fredag 30 mars 2012

Dåligt bäddat för efterträdaren

Igår avgick försvarsminister Sten Tolgfors. Jag har läst ett antal moderata försvarspolitikers kommentarer runt avgången och blivit lite förundrad. Samtidigt som kommentarerna är mycket sympatiska och mänskliga så kan de bidra med att skapa svårigheter för efterträdaren. När Tolgfors tillträdde gjorde hans företrädare starten onödigt svår genom att medvetet ge spridning av ett öknamn på sin efterträdare. Sten Tolgfors fick en mycket svår start som försvarsminister. Han hade att genomföra ett antal svåra och i organisationen impopulära reformer. Mycket av det som genomförts har gått bra men mycket stora utmaningar ligger framför oss. I det korta perspektivet är ekonomin i balans men bortom 2014 tornar problemen upp sig. På det utrikes- och säkerhetspolitiska planet har Sten Tolgfors varit den bäste försvarsminster jag upplevt. Han har sagt det som en del av tidigare försvarsministrar förhoppningsvis tänkt och förstått men inte uttalat. Samtidigt har han också varit tydlig med att han har haft att följa den säkerhetspolitiska linje som riksdag och regering bestämt. Det som jag haft svårare att förlika mig med är den skruvade retoriken. Jag tycker kortsiktiga resultat såväl ekonomiska som rekryteringsmässiga tagits ur sitt sammanhang och överdrivits. Om Försvarsmakten drar för hårt i bromsen och därigenom inte genomför beslutad verksamhet så är det dåligt även om det leder till ett underutnyttjande av anslaget. När en ny VD tillträder brukar han eller hon under det första kvartalet ta fram alla försluster för att därefter ha ett rent bord. Jag tror att en tillträdande försvarsminister också har behov av att få utgångsläget rensat från felaktiga förhoppningar. Därför är det en dålig välkomstpresent att skönmåla dagsläget och underskatta de kommande utmaningarna. SvD Mikael Holmström SvD Ekot DN

tisdag 20 mars 2012

Ingen vinst = Bra kvalitet?

Den senaste tiden har det varit mycket diskussion runt vinst. Ibland har det framförts att vinst skulle vara tecken på att det är dålig kvalitet på de varor och tjänster som företaget levererar. Dessutom har resursförbrukning ofta jämställts med kvalitet. Livsmedelsförsäljning och distribution är av mycket stor betydelse för att samhället ska fungera. I Sverige sköts dessa viktiga funktioner sedan mycket lång tid av vinstdrivande företag i konkurrens. Kunderna styr utvecklingen genom att välja var man handlar. Nu visar det sig att olika aktörer på marknaden presterar olika ekonomiska resultat. Om man använder den måttstock på kvalitet som jag beskrev tidigare så skulle COOP uppenbarligen erbjuda en mycket högre kvalitet än ICA. Jag är tveksam till att kunderna uppfattar det så. Ekot

måndag 19 mars 2012

Vapenexport test för Löfven

Socialdemokraternas nye partiledare Stefan Löfven har haft en bra start. Till stor del tror jag att den beror på hans lugna och sakliga sätt att förhålla sig till frågor. Löfven har till skillnad från sin företrädare inte gödslat med bombastiska uttalanden. Vänstersossarna som hyllade Juholt för just hans överdrivna tal om alla missförhållanden i Sverige har hållt sig på mattan. Men nu väntar ett riktigt test för den pragmatiske Löfven. Vapenexporten är på väg att bli en het politisk fråga. Löfven med sin bakgrund i försvarsindustrin har tidigare stått för en pragmatisk linje i denna fråga där svenska säkerhets- och industriinstressen fått väga tungt. Hur väl kommer denna linje accepteras av vänsterfalangen inom Socialdemokraterna? Jag tror att frågan om vapenexport blir Löfvens första större test. Lyssna gärna på två radioprogram jag gjort med Socialdemokraterna Jan Nygren och Widar Andersson om utvecklingen inom Socialdemokraterna. Länk till programmet med Jan Nygren Länk till programmet med Widar Andersson SR DN

lördag 17 mars 2012

Med Världsbanken och IMF i Rwanda

Jag har tillbringat en del av förra veckan i Rwanda på en konferens med parlamentarikernätverket för Världsbanken och Internationella Valutafonden (IMF). Konferensen har syftat till att förbättra det privata företagsklimatet och därigenom bidra till ekonomisk utveckling och fattigdomsbekämpning. Ekonomisk utveckling i utvecklingsländer är inte helt okomplicerat. Om biståndsmedel slussa genom regeringarna åstadkoms i många fall god samordning och kortsiktigt goda resultat å andra sidan riskerar budgetbidragen att den sittande regeringen stärker sin maktställning och därigenom långsiktigt försvagar demokratin. Flera parlamentariker på konferensen vittnade om att regeringen i deras länder marginaliserade parlamenten genom sitt nära samarbete med Världsbanken. Konferensen lyfte fram betydelsen av att bygga upp ett väl fungerande privat näringsliv. Framförallt betonades vikten av ett bra företagsklimat för små- och medelstora företag. Ett vanligt återkommande problem var finansiering. I den frågan presenterade Sida ett vällovligt projekt. Sida har ett program där man matchar entreprenörens satsning. Projektet innehåller inte bara pengar utan man bidrar också, vilket kan vara minst lika viktigt, med rådgivning. Det har varit lärorikt att ägna några dagar åt dessa frågor som ligger lite i utkanten av mina ordinarie politikområden. Det finns nog anledning till att vi som till vardags arbetar med finanspolitik ägnar mer uppmärksamhet till biståndspolitiken. Det blir allt tydligare att flera politikområden är starkt beroende av varandra. Biståndspolitiken är allt för viktig för att endast hanteras av biståndspolitiker. SvD SvD

måndag 12 mars 2012

Pröva Roslagens Sparbank

Min finansminister Anders Borg verkar att vara missnöjd med sin bank. Ena dagen klagas det på räntan på huslånen och nästa dag är det dags att dela ut en skrapa för att inlåningsräntorna är för låga. Enligt den ekonomiskpolitiska skola jag själv tillhör är det inte ministerns roll att sätta priserna på marknaden utan detta görs av just marknaden i kontakten mellan säljare och köpare. Om det är så att finansministern för egen del vill ha bättre inlåningsränta än den han hänvisar till kan han vända sig till min husbank där jag dessutom är huvudman. Roslagens Sparbank erbjuder i dagsläget 3,15 % på fasträntekontot med 3 månaders bindningstid. Ekot

Med OECD i Chile

Sedan ett drygt år är jag kontaktperson för riksdagen i OECD. OECD är en samarbetsorganisation för länder med demokrati och marknadsekonomi. Idag har OECD 34 medlemsländer. En viktig del av OECD:s arbete utgörs av att ta fram goda exempel på ekonomisk politik. Ett viktigt inslag utgörs av jämförande studier. I förra veckan hölls ett stort OECD-möte för parlamentariker i Chile. Mötet fokuserade på hur man utvärderar lagstiftningens effekter. Det är slående hur viktigt fungerande och oberoende institutioner är för utvecklingen i ett land. Jag har sedan en tid drivit att Sverige ska få arrangera nästa års parlamentarikermöte med OECD. Därför var jag extra nöjd med beskedet att så blir fallet. Nu har vi ett år på oss att planera för mötet. Chile är en av OECD:s nyaste medlemmar och det var en stolt stat som tog emot delegaterna. Bland annat tog Chiles president emot delegationen i presidentpalatset för ett informellt diskussionsmöte. Historiens vingslag kunde anas i palatset där vi bland annat besökte den tidigare presidenten Salvador Allendes kontor. Chiles relation till sin historia är inte helt okomplicerad. Dagens demokratiska Chile har lyckats med transformationen från militärdiktatur. Mycket av dagen framgångsrika ekonomiska politik i Chile bygger dock vidare på den marknadsekonomiska politik som infördes under juntatiden.
OECD

torsdag 8 mars 2012

Varför begränsa kvoteringen till kön

Så här på den internationella kvinnodagen är många ute och pläderar för att staten ska reglera könssammansättningen i börsbolagens styrelser. Argumenten är blandade. Vissa som inte verkar ha särskilt stor tilltro till marknadsekonomin hävdar att bolagen skulle bli mer framgångsrika om bolagsstyrelsernas hade fler kvinnor. Konstigt att ägarna frivilligt avstår från dessa möjligheter till ökad avkastning. Andra framför att äganderätten borde stå tillbaka för att ett mycket litet antal kvinnor ska kunna få fler styrelseuppdrag. Om det vore så att staten ska utöka sitt inflytande över näringslivet i syfte att skapa bättre företag så varför stoppa vid just kvotering utgående från kön. Med skiftande argumet går det att motivera för statlig kvotering utgående från begåvning, social bakgrund, ålder, etnisk bakgrund etc. Jag tycker nog att Nyamko Sabuni är den som ligger närmast mina åsikter i denna fråga. Sabuni på Newsmill

lördag 3 mars 2012

Socialdemokrater och Socialdemokraterna

I veckan hade jag förmånen att få samtala med två av mina favoritsocialdemokrater. Det var Jan Nygren och Widar Andersson som gästade Den politiska talradion. Det var lärorikt att lyssna på när dessa två självständiga herrar la ut texten om Juholteran och vad som nu väntar. Du kan lyssna på programmen genom att följa nedanstående länkar. Jan Nygren Widar Andersson Här följer dessutom en liten video med Jan Nygren DN

Johan Norberg skriver självklarheter

Johan Norberg radar i dag på DN Debatt upp ett antal påståenden runt risktagningens konsekvenser som borde vara självklarheter för de allra flesta lagstiftare. Tyvärr är så inte fallet. Just nu försöker världens lagstiftare att lagstifta bort konsekvenserna av risktagning genom regelverk och statliga garantier. Tyvärr har det i många fall helt andra konsekvenser än man avsåg. Man kan lite jämföra det med att ge sig ut på svag is med skidor. Tack vare skidornas förmåga att fördela vikten når man längre ut på den svaga isen innan den slutligen brister och då är avståndet till bäraktig is långt. Särskilt bra tycker jag att det är att Johan Norberg tar upp frågan om eget kontra lånat kapital såväl ingom företag som hushåll. De svenska hushållen har i en internationell jämförelse stora lån. Varför det blivit så har flera förklaringar men det låga ränteläget kombinerat med den generösa avdragsrätten för räntor har stimulerat skulduppbyggnaden. För ett drygt år sedan spelade jag in en video med ett förslag på en reformering av avdragsrätten. Den är minst lika aktuell idag som då. Du finner den här nedanför. I somras gästade Johan Norberg Den politiska talradion. Om du följer den här länken kan du lyssna på hans kloka tankar runt den finansiella krisen. DN

fredag 2 mars 2012

Vad hette företrädaren

Jag tycker att Ban-Ki Moon har gjort ett mycket bra val när han har utsett Jan Eliasson till vice generalsekreterare. Jan Eliasson är synnerligen lämplig för befattningen. Men kanhända tycker jag att beskrivning av denna utnämningen är något överdriven. Är det någon som hade hört talas om företrädaren på denna tunga post? DN DN SvD Aftonbladet Rapport Ekot