torsdag 1 september 2011

Kris i krishanteringen

Krispaketet för Grekland är illa ute. Skälen för detta är flera. Det första och tyngsta är grekerna själva. Man har inte lyckats åstadkomma nationell samling runt krisåtgärderna, med knapp majoritet i parlamentet röstades regeringens plan igenom. Regeringen har heller inte så här långt förmått att följa tidplanen för de föreslagna reformerna.

Men krispaketet har stött på fler hinder. I Tyskland har tongivande företrädare börjat få nog. Nu senast var det chefen för bundesbank, Jens Weidmann, som kritserade ECB:s stödköp av statsobligationer. Det är heller inte givet att den tyska författningsdomstolen kommer att finna att stödpaketet till Grekland är förenligt med den tyska konstitutionen.

Jag har spelat in ett antal radioprogram om eurokrisen. Du finner hemsidan för Den politiska talradion - www.dinledamot.wordpress.com
I ett av programmen samtalar jag med Johan Norberg om krisen och dess tänkbara upplösning.

HD SvD GP SvD Adam Cwejman

1 kommentar:

Magnus A sa...

Kul och intressant intervju med Johan Norberg!

(Tror dock personligen inte på att valutor fungerar som samarbeten mellan autonoma nationer.)