söndag 24 juli 2011

Tiden stannar inte

De tragiska händelserna i Oslo gör att man får en känsla av att tiden stannat. Men verkligen är annorlunda, tiden har inte stannat. USA och Europa befinner sig i ett ekonomisk mycket prekärt läge. I många stater regerar svaga regeringar med svagt opinionsstöd. Nationalistiska partier har skördat framgångar vid de senaste valen i flera länder. Det finns all anledning att vara vaksam så att historiska misstag inte upprepas.

För egen del är jag på väg till Warszawa och ett möte med ordförandena för EU:s ekonomiutskott. Mötet ska avhandla den gemensamma marknaden. I tider som dessa är öppna gränser och frihandel viktiga instrument för att främja såväl en positiv utveckling såväl politik och ekonomi. Som vanligt vid denna typ av möten är de informella mötena minst lika värdefulla som de formella. Jag ser fram emot lunch- och middagsdiskussioner med mina parlamentskollegor från andra EU-länder. Hur ser de på utvecklingen inom EU, vad säger letterna om de kommande nyvalet, vilka reaktioner har det varit på terrorangeppet i Oslo och hur bedömer de utvecklingen i USA. Till svaren får jag anledning att återkomma i kommande radioprogram och blogginlägg.

Expressen DN

Inga kommentarer: