fredag 21 november 2014

Nytt uppdrag inom Nato

Jag har i tidigare blogginlägg beskrivit att denna mandatperiod i riksdagen innehåller ett antal nya arbetsuppgifter för min del då jag flyttat till utrikesutskottet som en del av det uppdraget har jag valts till riksdagens delegationer till de parlamentariska församlingarna i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och Nato. De närmaste dagarna genomför Nato PA sitt årsmöte i Haag. Programmet innehåller ett stort antal anföranden av ledande Nato-politiker och experter, bland andra ska Natos:s generalsekreterare Jens Stoltenberg tala till församlingen. En viktig del av mötet genomförs i form av arbetsgrupper som behandlar olika ämnen. Ett möte likt detta ger också rikliga möjligheter till informella diskussioner med parlamentskollegor från andra länder och därigenom skaffa sig en bra bild av olika länders syn på den aktuella situationen, jag återkommer med en längre rapport efter mötet

torsdag 13 november 2014

Uppmaning till utrikesministern

I gårdagens allmänpolitiska debatt tog jag tillfället i akt och uppmanade utrikesministern att arbeta för att Sverige tillsammans med Finland kan söka medlemskap i Nato. Det korta inläggetbörjar vid 1:50:14

tisdag 11 november 2014

Åter i uniform

Jag knackar dessa rader på flygplatsen i Bryssel. Idag högtidlighåller man i Belgien vapenstilleståndsdagen det vill säga slutet på första världskriget. Igår träffade jag i EU-parlamentet tillsammans med ett antal tjänstemän från Världsbanken och Internationella Valutafonden (IMF) ett knappt femtiotal ledamöter av EU-parlamentet och redovisade för dem vikten av att parlamentariker engagerar sig i arbetet som utförs av Världsbanken och IMF samt formerna för detta engagemang. Beaktande Europas tragiska 1900-tals historia är det viktigt att vi vårdar institutioner som arbetar förebyggande för att undvika att ekonomiska obalanser och kriser eskalerar vilket i förlängningen kan leda till väpnade konflikter som det gjort i vår blodiga historia. Den ideologiska spännvidden i EU-parlamentet är markant större än i riksdagen. Så det blev flera rätt starka inlägg riktade till representanterna från Världsbanken och IMF. Glädjande nog kunde vi innan vi åtskildes nå enighet om värdet av en fortsatt dialog mellan Världsbanken/IMF och parlamentarikerna och jag fick ta emot ett antal medlemsansökningar till Parlamentarikernätverket för Världsbanken och IMF på vilkets uppdrag jag deltog i mötet. Måhända var gårdagens insats ett litet bidrag till stärkandet av freden i Europa. Imorgon ska jag tala vidare på det ämnet under riksdagens allmänpolitiska debatt. På eftermiddagen väntar en prövning av ett annat slag då jag ska ta mig i min uniform för att bege mig till börshuset för att närvara vid Kungliga Krigsvetenskapsakademiens högtidsdag med efterföljande högtidsmiddag på Karlberg.

fredag 7 november 2014

Hur tycker du att det går?

På torsdag kommer statsministern till riksdagen för att besvara ledamöternas frågor. Om jag får chansen tänkte jag ställa den till synes enkla frågan "Hur tycker du att det går för dig som statsminister?" Om Stefan Löfvens stab av politiska tjänstemän inte har ett förberett svar på den frågan till på torsdag eller har slarvat bort pappret på vilket svaret är skrivet så kan de ju alltid räcka över dagens DI där Olof Stenhammar insiktsfullt svarar på frågan.