fredag 2 september 2011

Bra ledare i DN

Den försvars- och säkerhetspolitiska debatten är mager både i Sverige och Europa som helhet. Det är lovvärt att DN i dagens huvudledare lyfter fram situationen inom Nato och belyser bristerna. Jag har i Försvarsradion återkommande rapporterat om utveckling inom Nato.

En av USA:s ledande försvarsexperter, James Carafano, gästade radion och utvecklade där sina tankar runt det transatlantiska samarbetet. Du kan lyssna på programmet om du följer denna länk.

Vice ordföranden i Atlantkommittén, Pål Jonsson, har även han gästat radion och vi samtalade om hur Natosamarbetet utvecklas. Det programmet kan du lyssna på om du följer denna länk.

3 kommentarer:

Dag Lindgren sa...

Inte så entusiastisk. Gick längre än FN-mandatet. Gaddafi är dålig ledare, men man tog honom ivarjefall till nåder när han avsvor sig terrorism och massförstörelsevapen, fast nu tog man tillbaks så fort ett tillfälle visade sig. Förutom det principiella, kan minnet av det leva kvar. Kanske FN skall ändra stil och i högre grad kunna "avsätta" olämpliga ledare så att dolda agenda inte aktualiseras. Det tar några år innan man sett slutresultatet, det blev ingen oblodig konflikt, och det är ingen garanti Libyen utvecklas till en bra stat. Man vet inte vad som hänt om inget militärt ingripande gjorts. Det känns inget bra att kombinera bombningar med att "rädda civila liv". Insatsen används som argument mot avrustning trots att det knappast finns någon trovärdig fiende. USAs militärbudget är i särklass störst i världen, även i det nuvarande ekonomiskt ytterst trängda läget undantas den från nedskärningar! Provokativt mot Ryssland och Kina!

Göran Pettersson sa...

Jag delar din oro om utvecklingen i Libyen. Det är långt ifrån säkert att transformeringen till en demokratisk stat kommer lyckas. Men alternativet var med säkerhet dåligt. De protesterande hade troligen massakerats om inte FN fattat sitt beslut.

När det gäller USA är jag mer orolig för att de inte kommer satsa tillräckligt mycket på sitt försvar. Lyssna gärna på ett program om detta på Försvarsradion. http://dinradio.wordpress.com/2011/08/24/james-carafano-about-the-transatlantic-link/

Mikael Karlsson sa...

Visst är debatten mager här i Sverige, men det hjälper inte att man som DN ljuger om FN-mandatet och hyllar NATO i samma artikel.