torsdag 23 december 2010

Europas obegripliga nedrustning

I dagens DN skriver den fd danske utrikesministern Uffe Ellemann-Jensen om Europas minskande försvarssatsningar. Han framför bland annat att försvarsbudgeterna i Europas länder kommer att reduceras ytterligare som en konsekvens av de statsfinansiella kriserna i många länder. Jag delar Uffe Ellemann-Jensens oro att Europas stater inte satser tillräckligt på sin långsiktiga säkerhet. Särskilt oroande är det att försvarsanslagen inte bara är krympande dessutom nyttjas medlen ineffektivt. Det finns inget akut militärt hot mot Europa och USA men i ett längre perspektiv så finns det risk för att de västerländska demokratierna kommer att utmanas. Uffe Ellemann-Jensen lyfter i sin krönika fram Indien som en potentiell samarbetspartner. Jag ska erkänna att jag inte har funderat i de banorna tidigare men jag tycker att Ellemann-Jensen idéer förtjänar en tanke.

Det är viktigt att alla som på olika sätt styr Europas utveckling klarar av att hålla ett antal tankar i huvudet samtidigt. Likväl som det är nödvändigt att Europas stater och USA sanerar sina offentliga finanser så krävs det ett långsiktigt strategiskt tänkande. Det krävs en politik som befrämjar utveckling och tillväxt men som också beaktar de framtida behoven av militär förmåga.
DN

1 kommentar:

Lew sa...

Låter som en alldeles utmärkt politik att föra. Frågan är om du och de dina kommer sätta ner foten för att rusta upp vårt försvar eller om det likt majoren Björklunds brigader mest kommer bli potemkin-kulisser och svåra mängder lögn. Lögn är nämligen fult, speciellt när lögnen gör landet svagt.