fredag 19 april 2013

Två imponerande politiker

Med Christine Lagarde vid IMF
Igår begravdes en av de enligt min uppfattning två mest imponerande under min livstid aktiva politikerna, samma dag hade jag förmånen att få träffa den andra av de två.

tisdag 16 april 2013

Utrymme för Riksbanken

Avdragstaket skapar utrymme för Riksbanken. Riksbanken är suverän när det gäller de penningpolitiska besluten och direktionen är i lag hindrad från att ta instruktioner. Här kommer dock en liten reflektion rörande skattesystemets inbyggda stabilisator som skulle kunna vara ett argument för att det finns utrymme för en räntesänkning. Det är endast de första 100000 i räntor som är avdragsgilla med 30% därutöver är avdragseffekten endast 21%. Vid dagens ränteläge på bostadslån(3,00% uppnår en räntebetalare avdragsgränsen vid en lånesumma på 3,33 miljoner.Mäklarstatistiken visar att genomsnittsvillan i stor-Stockholm genomsnittsbostadsrätten i centrala Stockholm har passerat den gränsen. Detta innebär en kraftig höjning av de faktiska lånekostnaderna vilket borde ha en åtstramande effekt på skulduppbyggnanden och ge utrymme för Riksbanken att sänka räntan. SvD DN

Keep Calm and Carry on!

Är i Washington DC för att som medlem av Parliamentarikernätverket för Världsbanken och Internationella Valuta fonden följa ”vårmötena med dessa båda organisationer. Gårdagens bombattentat i Bosten påverkar givetvis livet i Washington DC. Följer dock det gamla brittiska mottot från 1939 ”Keep calm and carry on” ”Behåll lugnet och fortsätt som vanligt!”

fredag 12 april 2013

Avdragstaket skapar utrymme för räntesänkning

Avdragstaket skapar utrymme för Riksbanken. Riksbanken är suverän när det gäller de penningpolitiska besluten och direktionen är i lag hindrad från att ta instruktioner. Här kommer dock en liten reflektion rörande skattesystemets inbyggda stabilisator som skulle kunna vara ett argument för att det finns utrymme för en räntesänkning. Det är endast de första 100000 i räntor som är avdragsgilla med 30% därutöver är avdragseffekten endast 21%. Vid dagens ränteläge på bostadslån(3,00% uppnår en räntebetalare avdragsgränsen vid en lånesumma på 3,33 miljoner.Mäklarstatistiken visar att genomsnittsvillan i stor-Stockholm genomsnittsbostadsrätten i centrala Stockholm har passerat den gränsen. Detta innebär en kraftig höjning av de faktiska lånekostnaderna vilket borde ha en åtstramande effekt på skulduppbyggnanden och ge utrymme för Riksbanken att sänka räntan. SvD DN

söndag 7 april 2013

Med Ford och Fawlty i Paris

Förra veckan när riksdagen var plenifri hade jag nöjet att delta i en workshop på ämnet ”Inclusive growth”. Det var OECD:s generalsekreterare Angel Gurría som med stöd av the Ford Foundation samlat oss,ett drygt femtiotal personer i Paris för att under ett par dagar samtala om ämnet. När jag såg den preliminära deltagarlistan insåg jag att detta skulle bli ett spännande möte. Deltagarförteckning innehöll ett antal professorer och chefer för diverse internationella organisationer. När jag avkrävdes att ange titel insåg jag att det föreslagna Mr skulle framstå anonymt bland ett antal Prof, Sir och Lady. Jag löste det hela genom att använda min formellt korrekta titel Överstelöjtnant (Lieutenant colonel). När jag anlände till möteslokalen hälsades jag av en av mötesarrangörerna med ett hurtigt ”good morning colonel!” med ens kände jag mig nästan förflyttad till Fawlty Towers. Jag kunde under diskussionerna konstatera att ett stort antal av deltagarna anslöt sig till det skriftliga bidrag som jag lämnat som handlade om social rörlighet. I ett av de avslutande passen kallades jag fram på scen för att framföra mina åsikter. Jag valde då att betona ledarskapet och då framförallt det politiska ledarskapets betydelse. Jag berättade om min amerikanske officerskollega som valdes in i Kongressen och fick frågan ”hur kan du byta från det mest respekterade yrket till det minst respekterade?” Därefter framförde jag att många politiker begår ett klassiskt misstag och överskattar väljarnas kunskap samtidigt som man underskattar deras intelligens. Väljarna belönar politiker som vågar genomföra sunda reformer. Valfläsk som är så vanligt i bl.a. USA vinner ingen respekt. Jag framförde dessutom att jag var förvånad över att så många av workshopdeltagarna uttalat sig negativt om marknadsekonomi då jag uppfattade OECD som varande en pro-marknadsekonomisk enklav i Paris. Jag hann också få med att jag anser attAdam Smiths teorier är fortsatt giltiga. På den efterföljande mottagningen berättade ordföranden för the Ford Foundation att han hade tagit intryck av mitt inlägg och låtit det påverka sitt slutanförande, jag blev dessutom bjuden att besöka the Ford Foundation i New York. OECD:s generalsekreterare avslutade workshopen med att bjuda in alla deltagarna till ett nytt möte i höst.

onsdag 3 april 2013

Har motionen påverkat?

Huvuddelen av de enskilda motionerna som riksdagsledamöterna lämnar in avslås. Det har också blivit riksdagens beslut rörnde de fåtal enskilda motioner jag lämnat in. Men trots avslag i riksdagen kan en motion påverka. En fråga eller ett perspektiv på en fråga kan uppmärkssammas. Jag fick en gång ett råd av en gammal general "Om du vill ha en idé genomförd, ge bort den!" I vilken grad min motion från 2008 haft någon betydelse i processen vet jag ej men jag kan uppskattande konstatera att Straffprocessutredningen som idag överlämnar sina förslag till regeringen verkar vara inne på samma linje som jag var i min motion2008/09 Ju:406 Ekot