söndag 24 februari 2013

Passerar Hollande Eurons Rubicon?

F När Frankrike och Tyskland bröt mot stabilitets- och tillväxtpakten och därefter nyttjade sin styrka till att undgå ekonomisk bestraffning därför anträdde man den väg som kommit att leda till den allvarliga kris för euron som vi levt med under de senaste åren. I Tysklands fall fanns det extraordinära skäl till att man inte klarade stabilitets- och tillväxtpaktens krav. Man hade på kort tid absorberat ett utarmat ÖstTyskland och därigenom läkt ett europeiskt sår förorsakat av andra världskriget och kalla kriget. I Frankrikes fall handlade det istället om historiskt slapp finanspolitik. Tyskland återställde snabbt sin konkurrenskraft och statsfinanser genom ett antal ambitiösa reformer. Eurokrisen har fört med sig införandet av diverse förstärkta ramverk av vilket finanspakten är ett. Nu står eurozonen snart inför ett nytt test. Frankrike under ledning av den socialistiske presidenten Hollande är med god fart på väg att bryta mot Finanspakten. Om detta sker tror jag att det innebär att han och Frankrike korsar Rubicon. Tyskland borde inte kunna acceptera att Frankrike utan extraordinära skäl med uppsåt och utan bestraffning bryter mot det gemensamma relverket. Om det sker så blir det enligt min uppfattningett första viktigt steg i upplösandet av euron. SvD

2 kommentarer:

Anonym sa...

Gustav Wasa sa...

Välkommen tillbaka! Du är Ditt partis mest underutnyttjade resurs.

All produktion syftar till konsumtion, så självklart ska framgångsrik politikerframtagning leda till politikerutnyttjande.

Göran Pettersson sa...

Tack för hälsningen! När det gäller nyttjandegraden kan jag bara konstatera att jag är Moderaternas andranamn i riksdagens tyngsta utskott, finansutskottet. Jag är därutöver ledamot av Statens ansvarsnämnd samt Riksrevissionens parlamentariska råd och riksdagens kontaktperson för OECD.