fredag 30 september 2011

Partiledardrevet

Med åtta partier i riksdagen blir det många partiledare. När dessutom Miljöpartiet håller sig med två språkrör och Vänsterpartiet är på väg att få två blir partiledarebefattning nästan en dussinbefattning. Under denna mandatperiod har tre partiledare mot sin vilja motats bort från sina ledarpositioner. Nu verkar det som om det även har dragit igång en kampanj mot en fjärde partiledare, Göran Hägglund. När denna typ av diskussioner förs i offentligheten brukar det bara vara en tidfråga tills det blir partiledarbyte. Motsatsen har dock förekommit. Lars Leijonborg kritiserades hårt ett år före riksdagsvalet 2002. Leijonborg redde dock ut situationen och vid valet 2002 blev han kallad Lejonkungen och hyllades för Folkpartiets succéval.

När det gäller Kristdemokraterna så anser jag att de har goda möjligheter att spela en viktig roll i svensk politik. Om detta har jag samtalat med två av Kristdemokraternas framtidsnamn, Ebba Busch och Aron Modig.

Du kan lyssna på samtalet med Ebba Busch genom att klicka på denna länk.
Du kan lyssna på samtalet med Aron Modig genom att klicka på denna länk.

Här följer dessutom en liten videofilm med Ebba Busch.


Expressen SvT SR SR SvD Brännpunkt

Stor i orden liten på jorden

Sanningens ögonblick närmar sig för den store folktalaren Håkan Juholt. Sedan han valdes till partiordförande har han hållit ett antal storvulna tal i vilka han pekat ut färdriktningen för Socialdemokraterna. Nu ska orden omsättas i handling i form av en budgetmotion. Nu duger inte längre bara ord utan nu krävs också siffror. Resurser ska fördelas och prioriteringar genomföras. Inte blir arbetet lättare av att de flesta med utbildning och erfarenhet rensats ut ur det ledande skiktet inom Socialdemokraterna. Det ska bli mycket intressant att ta del av Socialdemokraternas budgetmotion. Vad blir det av de många löftena? Kommer orden att följas av handling? Kommer S att slå vakt om bidragslinjen eller blir det en lågmält anslutning till arbetslinjen som drivits igenom av Alliansen? Jag utgår från att S kommer matcha Reinfeldt när det gäller användandet av ordet ansvar, dock med en annan innebörd.

Expressen Expressen ledare DN DN-debatt Jan Nygren Aftonbladet

Göran Pettersson (M)

Befriande "ojämställt"

Jag tycker att det är tragiskt att kön blivit en så central del i svensk politik. Många förtroendevalda talar ofta i termer om att de representerar sitt kön när de istället borde tala om att representera sina väljare och deras åsikter. I utnämningspolitiken råder en stor ängslighet över könsfördelningen. Det har gått så långt att det t.o.m. blivit svårt att utse endast en person till ett ämbete (t.ex. partiledare). Politikens oro för över bildsättningen har även bidragit till att röster höjs för att politiken även ska reglera könsfördelningen även inom icke offentlig verksamhet.

Mot denna bakgrund tycker jag att det är befriande att den nya centerledaren Annie Lööf har struntat i kvoteringsivrarna och inte oroligt utsett två män och två kvinnor till centerpartistiska statsråd. Istället verkar hon ha tagit hänsyn till vilka som på bäst sett kan representera centern i regeringen.

I det senaste avsnittet av Den politiska talradion utvecklar jag resonemanget om varför statligt reglerande av könsfördelningen i börsbolagens styrelser inte är förenligt med tron på marknadsekonomin.

SvD DN Ankersjö Mikael Andersson

torsdag 29 september 2011

Krama teet ur samovaren

Under ett ishockey-VM för många år sedan drog radiosportens utsända igång en intern tävling. Tävlingen gick ut på att så många gånger som möjligt under sändning säga frasen "krama teet ur samovaren". Då radiosporten hade många kvicktänkta reportrar kom uttrycket till användning i de mest överraskande sammanhang. Just nu pågår inom den moderata riksdagsgruppen en liknande tävling. Därav förekommer orden ansvar, Alliansen och arbetslinjen flitigt i artiklar undertecknade av moderata riksdagsledamöter. Om formuleringskonsten är lika högtstående som hos radiosportens reportrar återstår att se. För att få en pinne i tävlingen krävs förutom att de tre orden nämns att texten även innehåller namnet på riksdagledamoten och ett (M) så därför avslutar jag detta blogginlägg med Göran Pettersson (M) och inkasserar en pinne.

måndag 26 september 2011

Finansutskottets resa till Kina

I början av september genomförde en delegation ur finansutskottet en studieresa till Kina. Jag har i Norrtelje Tidning och i ett radioprogram sammanfattat mina intryck från resan. Kina är idag en viktig aktör på världsscenen och det mesta tyder på att Kinas roll kommer att öka i betydelse. Därför är det viktigt att vi lär oss mer om hur Kina fungerar idag och hur kineser ser på sin framtid.

Du kan lyssna på radioprogrammet om kinaresan genom att följa denna länk.

Artikel 1 i Norrtelje Tidning
Artikel 2 i Norrtelje Tidning

söndag 25 september 2011

Misslyckad fördröjningsstrid

Eurozonens medlemsländer bedriver vad jag tror kommer att visa sig vara en misslyckad fördröjningsstrid. Åtgärderna som vidtas är hela tiden otillräckliga och tempot för lågt i förhållande till marknaden/verkligheten. På detta sätt så kommer det hela sluta med att man både förlorar det man vill uppnå (en bevarad eurozon) och pengarna.

Jag anser att det rimliga agerandet vore att släppa Grekland. Det parlamentariska och folkliga stödet för de nödvändiga reformerna är svagt. Att fortsätta denna teater där åtgärder utlovas för att sedan inte genomföras riskerar att skada både EU:s och IMF:s rykte. Istället borde eurozonens stater satsa på att samla ihop finansiella resurser så att banksektorn kan stärkas upp och nationaliseras om den fallerar på grund av en grekisk statsbankrutt.

Radioprogram om eurokrisen

DN SvD GP Expressen DN SvT SR

lördag 24 september 2011

Putin rules

Putin har nu offentliggjort att han vill återinträda som president. Detta är bara ytterligare tecken på att rysk demokrati av dagens snitt är något helt annat än vad vi är vana med i väst. Putin utövar sin makt såväl genom statsapparaten som rättsväsendet och näringslivet. Den dag då gas och olja inte längre spelar samma ekonomiska roll som idag så kommer det ryska samhället att vara ohjälpligt efter i utvecklingen. Jag hoppas verkligen att utvecklingen tar fart när det gäller alternativ till fossilbränslena.

DN SvD SR SvT Wiseman's Wisdoms

När förtroendet går förlorat

Inom många områden i samhället så är förtroendet A och O. När förtroendet för en organisations oberoende skadas så är det svårt att återvinna. I den nu pågående ekonomiska och politiska krisen är det många som spelar högt med sitt förtroende. Extra allvarligt är det om institutioner som ska stå ovanför politiken börjar glida på sanningen. Personligen tar jag för tillfället uttalanden från ledare inom ECB och IMF med en nypa salt, om uttalandet kommer från en politiker så minst dubblar jag dosen.

Den välrespekterade svenska organisationen SNS genomgår också en förtroendekris. Jag tycker att den utvecklingen är mycket beklaglig. SNS har haft en viktig roll i svensk samhällsdebatt. De har ofta levererat för många politiker obehagliga sanningar. Jag tycker att deras rapport och konkurensutsättningens konsekvenser innehöll många tankeväckande resonemang och att slutsatserna var relativt försiktiga och självklara. Trots detta gick ett antal särintressen i taket och tyvärr bestod inte SNS integritetsprövningen. Att förlora förtroende går snabbt och lätt att återvinna det är betydligt svårare.

Jag har gjort ett flertal radioprogram om Eurokrisen. Du finner dem på hemsidan för Den politiska talradion.

SvD DN DI DN

fredag 23 september 2011

Bankrutt för Grekland

Alltfler initierade bedömare talar nu om en grekisk betalningsinställelse. I måndags deltog jag vid ett möte i Warszawa med EU:s finansutskott. Det var slående hur svalt stödet för Grekland var. Situationen i Grekland är nu akut. Trots detta så råder stor politisk oenighet i Grekland om krisåtgärderna. Dessutom är det folkliga stödet för de nödvändiga reformerna synnerligen svagt. Enligt min uppfattning innebär detta att det inte finns rimliga förutsättningar för den grekiska regeringen att lösa krisen.

Tidigare i veckan spelade jag in ett radioprogram i vilket jag utvecklade mina tankar runt eurokrisen.

Spela programmet i en extern spelare.

AfV SvD VA SR TV4

tisdag 20 september 2011

Talande tystnad

Gårdagen ägnade jag åt en konferens med EU-ländernas finansutskottsordföranden. Mötet som hölls i det polska parlamentet kretasade kring den statsfinansiella krisen. Polackerna hade engagerat ett antal kvalificerade inledare som var mycket tydliga i sina råd. Bland annat så framgick med stor tydlighet att förhållandena för Grekland var ohållbara och att det endast var en tidsfråga innan det hela skulle spricka. Detta mycket starka budskap bemöttes inte med några kommentarer. Tystnaden var talande.

För egen och svensk del var jag mycket nöjd med utfallet av diskussionen om medlemsstaternas rätt att fastställa hårdare krav på bankernas kapitaltäckning. Jag framförde den svenska åsikten och bad experterna att kommentera den samt försöka förklara EU-kommissionens åsikt. Svaret från chefen för polska finansinspektionen var synnerligen starkt. Han anförde att det är viktigt med gemensamma minimikrav men att frågan om högre krav ska vara en fråga för medlemsländerna. Förhållandena är olika i olika länder och därför ska nivåerna bestämmas lokalt, någon maxgräns ska inte bestämmas centralt i EU. Ingen av de närvarande delegaterna framförde några invändingar mot detta resonemang.

SR

söndag 18 september 2011

Finansutskottsmöte i Polen

Den ekonomiska röran i Europa är oroande. Detta skapar en spännande inramning för mina kommande två dagar. Just nu sitter jag på väg till Polen för ett möte med ordförandena för EU-ländernas finansutskott. Mötet har ingen formell status men det ger en bra möjlighet att utbyta lägesbeskrivningar från våra respektive länder. För egen del har jag en från vårt eget finansutskott tydligt uttalad uppgift. ”Var tydlig med att redovisa att vi inte gillar att EU vill sätta ett tak för ländernas krav på bankernas kapitaltäckning!” Hur väl jag lyckas med den uppgiften får framtiden utvisa.

Det formella mötet hålls imorgon i polska parlamentet men redan ikväll träffas delegaterna för en gemensam middag. Vid denna typ av möten är de informella mötena minst lika viktiga som de formella. Det är ofta på rasterna man genomför de viktigaste samtalen. Om resultatet av mötena får jag lov att återkomma.

lördag 17 september 2011

Raka puckar från Hildebrandt och Madon


I veckan var jag med när Johanne Hildebrandt hade release-fest för sin bok Krigare. Det var en imponerande skara personligheter som samlats för att hylla en mycket populär författarinna. Idag skriver Sakine Madon i Expressen om den svåra debatten om insatsen i Afghanistan.

Jag har haft förmånen att vid ett par tillfällen ha Johanne Hildebrandt som gäst i Försvarsradion. Om du vill ha lite raka kommentarer om Försvarsmakten, oss politiker och försvarsdebatten så ska du lyssna på Johanne Hildebrandet om Krigare och Johanne Hildebrandt om Försvarsmakten som arbetsgivare.

Nu bär det av in till Stockholm för att göra ett radioprogram med en soldat hemma på leave från Afghanistan. Därefter ska vi båda springa Stockholm halvmarathon.

Expressen

torsdag 15 september 2011

Intryck från Kina

I förra veckan deltog jag i finansutskottets studieresa till Kina. Intrycken var många och starka. Idag kommenterar jag resan i en artikel i Norrtelje Tidning och ett radioprogram i Den politiska talradion.

Artikeln kan du läsa här.

Radioprogrammet kan du lyssna på här.

onsdag 14 september 2011

Bra besked från Swedbank

Jag anser att politiker inte ska lägga sig i de privat företagens beslut. Ägarna få ta vilka beslut de vill och också ta konsekvenserna av dem. När det gäller banker är dock situationen lite mer komplicerad. Genom de stora bankernas betydelse för det finansiella systemet så är det underförstått att staten kommer att komma till deras räddning om de fallerar. Det är viktigt att detta underförstådda stöd inte leder till att bankledningarna därigenom tar större risker medvetna om att i slutändan så kommer skattebetalarna komma till bankens räddning. Av detta skäl har jag ogillat att Swedbank i dessa finansiellt osäkra tider valt en relativt aggressiv utdelningspolitik. Nu har man dock omvärderat sitt återköpsprogram. Jag tycker att det är bra.

Pressmeddelande SvD DN VA

Har Kristdemokraterna någon framtid?

Barometerns skarpa ledarskribent Alice Teodorescu skriver idag om Kristdemokraternas utmaningar. Jag håller i allt väsentligt med henne, det finns utrymme i svensk politik för ett tydligt konservativt parti. Frågan är dock om Kristdemokraterna har förmågan att utnyttja läget och ta den lediga rollen. Om Kd inte tar chansen tror jag att deras kräftgång riskerar att fortsätta och då är det tveksamt om de kommer att rädda av stödröstning vid nästa riksdagsval.

Vågar Kd? Lyssna gärna på vad Ebba Busch hade att säga om saken när hon gästade Den politiska talradion.

Starta radioprogrammet i en extern spelare genom att klicka på denna länk.Även Alice Teodorescu har gästat Den politiska talradion. Programmet med henne kan du lyssna på om du klickar på denna länk.Barometern

Minister med sunt förnuft

Catharina Elmsäter-Svärd är en av mina absoluta favoriter inom politiken. Hon har ett par rejäla doser sunt förnuft. Nu har hon blivit infrastrukturminister och övertagit en mycket svår fråga nämligen svaveldirektivet. Genom ett verklighetsfrånvänt agerande vid förhandlingarna föreligger nu ett förslag om svavelkrav på östersjötrafiken som får absurda effekter. Trafik riskerar att flytta från effektiva sjötransporter till vägtransporter. Totaleffekterna för miljön är tveksamma och kostnaden för Sveriges industri betydande.

Nu blåser Cathis till strid i frågan. Det är svårt att bedöma vilka chanser hon har att lyckas men hellre lyss till den sträng som brast än att aldrig spänna en båge.

SvD

fredag 9 september 2011

Rapport från Shanghai

Finansutskottets resa i Kina fortsätter i Shanghai. Igår besökte vi myndigheten med ansvar för utvecklingen av den finansiella sektorn, Shanghais folkkongress och Shanghais utvecklingsmyndighet. Vid hade även ett möte med representanter för de svenska bankerna som har verksamhet i Shanghai. Shanghai strävar efter att bli en av världens ledande finansplatser. Det finns ett antal hinder på vägen. Dels är den kinesiska valutan reminbin (yuan) inte fullt konvertibel dels uppfattas rättssystemet som oförutsägbart.

Shanghais folkkongress bjöd på lunchmöte. Mötet följde det klassiska kinesiska konceptet med de respektive delegationerna sittande i stora fåtöljer med delegationsledarna placerade bredvid varandra. Vid det enorma runda lunchbordet hamnade jag emellan två kineser, ordförande av deras finansutskott och hans tolk. Det blev en spännande lunchkonversation där ordföranden konstaterade att han upplevt hårda tider. Tolken var utbildad vid Harvard och det är nog inte otroligt att han en dag kommer att ha en framträdande roll i folkkongressen.

Under våra samtal med kineserna har jag vid flera tillfällen ställt frågan vad de tror kommer att krävas för reformer för att deras ekonomi ska utvecklas vidare. Hur ska de gå från en kopieringsekonomi över till ekonomi som präglas av innovation? Vilka reformer behöver genomföras för att Kina ska vara attraktivt för kreativa unga människor? I inlindade ordalag så framgår det av svaren att de är medvetna om att de behöver göra samhället mer fritt.

Idag går studieresan vidare med besök till Shanghaibörsen, möte med en lokal utvecklingsbank, lunchmöte med en stor internationell bank, besök vid Ericsson utvecklingscenter och slutligen middag med den svenska handelskammaren i Shanghai.

Som tidigare utlovat återkommer jag med ett sammanfattande radioprogram om mina intryck från Kina.

tisdag 6 september 2011

Marknadsekonomiska kommunister

Studieresan i Kina med finansutskottet fortsätter. Gårdagen bjöd på många intryck. Vi har varit lyckligt lottade att ha vår ambassadör i Beijing, Lars Fredén, som ledsagare. Han har ägnat en stor del av de trettio åren till att följa Kina allt från att han var student här i början av 80-talet.

Gårdagskvällen avslutades med ett möte med efterföljande middag med representanter från Nationella folkkongressens finans- och ekonomiutskott i Folkets stora hall. Det är slående hur starkt de kommunistiska ledarna uttalar sitt stöd för marknadsekonomi. Det är också slående hur lika vi ser på den pågående ekonomiska krisen i världen. Samtalet blev dock något egendomligt när det gled över på demokratifrågor. Kineserna hävdade med bestämdhet att de hade ett flerpartisystem med demokratiska partier. Det var dock enligt deras uppfattning kommunistpartiets uppgift att leda verksamheten och fatta beslut efter att ha konsulterat de andra så kallade partierna.

Jag fick ställa kvällen sista fråga med anledning av kommunistpartiets suveränitet att fatta besluten. Jag frågade: ”Hur vet ni att ni har rätt?” Våra värdar besvarade frågan med både hetta och gott humör. De sa också att de ibland haft fel, kulturrevolution t.ex.

Idag fortsätter studieresan med ett kulturmoment. Vi ska under ambassadens ledning besöka den förbjuda staden. Därefter blir det besök vi Värdepapperskommissionen och Centralbanken.

Jag kommer sammanfatta mina intryck från resan i ett radioprogram nästa vecka. Det och andra program kan du höra på Den politiska talradion.

måndag 5 september 2011

Vidgande av vyerna

Dagens blogginlägg skrivs från ett hotell i Beijing. Jag är på resa i Kina tillsammans med mitt riksdagsutskott, finansutskottet. Intrycken är många och jag avser att sammanfatta dem i ett radioprogram när jag är åter i Sverige. Riksdagens utlandsresor brukar regelbundet få utstå kritik i massmedia. Jag anser att kritiken mot resorna är både grundad och ogrundad. Det är viktigt att våra parlamentariker vidgar sina vyer och tar in intryck från andra länder. Samtidigt är det inte alltid som utskottens resmål är helt logiska. För vissa utskott kan det vara svårt att hitta en naturlig koppling mellan utskottets arbetsuppgifter och resmålen.

Vilken domen kommer att bli över finansutskottets resa till Kina vet jag inte men personligen tycker jag att vårt program är mycket bra avvägt och kommer att ge värdefull kunskap och viktiga intryck till utskottet.

Dagens program börjar med en genomgång på svenska ambassaden om läget avseende mänskliga rättigheter. Det är viktigt att alltid ha med sig detta perspektiv.

Över lunch så blir vi informerade av chefen för den ekonomiska enheten vid EU:s enhet i Beijing. Ofta är denna typ av genomgångar bland de mest lärorika. Att få en beskrivning av objektet från någon som betraktar den från sidan brukar ge många tänkvärda intryck.

Programmet fortsätter med besök vid Finansministeriet där vid träffar budgetinstitutionen, allmänna avdelningen och enheten för finansinstitut. Därefter fortsätter vi med besök vid Kinas Skattemyndighet för att avsluta dagen med en formell middag med representanter för Nationella folkkongressen i Folkets stora hall.

lördag 3 september 2011

Värdig efterträdare till Valtersson

Miljöpartiet har utsett Per Bolund till ny ekonomisk politisk talesperson efter Mikaela Valtersson som meddelat att hon lämnar riksdagen. Jag har kommit i kontakt med Per Bolund under förra perioden då jag vid sida av uppdraget i finansutskottet var ersättare i Bolunds "hemmautskott" näringsutskottet. Per är en seriös, påläst och logisk argumenterande riksdagsledamot. Jag tycker att han blir en värdig efterträdare till Mikaela Valtersson som var mycket uppskattad i finansutskottet.

Det verkar nästa att ha blivit en vana att ledamöterna i finansutskottet kandiderar till partiledarposterna. Ibland bär det hela vägen ibland innebär det att de ändå lämnar utskottet. Thomas Östros (dock inte någon officiell kandidatur), Mikaela Valtersson och Annie Lööf har redan lämnat eller är på väg att lämna. Ulla Andersson kandiderar till partiledarposten i Vänsterpartiet. Detta i sin tur har inneburit att jag snart är den ordinarie ledamot av utskottet som varit ledamot längst.

SvD DN Aftonbladet TV4

fredag 2 september 2011

Bitter socialdemokrat

Den socialdemokratiske bloggaren Johan Westerholm tillskriver med viss regelbundenhet mig diverse åsikter. Den som vill veta vad jag tycker och har gett uttryck för under min tid i riksdagen kan botanisera bland inläggen här på min blogg och lyssna på mina radioprogram Den politiska talradion och Försvarsradion.

Den som heller vill läsa om ett självutnämnt missförstått genis bör läsa Johan Westerholms blogg.

Bra ledare i DN

Den försvars- och säkerhetspolitiska debatten är mager både i Sverige och Europa som helhet. Det är lovvärt att DN i dagens huvudledare lyfter fram situationen inom Nato och belyser bristerna. Jag har i Försvarsradion återkommande rapporterat om utveckling inom Nato.

En av USA:s ledande försvarsexperter, James Carafano, gästade radion och utvecklade där sina tankar runt det transatlantiska samarbetet. Du kan lyssna på programmet om du följer denna länk.

Vice ordföranden i Atlantkommittén, Pål Jonsson, har även han gästat radion och vi samtalade om hur Natosamarbetet utvecklas. Det programmet kan du lyssna på om du följer denna länk.

torsdag 1 september 2011

Kris i krishanteringen

Krispaketet för Grekland är illa ute. Skälen för detta är flera. Det första och tyngsta är grekerna själva. Man har inte lyckats åstadkomma nationell samling runt krisåtgärderna, med knapp majoritet i parlamentet röstades regeringens plan igenom. Regeringen har heller inte så här långt förmått att följa tidplanen för de föreslagna reformerna.

Men krispaketet har stött på fler hinder. I Tyskland har tongivande företrädare börjat få nog. Nu senast var det chefen för bundesbank, Jens Weidmann, som kritserade ECB:s stödköp av statsobligationer. Det är heller inte givet att den tyska författningsdomstolen kommer att finna att stödpaketet till Grekland är förenligt med den tyska konstitutionen.

Jag har spelat in ett antal radioprogram om eurokrisen. Du finner hemsidan för Den politiska talradion - www.dinledamot.wordpress.com
I ett av programmen samtalar jag med Johan Norberg om krisen och dess tänkbara upplösning.

HD SvD GP SvD Adam Cwejman

Okonventionellt av Norman

Jag är en stor anhängare av den lite okonventionella rekryteringen av Peter Norman till regeringen. Att söka lämpliga personer utanför den traditionella boxen ökar sannolikheten för att man finner en person med rätt kompetens. Nu gör Peter Norman även han en okonventionell rekrytering när han förslår Marcus Wallenberg som ny ordförande för LKAB. Starkt att ta en person från en sfär som varit nära förbunden med Socialdemokraterna.

DI DN VA SvD SR