lördag 30 juli 2011

Europa bävar


Skuldkrisen i ett antal länder inom EU börjar få allt större och oöverblickbara konsekvenser. Jag är inte särskilt bekväm med att gigantiska ekonomiska stödpaket förhandlas fram av politiker under såväl tids- som opinionspress. I måndags deltog jag i ett EU-möte mellan de nationella parlamentens ekonomiutskott (någonting mitt emellan vårt finans- respektive näringsutskott) om den gemensamma marknaden. Mötet hölls i den polska senaten och målgruppen. Den tidigare EU-kommissionären Mario Monti hade ett mycket bra anförande. Bland annat beklagade han att många länder inom eurozonen inte ville genomföra de ekonomiska reformer som behövdes samtidigt som flera av länderna utanför eurozonen t.ex. Sverige, Polen, Danmark och Storbritannien de genomförde rätt reformer men inte ville vara med i eurozonen.


I senaste avsnittet av Den politiska talradion utvecklar jag mina tankar runt eurokrisen samt ger mina intryck från EU-mötet.

Du kan lyssna på programmet genom att klicka på denna länk.

SvD

Foto: Michał Gmitruk och Michał Józefaciuk

SvD/Rolf Gustavsson

1 kommentar:

Anonym sa...

EU, Euron och det mångkulturella samhället är etablissemangets projekt!
Snart havererar dessa projekt och kaos, upplopp fattigdom konflikter mellan etniciteter och religioner och sedan mellan stater!
Historien upprepar sig alltid och krig kommer.
Aldrig att vi lär oss, nu svänger pendeln tillbaka som dom politiskt korrekta har knuffat så långt åt vänster det bara gick!