söndag 31 juli 2011

Följ debatten på Försvarsradion

(Försvarsradion på Facebook)
SvD:s Gustav Almkvist skriver idag om de säkerhetspolitiska realiteterna i Europa. Det är ett mycket viktigt ämne och jag tycker att debatten har varit närmast obefintlig. Europa står inför mycket stora utmaningar så som svaga statsfinanser, på många håll låg tillväxt och ökad nationalism. När detta kombineras med ett försvagat USA är det svårt att inte bli bekymrad.

Jag har i Försvarsradion gjort ett antal program på temat Europas försvar. Lyssna gärna på dem och återkom med kommentarer. Om du är intresserad av försvars- och säkerhetspolitisk debatt så borde du prenumerera på Försvarsradion. Du anmäler dig på Försvarsradions hemsida.


Här följer några program som avhandlar Sveriges och Europas försvar

Atlantkommitténs vice ordförande Pål Jonsson

Bo Hugemark om solidaritetsförklaringens konsekvenser

EU-staternas bristfälliga försvarspolitik

SvD

lördag 30 juli 2011

Europa bävar


Skuldkrisen i ett antal länder inom EU börjar få allt större och oöverblickbara konsekvenser. Jag är inte särskilt bekväm med att gigantiska ekonomiska stödpaket förhandlas fram av politiker under såväl tids- som opinionspress. I måndags deltog jag i ett EU-möte mellan de nationella parlamentens ekonomiutskott (någonting mitt emellan vårt finans- respektive näringsutskott) om den gemensamma marknaden. Mötet hölls i den polska senaten och målgruppen. Den tidigare EU-kommissionären Mario Monti hade ett mycket bra anförande. Bland annat beklagade han att många länder inom eurozonen inte ville genomföra de ekonomiska reformer som behövdes samtidigt som flera av länderna utanför eurozonen t.ex. Sverige, Polen, Danmark och Storbritannien de genomförde rätt reformer men inte ville vara med i eurozonen.


I senaste avsnittet av Den politiska talradion utvecklar jag mina tankar runt eurokrisen samt ger mina intryck från EU-mötet.

Du kan lyssna på programmet genom att klicka på denna länk.

SvD

Foto: Michał Gmitruk och Michał Józefaciuk

SvD/Rolf Gustavsson

tisdag 26 juli 2011

Oftast bra att lagstiftning tar tid

Jag tror det finns ett värde i att lagstiftning tar lite tid och föregås av opolitiska utredningar och granskningar av lagrådet. Många politiker har en tendens att dras med av vad som för dagen är aktuellt och bortse från lagarnas långsiktiga konskevenser. Utbrottet av EHEC som dödade många människor i främst Tyskland orsakades varken av spanska gurkor eller ekologiskt odlade tyska groddar. Den idag gällande sanningen säger att det var bockhornsklöverfrön som låg bakom smittan.

Terrorangreppet i Oslo har givit upphov till många krav på diverse lagförändringar. Jag tycker att det är klokt om vi lagstiftare tar tid på oss och verkligen analyserar vilka lagar som eventullt behöver ses över. Annars finns det risk för att barnet kastas ut med barnvattnet.

SR

måndag 25 juli 2011

Igår historia idag gemensam marknad

Jag deltar just nu i ett EU-möte i Polen. Igår bjöd polackerna på en historielektion. Vi besökte det spektakulära museet över Warszawaupproret. Besöket blev en bra historielektion inför dagens möte om den gemensamma marknaden. EU har sin bakgrund i Europas blodiga historia och det är lätt att vi glömmer bort det när vi ondgör oss över de ineffektiva beslutsfattningsmetoderna.

Av dagens agenda får jag intrycket att det blir till att sätta på sig frihandelshatten och tala om konkurrensens betydelse för välståndsutvecklingen. Flera av punkterna handlar om hur EU ska kunna få större ekonomiska resurser för att utveckla den gemensamma marknaden. Enligt min uppfattning är detta helt fel spår. Det är inte genom bidrag och subventioner vi bygger ett konkurrenskraftigt Europa.

söndag 24 juli 2011

Tiden stannar inte

De tragiska händelserna i Oslo gör att man får en känsla av att tiden stannat. Men verkligen är annorlunda, tiden har inte stannat. USA och Europa befinner sig i ett ekonomisk mycket prekärt läge. I många stater regerar svaga regeringar med svagt opinionsstöd. Nationalistiska partier har skördat framgångar vid de senaste valen i flera länder. Det finns all anledning att vara vaksam så att historiska misstag inte upprepas.

För egen del är jag på väg till Warszawa och ett möte med ordförandena för EU:s ekonomiutskott. Mötet ska avhandla den gemensamma marknaden. I tider som dessa är öppna gränser och frihandel viktiga instrument för att främja såväl en positiv utveckling såväl politik och ekonomi. Som vanligt vid denna typ av möten är de informella mötena minst lika värdefulla som de formella. Jag ser fram emot lunch- och middagsdiskussioner med mina parlamentskollegor från andra EU-länder. Hur ser de på utvecklingen inom EU, vad säger letterna om de kommande nyvalet, vilka reaktioner har det varit på terrorangeppet i Oslo och hur bedömer de utvecklingen i USA. Till svaren får jag anledning att återkomma i kommande radioprogram och blogginlägg.

Expressen DN

fredag 22 juli 2011

Som man sår får man skörda

Gårdagens uppgörelse inom Eurogruppen innebär ytterligare ett räddningspaket till Grekland. Vad jag förstår av det som jag hittills tagit del av innebär uppgörelsen att Grekland ges mycket stora långa lån till kraftigt subventionerad ränta. Detta var säkert helt nödvändigt om Grekland inte skulle ha tvingats lämna Euron. Jag tycker dock att uppgörelsen är beklaglig. Grekland har kraftfullt misskött sin ekonomi och uppträtt bedrägligt mot de andra medlemmarna i eurozonen. Likaså visar de politiska oppositionen och befolkningen ringa probleminsikt.

En annan sak som oroar är att även IMF:s nye chef, Christine Lagarde, verkar ha gett klartecken för att även IMF ska gå med på villkoren. Jag hoppas att detta inte är av hänsyn till den franske presidenten eller franska banker.

Jag motsätter mig inte att EU och IMF ska komma till länders stöd när de kört i diket. Men för att räddningsaktionerna ska vara meningsfulla så krävs det att mottagarna av stödet har dragit lärdom om vad som orsakat dikeskörningen. Vidare krävs det en genuin vilja att komma tillrätta med missförhållandena. När det gäller Grekland så är vi enligt min uppfattning långt ifrån den situationen.

Jag är rädd för att undfallenheten mot Grekland inte bidrar till att öka trovärdigheten hos de gemensamma regelverken. Som man sår får man skörda.

SR SvT DN SvD Affärsvärlden

onsdag 20 juli 2011

Lyssnartips


Den politiska talradion har inte tagit sommarledigt. Jag och min politiske sekreterare Erik Hagström spelar varje vecka in ett avsnitt vardera av dinledamot.se och Försvarsradion. Här följer en liten presentation av de senaste avsnitten.

Dinledamot.se
Alice Teodorescu arbetar som ledarskribent på tidningen Barometern. I sina ledare tar hon ofta upp skattefrågor ur ett ideologiskt perspektiv. Med Alice samtalade vi om hur skattesystemet påverkar samhället och vilka förändringar som kan göras för att ge medborgarna mer makt över sina liv.

Programmet finner du här

För att starta programmet i en extern spelare klickar du här


I ett annat program av dinledamot.se gästades programmet av Philip Lerulf från Timbro. Philip leder ett projekt med det spännande namnet Folkkapitalism. I programmet får du vet mer om projektet.

Programmet finner du här
För att starta programmet i en extern spelare klickar du här

Försvarsradion

Samtal med Johan Wiktorin om utvecklingen i Libyen. Johan är officer och redaktör för kungliga krigsvetenskapsakademiens debattsida på nätet, Försvar och Säkerhet.

Programmet finner du här

För att starta programmet i en extern spelare klickar du här

Slutligen spelade jag och Erik in ett avsnitt där vi avhandlade debatten om Försvarsmaktens informationstjänst. Programmet finner du här.

För att starta programmet i en extern spelare klickar du här.

Ledarval med möjligheter

Centerns partiledarbyte kan ge partiet en välbehövlig nytändning. I det startfältet finns förhoppningsvis en kandidat som kan ge Centern ny energi och utveckla partiet såväl politiskt som opinionsmässigt. Med rätt ledare kommer Centern att kunna vinna väljare som i dag sympatiserar med andra allianspartier men framförallt har man en god chans att vinna väljare från Miljöpartiet. En ny centerledare skulle även kunna spela en viktig roll i kampen om ungdomsväljarna. Centern har dessutom en viktig roll att spela när det gäller kampen med Socialdemokraterna om landsbygdsväljarna.

I centerleden finns det en person som kan knyta samman Centerns historia med en framtidsinriktad politik. Personen i fråga kombinerar begåvning, flit, stil och charm på ett mycket imponerande sätt. Jag hoppas att personen jag tänker på finns med på den lista som valberedningen presenterar imorgon.

Vill du ha ett tips på vem som passar in på ovanstående beskrivning kan du lyssna på detta samtal, klicka här så startar radioprogrammet i en extern spelare.

K-G Bergström DN Debatt SvD Expressen SvT

Böhlmark

måndag 18 juli 2011

Ledarskap efterfrågas

USA och Eurozonen befinner sig båda i statsfinansiell brygga. För att ta sig ur de uppkomna situationerna så kommer det krävas ett starkt politiskt ledarskap. Frågan är om de politiska systemen är starka nog för att hantera utmaningarna. I USA finns det tecken på att president Obama är redo att axla uppgiften och utmana kongressen. Om han lyckas och får ordning på de amerikanska statsfinanserna kan han mycket väl komma att räknas till de stora presidenterna. Om han misslyckas kan hans presidentperiod få ett slut redan vid nästa års presidentval.

Inom EU och Eurozonen är läget än mer tilltrasslat. Den gemensamma penningpolitiken har kollapsat. Skälet till kollapsen är att de regelverk som omgärdat Euron varit för begränsade och dessutom så har efterlevnaden varit otillräcklig. Eurozonen står nu inför ett antal mycket avgörande beslut. För att få ordning på Euron torde det krävas långtgående samordning av finanspolitiken. Hur detta ska åstadkommas med EU:s komplicerade system för politisk ledning är svårt att tänka sig. Läget kompliceras ytterligare av det inrikespolitiska läget i Grekland. Den folkliga uppslutningen för reformpaketen verkar vara synnerligen begränsad. Börjar det bli dags att statuera ett exempel, jag börjar luta åt det hållet.

DN SvD Affärsvärlden SR SvD

torsdag 14 juli 2011

Besök av debattstark britt

Ikväll ska jag delta i ett möte på Timbro med Daniel Hannan som är brittisk ledamot av Europaparlamentet. Ämnet för dagen är den finansiella krisen och Hannan ska tala på temat varför undsättningspolitiken inte fungerar. Jag delar inte alla Hannans åsikter men jag kan konstatera att han är en synnerligen välartikulerad debattör. Här följer ett litet smakprov från Europaparlamentet när han läxar upp dåvarande brittiske premiärministern Gordon Brown.

onsdag 13 juli 2011

Eurokrisens chicken race

Euron genomlider nu sin första stora kris. Läget är mycket kritiskt och den uppkomna situationen visar på svagheten med gemensam penningpolitik kombinerad med nationell finanspolitik. Tanken var att systemet skulle fungera genom att länderna band sig att följa vissa grundregler när det gällde finanspolitiken. Denna överenskommelse visade sig vara bräcklig när Tyskland och Frankrike tillät sig själva att utan påföljd bryta mot reglerna.

Dagens problem för euron beror på att vissa länder i skydd av den gemensamma valutan misskött sin finanspolitik. Istället för att genomföra ekonomiska reformer för att förbättra sin konkurrenskraft så har den privata och offentliga konsumtionen fortsatt tack vare låga euroräntor.

Jag är mycket tveksam till de räddningspaket som nu diskuteras. Att på konstlad väg ge de länder som misskött sig låga räntor har många svagheter. Länder som Grekland har tidigare visat att man saknar den politiska styrkan att ta tag i sina problem. När man väl fått vad man önskat (medlemskap i EU och euron) så har man slagit av på reformtakten. Utan rejäla reformer av den nationella finanspolitiken och fungerande myndigheter så kommer inga räddningspaket att vara långsiktigt hållbara.

Inom eurozonen pågår nu ett veritabelt chicken race. Eurons framtid står på spel. Erfarenheten talar emot att sätta all för stor tilltro till löften utan säkerheter.

SvD SR Expressen DN

tisdag 12 juli 2011

Mycket kvar att göra


Försvarsmaktens personalförsörjning kommer att bli en av de stora utmaningarna. Jag har under lång tid förespråkat att vi skulle göra värnplikten vilande och istället införa ett professionellt försvar byggt på frivillighet. Tyvärr var det en väldigt segdragen process som slutligen genomfördes i mycket högt tempo. Detta har medfört att system som borde funnits på plats vid införandet saknas. Det är därför av största vikt att såväl politiken som Försvarsmakten både är uppmärksamma och handlingskraftiga för att efterhand införa lösningar som krävs för att det nya personalförsörjningssystemet ska fungera. Ledamoten av försvarsutskottet Johan Forssell har uppenbarligen förstått uppgiften. Istället för att bara stämma in i hyllningskören över de initiala rekryteringsframgångarna arbetar han aktivt för att hantera de framtida utmaningarna. På SvD Brännpunkt skriver han tillsammans med Ylva Forsberg från Svensk Soldat om behovet av att göra den militära tjänstgöringen civilt meriterande.

Nyligen medverkade Johan Forssell som gäst i Försvarsradion. Där utvecklade han sina tankar runt personalförsörjningen. Du kan lyssna på programmet om du följer denna länk.