söndag 25 september 2011

Misslyckad fördröjningsstrid

Eurozonens medlemsländer bedriver vad jag tror kommer att visa sig vara en misslyckad fördröjningsstrid. Åtgärderna som vidtas är hela tiden otillräckliga och tempot för lågt i förhållande till marknaden/verkligheten. På detta sätt så kommer det hela sluta med att man både förlorar det man vill uppnå (en bevarad eurozon) och pengarna.

Jag anser att det rimliga agerandet vore att släppa Grekland. Det parlamentariska och folkliga stödet för de nödvändiga reformerna är svagt. Att fortsätta denna teater där åtgärder utlovas för att sedan inte genomföras riskerar att skada både EU:s och IMF:s rykte. Istället borde eurozonens stater satsa på att samla ihop finansiella resurser så att banksektorn kan stärkas upp och nationaliseras om den fallerar på grund av en grekisk statsbankrutt.

Radioprogram om eurokrisen

DN SvD GP Expressen DN SvT SR

Inga kommentarer: