Den politiska talradion

Sedan hösten 2007 producerar jag vad jag kallar politisk talradio. Verksamheten har utvecklats och omfattar idag några olika program.

Originalet heter dinledamot.se och i det programmet som leds av min politiske sekreterare Erik Hagström samtalar vi runt aktuella politiska frågor. Programmet finner du på adressen http://dinledamot.wordpress.com

Försvarsradion är ett program för försvars- och säkerhetspolitisk debatt. Försvarsradion finner du på adressen http://dinradio.wordpress.com

Inga kommentarer: