tisdag 20 september 2011

Talande tystnad

Gårdagen ägnade jag åt en konferens med EU-ländernas finansutskottsordföranden. Mötet som hölls i det polska parlamentet kretasade kring den statsfinansiella krisen. Polackerna hade engagerat ett antal kvalificerade inledare som var mycket tydliga i sina råd. Bland annat så framgick med stor tydlighet att förhållandena för Grekland var ohållbara och att det endast var en tidsfråga innan det hela skulle spricka. Detta mycket starka budskap bemöttes inte med några kommentarer. Tystnaden var talande.

För egen och svensk del var jag mycket nöjd med utfallet av diskussionen om medlemsstaternas rätt att fastställa hårdare krav på bankernas kapitaltäckning. Jag framförde den svenska åsikten och bad experterna att kommentera den samt försöka förklara EU-kommissionens åsikt. Svaret från chefen för polska finansinspektionen var synnerligen starkt. Han anförde att det är viktigt med gemensamma minimikrav men att frågan om högre krav ska vara en fråga för medlemsländerna. Förhållandena är olika i olika länder och därför ska nivåerna bestämmas lokalt, någon maxgräns ska inte bestämmas centralt i EU. Ingen av de närvarande delegaterna framförde några invändingar mot detta resonemang.

SR

Inga kommentarer: