måndag 5 september 2011

Vidgande av vyerna

Dagens blogginlägg skrivs från ett hotell i Beijing. Jag är på resa i Kina tillsammans med mitt riksdagsutskott, finansutskottet. Intrycken är många och jag avser att sammanfatta dem i ett radioprogram när jag är åter i Sverige. Riksdagens utlandsresor brukar regelbundet få utstå kritik i massmedia. Jag anser att kritiken mot resorna är både grundad och ogrundad. Det är viktigt att våra parlamentariker vidgar sina vyer och tar in intryck från andra länder. Samtidigt är det inte alltid som utskottens resmål är helt logiska. För vissa utskott kan det vara svårt att hitta en naturlig koppling mellan utskottets arbetsuppgifter och resmålen.

Vilken domen kommer att bli över finansutskottets resa till Kina vet jag inte men personligen tycker jag att vårt program är mycket bra avvägt och kommer att ge värdefull kunskap och viktiga intryck till utskottet.

Dagens program börjar med en genomgång på svenska ambassaden om läget avseende mänskliga rättigheter. Det är viktigt att alltid ha med sig detta perspektiv.

Över lunch så blir vi informerade av chefen för den ekonomiska enheten vid EU:s enhet i Beijing. Ofta är denna typ av genomgångar bland de mest lärorika. Att få en beskrivning av objektet från någon som betraktar den från sidan brukar ge många tänkvärda intryck.

Programmet fortsätter med besök vid Finansministeriet där vid träffar budgetinstitutionen, allmänna avdelningen och enheten för finansinstitut. Därefter fortsätter vi med besök vid Kinas Skattemyndighet för att avsluta dagen med en formell middag med representanter för Nationella folkkongressen i Folkets stora hall.

Inga kommentarer: