onsdag 30 september 2009

Vad säger Bernhard?

DN konstaterar att tidningen The Sun har övergivit Gordon Brown och Labour. Det sägs ha stor betydelse inför det kommande valet som bedöms hållas i vår. Man uppger bl.a. att var femte väljare läser The Sun. I den suveräna tv-serien "Yes primeminister" gick ministern noggrant igenom vilken kategori medborgare som läste vilken tidning. Det är dock departementsrådet Bernhard som svarar för analysen vem som läser The Sun. Måhända har både Bernhard och DN rätt om betydelsen av The Sun.PJ Anders Linder

Dags för försvars- och säkerhetspolitik

Jag anser att politikerna i utskotten ska sitta där som representanter för väljarna och inte för särintressen. Det är olämpligt om utbildningsutskottet består av huvuddelen lärare, socialutskottet av en stor mängd doktorer, miljö- och jordbruksutskottet av bönder, justiteutskottet av poliser och försvarsutskottet av officerare. Av den undvek jag att för tre år sedan hamna i försvarsutskottet. Istället har jag haft intressanta och som det känns viktiga år i finansutskottet och det är också där jag gärna fortsätter min riksdagsgärning. Men fyra år av självvald karantän tycker jag räcker och inför nästa mandatperiod är jag redo för att lite mer aktivt ge mig in försvars- och säkerhetspolitiken. Jag har faktiskt redan gjort ett undantag. Vid den allmänpolitiska debatten 2008 så gjorde höll jag ett anförande i ämnet. Jag tycker att anförandet står sig rätt väl med snart två år på nacken så därför följer det här i repris.

Anf. 234 GÖRAN PETTERSSON (m):
Herr talman! När jag anmälde mig till den allmänpolitiska debatten angav jag att jag ville tala under rubriken Försvars- och säkerhetspolitik. Det är två ämnen som är intimt sammankopplade, och enligt min uppfattning går det inte att på ett meningsfullt sätt behandla det ena utan att diskutera det andra. Trots att dagens debatt har den formella rubriken Försvarspolitik tänker jag utnyttja möjligheten att även göra en koppling även till säkerhetspolitiken.


I februari 2002 enades fyra av riksdagens partier om en beskrivning av Sveriges säkerhetspolitiska hållning. Där sades bland annat: ”Sverige är militärt alliansfritt.” Vidare fastställdes: ”En betryggande försvarsförmåga är en central del av svensk säkerhetspolitik.”


Vad har då hänt sedan dess? Först fick vi försvarsbeslutet 2004 som innebar en mycket stor neddragning av försvarets insatsorganisation. Nu har vi budgetpropositionen för 2008 som är en fortsättning på försvarsbeslutet med reduceringar av materielanslaget. Oppositionen föreslår i sina olika budgetmotioner dessutom ännu kraftigare reduceringar på försvaret.


De flesta initierade bedömare är nu av uppfattningen att Sverige inte längre har en självständig och allsidig försvarsförmåga. I det korta perspektivet är detta hanterbart då det inte föreligger något militärt hot mot landet. Man kan lite förenklat säga att vi i dag har en vackert-väder-lösning, och så länge vädret är vackert är lösningen bra. Men förutsättningarna att klara ett försämrat omvärldsläge är dåliga.


Överbefälhavaren Håkan Syrén uttrycker detta i sin bok Både och på följande sätt:


”Sverige är precis som andra europeiska småstater beroende av en fungerande europeisk säkerhetsstruktur. Någon möjlighet för oss att skydda oss helt på egen hand om det säkerhetspolitiska läget i Europa skulle försämras på ett avgörande sätt kommer inte att finnas.”


Kungl. Krigsvetenskapsakademien bedriver för närvarande ett större projekt med namnet På egen hand eller tillsammans? Den europeiska småstaten i en ny tid? Vid akademiens höstsymposium i onsdags var slutsatsen tydlig – alternativet på egen hand är överspelat.


Min slutsats av allt detta är mycket enkel: Försvars- och säkerhetspolitiken hänger inte längre ihop.


För att få tillbaka en sammanhängande försvars- och säkerhetspolitik krävs antingen en mycket kraftig höjning av försvarsanslaget eller att säkerhetspolitiken anpassas till verkligheten och att Sverige ansluter sig till Nato.


Då kan följande fråga ställas: När kan man ändra säkerhetspolitik? Det bästa tillfället för att göra en sådan förändring är när det råder ett relativt avspänt läge i närområdet. Det innebär att vi nu är inne i en sådan period där ändringar i säkerhetspolitiken kan ske med relativt små spänningshöjningar i närområdet.


En anslutning till Nato bör ske samordnat med Finland och med stöd av en bred parlamentarisk majoritet. Vidare bör beslutet vara folkligt förankrat. Detta kommer att kräva ett stort politiskt ledarskap framför allt från de partier som under lång tid propagerat mot ett medlemskap. Situationen liknar i många stycken den som rådde inför vår medlemsansökan i EG/EU.


Moderaterna och Folkpartiet har redan tydliga partibeslut för ett svenskt Natomedlemskap. Bollen ligger hos Socialdemokraterna.


Säkerheten mot yttre hot tillhör statens huvuduppgifter. Det är därför oacceptabelt, enligt min uppfattning, om ett ledande parti, troligtvis mot bättre vetande, bedriver en populistisk politik som riskerar Sveriges säkerhet. Det är hög tid att Socialdemokraterna i grunden omvärderar sin syn på säkerhetspolitiken. Det är dags för ledande socialdemokratiska försvars- och utrikespolitiker att sätta Sveriges säkerhetsintressen framför partitaktiken. Det är dags för Mona Sahlin att visa samma ledarskap som Ingvar Carlsson gjorde när han förändrade Socialdemokraternas Europapolitik och inställning till Europeiska unionen.

Jag vill avsluta med att citera ur överste Ulf Henricssons anförande vid Krigsvetenskapsakademiens höstsymposium. Jag kommer dock inte att göra det på samma stockholmska som han använder. Han sade: ”Säkerhetspolitiken ska styras av logik och analys inte av känslor och opinionsvindar.”


SvD

måndag 28 september 2009

Var finns bytet?

Det kommer många positiva besked från polisen om att man verkar vara på väg att nysta upp det stora värdedepårånet. En fråga som kommer att bli aktuell är vad som hänt med stöldbytet. Likaså blir det intressant att se hur de eventuella straffen blir. Om det visar sig att våra lagar är skrivna på ett sådant sett att bytet inte återfinns finns det att anledning för oss lagstiftare att se över saken. Vi kan inte ha en lagstiftning som möjliggör för grovt kriminella att avtjäna några år i fängelse för att därefter leva gott på stöldbytet.
SvD DN Aftonbladet Expressen

söndag 27 september 2009

CDU/CSU och FDP bildar regering?

Vallokalundersökningarna som redovisas av de stora tyska tv-stationerna visar båda på att CDU/CSU tillsammans med FDP får en majoritet av platserna i förbundsdagen. Om detta också blir slutresultatet så torde Tyskland få en CDU/CSU och FDP regering under ledning av Angela Merkel. SDP får endast lite drygt 20 % av rösterna vilket torde leda till en rejäl omskakning av partiet. Intressant för svensk del är just Socialdemokraternas kraftiga tillbakagång till förmån för Vänstern och De gröna. Är det måhända en utveckling vi kommer att se i Sverige också, jag tror inte att den kan uteslutas med tanke på det låga förtroendet för Mona Sahlin.

Aftonbladet Expressen DN SvD

Inför dagens Bundestagsval i Tyskland


Ikväll vet vi resultatet av det tyska valet, jag får anledning att återkomma med en kommentar. I somras deltog jag vid ett seminarium i Almedalen med den tyske ambassadören Joachim Rücker. Vi passade på att spela in seminariet och här har du möjlighet att höra hur hans analys stått sig.

http://dinledamot.wordpress.com/2009/07/06/ambassador-joachim-rucker-om-det-tyska-valet/

DN Aftonbladet

fredag 25 september 2009

Vad skriver du på bloggen?

Det var en av de frågorna jag fick idag när jag träffade elever från Jensen gymnasiet (Östra och Norra). Vi får se vilka av eleverna som dyker upp som kommentatorer här på bloggen. Jag lämnade också ett erbjudande att komma och praktisera i riksdagen, måhända är det någon som nappar.

Filminspelning

Idag ska jag och Jacob spela in en kampanjfilm. Vi får väl se om vi lyckas åstadkomma något visningsbart. Intill den nya filmen är klar får du hålla tillgodo med vår film från fjärde månadens första dag. Jag får fortfarande kommentarer om jag inte är i Finland.

onsdag 23 september 2009

Radio om Lettland och "krisbudgeten"

I veckans program av Den politiska talradion talar vi om finansutskottets resa till det krisdrabbade Lettland. Hur påverkas krishanteringen av att Lettland är en relativt ung demokrati? Vilken roll spelar de svenska bankerna som etablerat sig där? Vilken är orsaken till den ekonomiska krisen, samt vad är receptet för att Lettland ska ta sig ur den?
Andra halvan av programmet ägnar vi åt budgeten. Anders Borg talar om en krisbudget, vad utmärker den som krisbudget? Vi lämnar retoriken som berättar hur mycket Lasse 45 år och rörmokare får extra i fickan. Istället tittar vi på vad som borde lyftas mer i debatten. Avslutningsvis talar vi kring varför regeringen pytsar ut information kring budgeten istället för att ta allt i riksdagen på en och samma gång.

Du startar radioprogrammet genom att trycka på playknappen på spelaren här under. Programmet startar efter cirka 30 sekunder.

__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob på
Andra bloggar om:

måndag 21 september 2009

Två budgetpresentationer

Idag och imorgon kommer jag att höra Anders Borg presentera statsbudgeten två gånger. Det första tillfället är om en dryg timme och platsen är riksdagens plenisal. Här kommer debatten gränsa till det vulgära och bidragande orsak till det kommer att vara Thomas Östros. Här kommer det talas om statsfinanser i ruin och ideologiska skattesänkningar för lånade pengar.

Imorgon kommer samme Anders Borg att försvara sin statsbudget på Nationalekonomiska föreningen. Här kommer debatten vara mer vårdad. Men gissningsvis är vår gode finansminister mer oroad över eventuell kritik han får här dels från kommentatorn professor Magnus Heneksson dels från den välmeriterade publiken.

Som ledamot av riksdagens finansutskott och medlem av Nationalekonomiska föreningen är det spännande att få vara med på båda "evenemangen".

söndag 20 september 2009

Förstår partierna signalen?

Så var då slutligen kyrkovalet i Söderbykarls pastorat sammanräknat. I min egen församling, Lohärad, var valdeltagandet i valet till samfällda kyrkofullmäktige imponerande 52,5 %. Det innebär att Lohärad som är den minsta församlingen i pastorat kommer att vara största nomineringsgrupp i fullmäktige. För egen del så betyder med stor sannolikhet att jag får fortsätta att representera Lohärad i pastoratsfullmäktige (jag stod på fjärde plats på valsedeln och vi fick åtta mandat). Knappt hälften av lohäradsborna som röstade i pastoratsfullmäktigevalet valde att även rösta i de mer politiska valen till kyrkomöte och stiftsfullmäktige. Jag tycker att detta är en tydlig signal till de politiska partierna att det är hög tid att de drar sig tillbaka från Svenska kyrkan.

Idag kandiderar jag inte för Moderaterna

Jag är ingen anhängare av att de politiska partierna ställer upp i kyrkovalet. Därför kan det kanske tyckas att det är lite konstigt att jag själv ställer upp i kyrkovalet. Nu är det dock så att mitt engagemang i kyrkan i Lohärad inte härstammar från mitt medlemskap i Moderaterna. Det var innan jag blivit partipolitiskt aktiv som jag blev rekryterad till mitt första förtroendeuppdrag inom kyrkan. Jag blev uppringd av en representant för valberedningen och han lyckades med en förträfflig argumentation få mig att ställa upp som ledamot i kyrkonämnden. Hans argument var oemotståndligt. ”Han som bodde i ert hus förr i tiden han satt i kyrkonämnden och därför tycker vi att du borde göra det.” Så på den vägen är det och jag är fortsatt aktiv inom kyrkopolitiken i Lohärads församling och Söderbykarls pastorat. Lyckligtvis så ställer de etablerade partierna inte upp i valet i min församling och pastorat så därför kan jag fortsätta att representera nomineringsgruppen Lohärad vid dagens val. För egen del hoppas jag att de politiska partierna helt lämnar över kyrkans skötsel åt dess medlemmar. Det känns rätt egendomligt att partiledarna Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin manar sina anhängare att rösta i kyrkovalet trots att ingen av dem är medlemmar i Svenska kyrkan.
SvD

Som man frågar får man svar

De rödgröna har beställt en opinionsundersökning som visar att en majoritet av svenskarna är emot att ”låna till skattesänkningar”. Undersökningsresultatet verkar visa att regeringen därigenom har svagt stöd för det fjärde steget i jobbskatteavdraget. Den här typen av beställda opinionsundersökningar brukar ha begränsad verklighetsförankring, med rätt frågeställningar kan man visa på nästan vad som helst. Fenomenet beskrivs som vanligt träffsäkert av Sir Humphrey.DN Aftonbladet SvD Mitt i Steget

lördag 19 september 2009

Förlust mot Finland

Jag nås nu på lördagkvällen av beskedet att Sveriges riksdag fallit mot Finland. Kampen denna gång gällde fotboll och trots att det svenska laget hade hemmaplan, det finska laget anlände direkt från båten och utan avbytare så segrade de finska lejonen med tre mål mot två. Vad får detta för konsekvenser? Är det måhända så att det är dags för 49-åringen att lägga sig i hårdträning inför revanschmatchen nästa år?
SvD

Därför gillar jag jobbskatteavdraget

Idag meddelade så slutligen regeringen det som varit på gång under en längre tid, det fjärde steget i jobbskatteavdraget. Jag tycker att jobbskatteavdragen är en förträfflig politik. För att kunna möta framtidens utmaningar så gäller det att alla som kan är med och bidrar genom eget arbete. Jobbskatteavdrag ökar incitamenten för att förvärvsarbeta. Den gamla devisen att den som arbetar inte ska behöva bidrag håller på att uppfyllas. Jag brukar ofta beskriva samhället som en vagn. För att vagnen ska kunna komma framåt krävs det att några drar. Ju fler som är med och drar istället för att sitta på vagnen desto bättre går det. Alla behöver inte orka dra lika mycket men bara att någon kliver ned från vagnen och går vid sidan om underlättar. Jobbskatteavdraget bidrar till att fler är med och drar. Dessutom har egenförsörjningen ett antal andra positiva effekter. Självkänslan ökar hos den som försörjer sig via arbete. Likaså fås ett positivt socialt nätverk om man har arbetskamrater.

Nu blir det intressant att höra vad Socialdemokraterna säger på måndag. Kommer de att fortsätta klaga på jobbskatteavdragen? Hur kommer deras alternativa budget att se ut när den presenteras senare i höst? Kommer de att slå vakt om rollen som bidragspartiet?

DNSvDAftonbladetExpressen

Tätplatsen inom räckhåll

Den senaste tidens opinionsundersökningar har varit tämligen samstämmiga, oppositionen leder tydligt men knappt. I dagens mätning från Synovate redovisas avståndet mellan blocken vara 3,6 procentenheter. Med ett år kvar till valet tillåter jag mig att redovisa ett scenario för hur Sverige får en fortsatt Alliansregering med egen majoritet i riksdagen.
3,6 procentenheter motsvarar ungefär 200 000 röster. För att uppnå dött lopp med oppositionen krävs följaktligen att 100 000 av dagens SVMP-sympatisörer inte gör allvar av sin intentioner att rösta på de rödgröna utan på valdagen väljer Alliansen. Detta är inget osannolikt scenario om man beaktar att Mona Sahlin kommer att tvingas åt vänster när hon ska samordna politiken med Lars Ohly. Det öppnar för Moderaterna att vinna väljare direkt från Socialdemokraterna. Ett antal personer som fortfarande sympatiserar med Socialdemokraterna hyser större förtroende för Reinfeldt och Borg än för sina egna Sahlin och Östros. Om dagens Synovatemätning överensstämmer med verkligheten så krävs det bara att 120 000 socialdemokrater byter över till Moderaterna för att inte bara Alliansen ska bli större än de rödgröna utan även för att Moderaterna ska bli landets största parti bland väljarna.
DN

torsdag 17 september 2009

Med finansutskottet i Riga

Idag har halva det svenska finansutskottet besökt Riga, den andra halvan genomför motsvarande besök i Tallinn. Anledningen till besöken är den finansiella situationen i de baltiska staterna och Sveriges förestånde ekonomiska bistånd. Idag har vi träffat finansdepartementet, finansinspektionen och centralbanken. Imorgon går besöket vidare med besök i deras parlament och träff med vårat systerutskott. Därefter väntar samtal med representanter från Swedbank och SEB samt besök på Handelshögskolan. När besöket är över ska jag försöka mig på en lite mer ingående beskrivning av mina intryck så här långt kan jag dock konstatera att vi har en hel del att lära av de senaste årens händelser.

onsdag 16 september 2009

Bildt befriande tydlig

Jag har många gånger stört mig på svenska massmedias okritiska ställningstagande för svenska medborgare som häktats och dömts utomlands. Ofta redovisas fallen väldigt ensidigt och förståelsen för andra länders rättsväsende är ofta mycket begränsad. Likaså verkar det nästan vara regel att svenskarna döms helt felaktigt. Jag tycker att det var befriande att utrikesminister Carl Bildt inte tänker sätta frigivandet av "pakistanresenärerna" högst på sin prioteringslista. Dessa personer har redan en gång i sina relativt unga liv förhandlats ut ur fängelser där de suttit misstänkta för terrorism. Att advokaten och fd riksdagsledamoten Peter Althin är upprörd på utrikesministern snarast stärker mig i min uppfattning att Carl Bildt gör rätt.
DN SvD Aftonbladet Expressen

Gustav Blix om regeringsförklaringen

I veckans avsnitt av "Den politiska talradion - dinledamot.se" samtalar vi med riksdagsledamoten Gustav Blix om regeringsförklaringen. Vad i regeringsförklaringen skulle kunna sagts av George W Bush eller Dick Cheney? Du finner radioprogrammet på sidan http://dinledamot.wordpress.com/2009/09/16/gustav-blix-om-regeringsforklaringen/

Expressen Aftonbladet

tisdag 15 september 2009

Var det bättre förr?

Jag tyckte att dagens öppnande av riksmötet var en lite seg tillställning. Den som dock stack ut var sångerska Sofia Jannok. Hon levererade två stycken med samisk musik i jazztappning. Var det måhända bättre förr? Här följer en liten film med riksdagens högtidliga öppnande från 1961.

Som gammal kammarpage är det roligt att se hur det gick till tjugo år innan jag själv tjänstgjorde i befattningen.

Vad kan vi lära av det norska valet?

Vad kan man lära från det norska valet? Det kloka är väl att inte vara för tvärsäker men här kommer ett antal möjliga lärdomar.
En sittande regering kan bli omvald.
Statsministerns parti kan gå framåt även om koalitionen backar.
Om ett parti i en koalition hamnar under spärren kan koalitionen förlora kampen om majoriteten även om man har flest röster (borgerliga 49,4 % mot rödgröna inkl. Rödt 49,2 %).
Val avgörs fortfarande på valdagen.
Ett tydligt regeringsalternativ vinner över ett otydligt.

Vad skulle då dessa ”lärdomar” betyda för situationen i Sverige.
Alliansensregeringen kommer att bli omvald om de rödgröna inte lyckas presentera ett trovärdigt regeringsalternativ. Moderaterna kommer att gå fram i valet 2010 men framgången blir en Pyrrhusseger om något av Allianspartierna hamnar under 4-% spärren. Valet 2010 är inte klart förrän vallokalerna stänger på valdagen. Val avgörs ofta av de sista 10 000 rösterna, därför är kampanjandet ofta avgörande för valutgången.

SvDDNAftonbladetExpressen
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob på
Andra bloggar om:

måndag 14 september 2009

Besök från Tyresö


Idag hade jag ett trevligt besök i riksdagen. Det var tio stycken blivande kommunpolitiker från Tyresö som kom på besök. De genomför just nu ett sorts traineeprogram där de får lära sig mer om politik i teori och praktik. Jag hoppas att de tog mig på orden och återkommer till riksdagen tillsammans med vänner och bekanta.

Statsministern kan sova tryggt

Flera av partierna är nu mitt uppe i sitt nomineringsarbete inför nästa års val. De olika partierna har lite olika system för att välja ut vilka personer som ska representera partiet och väljarna i riksdag, landstings- och kommunfullmäktige. Socialdemokraterna har ett system där föreningarna nominerar kandidater som sedan rangordnas av en nomineringskommitté. Huvuddelen av arbetet sker bakom slutna dörrar. I Norrtälje har vi via kandidaternas bloggar fått en viss insyn i arbetet. Processen verkar i många stycken likna en dokusåpa.
Moderaterna har en annan nomineringsprocess. Hos oss har medlemmarna ett direkt inflytande över nomineringsprocessen. Genom ett provval där alla medlemmar har rösträtt vaskas kandidaterna fram och rangordnas. Resultatet av provvalet är av tradition det viktigaste underlaget inför den beslutande länsförbundsstämman. I år var intresset rekordstort för att kandidera för Moderaterna i riksdagsvalet. Totalt anmälde sig runt 250 personer som kandidater i valkretsen Stockholms län. I ett första steg fick länets moderatföreningar yttra sig över kandidaterna. Efter det steget gick 56 kandidater vidare till medlemmarnas provval.
För egen del var det roligt att konstatera att hela 19 av länets kommunföreningar hade med mig på sina listor avseende riksdagsvalet. Det var för övrigt samma antal nomineringar som Fredrik Reinfeldt fick. Men statsministern kan sova tryggt, jag är inte ute efter hans jobb :-)
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob på
Andra bloggar om:

söndag 13 september 2009

Förtroendefrågan avgör

Läget i opinionen är jämnt. Dagens två undersökningar från Sifo respektive Skop visar olika resultat. Sifo ger de rödgröna en ledning på 3,4 procentenheter emedan Skop redovisar en ledning för Alliansen med 3,8 procentenheter. När det gäller kampen om platsen som landets största parti leder Socialdemokraterna över Moderaterna i båda mätningarna. I Sifoundersökningen leder Socialdemokraterna med 5,0 procentenheter emedan avståndet i Skopmätningen är 2,9 procentenheter.

Sifo passade också på att även på att fråga vem väljarna ville se som statsminister efter valet. Här var skillnaderna avsevärt större. 16 procent av de tillfrågade angav Mona Sahlin som sin favorit till uppdraget som statsminister och 37 procent angav Fredrik Reinfeldt som favoritkandidat till samma uppdrag. Jag tror att Mona Sahlins bristande stöd bland de egna väljarna kommer att bli den faktor som avgör valet 2010.

Expressen SvD Aftonbladet GP Partiledareundersökningen


__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.wordpress.com

Andra bloggar om:

torsdag 10 september 2009

Good Southern Manners


Det är allmänt bekant att personer från de amerikanska sydstaterna uppträder mycket mer vårdat än sina landsmän från nordstaterna. I södern månar man om sina ”Southern Manners”. Därför var det överraskande att ledamoten Joe Wilson från South Carolina trampade över när president Obama talade inför kongressen. I USA:s kongress kallar man inte presidenten eller någon av sina kollegor för lögnare ostraffat och det har Joe Wilson blivit påmind om. I Sveriges riksdag förhåller det sig annorlunda. Här finns ett antal socialdemokratiska ledamöter som regelbundet vräker ur sig liknande kommentarer. Till skillnad från republikanerna i USA verkar det bland Socialdemokraterna i riksdagen inte finnas några mer mogna ledamöter som kan erbjuda sina övertrampande kollegor lite fast handledning.

Om det skulle finnas något gott i hela den lätt pinsamma historia så skulle det väl vara att jag numer är i besittning av ett foto där jag poserar med en av världens numer mest beryktade kongressledamöter.

SvD DN Aftonbladet Expressen

tisdag 8 september 2009

Farligt jubel

Många är de moderata bloggare som hyllat regeringens nya "satsningar". Samtidigt som jag hittills är rätt nöjd med avvägningarna, förutom bidragen till energikonsulter, så skräms jag över mina kollegors många gånger okritiska hyllandet av ökade statsutgifter. Visst är det bra med en satsningen på statens kärnuppgift rättsväsendet, men det viktigaste är inte resursförbrukningen utan resultaten. Jag tycker att satsningen på kommunerna var i största laget men samtidigt var det mycket bra att man var tydlig med att den var tillfällig och att man inte hade en massa kontraproduktiva styrningar. Särskilt uppskattade jag att man undvek att sätta sitt eget namn på pengarna! Jag inser att uppgiften som finasiellt konservativt släpankare är vikitigare än någonsin.

Uppdatering:
Det blev lite onyanserat. Givetvis hade det varit ännu viktigare med ett finansiellt konservativt släpankare under perioden 76-82. Nu är det trots allt Anders Borg som sitter på statskassan.

SvD

måndag 7 september 2009

Många rätt och något fel

Jag tycker att regeringens besked idag om pengar till kommuner och landsting var mycket bra. Framförallt uppskattar jag att det extra bidraget var tillfälligt och generellt. Det är också bra att regeringen drar ingång en utredning om ramverket, jag har efterlyst det under en längre tid. Så som det finansiella ramverket är utformat idag så kan kommunerna inte hantera kraftiga konjunktursvängningar. Det kan då uppstå orimliga fenomen där staten försöker stimulera ekonomin samtidigt som kommunerna stramar åt densamma. Kommunerna som har en tämligen jämn efterfrågan oavsett konjunktur borde inte agera procykliskt men ramverket tvingar dem till att göra det. Det jag tyckte var mindre bra med dagens besked rörde argumentationen. Flera statsråd nämnde att man gjorde satsningen för att värna jobben. Det kan inte vara syftet med att vi har anställda inom kommuner och landsting. Om efterfrågan minskar ska givetvis antalet anställda anpassas efter det nya läget. Däremot borde kvalitén i skolan inte vara en funktion av konjunkturen.

SvD DN Aftonbladet
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob på
Andra bloggar om:

söndag 6 september 2009

Misstroendet mot Sahlin avgör valet 2010?

Demoskop har på Expressens uppdrag frågat 1000 S-väljare vilken S-politiker de helst skulle se som statsminister. Nästan 8 av 10 angav något annat alternativ än Monas Sahlin. På första plats kom Margot Wallström och tvåa blev Thomas Bodström. Man undrar hur resultatet skulle sätt ut om frågan gjorts lite öppnare och även tillåtit svarsalternativet Fredrik Reinfeldt. Jag tror att väljarnas utbredda missnöje med Mona Sahlin kommer att avgöra valet 2010. Ju närmare valdagen vi kommer desto tydligare blir det att valet också handlar om val av statsminister (om än indirekt). Den socialdemokrat som vill göra pinan kort stannar hemma eller röstar på Alliansen.


Expressen Aftonbladet SvD DN
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.wordpress.com

Andra bloggar om:

fredag 4 september 2009

Skilda världar

Idag bär det av ut till Korsö för att följa Bernadottesgymnasiets fältvecka. Bernadottesgymnasiet utbildar elever som har för avsikt att söka anställning inom "uniformsyrken" (polis, kustbevakning, militär, tull). Under en vecka på hösten beger sig hela skolan ut till Korsö för att där bedriva utbildningen under lite mer krävande förhållanden. Det ska bli spännande att få återse eleverna som förra året besökte mig i riksdagen.

På söndag samlas ordförandena för EU-staternas finansutskott i Stockholm. Under svensk ledning genomförs ett seminarium om "Klimatekonomi och stabila offentliga finanser".

Jag ser fram emot båda dessa aktiviteter och de speglar ganska bra spännvidden i uppdraget att vara riksdagsledamot.

torsdag 3 september 2009

Påfyllning med intryck

Ett vattenhål för intryck i riksdagen är skolsalen på våning 3. När skolklasser kommer på besök i riksdagen har vi som är riksdagsledamöter möjlighet att träffa dem under 30 minuter och svara på deras frågor. Idag har jag haft förmånen att träffa två spännande besöksgrupper från IT-gymnasiet Södertörn respektive Vuxenutbildningen Upplands-Bro. Jag har under mina tre år i riksdagen tagit emot ett stort antal skolklasser och dessa två rankar jag bland de främsta när det gäller spännande frågor. Jag hoppas att jag får höra av dessa elever i framtiden.

Klockringning!

Om mandatperioden vore ett 1500-meterslopp så vore vi nu framme vid klockringningen för sista varvet. Situationen är den att den rödgröna löparen har en knapp men tydlig ledning men loppet är på inga sätt avgjord. Nu gäller det för den orangea allianslöparen att inte låta avståndet till den rödgröna löparen bli särskilt mycket större genom kurvan och den bortre långsidan. I sista kurvan är det dags för den orangea att täppa till luckan för att slutligen inför publikens granskande ögon dra ifrån under upploppet och vinna med klar marginal.

Jag har som synes inte ändrat uppfattning om valrörelsens förlopp. Ju närmare valdagen vi kommer desto mer kommer regeringsalternativen att sättas i fokus. Det innebär att regeringen Reinfeldt kommer att ställas mot regeringsalternativet Sahlin. Jag tror att den granskningen mycket väl kan leda till att traditionella socialdemokratiska väljare överger sitt gamla parti och röstar på Moderaterna.

Nu gäller det för alla oss som vill fortsätta byggandet av ”Föregångslandet Sverige” att ligga i så att vi förtjänar väljarnas förtroende 19 september nästa år.

I senaste avsnittet av ”Den politiska talradion – dinledamot.se” samtalar vi med MUF:s ordförande Niklas Wykman om den nyss genomförda partistämman.

Passa också på att rösta på ”Den politiska talradion” i omröstningen om Svenska Podradiopriset. Du finner omröstningen här.

Expressen DN SvD

Andra bloggar om:

tisdag 1 september 2009

Välkommen till Moderaterna

Att vara riksdagsledamot från valkretsarna Stockholms stad och län är en rätt anonymt. Jag brukar fråga moderata medlemmar hur många av ledamöterna från den egna valkretsen de kan räkna upp hittills har jag inte stött på en enda som klarat av alla 17 från valkretsen Stockholms län. Det väckte viss munterhet häromdagen då jag själv endast klarade 16 av 17 namn. Jag tror därför att Maria Abrahamsson har en god chans att lyckas bra i Moderaternas provval inför nästa års riksdagsval. Om jag förstått det hela rätt så kommer hon kandidera för en plats på den moderata valsedeln i valkretsen Stockholms stad. Här är visserligen ledamöterna marginellt mer kända än i länet men jag tror att man får leta mycket länge innan man hittar en moderat medlem som kan namnge dem alla. Är det så att stockholmsledamöterna osedvanligt bleka typer? Nej förklaringen till vår relativa anonymitet står nog snarare att finna i antalet ledamöter samt mediamarknaden. I Stockholms stad och län har idag 70 ledamöter Gotland har 2! När det gäller media i stockholmsregionen så är den huvudsakligen inriktad på att vara rikstäckande. Det gör att man i första hand inriktar sin politiska bevakning på regering och partiledningar. På landsbygden väcker ett pressmeddelande från bygdens riksdagsledamot mer uppmärksamhet. När jag bestämde mig för att kandidera till riksdagen för drygt fyra år sedan studerade jag en rapport om nomineringsprocessen. Det var en nedslående läsning. Lite förenklat så kan man säga att slutsatsen var att det fanns tre sätt att bli placerad på valbar plats.
1. Man satt redan i riksdagen
2. Man hade en lång karriär inom partiet med framstående partibefattningar såsom förbundsordförande för MUF
3. Man var en kändis, känd från radio och tv.
Jag uppfyllde inte på långa vägar något av kriterierna men trots det lyckades jag nå min målsättning. Hur det gick till får jag väl återkomma till i ett senare inlägg. Marginalen var dessutom rätt god. Jag stod på plats 13 på valsedeln. Vi fick 17 mandat och idag tjänstgör personen på plats


Glöm inte att rösta på ”Den politiska talradion – dinledamot.se” i nätomröstningen om Svenska Podradiopriset http://www.daytona.se/podradiopriset/2009

SvD

__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob på
Andra bloggar om: