onsdag 30 april 2014

Framtidsmän på besök i riksdagen


För ett par veckor sedan deltog jag i vad som utannonserats som ett samtal om delaktighet under samlingsbegreppet Demokratiforum i Rinkeby. Tyvärr utvecklades samtalet till en politisk pajkastning mellan politiker som försökte bjuda över varandra med ”satsningar. Jag observerade dock att två unga män i publiken vaket följde spektaklet. Efter ”debattens” slut gick jag fram till dem och samtalade en stund. Det slutade med att jag bjöd in dem, Mohamud och Ismail på ett besök till riksdagen. Där fortsatte vi samtalet och jag imponerades av deras breda allmänbildning och berättelser om sin uppväxt i Sverige. Båda är intresserade av att på ett aktivt sätt delta och bidra i det svenska samhällsbyggandet. Jag har lovat att bistå dem med lotshjälp.  Jag hoppas att få återkomma här på bloggen med rapporter om hur projektet  fortskrider.


1 kommentar:

Anonym sa...

Framtidsmän... I din värld kanske. Tycker du ska flytta till Somalia och hjälpa grabbarna, som "politiker", att bygga upp deras land. Ett "win win" för dem och för mig. Tror inte nymoderaterna kommer över 20% I nästa val.