måndag 12 mars 2012

Med OECD i Chile

Sedan ett drygt år är jag kontaktperson för riksdagen i OECD. OECD är en samarbetsorganisation för länder med demokrati och marknadsekonomi. Idag har OECD 34 medlemsländer. En viktig del av OECD:s arbete utgörs av att ta fram goda exempel på ekonomisk politik. Ett viktigt inslag utgörs av jämförande studier. I förra veckan hölls ett stort OECD-möte för parlamentariker i Chile. Mötet fokuserade på hur man utvärderar lagstiftningens effekter. Det är slående hur viktigt fungerande och oberoende institutioner är för utvecklingen i ett land. Jag har sedan en tid drivit att Sverige ska få arrangera nästa års parlamentarikermöte med OECD. Därför var jag extra nöjd med beskedet att så blir fallet. Nu har vi ett år på oss att planera för mötet. Chile är en av OECD:s nyaste medlemmar och det var en stolt stat som tog emot delegaterna. Bland annat tog Chiles president emot delegationen i presidentpalatset för ett informellt diskussionsmöte. Historiens vingslag kunde anas i palatset där vi bland annat besökte den tidigare presidenten Salvador Allendes kontor. Chiles relation till sin historia är inte helt okomplicerad. Dagens demokratiska Chile har lyckats med transformationen från militärdiktatur. Mycket av dagen framgångsrika ekonomiska politik i Chile bygger dock vidare på den marknadsekonomiska politik som infördes under juntatiden.
OECD

Inga kommentarer: