tisdag 31 mars 2009

Fredrik Reinfeldt i Morgongåva

Dagens Industri har idag en liten filmsnutt som på ett mycket bra sätt beskriver regeringens arbetslinje. Det är statsministern själv som förklarar under ett besök i Morgongåva. Att företagets kommentarer dessutom överensstämmer rätt väl med mina egna åsikter försämrar inte saken. Inslaget rekommenderas varmt.
http://ditv.se/tv/video/clip/2009-Mar-31_N-18_ADLIBRIS-2009-03-30

måndag 30 mars 2009

Lundby-Wedin är ingen bimbo snarare en hycklare

Dagsnoteringen i svensk press verkar vara att LO:s ordförande lyckats rida ut pensionsstormen. Det är möjligt att det är så, jag är inte så säker. Den hälsosamme ekonomisten jämför Wanja Lundby-Wedins retorik med Richard M. Nixons i det klassiska ”Checkers talet”. Jag tycker det ligger mycket i det även om jag vill lyfta fram ett annat retoriskt knep som LO-ordföranden och ledamoten av socialdemokraternas verkställande utskott nyttjar. Hon påtalar att VD har fått för hög pensionsavsättning. Detta kommer att utredas och det kan inte uteslutas att hon kommer att få rätt. Men hur stor skulle pensionsersättningen blivit om den hade varit korrekt utbetalad i enlighet med styrelsens beslut? Är det inte så att Wanja Lundby-Wedin försöker leda åskådarna vilse genom att fokusera på den felaktiga betalningen. Jag tror att även en korrekt utbetalning hade stått i bjärt kontrast till LO-ledarens uttalanden mot betalningar till direktörer. Nej problemet är att man har sagt en sak och gjort en annan, det är det hela frågan handlar om, trovärdigheten.

I en intervju med TV 4 försöker sig också Wanja Lundby-Wedin på med ett annat retoriskt knep. Det numer klassiska ”jag har blivit uthängd för att jag är kvinna”. Hon säger att hon framställts som en bimbo. Givetvis kommer detta att gå hem i stora delar av den feministiska pressen. Men tror ni verkligen att Stig Malm skulle ha fått en lika mild behandling om han hamnat i samma situation. Tillåt mig att tvivla!
SvD DN Lena Mellin Expressen

__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson på
Andra bloggar om:

lördag 28 mars 2009

Alliansen förbi oppositionen lagom till Almedalsveckan

Många jublar över opinionssiffrorna. För egen del är jag fortsatt förundrad. Inte över att vi moderater går framåt utan över att oppositionen fortfarande leder. Visst är det ekonomisk kris och det brukar traditionellt missgynna den sittande regeringen. Men de gånger statsministern ställs mot oppositionsledaren så blir resultatet entydigt, Fredrik Reinfeldt är nästan huvudet högre än Mona Sahlin inte bara när det gäller längden. Trots detta leder alltså oppositionen fortfarande. Det positiva är dock att avståndet mellan blocken minskat drastiskt och dagens mätning från Synovate anger att det endast skiljer 3,6 procentenheter mellan blocken. Bloggaren KAS har låtit statistikbehandla ett stort antal opinionsundersökningar och enligt hans trendanalyser så kommer Alliansen att vara ikapp oppositionen lagom till Politikerveckan i Almedalen.
Synovates mätning genomfördes under perioden 10-25 mars. Det innebär att en stor del av intervjuerna gjordes innan Wanja Lundby Wedins roll i ”AMF-affären” blivit allmänt kända. Jag har svårt att se att socialdemokraterna förbättrat sitt läge i opinionen ”tack vare” ledamoten av deras verkställande utskotts uttalade dubbelmoral och hyckleri.

DN SvD
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson på
Andra bloggar om:

torsdag 26 mars 2009

Besök från SPS08B Jensen NorraIdag var SPS08B från Jensen Norra i Stockholm på besök i riksdagshuset. Efter den sedvanliga rundvandringen avslutades besöket med en frågestund. De förberedda frågorna hade dock glömts kvar hemma på skolan så jag räknar med att det kommer ett antal via epost de närmaste dagarna. En intressant fråga som kom upp var gränsdragningen mellan den offentliga personen och privatpersonen. Särskilt svårt blir detta på olika typer av sociala medier typ Facebook. Idag är många riksdagsledamöter aktiva på Facebook.
SPS08B var en mycket aktiv klass och det skulle inte förvåna mig om några av eleverna i framtiden kommer att bli förtroendevalda politiker. Av den anledningen inkluderar jag en liten reklamfilm för vårt ungdomsprojekt i Norrtälje.

onsdag 25 mars 2009

Bakåt- och framåtblick

Kvällen har jag tillbringat på min gamla skola, Karlberg. Anledningen till besöket var en mottagning med anledning av bytet av ÖB. Det har gått snart tre år sedan jag lämnade jobbet i Högkvarteret och det var roligt att träffa en massa gamla arbetskamrater. Givetvis blev det som vanligt en återblick över flydda tider. Men det gavs också tillfälle till att resonera runt kommande utmaningar. En sak som överraskade mig var det stora antal personer som sa sig följa den här bloggen. Beakta detta kära läsare, en kommentar på den här bloggen kan vara det enklaste sättet att nå fram till Försvarsmaktens ledning :-) Det var även ett par personer som misstänkte att det var undertecknad som gömde sig bakom pseudonymen Wiseman's Wisdoms. Jag vet inte om jag övertygade dem när jag förnekade att så var fallet. Jag fick med mig ett par exemplar av ÖB:s nya bok hem. Den är förtjänstfullt kort så det finns kanske en möjlighet för mig och Jacob att kommentera den i morgondagens avsnitt av "Den politiska talradion".
DN

En omöjlig uppgift?

Idag får Sverige en ny överbefälhavare. När jag läser orden för mig själv så hör jag hur falskt det ringer. Det är nog så att titeln är synnerligen illa vald. Inför förra bytet av ÖB så var det en rätt aktiv debatt för att titeln skulle bytas ut. När man slutligen bestämde sig för att behålla den så framfördes att motivet varit att titeln fanns angiven på så många ställen i lagstiftningen att det skulle ha varit allt för mödosamt att ändra. Lite skämtsamt brukar man säga att det i Europa bara finns två försvarschefer som har titeln överbefälhavare, den svenska och den turkiska. Med tanke på den turkiska statens utveckling mot demokrati så torde det bara vara en tidsfråga innan det sker en titeländring där. Men nog om detta med titeln. Vilka utmaningar väntar, Sverker Göranson, Försvarsmaktens nye chef. Jag anser att prioritet ett måste vara personalförsörjningen. Vi har gradvis gått över till ett rekryteringssystem som bygger på frivillighet. Detta är ett faktum och det lönar inget till att plädera för att tvångsrekrytering har fördelar. Istället måste den nye ÖB med full kraft driva på så att vi politiker tar vårt ansvar och ger Försvarsmakten speciallagstiftning när det gäller arbetsrätten så att det är möjligt att anställa utgående från verksamhetens krav. Samtidigt måste den nye överbefälhavaren driva förändringsarbetet internt i Försvarsmakten. Det kan inte accepteras att energi slösas på att beklaga sig över att det var bättre på den tiden man kunde rekrytera med stöd av tvång. En annan stor utmaning för Sverker Göranson är en fråga som inte är hans, säkerhetspolitiken. Den svenska försvarspolitiken har under de senaste tio åren förändrats och är idag mycket lik den som drivs i Natoländerna Norge och Danmark. Här kommer Sverker Göranson likt de senaste tre överbefälhavarna att behöva ge sig ut på en diplomatisk balansakt. En liten livboj har dock kastats till honom i form av det nordiska försvarssamarbetet. Under täckmantel av nordiska folkens samarbete så kan försvarsreformen ”förklaras” och utvecklas under ytterligare några år. Men tids nog så torde även fler än det oskuldsfulla barnet se att kejsaren är naken. Den sista utmaningen jag vill ta upp nu, det finns dock fler, är Försvarsmaktens anseende bland befolkningen men också bland dess valda representanter. Här tror jag att den tillträdande chefen har en ypperlig möjlighet till en förändring. Varför inte ett radikalt initiativ till för att öka produktiviteten och höja kraven. Kräv att befattningarna förtjänas varje dag. Tillåt inte övervintring på Högkvarteret. Sätt ökat fokus på insatser och genomförande.
Slutligen önskar jag båda mina tidigare chefer lycka till. Håkan Syrén som ordförande för EU:s militärkommitté och Sverker Göranson som ÖB.
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob på
Andra bloggar om:

måndag 23 mars 2009

Ordens makt

En nyligen genomförd Sifoundersökning visar att en majoritet av befolkningen vill ha kvar värnplikten. Det är rätt naturligt, en majoritet brukar alltid vara emot att man tar bort något som är invant. 1955 var det en förkrossande majoritet 80 % mot 20 % som ville ha kvar vänstertrafiken. Än mer förståeligt blir opinionsundersökningen när man beaktar att vi idag inte har någon värnplikt i egentlig mening. Man kan med rätta hävda att dagens tillämpning ligger mycket nära ett frivilligförsvar. Personalförsörjningen är den näst viktigaste frågan vid utformningen av det svenska försvaret. Det är enligt min uppfattning orimligt att vi har ett personalförsörjningssystem som leder till att vi får förband som inte kan användas för de uppgifter de fått av riksdag och regering. Systemet vi har idag då vi först utbildar förband för att senare slå sönder dem och upprätta nya, för insatser, är alltigenom tokigt. Men samtidigt är det viktigt att beakta det positiva stödet som finns för plikten. Är det måhända så att pliktutredningen ska ta chansen och kombinera detta till en fin lösning. Jag har länge förespråkat en allmän och könsneutral värnplikt som till sin omfattning endast omfattade ett par dagar. Denna skulle med fördel kunna genomföras på gymnasieskolorna och innefatta en förberedande mönstring och försvarsupplysning. Jag skulle även kunna tänka mig att den grundläggande soldatutbildningen på tre månader skulle kunna ske med stöd av pliktlagstiftning. Givetvis skulle precis som idag graden av frivillighet beaktas vid uttagningen. Däremot anser jag att de senare utbildningsstegen måste omfattas av olika typer av kontraktsskrivning. Det är inte rimligt att vi utbildar förband där den enskilde soldaten har handlingsfrihet om han vill delta när förbandet sätts in. Ett sådant system innebär att soldaterna lagligen kan desertera.

SvD
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob på
Andra bloggar om:

söndag 22 mars 2009

Hycklandet har fått ännu ett ansikte

Jag tycker i många stycken att Wanja Lundby-Wedin varit en bra LO-ordförande. Men efter Mona Sahlins upphöjning till partiordförande tycker jag att Wanja Lundby-Wedin alltmer blivit en socialdemokratisk kampanjarbetare än en företrädare för sina medlemmar. För mig är det absurt att fackförbundet LO fortsätter sitt siamesiska tvillingförhållande med det socialdemokratiska partiet. Genom händelseutvecklingen i AMF har ett annat intressant fenomen uppstått. Wanja Lundby-Wedins är inte bara ordförande för LO hon är dessutom ordinarie medlem av socialdemokraternas innersta maktcentrum det verkställande utskottet. Det innebär att agerande i AMF slår tillbaka direkt på det socialdemokratiska partiet. Hyckleriet blir så brutalt tydligt när socialdemokraterna kritiserar generösa chefslöner och bonusar samtidigt som en av deras absoluta tungviktare sitter i AMF:s styrelse och beviljar synnerligen generösa förmåner till bolagets VD. Den här veckan har nog inte LO-ordföranden uppfattats som någon tillgång för Socialdemokraterna.
Aftonbladet SvD Expressen

lördag 21 mars 2009

Hur mycket ska en riksdagsledamot ha i arvode?

Det här med ekonomiska ersättningar till förtroendevalda är inte lätt. En av de vanligaste frågorna jag får när jag tar emot gymnasieklasser i riksdagen är ”Hur mycket tjänar du?”
När jag berättar att ersättningen till riksdagsledamöter är 54 500 kronor i månaden brukar det gå ett sus genom gruppen. Jag brukar därefter berätta att alla riksdagsledamöter får samma ”lön” när de tjänstgör i riksdagen. Under vår tid i riksdagen är vi tjänstlediga från våra vanliga jobb. För en del innebär riksdagsarvodet att de får mer än dubbelt så mycket som de tjänade innan medan andra får avsevärt mindre än vad de hade i lön för sina ordinarie arbeten. Jag som arbetade som officer innan jag började i riksdagen hösten 2006 gick ganska jämnt upp. Jag hade lite lägre grundlön i Försvarsmakten men å andra sidan rätt till övertidsersättning. Frågan om ersättningen till förtroendevalda är svår. Ersättningen ska uppfattas som rimlig av allmänheten och samtidigt vara så pass hög att den inte begränsar urvalet av ledamöter. Dessutom ska den enligt min uppfattning fastställas av en oberoende enhet och inte av riksdagsledamöterna själva. Detta är precis samma system som med lagarna, riksdagen stiftar lag men det är oberoende domstolar som dömer. Därför tycker jag att det är olyckligt när enskilda riksdagsledamöter försöker vinna popularitetspoäng genom att överta arvodesnämndens uppdrag att bestämma ersättningarna. Jag har fullt förtroende för nämnden och dess ordförande Johan Hirschfeldt. Det var samme Hirschfeldt som helt osentimentalt strimlade regeringen Perssons hantering av tsunamikatastrofen. Jag har personligen inget emot om nämnden kommer fram till att arvoden inte höjs under året men samtidigt kommer jag inte protestera om de höjs. Den som tycker annorlunda kan ju alltid fritt att skicka in pengarna till staten som gåva.

fredag 20 mars 2009

Ungdomens riksdag
Idag har vi riksdagsledamöter blivit ersatt av ungdomar. Från hela landet kom de för att under en dag debattera och besluta. För egen del fick jag vara ordförande för socialutskottet och det blev en upplyftande dag med rappt argumenterande ungdomar. Jag lovade att publicera lite bilder här på bloggen och här är de.

349 ungdomar i riksdagen

Idag samlades 349 ungdomar från hela landet i Riksdagshuset för att agera riksdagsledamöter. Göran var ordförande i Socialutskottet. Eleverna hade förberett ett antal motioner som de debatterade kring i utskottet. Debatten där var intensiv och präglades av intressanta förslag och inlägg. Efter gemensam lunch i sammanbindningsbanan bar det av till plenisalen för debatt om FRA-lagen.
Säkerhetspolitiken haltar

Den som har följt den här bloggen under dess dryga år i etern vet nog att jag är rätt kritisk mot den svenska försvars- och säkerhetspolitiken. Främst riktar sig min kritik mot säkerhetspolitiken. Sverige håller på att försitta en strategisk möjlighet att öka både vår egen och våra grannländers säkerhet. I den period av relativ avspänning som nu råder i Europa finns en stor möjlighet att genomföra förändringar av säkerhetspolitiken. Ett svenskt och finskt Natomedlemskap skulle innebära att ett antal osäkerheter i vår region försvann och därigenom långsiktigt bidra till en ökad säkerhet såväl för oss själva som för våra nordiska och baltiska vänner. När det gäller den igår presenterade försvarspropositionen är jag efter omständigheterna ändå positiv. Givetvis blir försvarspolitiken ologisk och svårbedömd om den tar sin utgångspunkt i en felaktig säkerhetspolitik. Men jag väljer att bortse från det och antar att försvarspolitiken förutsätter en förändrad säkerhetspolitik. Det är mycket bra att man nu tar tag i personalförsörjningsfrågan. När jag för tio år sedan arbetade med framtidsstudier inom Försvarsmakten identifierade vi den personalförsörjningsfrågan som den viktigaste framtidsfrågan. Det är beklagligt att det tagit tio år innan det funnits politiskt mod att genomföra de helt nödvändiga förändringarna. Det är beklagligt att vi under mer än tio års tid utbildat förband som vi inte haft för avsikt att använda. Likaså är det mycket bra att man infört ett tvåbefälssystem. Behovet av det har varit väl känt men fördröjts i nästan tjugo års tid av socialdemokraterna och ett ovilligt officersfack. Men nu gäller det att höja blicken och se framåt. Samtidigt som det är viktigt att fortsätta att opinionsbilda för ett svenskt Natomedlemskap gäller det att även utveckla de substitut som har större politisk acceptans. Jag tänker då på det nordiska säkerhetssamarbetet. På måndag anordnar Folk och Försvar tillsammans med Finska institutet och den danska, finska och norska ambassaden ett seminarium om det nordiska säkerhetssamarbetet. Jag hoppas att detta viktiga arbete får den uppmärksamhet det förtjänar.

I veckans avsnitt av ”Den politiska talradion – dinledamot.se” kommenterar jag försvarspropositionen lite ytterligare. Du finner programmet på sidan http://dinledamot.wordpress.com/2009/03/19/forsvaret-bonusar-och-opinion/

SvD DN

__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson på
Andra bloggar om:

onsdag 18 mars 2009

Framtiden säkrad?


Just hemkommen från ett årsmöte med moderaterna i Väddö-Häverö. Vi var 22 stycken som var samlade på det trivsamma hotellet i Häverödal. Det som jag tror imponerade mest på åhörarna var varken kommunalrådet Kjell Jansson eller riksdagsledamoten från Lohärad. Nej föreställningen "stals" av 18 åriga Amanda Lundell som frankt förklarade varför hon tänkte förtjäna en plats i Norrtälje kommunfullmäktige vid valet nästa år. En mycket bättre start för vår ungdomssatning tror jag inte att vi kunnat få.
Du kan höra mer om ungdomsprojektet om du besöker "Den politiska talradion".

Centrumvux i Haninge

Igår tog jag emot en skolklass från Centrumvux i Haninge. Jag tror att alla eleverna var födda i något annat land än Sverige. Det blev en spännande samtalsstund med både tankeväckande och roliga frågor. Varför har Sverige en kung? Vem ska betala för kronprinsessans bröllop och varför? Vad tycker moderaterna om skatten? Jag passade på att fråga om hur jag ska bli en bättre riksdagsledamot. Flera av de studerande sa att de skulle höra av sig med flera frågor, jag hoppas att det blir så.

tisdag 17 mars 2009

Inför morgondagens radioinspelning

Den senaste tiden har den politiska talradion haft många gäster. Det har varit politiska tungviktare som Gunnar Hökmark och färska nykomlingar som Magdalena Schröder och Amanda Lundell. När vi imorgon spelar in nästa avsnitt så tänkte vi göra det utan gäst. Jag sitter därför och funderar på vad programmet ska handla om. Det hade ju varit naturligt att tala om försvarspropositionen som skulle ha kommit idag men nu är ju den senarelagd till på torsdag. Möjligen bjuder kvällens avskedsföreställning med K-G Bergström på några uppslag, den innehåller ju bland annat en debatt mellan företrädarna för Sveriges två i särklass största partier. Den senaste veckans debatt har ju i hög grad präglats av diskussionerna runt resultatbaserade löner, det ämnet finns det nog anledning att kommentera i lite mer nyanserade ordalag än vad som nu görs. Kanske du som är läsare av bloggen har några frågor du vill att vi tar upp i programmet, i så fall knacka ned dem som en kommentar till det här inlägget.
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson på
Andra bloggar om:

söndag 15 mars 2009

För tidigt att jubla, vi ligger faktiskt efter!

Idag jublas det över opinionssiffrorna i många moderathem. Visst är det roligt att avståndet till oppositionen fortsätter att minska och att vi moderater får det största opinionsstödet på 12 år. Jag föredrar högre opinionssiffror än lägre. Men samtidigt är det viktigt att konstatera ett par bistra sanningar. Oppositionen leder! Dessutom är våra rekordsiffror 31,1 % lägre än vid motsvarande tid inför valet 1998 då vi hade ett väljarstöd på hela 35,5 % (april 2007) och den gången förlorade vi valet! Det finns dock ett antal saker som talar för att läget nu är bättre än inför valet 1998. Den gången belönades vi lite oförtjänt för att regeringen tvingades ta tuffa beslut. Denna gång är situationen den omvända, oppositionen har kunnat vara allt för alla. Ju närmare vi kommer valet så kommer Sahlins rödgröna koalition att avkrävas konkreta besked och då tror jag att många väljare söker skydd hos regeringspartierna. Jag tror att Alliansen vinner valet 2010 men det kommer att krävas dels ett väl sammanhållet regeringsarbete dels en helhjärtad valrörelse.

Aftonbladet SvD DN
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

lördag 14 mars 2009

Våga tala säkerhetspolitikFörsvaret är en av statens huvuduppgifter. Trots att jag företräder det mest försvarsvänliga regeringsalternativet i riksdagen så är jag inte nöjd med regeringens försvars- och säkerhetspolitik. Jag skulle fara med osanning om jag sa att prioriteringen mellan statens olika utgiftsområdena skulle ha blivit densamma om jag fått bestämma den själv. Som en liten intern och extern opinionsbildning inkluderar jag en liten kampanjfilm från den amerikanska presidentvalskampanjen 1984. Vinnaren i det valet, som på den tiden hånades rätt hårt här i Sverige, bidrog genom sin konsekventa säkerhetspolitik till att knäcka Sovjetunionen och därigenom öppna upp ett antal länder i Östeuropa och därigenom sprida demokratin. Nu menar jag inte att Sverige skulle ikläda sig en sådan roll men däremot borde vi ta vår del av ansvaret för att försvara säkerheten och demokratin i vår del av världen.

Inom kort lämnar regeringen en försvarsproposition till riksdagen. Igår gjorde man ”pös” man ut lite information från den. Nyheten gick sedan runt i media som en dramatisk ändrad inriktning av försvarspolitiken. Om förändringen utgör en brytpunkt eller ej är för tidigt att uttala sig om i sak är den dock mycket begränsad. Huvudsakligen rör det sig om en redovisningsteknisk fråga. Försvarsmakten utökas med fyra så kallade mobiliseringsbataljoner men dessa ges en så låg beredskap att man kan ifrågasätta om det är rimligt att kalla dem för förband. Med liknande resonemang kunde man skapa tio brigader som hade en beredskapstid på tio år. Det är viktigt att vi nu inte går tillbaka till den sortens falska matematik som präglat mycket av försvarsplaneringen under de senaste decennierna. En sak i gårdagens utspel som dock var mycket efterlängtat var fokuseringen på Gotland. Jag anser att en av de största svagheterna i 2004 års försvarsbeslut, vid sidan om bristen på reformering av personalförsörjningen, var just övergivandet av Gotland. Nu meddelas att man avser förhandslagra tung utrustning för ett stridsvagnskompani på Gotland. Det är inte mycket men det är trots det en tydlig och bra åtgärd.

Det är nu mycket viktigt att de finns politiskt mod att driva igenom förändringarna i personalförsörjningssystemet. Vi är inte betjänta av ett personalförsörjningssystem som inte producerar förband som kan användas här och nu och för de uppgifter som är aktuella. På ett par punkter kan jag dock tänka mig modifieringar av de hittills presenterade systemet. Jag tycker att man ska överväga att införa en allmän och lika värnplikt för alla. Den kan dock inskränka sig till att vara endast ett par dagar och endast innehålla försvarsinformation och en förberedande mönstring. Detta moment skulle med fördel kunna genomföras genom att Försvarsmakten kom till gymnasieskolorna och genomförde momenten där.

Slutligen över till den avgörande frågan, säkerhetspolitiken. Med en ologisk säkerhetspolitik främst formad utifrån historiska låsningar och partipolitiskt taktiserande är det omöjligt att ta fram en bra försvarspolitik. Det är hög tid att Sveriges ledande försvars- och utrikespolitiker vågar sig upp på scenen. Det är nu, under en period av relativt låg spänningsnivå, som man ska göra förändringar av säkerhetspolitiken. Att invänta en situation då läget har skärpt till sig är oansvarigt!

DN ledare SvD ledare SvD
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

onsdag 11 mars 2009

Norden tar befälet?

Det kommer många signaler om att Danmarks statsminister är högaktuell som ni generalsekreterare i Nato. Till hösten tillträder Sveriges avgående överbefälhavare, Håkan Syrén, befattningen som ordförande i EU:s militärkommitté. Med nordbor på dessa två befattningar så ökar chansen till att Nordens länder kommer ytterligare lite närmare våra stora allierade även säkerhetsmässigt. Samtidigt som det nordiska försvarssamarbetet går vidare så är det väldigt viktigt att den säkerhetspolitiska integrationen med EU och Nato fortskrider. Den 23 mars anordnar Folk och Försvar tillsammans med Finlands institutet, Föreningen Norden och de nordiska ländernas stockholmsambassader ett mycket intressant seminarium runt det nordiska säkerhetssamarbetet.

DN

tisdag 10 mars 2009

Armémuseivänner

Ikväll har jag varit på årsmötet för Armémuseivänner. Jag har nog varit medlem i föreningen i 20 år men aldrig varit på något årsmöte. Det som drog var inte själva årsmötesförhandlingarna utan årsmötestalaren. Det var arméinspektören generalmajor Berndt Grundevik som skulle tala på ämnet värnplikt. Nu valde min gamle arbetskamrat att presentera Armén i allmänhet och endast ägna en mindre del av sitt tal åt värnpliktsfrågan. Som vanligt gjorde han ett sollit intryck och utstrålade verkligen en "can do" attityd. Skillnaden mot ställföreträdande skolchefen på Försvarshögskolan som höll motsvarande genomgång vid Kungliga Krigsvetenskapsakademiens vintersymposium var slående. För mig är det en gåta att någon som inte tror på sin förmåga att lösa sin uppgift tillåts att fortsätta tjänstgöra i Försvarsmakten. Än underligare blir det när man placerar en defatist på en hög befattning på en skola som ska utbilda morgondagens militära ledare.

fredag 6 mars 2009

Viktig signaleffekt

Jag tycker att det var en viktig signaleffekt att Försvarsmaktens nye chef har personlig erfarenhet av internationella insatser. Jag skrev i det ämnet redan för ett år sedan http://dinledamot.blogspot.com/2008/03/nste-b-mste-ha-genomfrt-internationella.html Jag hoppas att man även läser de andra uppmaningarna och agerar efter dem :-)

SvD ledarbloggen SvD DN Aftonbladet

Fel person har aldrig rätt kön

Jag är en stark motståndare till att riksdagen ska bestämma över vilka som sitter i styrelsen för privatägda bolag. Enligt min uppfattning är det valet en fråga för ägarna. Även om staten hade forskning som visade att bolagen blev mer lönsamma om styrelsen såg ut på ett speciellt sätt så är det ändå inte skäl för en intervention och begränsning av ägarens suveränitet. Därför är jag en stark motståndare mot lagstiftning om könskvotering av privatägda bolags styrelser.

När det gäller könskvotering till partiernas valsedlar har jag samma uppfattning, det vill säga det är en fråga för “ägarna”. I ett partis fall får man väl snarast se medlemmarna som ägare och väljarna som kunder. Det ska därför vara helt upp till partierna att välja efter vilka principer man utformar sina valsedlar. Här har partierna, om de vill vara framgångsrika, att ta hänsyn till ett antal olika aspekter. De som väljs in i de olika församlingarna måste fungera både som ett lag och som individer. Valsedeln måste också utformas på ett sådant sätt att den vinner gehör och därigenom röster hos kunderna det vill säga väljarna. Jag anser att mitt parti, Moderaterna, är helt rätt ute när man nu uppmärksammar sina nomineringskommittéer på dessa principer. Måhända kan jag tycka att det blivit lite onödig fokusering på olika nyckeltal men det får väl tillskrivas den överdrivna önskan att få genomslag i media. Det är däremot viktigt att komma ihåg att de kandidater som ska kandidera för Moderaterna vid nästa val i första hand måste vara innehavare av rätt kompetens för uppdraget. Fel person har aldrig rätt kön. Men samtidigt måste det ju finnas goda möjligheter att finna kanidater som har båda de efterfrågade egenskaperna.

I en annan riktlinje till nomineringskommittéerna framför partistyrelsen att minst en femtedel av kandidaterna ska vara helt nya. Jag tror att även denna detaljstyrning har en del poänger. Det är ett välkänt faktum att den som redan innehar ett uppdrag systematiskt favoriseras av de partiinterna nomineringsprocesserna. Genom att “kräva” att en femtedel av kandidaterna är nykomlingar så införs ett handikappsystem som jag bedömer leder till mer “rättvisa” grundförutsättningar. Detta borde i sin tur leda till ökad konkurrens vilket vi alla förespråkar, möjligen med undantag för när det gäller vår egna uppdrag. Även när det gäller frågan om nykomlingar så gäller regeln “Fel person är aldrig rätt även om den är nykomling”. Det är därför viktigt att nomineringskommittéerna precis som inför en anställning genomför en grundlig genomgång och inhämtar referenser.

Igår hade vi första mötet med Moderaternas ungdomssatsning i Norrtälje. Det var nio ungdomar som hörsammat inbjudan att ingå i vårt traineeprogram med målet att ta ett förtroendeuppdrag inom Norrtälje kommun efter valet 2010. Jag räknar med att vi under de kommande veckorna kommer att komplettera gruppen med ytterligare några kandidater. Partistyrelsens riktlinje om att en femtedel av kandidaterna ska vara nykomlingar passar den här gruppen synnerligen väl. Och visst förtjänar den lilla reklamsnutten för ungdomssatsningen att ses igen. På sidan http://dinledamot.wordpress.com finner du dessutom en intervju jag och Jacob gjort med Amanda Lundell och Magdalena Schröder två av deltagarna i projektet.


SvD DN

torsdag 5 mars 2009

Huka er bänkera för nu kommer ungdomarna


Ikväll tar projektet som ska föryngra Norrtäljes kommunfullmäktige ett stort steg framåt. vi har ett första möte med intresserade ungdomar som kommer ges chansen att vara med i ett traineeprogram som har som uttalat syfte att de efter valet ska kunna representera moderaterna som förtroendevalda. Vi har spelat in ett radioprogram i vilket jag och Jacob Birkeland samtalar med två blivande deltagare i traineeprogrammet, Amanda Lundell och Magdalena Schröder.

Du finner radioprogrammet på bloggen för Den politiska talradion

onsdag 4 mars 2009

Trevligt besök av SPF Vikingarna från Upplands-BroFrån klockan 1200 till 1400 guidade Göran runt ca 25 pensionärer från SPF-föreningen Vikingarna, Upplands-Bro i riksdagens lokaler. Det mesta hanns med att visas. I finansutskottets sessionssal där Göran vanligtvis hör hemma stannade sällskapet lite längre. Sittandes i politikernas stolar ställde gruppen många frågor till Göran. Allt från partipiskans egentliga roll till jämförelser av olika valsystem avhandlades.

Gruppen var mycket frågvis vilket jag vet att Göran uppskattar. Det roliga med att ta emot pensionärer är att många utav dem har egna minnen från riksdagshusen och lokalerna. Har de inte varit där själv och jobbat har de byggt eller renoverat något av husen, medan någon annan kommer ihåg från TV avgörande debatter i olika frågor som starkt påverkat Sverige.

Har du en ”grupp”, klass, förening, studiecirkel så är du välkommen att höra av dig till mig eller Göran så fixar vi ett besök.söndag 1 mars 2009

Början till slutet

Jag måste säga att jag har varit förvånad över det starka stödet som oppositionen har haft i opinionsundersökningarna som gjorts efter valet. Socialdemokraterna har många gånger ensamt haft lika många sympatisörer som regeringspartierna tillsammans. Många gånger har socialdemokraterna i riksdagen högljutt ondgjort sig över regeringens reformer för att nästa år ha accepterat dem i sina egna budgetförslag. Mona Sahlin har också uppträtt som en utpräglad oppositionspolitiker med diverse kategoriska populistiska utspel som “Aldrig Nato”, “Riv upp FRA-lagen” och “Staten borde rädda Saab”. Nu verkar dock verkligheten att börja komma i kapp både Socialdemokraterna och Mona Sahlin. Igår redovisade Synovate en undersökning som visade att Alliansen nu i stort sett är i kapp oppositionen och idag redovisas en undersökning som visar att svenska folket håller Fredrik Reinfeldt som en överlägset bättre regeringschefen än Mona Sahlin. Trenden är mycket tydlig och om den håller i sig de närmaste månaderna så kommer Alliansen att gå om i opinionen någon gång i sommar. Mona Sahlin kommer då att behöva göra något av en comeback vilket torde vara svårt att åstadkomma med det bristande stöd hon verkar att ha även bland de egna väljarna. Är det måhända så att vi nu ser början på slutet av en mycket lång politisk karriär? Jag tror inte att Socialdemokraterna kommer att byta ut Mona Sahlin innan valet 2010, men har hon någon chans att sitta kvar om Alliansen vinner valet? Även om Socialdemokraterna har en tradition att ha partiledare som sitter länge så tror jag att Mona Sahlin sitter löst.
DN SvD

Nyttiga idioter

Under “Kalla kriget” förekom emellanåt uttrycket “Nyttiga idioter”. Det var en benämning på personer som utan egen vetskap och eget uppsåt gick Sovjetunionens ärenden. Den kommunistiska regimen nyttjade samhällssystemen i de västliga demokratierna genom att underblåsa inrikes protester. Ett typiskt sådant fall var när västvärlden mötte en sovjetisk kärnvapenupprustning med utplacerandet av medeldistansrobotar. När man läser Dagens Nyheters granskning av förra årets FRA-protester känner man sig förflyttad tillbaka till Kalla krigets dagar. Bilden som ges är att ett antal idealistiska och naiva medborgare nyttjats av någon okänd kraft vars existens och syften varit okända för de protesterande. Trots att jag anser att hanteringen av FRA-frågan både skadat svensk underrättelsetjänst och försämrat förutsättningarna för skyddet av rikets säkerhet så tror jag inte att det är någon främmande stat som bakom kulisserna har regisserat protesterna. Det är dock mycket intressant att läsa bloggkommentarerna från flera av de ledande motståndarna till FRA-lagen. Gissningsvis kommer det att bli ytterligare debatt under dagen. Det blir intressant att följa debatten. Mot vem kommer kritiken att riktas denna gång? Min gissning är att man kommer att angripa budbärarna det vill säga DN och de två artikelförfattarna.
DN