söndag 7 december 2014

Kort avbrott från inrikespolitiken

Under måndagen och tisdagen lämnar jag de inrikespolitiska förvecklingarna åt andra och utgör istället tillsammans med ytterligare en moderat och två socialdemokratiska riksdagskollegor den svenska delegationen vid Natos: parlamentarikerförsamlings Transatlantiska forum i Washington D.C. Det blir två intensiva dagar fyllda av föreläsningar av ledande forskare och säkerhetspolitiska experter om den transatlantiska säkerheten i skuggan av den ryska aggressionen i Ukraina. Denna typ av evenemang ger förutom det formella programmet goda möjligheter att från sina parlamentskollegor uppdatera sig på stämningsläget i de olika ländernas parlament. Jag utgår från att jag kommer att få ett antal frågor om läget i svensk politik från mina europeiska kollegor. Jag återkommer senare i veckan med en längre rapport om mötet.

fredag 21 november 2014

Nytt uppdrag inom Nato

Jag har i tidigare blogginlägg beskrivit att denna mandatperiod i riksdagen innehåller ett antal nya arbetsuppgifter för min del då jag flyttat till utrikesutskottet som en del av det uppdraget har jag valts till riksdagens delegationer till de parlamentariska församlingarna i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och Nato. De närmaste dagarna genomför Nato PA sitt årsmöte i Haag. Programmet innehåller ett stort antal anföranden av ledande Nato-politiker och experter, bland andra ska Natos:s generalsekreterare Jens Stoltenberg tala till församlingen. En viktig del av mötet genomförs i form av arbetsgrupper som behandlar olika ämnen. Ett möte likt detta ger också rikliga möjligheter till informella diskussioner med parlamentskollegor från andra länder och därigenom skaffa sig en bra bild av olika länders syn på den aktuella situationen, jag återkommer med en längre rapport efter mötet

torsdag 13 november 2014

Uppmaning till utrikesministern

I gårdagens allmänpolitiska debatt tog jag tillfället i akt och uppmanade utrikesministern att arbeta för att Sverige tillsammans med Finland kan söka medlemskap i Nato. Det korta inläggetbörjar vid 1:50:14

tisdag 11 november 2014

Åter i uniform

Jag knackar dessa rader på flygplatsen i Bryssel. Idag högtidlighåller man i Belgien vapenstilleståndsdagen det vill säga slutet på första världskriget. Igår träffade jag i EU-parlamentet tillsammans med ett antal tjänstemän från Världsbanken och Internationella Valutafonden (IMF) ett knappt femtiotal ledamöter av EU-parlamentet och redovisade för dem vikten av att parlamentariker engagerar sig i arbetet som utförs av Världsbanken och IMF samt formerna för detta engagemang. Beaktande Europas tragiska 1900-tals historia är det viktigt att vi vårdar institutioner som arbetar förebyggande för att undvika att ekonomiska obalanser och kriser eskalerar vilket i förlängningen kan leda till väpnade konflikter som det gjort i vår blodiga historia. Den ideologiska spännvidden i EU-parlamentet är markant större än i riksdagen. Så det blev flera rätt starka inlägg riktade till representanterna från Världsbanken och IMF. Glädjande nog kunde vi innan vi åtskildes nå enighet om värdet av en fortsatt dialog mellan Världsbanken/IMF och parlamentarikerna och jag fick ta emot ett antal medlemsansökningar till Parlamentarikernätverket för Världsbanken och IMF på vilkets uppdrag jag deltog i mötet. Måhända var gårdagens insats ett litet bidrag till stärkandet av freden i Europa. Imorgon ska jag tala vidare på det ämnet under riksdagens allmänpolitiska debatt. På eftermiddagen väntar en prövning av ett annat slag då jag ska ta mig i min uniform för att bege mig till börshuset för att närvara vid Kungliga Krigsvetenskapsakademiens högtidsdag med efterföljande högtidsmiddag på Karlberg.

fredag 7 november 2014

Hur tycker du att det går?

På torsdag kommer statsministern till riksdagen för att besvara ledamöternas frågor. Om jag får chansen tänkte jag ställa den till synes enkla frågan "Hur tycker du att det går för dig som statsminister?" Om Stefan Löfvens stab av politiska tjänstemän inte har ett förberett svar på den frågan till på torsdag eller har slarvat bort pappret på vilket svaret är skrivet så kan de ju alltid räcka över dagens DI där Olof Stenhammar insiktsfullt svarar på frågan.

torsdag 30 oktober 2014

Vem blir Natofrågans Ingvar Carlsson?

Nu blir det intressant att följa hur de socialdemokratiska säkerhetspolitiska fundamentalister ska kunna undvika att diskutera sakfrågan. Vem blir Natofrågans Ingvar Carlsson?

lördag 4 oktober 2014

Att UD:s politiska ledning är enkönad är inte problemet

Sveriges nya utrikesminister framhäver att hela UD:s politiska ledning är av samma kön. Jag tycker denna fokusering på kromosomer är olycklig. Jag tycker att det hade varit bättre om man i rekryteringsarbetet hade beaktat värdet av förståelse för grunderna i utrikespolitiken. Nu har den nye utrikesministern missat att lämna erforderligt stöd till sin regeringschef och därigenom stoppat honom från att sin regeringsförklaring skapa en diplomatisk friktion med Obama-administrationen i en tid då USA:s intresse för vår region är av stor betydelse för vår säkerhet. Ekot Aftonbladet Aftonbladet

onsdag 1 oktober 2014

Dags att syna den franska finanspolitiken

Avreser strax till Paris för möte med OECD:s parlamentarikernätverk. Ikväll hälsas delegaterna välkomna av talmannen för det franska representanthuset. Spännande då detta är dagen då den franska reeringen överlämnar sin budget. Finns många anledningar att ta mina franska motsvarigheter på pulsen. Le Monde

onsdag 27 augusti 2014

1,2,3,5,7, ?

Idag inleds röstandet och före valdagen 14 september kommer cirka 40 % av det totala antalet röstande redan att ha avgett sin röst. Trots detta så avgörs valet på valdagen och det är också då som en majoritet av rösterna lämnas. Därför fortsätter valrörelsen i ytterligare dryga två veckor för att förhindra att ett välskött Sverige lämnas över till ett oklart rödgrönt regeringsalternativ. För egen del kommer jag ikväll bedriva lite personvalskampanj då jag springer finansloppet iförd en tröja serien ”1,2,3,5,7,?” på ryggen. Du som är röstberättigad i riksdagsvalet i Stockholms län kan redan idag lämna in rätt svar genom att med ett kryss markera det rätta numret på valsedeln.

tisdag 26 augusti 2014

Stoppa Löfven innan han ställer till det för Sverige som hans partikamrater ställde till det för Örnsköldsvik!

Stefan Löfven signalerar nu att han vill att staten storsatsar på biodrivmedel. Det finns anledning att påminna om hur det gick för hans partikollegor i Örnsköldsvik när de drabbades av samma investeringsiver. Läs artikeln i Fokus. DI

torsdag 21 augusti 2014

Flit och ansvar belönas

Norrtälje kommuns skattebetalare har varit arbetssamma och höjt sin beskattningsbara inkomst från 139 781 kronor per invånare 2006 till 170 107 kronor per invånare 2012. Detta har lett till ökade skatteintäkter trots sänkt kommunalskatt, de ökade skatteintäkterna ha använts dels till realt höjda anslag till de skattefinansierade välfärdsverksamheterna dels till att amortera av kommunens alla lån på verksamheten samt bygga skyddsvallar mot ekonomiskt kärvare tider. när allt detta är betalt så har kommunen ändå haft råd att ersätta det gamla uttjänta badhuset, som sålts och marken kommer bebyggas med bostäder. Det nya badhuset är trots en fördyrning pga vissa miljöåtgärder för att skydda en påstådd population av salamandrar färdigställt inom budget. Att arbete och finansiellt ansvarstagande lönar sig kan ni se här. http://norrteljetidning.se/tv

söndag 10 augusti 2014

Viktigt med tysk-amerikansk enighet


Enligt uppgift från Vita huset har den amerikanske presidenten Obama fått med sig den tyska förbundskanslern Merkel på en stram linje mot de ryska försöken att under täckmantel av en humanitärinsats intensifiera destabiliseringen av Ukraina. För Sveriges och andra mindre stater i Europa är det viktigt att den tysk- amerikanska axeln är stark och därigenom omöjliggör uppgörelser mellan de kontinentala stormakterna på de europeiska  småstaternas bekostnad.  Om Obama/Merkel genom ett fast agerande lyckas kväsa Putins annekteringsplaner av Ukraina så finns det all anledning att nominera Merkel till Nobels fredspris.  Obama har ju som bekant fått priset i förskott.

lördag 2 augusti 2014

Schablonmässigt tänkande skapar en medioker riksdag


Jag anser att vi i Sverige på grund av ett schablonmässigt tänkande misshushållar med kompetens. Ofta gäller detta ålder då man på arbetsplatser och inom politiken tittar snett på den som uppnått en viss levnadsålder och mer eller mindre tvingar dem i pension. Detta sagt är lösningen enligt min uppfattning inte den som förespråkas av riksdagskandidaterna Rolf Åsbjörnsson och Leif Hallberg på SvD Brännpunkt. Riksdagen skulle enligt min uppfattning vinna på om partierna fokuserade mer på kandidaternas förmåga att väl representera sina väljares åsikter och bidra med kompetens än på kandidaternas personnummer folkbokföringsadress och vad som kan utläsa av ett enkelt DNA-prov. Betänk att om man önskar en riksdag med 349 ledamöter som är nästan perfekt representativ är den rätta lösningen at låta lotten avgöra vilka som ska ikläda sig uppdraget. Med denna metod säkerställs representativiteten men samtidigt så skulle Sveriges lagstiftande församling per definition vara medioker.  Personumret säger att jag är 54 år gammal och man. Trots detta ser jag fram emot att efter bästa förmåga i riksdagenrepresentera alla mina väljare även om deras personnummer och DNA-prov skulle ge ett annat resultat.

Göran Pettersson (M)

 

fredag 1 augusti 2014

Ängslig undfallenhet riskerar leda till en hög slutnota


Sommaren 2014 har inte bara varit ovanligt varm.  I Europa upplever vi en kris som riskerar den fred och det välstånd vi européer fått uppleva efter Sovjetunionens upplösning.  Rysslands president Putin har slagit in på en väg där den stora staten med vapenmakt och hot därom utmanar internationell rätt, ingångna avtal och grannstaters territoriella suveränitet. För småstater likt vår egen är det av största vikt att EU agerar enigt, kraftfullt och samordnat med USA emot de ryska övergreppen på internationell rätt och Ukrainas suveränitet. En ängslig undfallenhet i denna principiellt viktiga fråga riskerar att priset som medborgarna i Europa kommer att behöva betala senare i form av död och ödeläggelse blir mångfalt högre. För ett långsiktigt fredligt och ekonomiskt och kulturellt blomstrande Europa räcker det inte med att kväsa Putinregimens imperieambitioner det är samtidigt viktigt att EU tillsammans med USA bistår det ukrainska folket såväl ekonomiskt, moraliskt och politiskt med återuppbyggandet av deras land. Ett demokratiskt och ekonomiskt framgångsrikt Ukraina skulle kunna tjäna som förebild för alla ryssar som vill se en utveckling av Ryssland till en modern demokratisk stat av europeiskt snitt. Ett kraftfullt agerande nu är en långsiktig investering i vår säkerhet och välstånd.  

 

Göran Pettersson (M)

tisdag 8 juli 2014

Public diplomacy i Korea


Efter en intensiv och intressant vecka på Gotland i samband med Almedalen tillbringar jag denna vecka i Korea på inbjudan från Koreastiftelsen som deltagare i deras public diplomacy- (offentlig diplomati på svenska) program för ”Distingushed politicans”. Gruppen består förutom mig av parlamentsledamöter från Australien, USA, Turkiet, Kroatien och Belarus. Det är ett fullspäckat program som bland annat omfattar besök till parlamentet, industrier och gränszonen mot Nord Korea. De koreanska värdarna har varit mycket tillmötesgående och för min del gjort ett specialprogram omfattande besök hos såväl parlamentets finansutskott som Koreas centralbank.
jag återkommer med rapporter
Nästa vecka är jag hemma igen för att oförtrutet kämpa för att Sverige ska ha en regering som inte hetsar mot människor på grund av deras kön, etnicitet, ålder och/eller sexuella läggning. Läs gärna Cournucopias utomordentlig utläggning i ämnet.

onsdag 18 juni 2014

Djävulen finns i detaljerna


Djävulen finns i detaljerna. Den insikten torde nu bli alltmer uppenbar för Stefan Löfven och hans kompanjoner. När vi nu närmar oss valdagen ökar kraven på detaljerade besked. Med 88 dagar kvar till valet har idag Stefan Löfven chansen att via sin stand in i riksdagen Mikael Damberg att i riksdagens partiledardebatt lämna besked såväl rörande regeringsfrågan som det konkreta innehållet i den politik som denna regering avser att föra.

Följ debatten via riksdagens hemsida. www.riksdagen.se

lördag 7 juni 2014

Strålande start av Petro Porosjenko


Jag har just tillsammans med min princetonpraktikant Jesse Fleck följt Petro Porosjenkos installationstal som president av Ukraina, Jesse har ukrainska rötter och praktiserade förra sommaren i Kiev på Kiev Post. Vi var båda upplyfta och imponerade av såväl talets innehåll som på vilket sätt det framfördes. Jesse är nu uppkopplad för att efterhöra sina ukrainska vänners reaktioner, jag räknar med att vi under sommaren kommer att återkomma till utvecklingen i Ukraina.
SvD
SvT

torsdag 15 maj 2014

Stefan Löfven borde följa Odysseus exempel

Nedanstående artikel har jag idag publicerad i pappersutgåvan av Norrtelje Tidning.

De svenska Socialdemokraterna har varit ett av världens mest framgångsrika vänsterpartier mycket tack vare att man, med undantag av några korta irrfärder i efterdyningarna av 60-talets vänstervåg, bejakat marknadsekonomin. Men nu utsätts Socialdemokraterna av sirenernas locktoner i form av Jonas Sjöstedts vänsterparti, det under Gustav Fridolins ledning alltmer socialistiska Miljöpartiet och den nu till scenen återkomna mästersirenen Gudrun Schyman med sitt Feministiskt Initiativ.

 

I Sverige har vi en väl utbyggt via skatter gemensamt finansierad välfärdssektor. De företag som levererar varor till och utför tjänster för välfärdssektorn gör det ofta enligt marknadsekonomins principer. Volvo och Mercedes som i konkurrens levererar ambulanser, likt Getinge som levererar medicinteknisk utrustning till landstingen gör detta med vinstintresse vilket är en av marknadsekonomin grundprinciper. Detta leder till en fortlöpande kvalitetsutveckling och produktivitetshöjning. Medborgarna får tack vare detta mesta och bästa möjliga välfärd för resurserna.

 

I flera debattartiklar i Norrtelje Tidning har artikelförfattarna argumenterat mot att marknadsekonomins grundprinciper ska gälla även inom den offentligt finansierade sektorn.

Den skotske filosofen Adam Smith, allmänt ansedd som den moderna nationalekonomins grundare, myntade i sitt verk Nationernas välstånd begreppet ”den osynliga handen”. En viktig marknadsekonomisk princip – att en individ som handlar till nytta för sig själv också indirekt handlar till nytta för samhället eller kollektivet.

 

Genom egennyttan gynnar han ofta samhället mer än när han verkligen eftersträvar detta.  ”Jag känner inte till att särskilt mycket gott någonsin åstadkommits av de som driver handel till samhällets gagn”, skriver Adam Smith i Nationernas välstånd. 

 

Smith framhöll att det är bagarens egennytta vi har att tacka för att vi har bröd på bordet, inte hans människokärlek. Självintresse, konkurrens, utbud och efterfrågan i samverkan hjälper till att reglera marknaden.

 

Det är oroande att Stefan Löfven inte likt Odysseus låtit sin besättning tillslutna sina öron med vax samt surra honom vid masten till skydd mot sirenernas locktoner och därigenom hindra att skeppet går i kvav. Denna fråga visar enligt min uppfattning att Stefan Löfven inte ska ges ansvaret för att styra fartyget Sverige på det osäkra världshavet.

 

Göran Pettersson, M

 

onsdag 7 maj 2014

Löfven& Andersson vårdslösare än Juholt

Den svenska statsfinasiella stabiliteten vilar på ett antal pelare (budgetlagen, pensionssystemet och den oberoende centralbanken) som beslutats med bred parlamentarisk majoritet. Under sin korta tid som partiledare och ekonomiskpolitisk talesperson har Stefan Löfven respektive Magdalena Andersson lyckats ifrågasätta och skapa osäkerhet runt två av dem (budgetlagen och nu den oberoende centralbanken). Juholt angrep i sitt första förstamajtal som partiledare på pensionsssystemet. Föga anade jag då att han skulle få en efterträdare som skulle vara ännu vårdslösare med förutsättningarna för de svenska statsfinanserna.

DN SvD DI

lördag 3 maj 2014

Ukrainakrisen visar på betydelsen av den transatlantiska länken

USA:s försvarsminister Chuck Hagel betonar Europas ansvar för den gemensamma säkerheten. Jag har redan tidigare bland annat i en debattartikel i SvD tillsammans med en amerikansk kongressledamot påtalat Europas ansvar för de transatlantiska förbindelserna.Alliansen har redan aviserat en höjning av de svenska försvarsinvesteringarna med till på sikt storleksordning 0,2 procentenheter av BNP. Storleken på försvarsanslaget är alltid hett diskuterat i försvarskretsar jag är kritisk till den ofta kraftiga fokuseringen på nivån påresursförbrukningen snarare än på relevant förmåga, input istället för output. Detta sagt är det positivt att Sverige tar täten i en europeisk kursändring mot en jämnare bördefördelning med USA för Europas säkerhet

DN


torsdag 1 maj 2014

Göran Persson vill återinföra den allmänna värnplikten

Det sägs att vi medelålders män systematiskt överdriver våra idrottsliga meriter från ungdomen, i Göran Perssons fall verkar det vara dugligheten som soldat som han minns fel, denna glömska leder hon nu fel i slutsatsen om försvarets personalförsörjningssystem.

Aftonbladet


När rätt man är en kvinna

När Christine Lagarde utsågs till chef för IMF var jag skeptisk, inte för att hon var kvinna utan fransyska. Jag tyckte att det var olämpligt med en chef från ett ledande euroland när eurozonen var i så stort behov av stöd och speciellt med en chef från Frankrike somså flagrant brutit mot grundreglerna för euron. Jag har sedan dess i grunden ändrat uppfattning. Christine Lagarde har visat att hon kunnat frigöra sig från sitt franska arv och hon är idag enligt min uppfattningen av Världens viktigaste och starkaste politiska ledare. Nu tar hon och IMF sig an den ukrainska utmaningen också.Tunnelbanebutler och innovationskatapulten får sällskap

Firma Jämtin & Löfven verkar kunna producera idéer i samma takt som uppfinnaren i Lorry. Det senaste utspelet som görs på självaste första maj är att SBAB ska tillföras 3 miljarder i eget kapital för att ägna sig åt politiskt styrd utlåning till bostadsbyggnadsprojekt. Spåren av politiskt motiverad utlåning förskräcker jag säger bara Freddie Mac och Fannie May. Det är tydligt att åtta år i opposition har dränerat socialdemokratin på kompetens inom finaspolitiken och att man lämnat över till PR- och kommunikationsfolket.
Expressen

IMF tar täten i återuppbyggnaden av Ukraina


rainas Premiärminister Arsenij Jatsenjuk har en mastodontuppgift. Ryssland har annekterat en del av hans land, Krim, och bedriver ett fortsatt informationskrig mot Ukraina uppbackat av sammandragning av stora militära styrkor vid Ukrainas gräns. Samtidigt har han övertagit en ekonomi på gränsen till sammanbrott. FN tittar sin vana troget förlamat på. Glädjande är att IMF igår beslutade att genomföra ett större stödprogram med tydliga krav på ansvarsfulla reformer som när det genomförts kommer att skapa förutsättningar för att ett ekonomiskt stabilt Ukraina kan utvecklas. Detta vore bra inte bara för Ukrainas folk utan även i förlängningen för alla ryssar som vill se ett demokratiskt Ryssland.
 

 

 

 

Det "rödgröna" regeringsalternativet blir allt rödare för varje dag som gårInte nog med att Miljöpartiet under Gustav Fridolins ledning visat sig att vara ett radikalt vänsterparti som tar avstånd från marknadsekonomin och valfrihet inom den offentligt finansierade sektorn. Partiet vars politik han härmar. Vänsterpartiet fortsätter att vinna framgångar i väljaropinionen. Detta tvingar Löfven allt längre vänsterut i sin strävan att hålla samman sitt parti som är på väg mot sitt näst sämsta valresultat sedan 1924. Vänsterpartiernas presentationer av sina ekonomiska vårmotioner bringade ingen klarhet i vilken gemensam ekonomisk poltik det s.k. rödgröna regeringsalternativet avser att föra. Alliansen behöver öka med 12,7 procentenheter för att få egen majoritet i riksdagen många av dessa torde utgöras av traditionella Socialdemokrater som inte vill se en regering som är i händerna på Miljö- och Vänsterpartiet.

onsdag 30 april 2014

Framtidsmän på besök i riksdagen


För ett par veckor sedan deltog jag i vad som utannonserats som ett samtal om delaktighet under samlingsbegreppet Demokratiforum i Rinkeby. Tyvärr utvecklades samtalet till en politisk pajkastning mellan politiker som försökte bjuda över varandra med ”satsningar. Jag observerade dock att två unga män i publiken vaket följde spektaklet. Efter ”debattens” slut gick jag fram till dem och samtalade en stund. Det slutade med att jag bjöd in dem, Mohamud och Ismail på ett besök till riksdagen. Där fortsatte vi samtalet och jag imponerades av deras breda allmänbildning och berättelser om sin uppväxt i Sverige. Båda är intresserade av att på ett aktivt sätt delta och bidra i det svenska samhällsbyggandet. Jag har lovat att bistå dem med lotshjälp.  Jag hoppas att få återkomma här på bloggen med rapporter om hur projektet  fortskrider.


måndag 28 april 2014

Tydliga och självklara besked från såväl USA som Nato

USA:s Stockholms ambassadör Mark Brzezinski har till försvarsberedningens partier framfört USA:s uppfattning om Sveriges säkerhetspolitiska situation, beskedet är detsamma som framfördes i januari 2013 av Natos generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen. Natos försvarsgaranti omfattar endast medlemsländer. Detta är en för mig given slutsats som inte borde kommit som någon överraskning för initierade försvars- och säkerhetspolitiker. Jag har länge hävdat att Sverige borde se över sin säkerhetspolitiska lösning när läget i närområdet varit lugnt och ett Natointräde skulle kunnat genomföras utan större dramatik. Den chansen har försuttits, dock ska sägas att Sveriges internationella insatser på Balkan, i Afghanistan och Libyen har bidragit till att förtroendet för Sverige är högt och att USA skulle välkomna Sverige som medlem om vi ansökte. Mitt partis linje är att medlemskap är ett naturligt steg och att det ska ske med bred parlamentarisk majoritet och folklig förankring samt i nära samråd med Finland. Beskedet från USA och Nato visar att det är hög tid att höja tempot i opinionsarbetet så att ramvillkoren uppfylls.
Aftonbladet

söndag 27 april 2014

Socialdemokraterna slår in på stocholmsfientlig väg


Socialdemokraterna straffar stockholmsregionen med sitt förslag att riva upp riksdagsbeslutet rörande kommunal skatteutjämning, man försöker undgå kritiken från regionen genom att bara ange 12 kommuner men man ”glömmer” att nämna att även Stockholms läns landsting drabbas av Socialdemokraternas stockholmsfientliga förslag.

tisdag 22 april 2014

Finansutskottets utvärdering av penningpolitiken justeras 5 juni

Riksbanken är en myndighet under riksdagen. Avseende penningpolitiken är den oberoende men en gång om året utvärderas penningpolitiken av riksdagen. Betänkandet som närmast kan liknas vid en rapport justeras av finansutskottet vid ett sammanträde 5 juni och 16 juni debatteras betänkandet i riksdagen. Professor Krugman som belönades med Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2008 " för sin analys av handelsmönster och lokalisering av ekonomiskverksamhet" har i en artikeli New York Times gått till en ursinnig attack mot Riksbankens agerande. Vice riksbankschefen Per Jansson bemöter i dagens DI Krugmans kritik. i Nationalekonomiska föreningens tidskrift Ekonomisk Debatt 3/2014 utvecklar ett antal ekonomer sina tankar runt den förda penningpolitiken. Riksbanken är som sagt oberoende när det gäller penningpolitiken men det är bra att det förs en livaktig och initierad penningpolitisk debatt.

DN SvD

måndag 21 april 2014

Väljarna börjar genomskåda Fridolin

I förra veckan kommenterade jag att Miljöpartiet under Fridolins språkrörstid blivit ett alltmer uttalat vänsterparti. Fridolins populistiska vänsterretorik som inledningsvis skördade framgångar börjar nu ifrågasättas av många väljare. En rödgrön tillbakagång är att vänta nu när vi närmar oss valdagen och väljarna börjar ställa sig den konkreta frågan om vilken politik de olika regeringsalternativen kommer att föra. Löfven är fortfarande svaret skyldig på frågan hur en regering kommer att se ut om de rödgröna får majoritet i riksdagen.
Aftonbladet

lördag 19 april 2014

Löfven kopierar HollandeVi ser ut att gå emot ett riksdagsval som kommer att utgöra ett viktigt vägval för Sverige. Socialdemokraterna med sina stödpartier V och MP förespråkar ett skifte i den ekonomiska politiken från den framgångsrika utbudspolitik som alliansregeringen fört över till en populistisk skattepolitik liknande den som fick Hollande vald till president i Frankrike. Höjda marginalskatter för de som tjänar över 60 000/månad marknadsförs med klatschiga klasskampsinspirerade slogans.  Bortblåst är all ekonomisk teori och rekommendationerna från finanspolitiska rådet. Att vinna valet är överordnat.  Sveriges långsiktiga ekonomiska utveckling kommer i andra hand. Vi upplever nu en socialdemokrati liknande den som via valrörelsen 1988 bäddade för 90-tals krisen.  Inför valrörelsen 1988 rådde inte Kjell Olof Feldt på en valfebrig socialdemokrati, nu verkar Magdalena Andersson inte ens försöka att hejda Stefan Löfvens sväng över till en valrörelsedriven ekonomisk politik.  Tragisk.

onsdag 16 april 2014

Fridolin förvandlar MP till ett renodlat vänsterparti


Miljöpartiet under Fridolins ledning etablerar sig nu som ett uttalat vänsterparti. Först så anslöt man sig till vänsterpartiets linje avseende vinster i offentligt finansierade verksamheter. Nu föreslår man en 60%-ig höjning av värnskatten(från 5 till 8 procentenheter). Löfven har försökt behålla Socialdemokraternas trovärdighet genom att hålla vänsterpartiet på armlängds avstånd, men nu visar det sig att han i MP och S Skånedistrikt har starka vänsterkrafter som inte ansluter sig till en pragmatisk socialdemokratrisk linje. Det blir alltmer tydlig att det bara finns ett trovärdigt regeringsalternativ, Alliansen.

söndag 13 april 2014

Dags för sammanfattning från makroekonomins högborg


Åter i Lohärad efter att ha tillbringat en vecka en vecka vid den globala makroekonomins högborg Internationella valutaunionen (IMF) i Washington DC, för deltagande vid vårmötena med Världsbanken och IMF. Det har varit en mycket spännande och tankeväckande vecka med ett antal föredrag och samtal med ett antal av världens ledande ekonomer. Morgondagen kommer jag ägna åt till att samanfatta mina intryck i form av ett antal artiklar och eventuellt ett avsnitt i

onsdag 9 april 2014

Förutsägbarhet och avsaknad av dramatik kännetecknar ekonomisk politik av hög kvalitet


Ekonomisk politik ska enligt min uppfattning präglas av samma egenskaper som bra domarinsatser i idrott. Båda ska vara förutsägbara och odramatiska. Dagens båda besked  från Stockholm uppfyller väl dessa båda kvalitetskriterier. För egen del går nu veckan vidare med ett späckat program på Världsbanken och Internationella Valutafonden i Washington DC. Svensk ekonomisk politiks två verkliga tungviktare finans- respektive penningpolitik tar sig efter dagens leveranser i Stockholm över till  Washington och Vårmötena med Världsbanken och IMF.
 

måndag 31 mars 2014

Nu testas ledarskapet i EuropaEU upplever nu en säkerhetspolitisk utmaning vars motsvarighet vi inte upplevt sedan kalla krigets dagar. Mitt i denna kris genomgår en av unionens största medlemsstater en regeringskris. Vi får vara tacksamma att vi och Tyskland har två av unionens mest rutinerade såväl regeringschefer Reinfeldt och Merkel som finansministrar Borg och Schäuble. Nästa vecka samlas Internationella valutafonden (IMF) för sitt vårmöte i Washington. IMF har en central roll i stabiliseringen och utvecklingen i Ukraina och därigenom i hela Europa. För att detta ska lyckas behövs ett starkt transatlantiskt ledarskap. Jag kommer nästa vecka att återkomma med direktrapporter från Washington där jag deltar i parlamentarikerdelen av vårmötena.

fredag 28 mars 2014

Abborrbacken kvar innan målgång


Flera medier rapporterar om de senaste opinionsundersökningarna, TT under rubriken brant uppförsbacke för Alliansen. Opinionsläget sex månader före valdagen har förvisso likheter med sista milen på Lidingöloppet men vi som sprungit ett antal Lidingölopp vet att med lite extra saltgurkeintag vid Grönsta gärdet övervinns även Abborrbacken och målet nås. För Alliansen är uppgiften att fram till valdagen öka med 11,8 procentenheter. Huvuddelen av dessa väljare utgörs troligen av väljare som röstade på ett alliansparti 2010 men idag uppger att de är osäkra när de blir tillfrågade av opinionsinstituten. Den andra betydande delen väljare som behöver vinnas för att uppnå de 11,8 procentenheterna är pragmatiska individer som idag anger att de skulle rösta på Socialdemokraterna och som när vi kommer närmare valdagen kommer att inse att en röst på Socialdemokraterna är en röst på ett regeringsalternativ med mycket starkt inflytande från Miljö- och Vänsterpartiet.

Med sex månader kvar till valet finns precis som sista milen på Lidingöloppet ett par backar att besegra, men det är ingen omöjlig uppgift. Vi får sätta in stöten och avgöra i Abborrbacken.

 
DN SvD

torsdag 27 mars 2014

Ukraina och IMF

Jag har i tidigare blogginlägg betonat att Arsenij Jatsenjuk är synnerligen lämplig för det svåra uppdraget att som tillförordnad premiärminister leda Ukrainas regering under dessa utomordentligt utmanande tider. De rika demokratiska staterna har nu ett stort ansvar att via IMF stötta Ukraina  moraliskt och ekonomiskt och därigenom kväva Putins expansionism i sin linda. Vårmötena med Världsbanken och IMF i början av april  lovar att bli spännande och jag kommer att återkomma med rapporter direkt från Washington D.C.

SR DN

torsdag 27 februari 2014

Rätt person för uppdraget!

Oppositionen i Ukraina står nu inför en gigantisk uppgift. att utse den välmeriterade Arsenij Jatsenjuk till premiärminister för övergångsregeringen var en lovande åtgärd. Jag hade 2012 förmånen att ha Jatsenjuk på besök på mitt kontor i riksdagen och vi spelade då in ett radioprogram tillsammans. Utmaningen är nu att bygga ett lag med en fungerande regering och där presidenten får en mer förenande och mindre exekutiv roll. Du finner mitt samtal med Jatsenjuk på sidan http://dinledamot.wordpress.com/2012/04/03/oppositionsledaren-arseniy-jatseniuk-om-ukrainas-demokratiska-utveckling/

DN
SvD
Aftonbladet

torsdag 20 februari 2014

Slopad avdragsrätt torde inte ha en åtstramande effekt


 

Mycket av debatten efter Anders Borgs presentation idag har handlat om det lämpliga i att i det aktuella konjunkturläget genomföra finanspolitiskt åtstramande reformer. Dock är det så att den beloppsmässigt största åtgärden den reducerade och på sikt slopade avdragsrätten för privat pensionssparande förvisso ökar skatteintäkterna men samtidigt minskar den inte utrymmet för privatkonsumtion under de närmaste tio  åren då de tänkta pensionsinbetalningarna inte låses upp i ett spärrat sparande.
Ekot
DN

fredag 14 februari 2014

Korrelation och kasualitet

Begreppen korrelation och kasualitet förväxlas emellanåt. Slutsatserna kan då bli hårresande. Förhoppningsvis har varken Rogoff och Reinhart eller IMF:s experter gjort sig skyldiga till en sådan nybörjar sammanblandning.
http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article3805558.ece

söndag 19 januari 2014

Cameron och Krugman inne på samma linje

när det gäller synen på finanspolitik finns det inte mycket som förenar David Cameron och Paul krugman. Men på ett annat område har de samma åsikt och jag i den frågan beredd att hålla med dem båda. First aid kit är en fantastiskt bra duo.
Aftonbladet
NYT