fredag 6 mars 2009

Fel person har aldrig rätt kön

Jag är en stark motståndare till att riksdagen ska bestämma över vilka som sitter i styrelsen för privatägda bolag. Enligt min uppfattning är det valet en fråga för ägarna. Även om staten hade forskning som visade att bolagen blev mer lönsamma om styrelsen såg ut på ett speciellt sätt så är det ändå inte skäl för en intervention och begränsning av ägarens suveränitet. Därför är jag en stark motståndare mot lagstiftning om könskvotering av privatägda bolags styrelser.

När det gäller könskvotering till partiernas valsedlar har jag samma uppfattning, det vill säga det är en fråga för “ägarna”. I ett partis fall får man väl snarast se medlemmarna som ägare och väljarna som kunder. Det ska därför vara helt upp till partierna att välja efter vilka principer man utformar sina valsedlar. Här har partierna, om de vill vara framgångsrika, att ta hänsyn till ett antal olika aspekter. De som väljs in i de olika församlingarna måste fungera både som ett lag och som individer. Valsedeln måste också utformas på ett sådant sätt att den vinner gehör och därigenom röster hos kunderna det vill säga väljarna. Jag anser att mitt parti, Moderaterna, är helt rätt ute när man nu uppmärksammar sina nomineringskommittéer på dessa principer. Måhända kan jag tycka att det blivit lite onödig fokusering på olika nyckeltal men det får väl tillskrivas den överdrivna önskan att få genomslag i media. Det är däremot viktigt att komma ihåg att de kandidater som ska kandidera för Moderaterna vid nästa val i första hand måste vara innehavare av rätt kompetens för uppdraget. Fel person har aldrig rätt kön. Men samtidigt måste det ju finnas goda möjligheter att finna kanidater som har båda de efterfrågade egenskaperna.

I en annan riktlinje till nomineringskommittéerna framför partistyrelsen att minst en femtedel av kandidaterna ska vara helt nya. Jag tror att även denna detaljstyrning har en del poänger. Det är ett välkänt faktum att den som redan innehar ett uppdrag systematiskt favoriseras av de partiinterna nomineringsprocesserna. Genom att “kräva” att en femtedel av kandidaterna är nykomlingar så införs ett handikappsystem som jag bedömer leder till mer “rättvisa” grundförutsättningar. Detta borde i sin tur leda till ökad konkurrens vilket vi alla förespråkar, möjligen med undantag för när det gäller vår egna uppdrag. Även när det gäller frågan om nykomlingar så gäller regeln “Fel person är aldrig rätt även om den är nykomling”. Det är därför viktigt att nomineringskommittéerna precis som inför en anställning genomför en grundlig genomgång och inhämtar referenser.

Igår hade vi första mötet med Moderaternas ungdomssatsning i Norrtälje. Det var nio ungdomar som hörsammat inbjudan att ingå i vårt traineeprogram med målet att ta ett förtroendeuppdrag inom Norrtälje kommun efter valet 2010. Jag räknar med att vi under de kommande veckorna kommer att komplettera gruppen med ytterligare några kandidater. Partistyrelsens riktlinje om att en femtedel av kandidaterna ska vara nykomlingar passar den här gruppen synnerligen väl. Och visst förtjänar den lilla reklamsnutten för ungdomssatsningen att ses igen. På sidan http://dinledamot.wordpress.com finner du dessutom en intervju jag och Jacob gjort med Amanda Lundell och Magdalena Schröder två av deltagarna i projektet.


SvD DN

2 kommentarer:

Anonym sa...

"Jag är en stark motståndare till att riksdagen ska bestämma över vilka som sitter i styrelsen för privatägda bolag. Enligt min uppfattning är det valet en fråga för ägarna." .... Denna rättighet har ju tyvärr en del privata bolag själva sagt upp när de t ex vill ha statlig ekonomisk hjälp.

Pelle

Göran Pettersson sa...

Så är det. Om man lämnar ifrån sig ägandet lämnar man också ifrån sig inflytandet. Jag har inga problem med det.