onsdag 11 mars 2009

Norden tar befälet?

Det kommer många signaler om att Danmarks statsminister är högaktuell som ni generalsekreterare i Nato. Till hösten tillträder Sveriges avgående överbefälhavare, Håkan Syrén, befattningen som ordförande i EU:s militärkommitté. Med nordbor på dessa två befattningar så ökar chansen till att Nordens länder kommer ytterligare lite närmare våra stora allierade även säkerhetsmässigt. Samtidigt som det nordiska försvarssamarbetet går vidare så är det väldigt viktigt att den säkerhetspolitiska integrationen med EU och Nato fortskrider. Den 23 mars anordnar Folk och Försvar tillsammans med Finlands institutet, Föreningen Norden och de nordiska ländernas stockholmsambassader ett mycket intressant seminarium runt det nordiska säkerhetssamarbetet.

DN

Inga kommentarer: