tisdag 6 september 2011

Marknadsekonomiska kommunister

Studieresan i Kina med finansutskottet fortsätter. Gårdagen bjöd på många intryck. Vi har varit lyckligt lottade att ha vår ambassadör i Beijing, Lars Fredén, som ledsagare. Han har ägnat en stor del av de trettio åren till att följa Kina allt från att han var student här i början av 80-talet.

Gårdagskvällen avslutades med ett möte med efterföljande middag med representanter från Nationella folkkongressens finans- och ekonomiutskott i Folkets stora hall. Det är slående hur starkt de kommunistiska ledarna uttalar sitt stöd för marknadsekonomi. Det är också slående hur lika vi ser på den pågående ekonomiska krisen i världen. Samtalet blev dock något egendomligt när det gled över på demokratifrågor. Kineserna hävdade med bestämdhet att de hade ett flerpartisystem med demokratiska partier. Det var dock enligt deras uppfattning kommunistpartiets uppgift att leda verksamheten och fatta beslut efter att ha konsulterat de andra så kallade partierna.

Jag fick ställa kvällen sista fråga med anledning av kommunistpartiets suveränitet att fatta besluten. Jag frågade: ”Hur vet ni att ni har rätt?” Våra värdar besvarade frågan med både hetta och gott humör. De sa också att de ibland haft fel, kulturrevolution t.ex.

Idag fortsätter studieresan med ett kulturmoment. Vi ska under ambassadens ledning besöka den förbjuda staden. Därefter blir det besök vi Värdepapperskommissionen och Centralbanken.

Jag kommer sammanfatta mina intryck från resan i ett radioprogram nästa vecka. Det och andra program kan du höra på Den politiska talradion.

Inga kommentarer: