torsdag 15 maj 2014

Stefan Löfven borde följa Odysseus exempel

Nedanstående artikel har jag idag publicerad i pappersutgåvan av Norrtelje Tidning.

De svenska Socialdemokraterna har varit ett av världens mest framgångsrika vänsterpartier mycket tack vare att man, med undantag av några korta irrfärder i efterdyningarna av 60-talets vänstervåg, bejakat marknadsekonomin. Men nu utsätts Socialdemokraterna av sirenernas locktoner i form av Jonas Sjöstedts vänsterparti, det under Gustav Fridolins ledning alltmer socialistiska Miljöpartiet och den nu till scenen återkomna mästersirenen Gudrun Schyman med sitt Feministiskt Initiativ.

 

I Sverige har vi en väl utbyggt via skatter gemensamt finansierad välfärdssektor. De företag som levererar varor till och utför tjänster för välfärdssektorn gör det ofta enligt marknadsekonomins principer. Volvo och Mercedes som i konkurrens levererar ambulanser, likt Getinge som levererar medicinteknisk utrustning till landstingen gör detta med vinstintresse vilket är en av marknadsekonomin grundprinciper. Detta leder till en fortlöpande kvalitetsutveckling och produktivitetshöjning. Medborgarna får tack vare detta mesta och bästa möjliga välfärd för resurserna.

 

I flera debattartiklar i Norrtelje Tidning har artikelförfattarna argumenterat mot att marknadsekonomins grundprinciper ska gälla även inom den offentligt finansierade sektorn.

Den skotske filosofen Adam Smith, allmänt ansedd som den moderna nationalekonomins grundare, myntade i sitt verk Nationernas välstånd begreppet ”den osynliga handen”. En viktig marknadsekonomisk princip – att en individ som handlar till nytta för sig själv också indirekt handlar till nytta för samhället eller kollektivet.

 

Genom egennyttan gynnar han ofta samhället mer än när han verkligen eftersträvar detta.  ”Jag känner inte till att särskilt mycket gott någonsin åstadkommits av de som driver handel till samhällets gagn”, skriver Adam Smith i Nationernas välstånd. 

 

Smith framhöll att det är bagarens egennytta vi har att tacka för att vi har bröd på bordet, inte hans människokärlek. Självintresse, konkurrens, utbud och efterfrågan i samverkan hjälper till att reglera marknaden.

 

Det är oroande att Stefan Löfven inte likt Odysseus låtit sin besättning tillslutna sina öron med vax samt surra honom vid masten till skydd mot sirenernas locktoner och därigenom hindra att skeppet går i kvav. Denna fråga visar enligt min uppfattning att Stefan Löfven inte ska ges ansvaret för att styra fartyget Sverige på det osäkra världshavet.

 

Göran Pettersson, M

 

Inga kommentarer: