onsdag 30 april 2014

Framtidsmän på besök i riksdagen


För ett par veckor sedan deltog jag i vad som utannonserats som ett samtal om delaktighet under samlingsbegreppet Demokratiforum i Rinkeby. Tyvärr utvecklades samtalet till en politisk pajkastning mellan politiker som försökte bjuda över varandra med ”satsningar. Jag observerade dock att två unga män i publiken vaket följde spektaklet. Efter ”debattens” slut gick jag fram till dem och samtalade en stund. Det slutade med att jag bjöd in dem, Mohamud och Ismail på ett besök till riksdagen. Där fortsatte vi samtalet och jag imponerades av deras breda allmänbildning och berättelser om sin uppväxt i Sverige. Båda är intresserade av att på ett aktivt sätt delta och bidra i det svenska samhällsbyggandet. Jag har lovat att bistå dem med lotshjälp.  Jag hoppas att få återkomma här på bloggen med rapporter om hur projektet  fortskrider.


måndag 28 april 2014

Tydliga och självklara besked från såväl USA som Nato

USA:s Stockholms ambassadör Mark Brzezinski har till försvarsberedningens partier framfört USA:s uppfattning om Sveriges säkerhetspolitiska situation, beskedet är detsamma som framfördes i januari 2013 av Natos generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen. Natos försvarsgaranti omfattar endast medlemsländer. Detta är en för mig given slutsats som inte borde kommit som någon överraskning för initierade försvars- och säkerhetspolitiker. Jag har länge hävdat att Sverige borde se över sin säkerhetspolitiska lösning när läget i närområdet varit lugnt och ett Natointräde skulle kunnat genomföras utan större dramatik. Den chansen har försuttits, dock ska sägas att Sveriges internationella insatser på Balkan, i Afghanistan och Libyen har bidragit till att förtroendet för Sverige är högt och att USA skulle välkomna Sverige som medlem om vi ansökte. Mitt partis linje är att medlemskap är ett naturligt steg och att det ska ske med bred parlamentarisk majoritet och folklig förankring samt i nära samråd med Finland. Beskedet från USA och Nato visar att det är hög tid att höja tempot i opinionsarbetet så att ramvillkoren uppfylls.
Aftonbladet

söndag 27 april 2014

Socialdemokraterna slår in på stocholmsfientlig väg


Socialdemokraterna straffar stockholmsregionen med sitt förslag att riva upp riksdagsbeslutet rörande kommunal skatteutjämning, man försöker undgå kritiken från regionen genom att bara ange 12 kommuner men man ”glömmer” att nämna att även Stockholms läns landsting drabbas av Socialdemokraternas stockholmsfientliga förslag.

tisdag 22 april 2014

Finansutskottets utvärdering av penningpolitiken justeras 5 juni

Riksbanken är en myndighet under riksdagen. Avseende penningpolitiken är den oberoende men en gång om året utvärderas penningpolitiken av riksdagen. Betänkandet som närmast kan liknas vid en rapport justeras av finansutskottet vid ett sammanträde 5 juni och 16 juni debatteras betänkandet i riksdagen. Professor Krugman som belönades med Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2008 " för sin analys av handelsmönster och lokalisering av ekonomiskverksamhet" har i en artikeli New York Times gått till en ursinnig attack mot Riksbankens agerande. Vice riksbankschefen Per Jansson bemöter i dagens DI Krugmans kritik. i Nationalekonomiska föreningens tidskrift Ekonomisk Debatt 3/2014 utvecklar ett antal ekonomer sina tankar runt den förda penningpolitiken. Riksbanken är som sagt oberoende när det gäller penningpolitiken men det är bra att det förs en livaktig och initierad penningpolitisk debatt.

DN SvD

måndag 21 april 2014

Väljarna börjar genomskåda Fridolin

I förra veckan kommenterade jag att Miljöpartiet under Fridolins språkrörstid blivit ett alltmer uttalat vänsterparti. Fridolins populistiska vänsterretorik som inledningsvis skördade framgångar börjar nu ifrågasättas av många väljare. En rödgrön tillbakagång är att vänta nu när vi närmar oss valdagen och väljarna börjar ställa sig den konkreta frågan om vilken politik de olika regeringsalternativen kommer att föra. Löfven är fortfarande svaret skyldig på frågan hur en regering kommer att se ut om de rödgröna får majoritet i riksdagen.
Aftonbladet

lördag 19 april 2014

Löfven kopierar HollandeVi ser ut att gå emot ett riksdagsval som kommer att utgöra ett viktigt vägval för Sverige. Socialdemokraterna med sina stödpartier V och MP förespråkar ett skifte i den ekonomiska politiken från den framgångsrika utbudspolitik som alliansregeringen fört över till en populistisk skattepolitik liknande den som fick Hollande vald till president i Frankrike. Höjda marginalskatter för de som tjänar över 60 000/månad marknadsförs med klatschiga klasskampsinspirerade slogans.  Bortblåst är all ekonomisk teori och rekommendationerna från finanspolitiska rådet. Att vinna valet är överordnat.  Sveriges långsiktiga ekonomiska utveckling kommer i andra hand. Vi upplever nu en socialdemokrati liknande den som via valrörelsen 1988 bäddade för 90-tals krisen.  Inför valrörelsen 1988 rådde inte Kjell Olof Feldt på en valfebrig socialdemokrati, nu verkar Magdalena Andersson inte ens försöka att hejda Stefan Löfvens sväng över till en valrörelsedriven ekonomisk politik.  Tragisk.

onsdag 16 april 2014

Fridolin förvandlar MP till ett renodlat vänsterparti


Miljöpartiet under Fridolins ledning etablerar sig nu som ett uttalat vänsterparti. Först så anslöt man sig till vänsterpartiets linje avseende vinster i offentligt finansierade verksamheter. Nu föreslår man en 60%-ig höjning av värnskatten(från 5 till 8 procentenheter). Löfven har försökt behålla Socialdemokraternas trovärdighet genom att hålla vänsterpartiet på armlängds avstånd, men nu visar det sig att han i MP och S Skånedistrikt har starka vänsterkrafter som inte ansluter sig till en pragmatisk socialdemokratrisk linje. Det blir alltmer tydlig att det bara finns ett trovärdigt regeringsalternativ, Alliansen.

söndag 13 april 2014

Dags för sammanfattning från makroekonomins högborg


Åter i Lohärad efter att ha tillbringat en vecka en vecka vid den globala makroekonomins högborg Internationella valutaunionen (IMF) i Washington DC, för deltagande vid vårmötena med Världsbanken och IMF. Det har varit en mycket spännande och tankeväckande vecka med ett antal föredrag och samtal med ett antal av världens ledande ekonomer. Morgondagen kommer jag ägna åt till att samanfatta mina intryck i form av ett antal artiklar och eventuellt ett avsnitt i

onsdag 9 april 2014

Förutsägbarhet och avsaknad av dramatik kännetecknar ekonomisk politik av hög kvalitet


Ekonomisk politik ska enligt min uppfattning präglas av samma egenskaper som bra domarinsatser i idrott. Båda ska vara förutsägbara och odramatiska. Dagens båda besked  från Stockholm uppfyller väl dessa båda kvalitetskriterier. För egen del går nu veckan vidare med ett späckat program på Världsbanken och Internationella Valutafonden i Washington DC. Svensk ekonomisk politiks två verkliga tungviktare finans- respektive penningpolitik tar sig efter dagens leveranser i Stockholm över till  Washington och Vårmötena med Världsbanken och IMF.