fredag 23 september 2011

Bankrutt för Grekland

Alltfler initierade bedömare talar nu om en grekisk betalningsinställelse. I måndags deltog jag vid ett möte i Warszawa med EU:s finansutskott. Det var slående hur svalt stödet för Grekland var. Situationen i Grekland är nu akut. Trots detta så råder stor politisk oenighet i Grekland om krisåtgärderna. Dessutom är det folkliga stödet för de nödvändiga reformerna synnerligen svagt. Enligt min uppfattning innebär detta att det inte finns rimliga förutsättningar för den grekiska regeringen att lösa krisen.

Tidigare i veckan spelade jag in ett radioprogram i vilket jag utvecklade mina tankar runt eurokrisen.

Spela programmet i en extern spelare.

AfV SvD VA SR TV4

Inga kommentarer: