tisdag 26 februari 2013

Årets Princetonpraktikanter

Förra sommaren hade jag en praktikant från Princetonuniversitetet tjänstgörande hos mig i riksdagen. Praktikanten, Yuliya Barsukova var en synnerligen begåvad och produktiv ung dam. Under sin dryga månads tjänstgöring hann hon med att som programledare spela in ett antal avsnitt av Den politiska talradion. Hon arrangerade ett seminarium om finansiering av start ups samt skrev och fick publicerat två artiklar i svenska dagstidningar, dels en om Pussy Riot i Nya Wermlands-Tidningen dels en om utvecklingen i Ryssland som vi skrev tillsammans och som publicerades i Svenska Dagbladets webb-utgåva. Princetonsuniversitetets utvärdering av förra årets praktiktjänstgöring utföll mycket väl och vi har nu upprättat ett reguljärt praktikantprogram. Till sommarens praktiktjänstgöring fanns det ett mycket stort synnerligen kvalificerade sökanden. Princetonuniversitetet genomförde ett första urval och därefter fick jag intervjua de tolv sökanden som Princetonuniversitet funnit mest lämpade. Jag hade möjlighet att göra detta dels på plats i Princeton och dels via Skype. Efter att jag hade intervjuat alla de utvalda sökanden fick jag lämna mina önkemål till universitetet. Det var ett minst sagt generöst erbjudande, det kändes som att ha första valet i varje omgång av draften (sättet spelare väljs till lag i de amerikanska professionella lagsporterna). Efter ett moget övervägande valde jag ut fem toppstudenter som ska få praktisera hos mig i sommar. Här följer en presentation av årets laguppställning från vänster på bilden tagen på Pricetonuniversitetet: David Will, studerar religion, skriver för Daily Princetonian, ordförande för Republikanernas studentförening vid Princeton. David är uppvuxen i Washington DC i en politisk familj. Davids pappa är USA:s mest respekterade konservativa politiska kommentator hans mamma har bland mycket annat arbetat som talskrivare åt President Reagan. David har redan börjat arbeta åt mig, i januari hade vi en gemensam debattartikel publicerad i Washington Examiner. David har, precis som Neil Armstrong den högsta graden inom de amerikanska pojkscouterna, Eagle Scout. Om/när han blir alltför stolt över detta påminner jag honom om att även filmaren/författaren/västerdebattören Michael Moore är Eagle Scout. Laura Slater,studerar Amerikansk politik och internationella relationer. Hon tillhör universitetets simlag som är på elitnivå. Laura har simmat 50 och 100 yards fritt på 23:64 respektive 51:90 som jämförelse kan nämnas att Therese Alshammars svenska rekord lyder på 22:58 respektive 48:76. Eu Na Noh, är sydkoreansk medborgare studerar ekonomi och statsvetenskap. Hon gick ut en av USA:s mest välrenomerade privatskolor, Phillips Exeter Academy med extraordinära betyg. Hon har vunnit åtskilliga skrivarpriser och varit med om att starta och vara chefredaktör för theExonian online Phillips Academy’s prisbelönta skoltidning. Eu Na har dessutom hunnit med att vara praktikant vid en av kandaternas kampanjstab vid det senaste sydkoreanska presdidentvalet. Anna Lukasiewicz, kanadensisk medborgare boende i USA. Studerar statsvetenskap, har praktiserat vid Delawares kommission för hälsovård, har genomfört ett omfattande arbete 4000 timmars tjänstgöring som volontär bland annat vid sjukhus. Tanner Smith, studerar statsvetenskap med inriktning på finansiell matematik. sittter i styrelsen för Tiger Investments, Princetons investerings klubb. Tanner har studerat Economics of European integration vid London School of Economics (LSE). Han tillhör universitets lag i snowboard. Även Tanner har gjort omfattande välgörenhetsarbete bland annat åt Frälsningsarmén.

söndag 24 februari 2013

Passerar Hollande Eurons Rubicon?

F När Frankrike och Tyskland bröt mot stabilitets- och tillväxtpakten och därefter nyttjade sin styrka till att undgå ekonomisk bestraffning därför anträdde man den väg som kommit att leda till den allvarliga kris för euron som vi levt med under de senaste åren. I Tysklands fall fanns det extraordinära skäl till att man inte klarade stabilitets- och tillväxtpaktens krav. Man hade på kort tid absorberat ett utarmat ÖstTyskland och därigenom läkt ett europeiskt sår förorsakat av andra världskriget och kalla kriget. I Frankrikes fall handlade det istället om historiskt slapp finanspolitik. Tyskland återställde snabbt sin konkurrenskraft och statsfinanser genom ett antal ambitiösa reformer. Eurokrisen har fört med sig införandet av diverse förstärkta ramverk av vilket finanspakten är ett. Nu står eurozonen snart inför ett nytt test. Frankrike under ledning av den socialistiske presidenten Hollande är med god fart på väg att bryta mot Finanspakten. Om detta sker tror jag att det innebär att han och Frankrike korsar Rubicon. Tyskland borde inte kunna acceptera att Frankrike utan extraordinära skäl med uppsåt och utan bestraffning bryter mot det gemensamma relverket. Om det sker så blir det enligt min uppfattningett första viktigt steg i upplösandet av euron. SvD

lördag 2 februari 2013

Rätt kompetens har aldrig fel kön! förutom i kvoteringsivrarnas Värld

Telia Soneras styrelse har misslyckats med sin uppgift, i Ekot hävdar Folksams Carina Lundberg Markow att en bidragande orsak skulle varaatt man inte rekryterat kvinor. Av Telia soneras åtta ordinarie styrelseledamöter(37,5 %) bland annat ordföranden för revisionsutskottet är kvinnor. Kan det måhända varit så att ägaren staten varit så mån att rekrytera kvinnor att man låtit den begränsat viktiga egenskapen kön fått gå före andra egenskaper, min uppfattning är fortsatt att en bra styrelsekandidat aldrig har fel kön. Ekot