fick chansen att praktisera i Riksdagen fick jag ännu mer intresse.
Att jobba inom politiken är något jag skulle kunna tänka mig att jobba med när jag blir äldre, det finns aboslut som alternativ.
Idag fick vi gå runt lite i Riksdagen och fotografera en sista gång som ett minne innan vi far härifrån. Detta kommer vara någonting jag kommer berätta för mina barn, och det kommer vara något jag kommer minnas länge länge.
Hela veckan har varit händelsefull och jag har lärt mig mycket som man inte kan få reda på i skolan och på internet. Det är också en underbar arbetsplats, bra arbetsmiljö.

//Amanda Trenter

torsdag 7 oktober 2010

Blogginlägg 2


Blogginlägg 2

Idag fick vi vara med och spela in ett radioprogram som kommer att sändas i Norrtälje och på internet. Vi fick 5 minuter var på oss, där vi fick berätta vad vi hade gjort och olika intryck som vi hade fått under veckan. Det var roligt men efteråt hade vi alla glömt bort allt vi sagt eftersom att det var lite nervöst.Vi fick även vara med när Göran pratade med en gymnasieklass.Vi blev förvånade över att dem inte verkade så intresserade av politik. Vi tycker att alla ska engagera sig eftersom allt angår oss och det är vår framtid det gäller. Men Göran sa även att det var en klass som inte var lätta att prata med, eftersom att det inte ställde så mycket frågor och Göran fick dra ut frågor och svar ur dem. Vi hann inte skriva ett blogginlägg igår, som vi skulle ha gjort. Men istället för det så fick vi gå på en rundvandring i riksdagshuset med Johan Westrin. Han var riktigt rolig att lyssna på och det verkade som att han brann för det han pratade om.

Tack för oss!Sandra, Lina, Lovisa och Amanda.

måndag 4 oktober 2010

Fyra praktikanter

Under veckan gästas Göran av fyra praktikanter från Norrtälje. Förutom att få en inblick i riksdagsarbetet genom att delta i olika aktiviteter faller det på praktikanternas lott att varje dag tillsamman eller enskilt att författa ett blogginlägg. Nedan kan ni läsa dagens inlägg innehållande deras intryck och reflektioner.

Det har varit en händelserik och spännande dag full av olika intryck. Vi har fått vara med och sett på under valet av talman, och det är en stor händelse. Inte bara för att det sker en gång var fjärde år utan också för att talmannen är en så viktig person. Vi hade fått höra att det skulle vara en massa demonstrationer under dagen och trodde att det skulle buas under valet, men det gick förvånansvärt lugnt och vi kunde sitta och kolla i lugn och ro, gäspandes. Härligt att Per Westerberg blev vald.Det enda som hände var att Mona Sahlin ett par gånger fick säga till alla att vara tysta, tredje gången på skarpen. Det var väldigt roligt att få se alla politiker och se hur det går till, även fast det här kanske inte är så här det brukar gå till under en vanlig dag i riksdagen.Vi tycker att det har varit väldigt intressant med alla intryck som vi fått. Bara en sån sak att försöka hitta runt i byggnaden är ett äventyr i sig, förhoppningsvis så kommer vi lära oss under veckans gång. Nu sitter vi här i slutet av dagen i KD’s gamla fikarum och skriver blogginlägg. Vi ska alla få skriva en varsin motion och en debattartikel. Vi ska också förbereda oss inför en radioinspelning på torsdag, skriva lite frågor och så. Ska bli skönt att åka hem, men vi längtar redan tills vi får komma tillbaka imorgon!

Av: Lina Fagerberg, Lovisa Palmberg och Sandra Hedlund.
-----------------------

Mina 5 dagar i Riksdagen!

Blogg inlägg 1, dag 1.
Det har varit en mycket spännande dag idag!
Vi kom först upp framför Riksdagen och mötte Göran. Sedan fortsatte vi in i Görans rum och fick lämna våra väskor och jackor och vi fick sedan en praktikbricka.
Vi gick sedan en liten runda runt riksdagen där vi hann se ca 50-60%. Det är väääääldigt stort och det finns jätte många gångar, trappor, rum och massa mer.
Runt kl 10 hamnade vi i kammaren för att vara med på ”val av talman” som var mycket händelserikt och spännande. Nackdelen med det var att det tog extremt lång tid och det blev lite uttjatat och långtråkigt, men samtidigt var det ändå rätt häftigt att sitta där bland folk som hade makt över Sverige. Det har varit skithäftigt att se hur riksdagen ser ut inomhus, och ändå har vi inte sett hela husen. Jag ser verkligen framemot de kommande 4 dagarna, de kommer bli lite tuffa, men dem kommer absolut vara minnesvärda och jag kommer lära väldigt mycket om politik och om hur alltid fungerar, det är jag säker på.
Med en sammanfattning av dagen så är jag mycket nöjd. Jag var väldigt nervös på morgonen när jag var påväg hit, hur skulle bete sig?, var kläderna OK?, hur kommer folket bete sig mot mig?, hittar jag dit?
Fast jag hade faktiskt ingenting att oroa mig för, jag fick är vänligt mottagande och alla verkar jätte snälla och trevliga. Att hitta dit var inte svårt alls. Det har varit toppen helt enkelt!

// Amanda Trenter

söndag 3 oktober 2010

Glädjande valresultat i Lettland

Igår hölls det parlamentsval i Lettland. Resultatet är glädjande, regeringen Dombrovskis har blivit återvald. Dombrovskis har på ett ordnat sätt tagit hand om den ekonomiska kris som han övertog. Detta har varit bra inte bara för Lettland utan också för Estland och Litauen och i förlängningen för Sverige. Om valet hade resulterat i en oppositionsseger så hade det skapat osäkerhet om Lettlands fortsatta sanering av sina offentliga finanser. Nu verkar det som om Lettland kommer att fortsätta på den inslagna vägen som förhoppningsvis leder till stabilisering, tillväxt och på sikt införande av euron. De baltiska staterna är viktiga för Sverige inte bara ekonomiskt. Sverige gynnas säkerhetspolitiskt av att de baltiska staterna integreras ytterligare i det europeiska samarbetet. Därför är inte bara Lettland att gratulera till att regeringen Dombrovskis omvaldes.

Expressen DN SvD

söndag 8 augusti 2010

Tillbaka till 2006

Efter en mandatperiod som inneburit dramatiska opinionsförskjutningar så är enligt de senaste mätningarna ställningen mellan blocken nu tillbaks till valresultatet från 2006. Det innebär att det är mycket jämnt och att valet kommer att avgöras av några hundratusen röster. Svenska Dagbladet har idag en mycket balanserad artikel om vad opinionsundersökningarna mäter och vad de inte mäter. Givetvis hade det varit intressant att få veta lite mer om hur de olika instituten korrigerar sina resultat. Allt tyder på att vi går emot ett jämnt val men att valvinden just nu blåser i Alliansens riktning. Ett valresultat på riksnivå liknande det 2006 torde innebär en rätt övertygande borgerlig seger i kommunalvalet i Norrtälje. Däremot kan det nog precis som på riksnivå bli ganska stora förändringar för de enskilda partierna. Av bemötandet jag fått vid dörrknackingskampanjen har jag all andledning att tro att det kommer att gå bra för Moderaterna i kommunalvalet.

torsdag 5 augusti 2010

Folkets Hus men inte McDonald's

Valnämnden i Botkyrka har beslutat sig för att stryka McDonald's från listan över platser där det går att förtidsrösta. I Norrtälje kommun är McDonald's fortsatt kvar på listan. Jag kan väl tycka att McDonald's är en mer neutral plats än Folkets Hus som också tjänar som röstlokal. Folkets Hus är utsmyckat med konst som lyfter fram arbetarrörelsen och Socialdemokraterna.

Aftonbladet DN SvD TV4

tisdag 3 augusti 2010

Satsa på valrörelsen

Semestersäsongen går emot sitt slut och nu kommer opinionsundersökningarna inför valet i en allt stridare ström. Läget synes vara riktigt jämnt mellan blocken. Det blir väl också det ända som kan uttydas av undersökningarna. Dessutom är det nog större osäkerhet i resultaten så här i semestertider då bortfallet både blir större och möjligen också mer snedvridet. Hur som helst så visar den senaste mätningen från United Minds att inget av blocken skulle få majoritet i riksdagen. Aftonbladet ägnar sig åt att spekulera i vad som skulle hända då. Jag ser dock en mycket attraktivare möjlighet, att arbeta för ett annat valresultat. Om Alliansen ökar sitt väljarstöd med 4,2 procentenheter så får man absolut majoritet. Jag tycker inte att det vore omöjligt att Alliansen skulle kunna lyckas med det.
Aftonbladet SvD DN

måndag 2 augusti 2010

Motionen föll på hälleberget?

Rättegången mot de åtalade för förra årets spektakulära rån har börjat. Även om de åtalade fälls som torde inte rånbytet, runt 39 miljoner kronor, återfinnas. Det innebär att pengarna kan användas till att fortsätta finansiera organiserad brottslighet och även komma till använding för de dömda när de avtjänat sina straff. Förra året motionerade jag i riksdagen om förhållandena med ej återfunna rånbyten. Motionen återfinner du här nedan. Jag har inte ändrat uppfattning i frågan trots att ett enigt justitieutskott avslog min motion.

Motionen föll uppenbarligen på hälleberget eller är det måhända så att ett frö från näven jag slängde kan ha klarat sig och att vi om några år kommer få se ett initiativ till lagstiftning. Vem vet.

***

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skärpt straff vid försvunna rånbyten.

Motivering
Landet har under de senaste åren drabbats av ett antal stora rån. Även om brotten ofta löses så återfinns sällan bytet från rånen. Det innebär att de dömda kan invänta frigivning och då tillskansa sig bytet. Om de som döms för brotten är tidigare ostraffade i Sverige så blir tiden som frihetsberövade endast något år. Båda dessa förhållanden är enligt min uppfattning oacceptabla och bidrar till att dagens straff inte är tillräckligt stränga. Därför bör införas en straffskärpningsgrund som särskilt tar sikte på att skärpa straffen vid försvunna rånbyten. I varje enskilt fall får göras en bedömning i vilken utsträckning straffet bör förlängas. Här bör hänsyn tas bl.a. till storleken av rånbytet och i vilken utsträckning den tilltalade har försökt bidra till att rånbytet återfinns.

Stockholm den 30 september 2009

Göran Pettersson (m)

SvD Aftonbladet

söndag 1 augusti 2010

Borg, Rankka och 2 gånger Gustavsson

Svenska Dagbladet bjuder idag på tre mycket läsvärda artiklar. Den som slås upp störst är den om Anders Borg. Klas Eklunds beskrivningar av Anders Borg är underhållande och jämförelsen av deras bådas politiska förflyttningar är tänkvärda. Artikeln tar även upp Keynesianismen. Är Anders Borg keynesian? Jag vet inte om frågan är relevant. Keynes teorier har oftast misslyckats när de brukats praktiskt. Skälet till detta tror jag är det fenomen som kallas Public choice och innebär att politiker strävar efter att bli återvalda och därför använder statens budget till att vinna sympati hos avgörande väljargrupper. Överfört på svenska statsbudgetar så skulle det innebära att vi politiker har lättare för att stimulera ekonomin i lågkonjunktur men svårare för att strama åt i högkonjunktur. Detta i sin tur medför att det blir praktiskt omöjligt att agera enligt Keynes rekommendationer över hela konjunkturcykeln. Den statsbudget som Anders Borg fått utstå mest kritik för är den som enligt min mening var den bästa, BP 08. Trots att landet var i högkonjunktur och skatteintäkterna medförde att statens skattkista höll på att svälla över stod Anders Borg emot sirenernas locktoner om ökade utgifter och sänkta inkomster. Nu kompenseras möjligen detta uteblivna beröm med att finansministern istället hyllats för ett antal mer populistiska utspel som om de blev praktisk politik långsiktigt skulle vara av skada.

I en annan artikel i SvD intervjuas Timbros avgående VD Maria Rankka inför att hon ska tillträda som VD för Stockholms handelskammare. Det som för mig var särskilt tankeväckande i intervjun var hennes synpunkter på partierna och opinionsbildningen hos statliga myndigheter. Jag tycker att hon har en poäng när hon säger att partierna har blivit svaga på politikutveckling och mer blivit kampanjorganisationer. Hon liknar detta med ett företag som avvecklar sin forskning och utveckling. Jag känner igen mycket av detta från mina år inom Försvarsmaktens perspektivplanering. Vad vi sysslade med var i många stycken försvarspolitisk utveckling som borde ha genomförts inom regeringskansliet och partierna. Likaså minns jag Försvarsmaktens frustration över att den politiska nivån inte tog ansvar för information till allmänheten om det strategiskifte som de stora försvarsreformerna som skedde 98-04. Jag delar Maria Rankkas uppfattning att det är ett demokratiskt problem om de statliga myndigheterna ägnar sig åt opinionsbildning. Men jag tror att det delvis är ett symptom på att det uppstått ett tomrum för att den politiska nivån retirerat.

Den tredje artikeln är en krönika av Rolf Gustavsson om Bengt Gustafsson. Det vill säga SvD:s tidigare brysselkorrespondent filosoferar runt den tidigare överbefälhavaren Bengt Gustafssons bok om ubåtsfrågan. Jag har sedan några månader Bengt Gustafssons bok liggande i den alltför stora högen av ännu ej lästa böcker. Jag lyssnade på ett föredrag av Bengt Gustafsson på Fria moderata studentförbundets säkerhetspolitiska seminarium för ett par veckor sedan. Det föredraget och Rolf Gustavssons spännande krönika gör att det finns anledning att stuva om ordningen i boktraven.

torsdag 8 juli 2010

Maud mosar Mona, Mona mosar Maud

Partiledarna för de två partier som tappat flest väljare under mandatperioden verkar vara inne i en riktig envig. Regelbundet levererar de elakheter mot varandra. Kanhända är det skälet till att väljarna flyr.

Aftonbladet Expressen DN

tisdag 6 juli 2010

Blandat från Almedalen

Jag trodde att den dramatiska ökningen av antalet parallella seminarier i Almedalen skulle innebära att många seminariesalar skulle gapa tomma. Hittills har jag inte funnit några tecken på det. Igår satt jag i panelen vid ett seminarium om tjänstepensionen. Seminariet krockade med ett högintressant finansseminarium med Anders Borg. Trots detta så var vår seminariesal fylld så att vissa endast fick ståplats. Kampen om platserna vid vissa evenemang får tankarna att gå till Allsång på Skansen.

Att det är mycket folk på plats i Visby märktes också vid Lars Ohlys tal. Polisen uppskattar antalet åskådare till 2300. Ohlys tal föregicks av ett anförande av ordföranden för Vänsterns ungdomsförbund. Det var en spännande inramning. Hon talade till den blandade publiken som om de var ett gäng revolutionärer. Hon sablade ned det svenska samhället och hennes kritik begränsade sig inte till Alliansens fyra år i regeringsställning utan gällde likväl Socialdemokraternas långa regeringsinnehav. Jag kan förstå att många högersossar börjar undra vart det rödgröna samarbetet ska leda dem.

Idag tänkte jag ägna några timmar åt SAAB Automobile. Det blir tillfälle att studera både ägare, VD och de nya bilarna närmare. På eftermiddagen blir det ett besök på en debatt om vallöftens historiska hållbarhet samt ett seminarium om sparande. Dessutom hoppas jag hinna med att spela in ett avsnitt av Den politiska talradion tillsammans med Jacob.

måndag 5 juli 2010

Allmänintresset före särintresset

Den som följt den här bloggen under de senaste åren inser nog att jag är mycket nöjd med det tal som Fredrik Reinfeldt höll igår. Jag tycker att det känns mycket bra att få företräda det parti i Sverige som står sätter allmänintresset före särintresset. Jag har redan idag använt begreppet när jag talade med en grupp lobbyister. Det föll väl ut och de skulle fundera över på vilket sätt de bidrog till Sverige och dess invånare. Nu bär det av till ett tack- och adjömingel för en riksdagskollega som har valt att inte kanidera för omval. Därefter går jag nog och lyssnar på Lars Ohly, det ryktas att han som förband kommer att ha countrygruppen Cookies and beans. Därefter blir det nog ett seminarium om morgondagens soldater för att därefter titta förbi hos Företagarna.

söndag 4 juli 2010

Gärna mer rödmärkt magsyra

Jag har länge trott att det skulle bli ett mycket jämnt val. Men efter att ha läst dagens ledare i Aftonbladet är jag benägen att ändra uppfattning. De socialdemokratiska agitatorerna verkar vara på gränsen till självdestruktion. Förlorarskallen och bitterheten verkar redan ha tagit över hos dem. Jag hoppas att Fredrik Reinfeldt ikväll från Almedalens scen levererar ett positivt tal om Föregångslandet Sverige. Jag ser fram emot att läsa Aftonbladets ledarredaktions magsura kommentarer till talet. Ju surare de blir desto mer kommer Socialdemokraterna förlora. Till slut blir det bara dåliga förlorare kvar i Socialdemokraterna.

Aftonbladet

lördag 3 juli 2010

Stupstockspartiet greppar efter halmstrån

Socialdemokraterna greppar nu efter ett halmstrå att för att rädda sin valkampanj. Man försöker nu utmåla Mona Sahlin som offer för en hatkampanj. Låt mig var tydlig med att jag avskyr när personer oavsett partifärg skickar falska meddelanden. Men samtidigt kan jag tycka att den incidenten överdrivits av Socialdemokraterna. Mona Sahlin kandiderar till posten som statsminister. Då är det helt legitimt att hon värderas utgående från den postens krav. Det är mycket tydligt att en stor majoritet av svenska folket är av uppfattningen att Fredrik Reinfeldt är mer lämpad att vara statsminister än vad Mona Sahlin är. Det är inte för att Mona Sahlin är okänd eller oprövad. Få personer i Sverige är mer kända eller har haft fler tillfällen att visa sin förmåga som minister än Mona Sahlin. Minns ni vad hon åstadkom som arbetsmarknadsminister, integrationsminister, miljöminister eller vice statsminister? Gissningsvis inte, det är det som är Mona Sahlins problem. Hon har haft möjligheten att visa sin förmåga men resultaten är klena.

Socialdemokraterna har under mandatperioden ägnat sig åt organiserad svartmålning av regeringens politik och agerande. Ett parti som anstår sig att jämföra tidsgränserna i sjukförsäkringen med stupstocken har inte särskilt mycket trovärdighet när det klagar på tonläget.

Från Wikipedia
"Stupstocken var en stock med urgröpning i mitten för halsen. Den var så låg att de som skulle halshuggas fick lägga sig ned. Själva avrättningen skedde med en speciell yxa, bila. Adelsmän kunde ibland få välja att halshuggas med svärd.
Kyrka och rättsväsende kunde döma den skyldige till att tillbringa godtyckligt antal dagar i stupstock för sin gärning. Stupstocken var förr oftast placerad framför kyrkorna eller torg. Den var oftast utformad med separata platser för händerna. Dessa låstes i läge av en överliggande bräda som låstes fast. Den skyldige kunde inte värja sig för folkets vrede utan kunde bli slagen, bespottad och kallad vid öknamn."

DN SvD DN Aftonbladet Expressen

Ogenomtänkt efterapning

Inför förra valet så lovade Fredrik Reinfeldt att matcha alla Socialdemokraternas löften om pengar till välfärden. På det sättet så fick han valrörelsen att bli fokuserad till skiljelinjen. Lägre skatt på arbete kontra högre ersättningar till dem som inte arbetar. Det var en framgångsrik retorik och den gav Fredrik Reinfeldt och Moderaterna trovärdighet i välfärdsfrågorna. Nu försöker Mona Sahlin och hennes vänsterkollegor att kopiera Reinfeldts strategi. Mona Sahlin lovar att hon ska spendera 12 miljarder mer än Alliansen på välfärdstjänsterna oavsett hur mycket Alliansen satsar. Jag tror nog att Mona Sahlin har missat något väsentligt. Hon har inte låg trovärdighet när det gäller förmågan att spendera pengar. Det är ingen överraskning att hon kommer att kräva att finansministern sätter fart på pengarna. Med sitt utspel bekräftar hon snarare bilden som finns av henne. Jag hoppas att vänsterkoalitionens utspel får stor uppmärksamhet.
SvD
Aftonbladet SvT

torsdag 1 juli 2010

18,5 % av LO:s medlemmar sympatiserar med Moderaterna

Enligt SCB:s senaste mätning av partisympatierna så sympatiserar 18,5 % av LO:s medlemmar med Moderaterna. Stödet har ökat kraftigt under mandatperioden, detta under en period då LO:s ledning oförtrutet agiterat mot Moderaterna. Nu när valet närmar sig så mobiliserar LO ytterligare för att använda de fackliga ombudsmännen till att driva valkampanj för Socialdemokraterna, ett parti som allt färre av LO:s medlemmar sympatiserar med. Sverige är i stort behov av en partipolitiskt obunden fackförening för arbetare.
SvD

söndag 27 juni 2010

Olika förutsättningar för USA och Tyskland

Tyskland och USA verkar tycka olika om behovet av att behovet av att balansera den offentliga budgeten. Hur kan detta komma sig? Jag tycker att det finns goda skäl till att man inte har riktigt samma syn på budgetbalans i Tyskland och USA. Ett av skälen är historiskt. I Tyskland har man fortfarande hyperinflationen från mellankrigstiden kvar i det institutionella minnet. I USA minns man fortfarande trettiotalets depression till del förorsakad av en allt för stram finanspolitik. Men det finns även andra skäl till den skilda synen på budgetunderskott. Tyskland och USA har olika demografi. Europa har en åldrande befolkning och svag befolkningstillväxt. USA förlitar sig på att man även i framtiden kommer att vara en attraktiv stat att migrera till. Därigenom räknar man med att den amerikanska ekonomin kommer att växa snabbare än den europeiska. Detta gör att underskott är olika allvarliga för Tyskland respektive USA.

SvD SvD DN Aftonbladet DN

Spännande politiska sommarveckor

Om en vecka börjar politikerveckan i Almedalen. Det är återigen rekord och totalt arrangeras 1396 evenemang. Jag undrar när sammanbrottet kommer? En utmaning för många seminariearrangörer är att få publik till sina evenemang. För egen del tänker jag besöka Visby under en del av veckan. Jag är engagerad att delta i några paneler och utöver de engagemangen tänkte jag delta i ett antal seminarier och föreläsningar. Imorgon blir det till att granska menyn och plocka ut de intressantaste ur det stora utbudet.

Men än är det som sagt en vecka kvar till politikerveckan. Förutom förberedelser för Almedalen så blir det ett antal spännande aktiviteter. På måndag tänkte jag delta i interpellationsdebatterna om skattepolitiken. Finansminister Anders Borg har fått ett mycket stort antal interpellationer från ett antal socialdemokratiska riksdagsledamöter. Senare i veckan tänkte jag spela in ett par radioprogram. I det ena kommer riksdagsledamoten Anna König Jerlmyr berätta om Alliansens storstadsprogram i det andra kommer Henrik von Sydow att berätta om Moderaternas Internetpolitik. Förutom detta kommer veckan ägnas åt planering inför den kommande valrörelsen.

Vem vinner och vem förlorar?

Vänsterkoalitionen har enligt DN enats om sin EU-politik. Det är bra på många helt olika sätt. Om olyckan skulle vara framme och Alliansen förlorade valet så skulle Sverige i alla fall inte omedelbart drabbas av en kris i vår relation till EU trots att regeringen skulle innehålla ministrar som har som mål att Sverige lämnar EU. Men jag som moderat ser ett antal ytterligare fördelar med vänsterkoalitionens nya eniga EU-politik. Det så kallade rödgröna samarbetet innebär nu att V och MP kompromissar. Detta kan mycket väl leda till att man retar upp den hårda kärnan inom respektive partier. Är det måhända dags för en ny typ av väljarflykt? Jag tror inte att vi moderater har särskilt mycket att erbjuda dessa desillusionerade europaskeptiker men måhända kommer flera av dem att välja soffan för att på det sättet bidra till att upplösa vänsterkoalitionen.
DN Expressen SvD

fredag 25 juni 2010

Förtroendet ökar

De flesta av världens regeringar lider av låga förtroendesiffror. I USA har den för något år sedan närmast helgonförklarade president Barack Obama fått se sina förtroendesiffror falla. Idag tycker hälften av befolkningen att han sköter jobbet dåligt. I Sverige förhåller det sig på ett annat sätt. Endast 18 % anger i en undersökning från Skop att de tycker att regeringen gör ett dåligt jobb, 64 % anser att regeringen sköter sig bra. 28 % tror förvisso att en vänsterregering skulle göra jobbet bättre. Men om man beaktar att runt 45 % av väljarna sympatiserar med S, V eller MP så är ju inte den siffran särskilt imponerande. En dryg tredjedel av vänsterväljarna tror inte att det skulle vara bättre att deras block vann valet.

Nu tycker jag att du ska göra ett litet avbrott i bloggläsandet och fira midsommar.
Glad Midsommar alla läsare!

DN Expressen

lördag 19 juni 2010

Slaget förlorat om C och/eller KD åker ur?

Moderaterna redovisas idag som största parti i ytterligare en opinionsundersökning. Denna gång är det SKOP som konstaterar att Moderaterna övertagit ledarrollen i svensk politik. Två av allianspartierna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, hamnar dock i denna mätning under fyraprocentsspärren. Om undersökningen skulle ha varit valresultatet så skulle Alliansen ha fått en majoritet av rösterna men de rödgröna fått majoritet i riksdagen. Dock bör man beakta att avståndet mellan blocken har förändrats mycket fort. Socialdemokraterna har ännu inte lyckats stabilisera läget, förtroendet för deras partiledare är lågt även bland de egna sympatisörerna. Väljarflykten från S kan komma att fortsätta men i en annan form. Nu kan det mycket väl bli en ström av gamla socialdemokratiska sympatisörer som inte gillar MP och/eller V som tar steget över till Moderaterna. I SKOP:s undersökning får Moderaterna och Folkpartiet tillsammans 40,7 % mot 45,3 % för de Rödgröna. Det betyder att det endast krävs att ytterligare runt 150 000 väljare tar steget över från Socialdemokraterna till Moderaterna för att M och FP ska få egen majoritet i riksdagen även om C och KD hamnar utanför. Jag tror dock att vi kommer att få se att både C och KD segar sig över fyraprocentsspärren.
SvD

fredag 18 juni 2010

Krossa Centern

Norrtäljes tre ledande socialistiska bloggare har de senaste dagarna bloggat på samma tema. Målet för deras kritik är Centern. Koordinationen och argumentationsgemenskapen ger ett intryck av en samordnad kampanj mot Centerpartiet. Gissningsvis har de senaste opinionsundersökningarna fått Socialdemokraterna att leta efter alternativa strategier. Om Centerpartiet kan slå ut ur riksdagen så skulle de Rödgröna kunna få majoritet i riksdagen även om Alliansen i valet får fler röster. Jag tror dock att det inte kommer att fungera, en samlad socialistisk attack på Centern kan mycket väl leda till ett ökat väljarstöd för partiet.
Johan Westerholm Kristian Krassman Ulrika Falk

onsdag 16 juni 2010

Ett tecken på vad som väntar?


En gång om året mäter riksdagens majoritet och opposition krafterna i en fotbollsmatch. Hittills under mandatperioden har oppositionen gått segrande ur fajterna. Men idag blev det ändring på den saken, vi vann med 4-1. Kan detta måhända vara en signal om hur utgången blir vid nästa kraftmätning den som sker 19 september. Riksdagens mest kände fotbollsspelare Thomas Bodström kunde inte vara med denna gång. Han hade prioriterat "jaget före laget" och justerat sig då han deltog i lekprogrammet Fångarna på fortet.
Uppdatering
Helle Klein skriver på Aftonbladets ledarsida att det är laginsatsen som räknas. Jag undrar om hon har berättat det för Bodström.
Aftonbladet

Inga vuvuzelas i kammaren

(Direktrapportering från riksdagen)
Till skillnad från vid fotbolls-VM så är publiken vid partiledardebatten i kammaren inte utrustade med vuvuzelas. Det är bra, det gör det möjligt att höra vad riksdagsledamöterna säger. Dock får vi riksdagsledamöter visa vår uppskattning genom att applådera. Under mandatperioden har vanligen Socialdemokraterna varit kraftfullare i applådstödet för sin partiledare än vad Alliansen i motsvarande stöd för de sina. Idag verkar dock rollerna vara ombytta. Applåderna för Mona Sahlin har inte nått upp till tidigare nivåer och stödet för Fredrik Reinfeldt har varit starkare än tidigare. Dessutom tycker jag att rollerna blivit ännu tydligare. Mona Sahlin företräder en koalition som inte längre månar om att representerar dem som går till jobbet om dagarna utan fokuseringen på dem som inte arbetar har förstärkts. Det känns som om vindskiftet i svensk politik håller i sig. Det verkar som om vi kan se fram emot en valrörelse där det inte kommer att råda någon tveksamhet om vilket alternativ som representerar dem som arbetar.

tisdag 15 juni 2010

E-post i demokratins tjänst

Eposten är ett viktigt hjälpmedel för oss riksdagsledamöter för att hålla kontakt med väljarna. Tyvärr missbrukas den just nu av personer som vill uppmärksamma oss på att vi på torsdag ska rösta om kärnkraften. Jag har fått runt 1000 epostmeddelanden. Alla har olika avsändare och olika ärendemening men innehållet är identiskt. Genom att förse meddelandena med olika ärendemeningar så lyckas epostmarodörerna förhindra automatisk sortering av eposten. Därigenom drunknar epostmeddelanden från vanliga medborgare i spamfloden. Epostmarodörerna har tydligen lagt stor kraft på detta däremot verkar de inte ens orkat korrekturläsa texten i meddelandet. Det lyder:
"Hej!
Jag vill att ni röstar nej till kärnkraftsproppen den 17 juni. Mina främsta orsaker är att kärnavfallsproblemet inte är löst samt att jag anser att det sinkar tillväxten av förnybar energi.
Vänliga hälsningar"

När man får tusentals exakt likalydande meddelanden är det svårt att tro på tyngden i orden Mina och Jag.