söndag 18 september 2011

Finansutskottsmöte i Polen

Den ekonomiska röran i Europa är oroande. Detta skapar en spännande inramning för mina kommande två dagar. Just nu sitter jag på väg till Polen för ett möte med ordförandena för EU-ländernas finansutskott. Mötet har ingen formell status men det ger en bra möjlighet att utbyta lägesbeskrivningar från våra respektive länder. För egen del har jag en från vårt eget finansutskott tydligt uttalad uppgift. ”Var tydlig med att redovisa att vi inte gillar att EU vill sätta ett tak för ländernas krav på bankernas kapitaltäckning!” Hur väl jag lyckas med den uppgiften får framtiden utvisa.

Det formella mötet hålls imorgon i polska parlamentet men redan ikväll träffas delegaterna för en gemensam middag. Vid denna typ av möten är de informella mötena minst lika viktiga som de formella. Det är ofta på rasterna man genomför de viktigaste samtalen. Om resultatet av mötena får jag lov att återkomma.

Inga kommentarer: