söndag 27 juni 2010

Olika förutsättningar för USA och Tyskland

Tyskland och USA verkar tycka olika om behovet av att behovet av att balansera den offentliga budgeten. Hur kan detta komma sig? Jag tycker att det finns goda skäl till att man inte har riktigt samma syn på budgetbalans i Tyskland och USA. Ett av skälen är historiskt. I Tyskland har man fortfarande hyperinflationen från mellankrigstiden kvar i det institutionella minnet. I USA minns man fortfarande trettiotalets depression till del förorsakad av en allt för stram finanspolitik. Men det finns även andra skäl till den skilda synen på budgetunderskott. Tyskland och USA har olika demografi. Europa har en åldrande befolkning och svag befolkningstillväxt. USA förlitar sig på att man även i framtiden kommer att vara en attraktiv stat att migrera till. Därigenom räknar man med att den amerikanska ekonomin kommer att växa snabbare än den europeiska. Detta gör att underskott är olika allvarliga för Tyskland respektive USA.

SvD SvD DN Aftonbladet DN

Spännande politiska sommarveckor

Om en vecka börjar politikerveckan i Almedalen. Det är återigen rekord och totalt arrangeras 1396 evenemang. Jag undrar när sammanbrottet kommer? En utmaning för många seminariearrangörer är att få publik till sina evenemang. För egen del tänker jag besöka Visby under en del av veckan. Jag är engagerad att delta i några paneler och utöver de engagemangen tänkte jag delta i ett antal seminarier och föreläsningar. Imorgon blir det till att granska menyn och plocka ut de intressantaste ur det stora utbudet.

Men än är det som sagt en vecka kvar till politikerveckan. Förutom förberedelser för Almedalen så blir det ett antal spännande aktiviteter. På måndag tänkte jag delta i interpellationsdebatterna om skattepolitiken. Finansminister Anders Borg har fått ett mycket stort antal interpellationer från ett antal socialdemokratiska riksdagsledamöter. Senare i veckan tänkte jag spela in ett par radioprogram. I det ena kommer riksdagsledamoten Anna König Jerlmyr berätta om Alliansens storstadsprogram i det andra kommer Henrik von Sydow att berätta om Moderaternas Internetpolitik. Förutom detta kommer veckan ägnas åt planering inför den kommande valrörelsen.

Vem vinner och vem förlorar?

Vänsterkoalitionen har enligt DN enats om sin EU-politik. Det är bra på många helt olika sätt. Om olyckan skulle vara framme och Alliansen förlorade valet så skulle Sverige i alla fall inte omedelbart drabbas av en kris i vår relation till EU trots att regeringen skulle innehålla ministrar som har som mål att Sverige lämnar EU. Men jag som moderat ser ett antal ytterligare fördelar med vänsterkoalitionens nya eniga EU-politik. Det så kallade rödgröna samarbetet innebär nu att V och MP kompromissar. Detta kan mycket väl leda till att man retar upp den hårda kärnan inom respektive partier. Är det måhända dags för en ny typ av väljarflykt? Jag tror inte att vi moderater har särskilt mycket att erbjuda dessa desillusionerade europaskeptiker men måhända kommer flera av dem att välja soffan för att på det sättet bidra till att upplösa vänsterkoalitionen.
DN Expressen SvD

fredag 25 juni 2010

Förtroendet ökar

De flesta av världens regeringar lider av låga förtroendesiffror. I USA har den för något år sedan närmast helgonförklarade president Barack Obama fått se sina förtroendesiffror falla. Idag tycker hälften av befolkningen att han sköter jobbet dåligt. I Sverige förhåller det sig på ett annat sätt. Endast 18 % anger i en undersökning från Skop att de tycker att regeringen gör ett dåligt jobb, 64 % anser att regeringen sköter sig bra. 28 % tror förvisso att en vänsterregering skulle göra jobbet bättre. Men om man beaktar att runt 45 % av väljarna sympatiserar med S, V eller MP så är ju inte den siffran särskilt imponerande. En dryg tredjedel av vänsterväljarna tror inte att det skulle vara bättre att deras block vann valet.

Nu tycker jag att du ska göra ett litet avbrott i bloggläsandet och fira midsommar.
Glad Midsommar alla läsare!

DN Expressen

lördag 19 juni 2010

Slaget förlorat om C och/eller KD åker ur?

Moderaterna redovisas idag som största parti i ytterligare en opinionsundersökning. Denna gång är det SKOP som konstaterar att Moderaterna övertagit ledarrollen i svensk politik. Två av allianspartierna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, hamnar dock i denna mätning under fyraprocentsspärren. Om undersökningen skulle ha varit valresultatet så skulle Alliansen ha fått en majoritet av rösterna men de rödgröna fått majoritet i riksdagen. Dock bör man beakta att avståndet mellan blocken har förändrats mycket fort. Socialdemokraterna har ännu inte lyckats stabilisera läget, förtroendet för deras partiledare är lågt även bland de egna sympatisörerna. Väljarflykten från S kan komma att fortsätta men i en annan form. Nu kan det mycket väl bli en ström av gamla socialdemokratiska sympatisörer som inte gillar MP och/eller V som tar steget över till Moderaterna. I SKOP:s undersökning får Moderaterna och Folkpartiet tillsammans 40,7 % mot 45,3 % för de Rödgröna. Det betyder att det endast krävs att ytterligare runt 150 000 väljare tar steget över från Socialdemokraterna till Moderaterna för att M och FP ska få egen majoritet i riksdagen även om C och KD hamnar utanför. Jag tror dock att vi kommer att få se att både C och KD segar sig över fyraprocentsspärren.
SvD

fredag 18 juni 2010

Krossa Centern

Norrtäljes tre ledande socialistiska bloggare har de senaste dagarna bloggat på samma tema. Målet för deras kritik är Centern. Koordinationen och argumentationsgemenskapen ger ett intryck av en samordnad kampanj mot Centerpartiet. Gissningsvis har de senaste opinionsundersökningarna fått Socialdemokraterna att leta efter alternativa strategier. Om Centerpartiet kan slå ut ur riksdagen så skulle de Rödgröna kunna få majoritet i riksdagen även om Alliansen i valet får fler röster. Jag tror dock att det inte kommer att fungera, en samlad socialistisk attack på Centern kan mycket väl leda till ett ökat väljarstöd för partiet.
Johan Westerholm Kristian Krassman Ulrika Falk

onsdag 16 juni 2010

Ett tecken på vad som väntar?


En gång om året mäter riksdagens majoritet och opposition krafterna i en fotbollsmatch. Hittills under mandatperioden har oppositionen gått segrande ur fajterna. Men idag blev det ändring på den saken, vi vann med 4-1. Kan detta måhända vara en signal om hur utgången blir vid nästa kraftmätning den som sker 19 september. Riksdagens mest kände fotbollsspelare Thomas Bodström kunde inte vara med denna gång. Han hade prioriterat "jaget före laget" och justerat sig då han deltog i lekprogrammet Fångarna på fortet.
Uppdatering
Helle Klein skriver på Aftonbladets ledarsida att det är laginsatsen som räknas. Jag undrar om hon har berättat det för Bodström.
Aftonbladet

Inga vuvuzelas i kammaren

(Direktrapportering från riksdagen)
Till skillnad från vid fotbolls-VM så är publiken vid partiledardebatten i kammaren inte utrustade med vuvuzelas. Det är bra, det gör det möjligt att höra vad riksdagsledamöterna säger. Dock får vi riksdagsledamöter visa vår uppskattning genom att applådera. Under mandatperioden har vanligen Socialdemokraterna varit kraftfullare i applådstödet för sin partiledare än vad Alliansen i motsvarande stöd för de sina. Idag verkar dock rollerna vara ombytta. Applåderna för Mona Sahlin har inte nått upp till tidigare nivåer och stödet för Fredrik Reinfeldt har varit starkare än tidigare. Dessutom tycker jag att rollerna blivit ännu tydligare. Mona Sahlin företräder en koalition som inte längre månar om att representerar dem som går till jobbet om dagarna utan fokuseringen på dem som inte arbetar har förstärkts. Det känns som om vindskiftet i svensk politik håller i sig. Det verkar som om vi kan se fram emot en valrörelse där det inte kommer att råda någon tveksamhet om vilket alternativ som representerar dem som arbetar.

tisdag 15 juni 2010

E-post i demokratins tjänst

Eposten är ett viktigt hjälpmedel för oss riksdagsledamöter för att hålla kontakt med väljarna. Tyvärr missbrukas den just nu av personer som vill uppmärksamma oss på att vi på torsdag ska rösta om kärnkraften. Jag har fått runt 1000 epostmeddelanden. Alla har olika avsändare och olika ärendemening men innehållet är identiskt. Genom att förse meddelandena med olika ärendemeningar så lyckas epostmarodörerna förhindra automatisk sortering av eposten. Därigenom drunknar epostmeddelanden från vanliga medborgare i spamfloden. Epostmarodörerna har tydligen lagt stor kraft på detta däremot verkar de inte ens orkat korrekturläsa texten i meddelandet. Det lyder:
"Hej!
Jag vill att ni röstar nej till kärnkraftsproppen den 17 juni. Mina främsta orsaker är att kärnavfallsproblemet inte är löst samt att jag anser att det sinkar tillväxten av förnybar energi.
Vänliga hälsningar"

När man får tusentals exakt likalydande meddelanden är det svårt att tro på tyngden i orden Mina och Jag.

måndag 14 juni 2010

"Bristande kvotering"

Dagens Eko har idag ett inslag om partiernas antal utlandsfödda på sina valsedlar. Jag är ingen stor anhängare av den här typen av ickereflekterande kvantitativ analys. För att göra undersökandet enkelt har man granskat hela valsedeln och därefter räknat fram procentsatsen utlandsfödda. Vad man då bortser från är att huvuddelen av dem som står på många valsedlar inte har någon som helst chans att bli invalda. Vissa partier har 40 namn på valsedeln trots att de endast har ett eller två mandat. Ett bättre resultat vore att granska antalet utlandsfödda på så kallad valbar plats, det vill säga de platser som motsvarar det antal mandat partiet har idag. Dessutom är jag ingen stor anhängare av att syssla allt för mycket med etiketter. Om vi fokuserar allt för mycket på kategorier riskerar vi att tappa bort individens egenskaper. Representeras en man alltid bäst av en man, en ungdom av en ungdom, en utlandsfödd av en utlandsfödd och så vidare. Men om nu grenen är antalet utlandsfödda så kan jag konstatera att Moderaterna i Norrtälje lyckats rätt väl. Vi har tre utlandsfödda på valbar plats det vill säga plats 1 till 18 (17 %). Därutöver har vi två till på valsedeln och de torde båda komma redan på valdagen komma in som ersättare i kommunfullmäktige. 9,5 % av Norrtäljes befolkning är utlandsfödda, Moderaterna har 17 % utlandsfödda på valbar plats till kommunfullmäktige. Jag hoppas att våra politiska motståndare inte kommer att utnyttja denna brist på kvotering emot oss.
Dagens Eko SvD

söndag 13 juni 2010

Gör S samma resa som M gjorde 2002?

Jag har läst ett antal ledande socialdemokratiska bloggare idag. Det är slående hur i vanliga fall rätt sansade bloggare blivit rejält magsura. Humörsänkaren verkar ha varit dagens sifomätning som jag kommenterat här på bloggen i tidigare inlägg. Det slog mig hur Socialdemokraternas situation allt mer börjar likna Moderaternas inför valet 2002. Vid motsvarande tid före valet hade vi runt 22 % vilket vi då var besvikna med. Humöret var inte på topp och under valrörelsen så sken detta igenom liksom det bristande självförtroendet. De som vi trodde dåliga siffrorna ersattes av ännu sämre och på valdagen fick endast stöd från 15,2 % av väljarkåren. Om dagens intryck stämmer och Socialdemokraterna börjar tappa humöret är det inte omöjligt att de på valdagen står där med ett nytt rekorddåligt valresultat. Hur lågt är det möjligt att de hamnar? Jag utesluter inte att de likt Moderaterna gjorde under de sista 100 dagarna 2002 tappar runt 5 procentenheter. Ett valresultat på runt 25 % torde verkligen leda till att de omvärderar sin politik.

SvD SvD Expressen Johan Westerholm Högbergs tankar

Ladbrokes förutsäger valresultatet

Gårdagens försök att prediktera dagens sifoundersökning blev rätt framgångsrikt. I debatten runt opinionsundersökningarna bortses det ofta från det finstilta i rapporterna. Jag anser att metoderna man nyttjar är bra och att man mäter opinionen bra. Det är dock viktigt att man beaktar när undersökningarna är genomförda samt vilka statistiska felmarginaler de arbetar med. Denna gång är det nog just vilken period undersökningen genomförts som har haft störst påverkan på resultatet. Trots att SCB:s och Sifos undersökningar redovisas med endast ett par dagars mellanrum så avser de två skilda mätperioder. SCB:s är i huvudsak genomförd i början av maj emedan Sifos är genomförd i början av juni. Båda instituten kan därför trots till synes vitt skilda resultat ha mätt opinionen korrekt. Här kommer en ytterligare komplikation in, opinionen är mycket lättrörlig. Därför är jag benägen att påstå att vad den senaste tidens alla undersökningar visar är att valrörelsen avgör.

Men jag tror dock att de senaste undersökningarna signalerar ett viktigt faktum. Socialdemokraternas ställning som det överlägset största partiet är brutet. Moderaterna har nu i flera undersökningar fått högre väljarstöd än Socialdemokraterna. Detta resultat har också uppnåtts då partiet varit i ledningen för regeringen. Det är en sak att vara populär när man sitter på läktaren och kommenterar det är en annan sak att få högst siffror när man är i majoritet.

Henrik Brors på DN säger att det är för tidigt att spela på valresultatet. Jag tror att han inte förstår sig på spel. Om man vill vinna något måste man ta risker. När resultatet är givet är det inte längre möjligt att spela. Spelinstitutens odds är en väl sammanvägd bedömning av ett antal olika faktorer och innefattar också trender. Måhända får vi veta mer om valutgången genom att studera bolagens spelodds än genom att studera opinionsundersökningarna. Du finner oddsen för riksdagsvalet från Ladbrokes här.
SvD DN DN Expressen GP Aftonbladet

lördag 12 juni 2010

Moderaterna ökar stort bland LO:s medlemmar

Den senaste partisympatiundersökningen från SCB bjuder på mycket statistik. Bland annat är undersökningen nerbruten på fackförbundstillhörighet. Bland manliga LO-medlemmar har Moderaterna fördubblat sitt stöd sedan motsvarande tidpunkt före förra valet och får nu stöd av hela 20,9 %. I hela LO-kollektivet är stödet för Moderaterna 18,5 %. Men detta är inget som påverkar LO:s ordförande Wanja Lundby Wedin. Hon kommer precis som vanligt att använda LO:s resurser för att kampanja för Socialdemokraterna trots att nästa var femte LO-medlem sympatiserar med Moderaterna.
DN Aftonbladet SvD

Vad säger Sifoundersökningen imorgon?

Imorgon redovisar Sifo sin opinionsundersökning för juni. Troligen har intervjuerna genomförts under perioden 1 till 9 juni. Majundersökningen från Sifo genomfördes under perioden 3 till 11 maj vilket sammanfaller rätt väl med den period då SCB genomförde huvuddelen av sina intervjuer. Sifos majundersökning hade också ett rätt lika resultat som SCB:s partisympatisundersökning. Personligen tror jag att de större opinionsinstituten mäter väljareopinionen rätt bra. De redovisar statistiska felmarginaler och ofta bortser de som läser undersökningarna från dessa. Dessutom är väljarkåren mycket lättrörlig, vilket gör att opinionen ändras mer och snabbare än förr.

Vad kommer då morgondagens Sifoundersökning att visa för resultat? Jag tillåter mig en gissning. Jag tror vi kommer att få se ett nästan dött lopp mellan blocken med en knapp (2 procentenheter) ledning för Alliansen. Moderaterna kommer att vara jämnstora med Socialdemokraterna med 32 % vardera.

fredag 11 juni 2010

Rapport från moskén

Igår var jag med vid firandet av 10 årsjubileet av Stockholms Moské. Moskén ligger vid Medborgarplatsen i en lokal som tidigare var ett ställverk. Det var mycket tankväckande att tala med muslimer av olika ursprung och med olika livsöden. Många av dem framförde att Sverige på många sätt var ett bättre land att leva i för en troende muslim än många muslimska länder. Den svenska måttfullheten, tänk bara på ordet lagom, passar mycket bra ihop med idealen i Islam. Biskopen för Stockholms stift, Eva Brunne, lyfte i sitt tal upp sina erfarenheter att arbeta sida vid sida med en Imam för att överbrygga spänningar mellan olika befolkningsgrupper. När moskén skulle byggas för tio år sedan var det mycket protester. Idag kan man konstatera att moskén är uppskattad. En positiv bieffekt av etableringen av moskén är att den närliggande Björns trädgård har levt upp. Innan moskén öppnade var Björns trädgård ett tillhåll dit allmänheten inte gärna sökte sig idag är det en idyllisk park där söderborna gärna slår sig ned på gräsmattorna. I mitt eget tal uppehöll jag mig vid vikten av religionsfrihet och skillnaden mellan världslig och makt. Den socialdemokratiske talaren från Botkyrka valde istället att tala om utförsäkring ur socialförsäkringen. Måhända var det politiska budskapet så hårt inprogrammerat att det inte var möjligt att anpassa talet till begivenheten.

Här följer talet som jag höll.

Tack för att jag får vara med och fira 10 årsjubileet av Stockholms Moskés invigning.

Religion är viktigt, därför är religionsfrihet viktigt. Vi har inte alltid haft det i Sverige. För 150 år sedan så flydde många svenskar till USA för rätten att utöva sin religion.

Idag tar vi i Sverige emot många människor som flytt från sina hemländer. Många av er har flytt från länder där olika ledare missbrukat religionen för sina egna politiska syften. Det har genom åren skett i många länder och med många religioner. Det är viktigt att det finns möjlighet för alla att utöva sin religion här i Sverige. Därför är det viktigt att det finns både kyrkor, moskéer och synagogor. Genom byggandet av den här fina moskén har ni bidragit till att utveckla vårt land.

Jag tycker att Sverige är ett bra land att leva i och jag hoppas att ni vill vara med och bidra till att Sverige blir världens bästa land att leva i för alla oavsett religiös tro.

För att detta ska lyckas hoppas jag att vi alla kan leva efter de lärdas motto: ”att samarbeta i det som vi har gemensamt och ge förlåtelse åt varandra i det som skiljer oss åt.”

För att religionsfriheten ska fungera krävs det att vi respekterar varandra. Det innebär också att vi skiljer på den världsliga och den andliga makten. Det är positivt för utvecklingen av Sverige att många muslimer engagerar sig politiskt och i olika partier. Därför uppmanar jag alla intresserade att vara med och engagera sig i något av våra politiska partier, ni behövs och har mycket att tillföra.

Slutligen, återigen tack för att jag fick vara med här ikväll och lycka till med er fortsatta verksamhet i denna fina moské.

torsdag 10 juni 2010

Förutsägelsen rimligt rätt

I gårdagens blogginlägg förutspådde jag resultatet av den idag presenterade partisymaptiundersökningen från SCB. Min gissning hamnade ganska rätt, möjligen överraskades jag lite av att det i SCB-undersökningen skiljer hela 6 procentenheter mellan blocken. SCB:s undersökning är genomförd under perioden 28 april till 30 maj. SKOP som genomförde en undersökning under perioden 28 april till 19 maj redovisade ett övertag för de rödgröna med 5,1 procentenheter. Sifo med mätperioden 3 till 11 maj redovisade ett försprång på 3,1 proecentenheter för de rödgröna. Mätningar gjorda i slutet av maj och början av juni har ett radikalt annat resultat. Demoskop 26 maj till 2 juni, övertag med 6,6 procentenheter för Alliansen och Synovate 10 till 26 maj, + 1,8 procentenheter för Alliansen.

Vad blir då slutsatsen av allt detta. Troligen har det skett ett större skift i opinionen i slutet av maj. Det är stor rörlighet i väljarkåren. Valrörelsen avgör!

I valkretsen Stockholms län (utom Stockholms stad) är SCB:s resultat rörande blockens storlek nästan identiskt med valresultatet 2006. Dock har det skett rätt stora förskjutningar inom blocken. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har tappat i förhållande till valet 2006 och Moderaterna och Miljöpartiet har gått framåt.

SvD DN Expressen

onsdag 9 juni 2010

Smolk i glädjebägaren

Ännu en opinionsundersökning denna gång från Novus visar på att Moderaterna gått om Socialdemokraterna i väljarstöd. Trots det har jag svårt att vara riktigt glad. Alliansen som helhet leder visserligen över de rödgröna med 47,0 mot 46,4 men det inberäknar Kristdemokraterna som i denna mätning skulle falla under fyraprocentsspärren (3,9 %). Ytterligare smolk i glädjebägaren är att Sverigedemokraterna i denna mätning hamnar över samma fyraprocentsspärr. Men en mätning gör ingen sommar. Tydligt är dock att det under slutet av maj och början av juni rört sig i väljarkåren och att Moderaterna på allvar kan utmana Socialdemokraterna om platsen som det största partiet. Imorgon redovisar SCB sin sista stora partisympatiundersökning före valet. Jag utesluter inte att den kommer visa delvis andra siffror. Den undersökningen kommer huvudsakligen att vara genomförd under hela maj månad. Det verkar som om det har skett en förskjutning i opinionen efter att det att de rödgröna presenterat sin budget samt att diskussion runt den rödgröna utrikespolitiken intensifierats. Min gissning är därför att SCB kommer att redovisa Socialdemokraterna som största parti och en knapp ledning för de rödgröna.

En mycket intressant fråga inför valet blir Socialdemokraternas roll i svensk politik. Är det så att vi nu ser slutet på en epok. Att Socialdemokraterna efter valet 2010 kommer att vara ett parti bland andra på samma sätt som deras systerpartier i Norge, Danmark och Finland. Jag tror mycket väl att det kan bli så och jag anser att det vore bra för svensk demokrati. Det är inte bra om det sker en sammanblandning mellan parti och stat, så har det tidvis varit i Sverige.

De kommande två veckorna spurtar riksdagen inför sommaruppehållet. Veckan innehåller ett antal voteringar som kommer att påminna Socialdemokraterna om vilka de numer samarbetar med. Jag utesluter inte att många klassiska socialdemokrater kommer att ogilla att behöva rösta med Miljöpartiet och Vänsterpartiet när det gäller energipolitiken.
SvD GP Sydsvenskan Expressen

måndag 7 juni 2010

Vad är annorlunda i Sverige?

Idag redovisar Internationella valutafonden (IMF) sin årliga rapport om ekonomin i Sverige. Jag hade förra veckan tillsammans med några kollegor i finansutskottet förmånen att få tala med Peter Doyle som ledde delegationen från IMF. Det var intressant att ta del av IMF:s observationer och rekommendationer. På det stora hela var det mycket ros till hur den svenska regeringen och myndigheterna hanterat krisen. Vi resonerade också runt ett antal frågor bland annat riskerna för en fastighetsbubbla och tillvägagångssätten när en bank kommer på obestånd. En intressant observation som Peter Doyle gjort gällde det finansiella ramverket. Flera andra länder har också ramverk men det som han ansåg var bra med Sveriges var att man följde det. IMF:s fyrasidga rapport finner du här.
SvD DN

En lyckad omorientering

Flera skribenter tar idag upp frågan om Moderaternas ändrade fokus under Reinfeldt och Borg. Moderaterna har enligt min uppfattning gått ifrån att ha varit ett parti med tydliga profilfrågor till att vara ett brett parti med målsättningen att vara statsbärande. För egen del gillar jag förändringen. I vissa fall kan jag dock ha en annan uppfattning om vilken åsikt som borde vara den statsbärande och vilken åsikt som snarast representerar ett särintresse.

Här följer några frågor och hur jag resonerar i dessa.
LAS – Jag är av uppfattningen att vi ska slå vakt om den svenska modellen där stort ansvar läggs på arbetsmarknadens parter. Det är olyckligt när denna modell försvagas genom politisk intervention och lagstiftning. LAS är till delar ett avsteg från modellen där parterna gör upp genom avtal. Faran med att röra i LAS är att det i sin tur leder till en ytterligare politisering. Bäst vore om LAS moderniserades genom ett nytt huvudavtal. En stor svaghet med dagens turordningsregler är att de skapar inlåsningseffekter. Man stannar kvar på ett jobb där man egentligen inte passar p.g.a. den upplevda trygghet man har erhållit genom många anställningsår och därigenom plats på ”LAS-listan”. Förslagen om förlängda provtjänstgöringar är bra och sänker trösklarna för företag att anställa oprövade ungdomar.

Marginalskatten – Jag anser att vi i Sverige har för höga marginalskatter på arbete. I de lägre inkomsterna har de totala marginaleffekterna medfört att det inte lönat sig tillräckligt att gå från bidrag till försörjning genom förvärvsarbete. Detta har till stora delar rättats till genom framförallt jobbskatteavdraget. Men marginalskatterna för högre inkomster borde också sänkas. Ingen borde behöva betala mer än 50 % av en löneökning i skatt. Dock anser jag att den valda ordningsföljden är rätt. Att prioritera höjningen av nivån då man betalar statlig skatt framför borttagande av värnskatten anser jag vara riktig.

Styrningen av AP-fonderna – Här tycker jag att regeringen gått vilse. Det är mycket olyckligt att regeringen inte har kunnat hålla fingrarna borta ifrån AP-fonderna. Dessa ska inte vara instrument för staten att styra näringslivet. Tjafset runt AP-fondernas styrelser agerande rörande ersättningar till bolagens ledningar är mycket beklagligt. Jag trodde att riksdagen varit tillräckligt tydlig i sin kritik mot agerandet men tydligen behövs en förstärkning av skrivningarna för att budskapet ska gå fram. Om till och med en borgerlig regering faller för frestelsen så är antagligen frestelsen för stor. Det krävs ett ökat säkerhetsavstånd mellan regeringen och AP-fonderna.

Synen på statsfinanserna – Jag är en stark anhängare av den mer konservativa syn på statsfinanserna som numer präglar Moderaterna. Att vi har blivit de främsta beskyddarna av stabila statfinanser passar mig mycket bra.

Att Moderaterna har blivit det nya Arbetarpartiet och i praktisk politik visar detta genom att göra eget förvärvsarbete mer lönsamt tycker jag är mycket bra. Socialdemokraterna verkar ha gett upp rollen att vara de arbetandes parti, istället verkar man försöka bli ett parti för dem som tycker att någon annan ska arbeta och stå för notan. Frågan är hur denna omorientering går hem hos väljarna. Socialdemokraterna riskerar att i valet 19 september förlora väljare åt både vänster och höger. För dem som tycker att ersättning utan eget arbete är en bra modell erbjuder både Vänsterpartiet och Miljöpartiet slagkraftiga alternativ. För traditionella socialdemokrater som har prisat arbetslinjen torde firma Reinfeldt och Borg vara ett rejält alternativ. För riktigt inbitna Socialdemokrater som inte kan tänka sig att rösta för något annat parti torde soffan kunna bli ett alternativ om man önskar gå i ide fram till valet 2014.

SvD DN Norrtelje Tidning

söndag 6 juni 2010

Liknande syn på Euron

Jag röstade ja i folkomröstningen 2003 rörande införandet av Euron. Jag gjorde det utan någon större entusiasm och med delvis andra motiv än de som framfördes mest flitigt i debatten. Jag var skeptisk då och jag är det även idag till om det är möjligt att ha gemensam penningpolitik utan att ha gemensam finanspolitik. Samtidigt ansåg jag då som nu att ett integrerat Europa är viktigt inte minst av säkerhetspolitiska skäl. Likaså är argumentet att handeln inom Europa förenklas med en gemensam valuta. Finansminister Anders Borg har uttalat sig för TT att han fortsatt är positiv till att Sverige inför Euron. Han anför ett argument som jag inte tycker väger särskilt tungt nämligen att ett svenskt införande skulle medföra att Sverige fick större inflytande vid möten inom EU. Däremot håller jag med Anders Borg om att ett införande inte är aktuellt nu. Det kommer krävas att det finns såväl ett brett folkligt som parlamentariskt stöd för en förändring. För att detta ska uppnås kommer det framförallt att krävas att Euro-länderna får ordning på sina ekonomier och att man inför ett starkare finanspolitiskt ramverk.
DN SvD

lördag 5 juni 2010

Rekommenderat blogginlägg

Jag besöker regelbundet bloggaren KAS. Han och jag har kommit till olika politiska slutsatser men det är oftast intressant att ta del av hans funderingar. Dessutom har KAS en av de bästa analyserna av opinionsundersökningarna som kommer. Han gör statistisk analys på alla undersökningarna och redovisar trender. Men i sitt inlägg igår överraskade han mig totalt. På sin blogg redovisade han att han har ändrat uppfattning om vilket regeringsalternativ som är bäst för Sverige! Läs hans blogginlägg här.

torsdag 3 juni 2010

Gustav Blix om Gaza

Diskussion om den israeliska räden mot konvojen av hjälpfartyg fortsätter. Debattens vågor går på ett flertal platser höga. I israeliska parlamentet utbröt tom handgemäng mellan ledamöterna. I veckans avsnitt av Den politiska talradion samtalar jag och Jacob Birkeland med den moderate riksdagsledamoten Gustav Blix om ämnet. Gustav är ledamot av utrikesutskottet och har personligen träffat flera av de ledare som idag styr staten Israel. Du finner programmet på podradions hemsida http://dinledamot.wordpress.com
DN

onsdag 2 juni 2010

Varsamhet med orden

Jag har under en längre tid förvånats över hur ledande socialdemokrater inklusive Mona Sahlin har slängt sig med ordet stupstock när man beskrivit förändringarna inom socialförsäkringarna. Det verkar dessutom som om ordet funnits med i någon central socialdemokratisk språkregel för det har återkommit igen och igen. Det har använts av personer som i vanliga fall har ett balanserat och vårdat språk. Likaså har jag förvånats över att kritiken mot detta vulgärspråk har uteblivit. Idag skriver dock Hanne Kjöller en utomordentlig ledare runt ämnet stupstock. Läs den och återkom med kommentarer både här och på dn.se.

tisdag 1 juni 2010

Uppgivet om Mellanöstern

Det är lätt att drabbas av uppgivenhet när man betraktar tillståndet i Mellanöstern. Det är tragiskt att civilisationer som lämnat stora bidrag till mänsklighetens utveckling kan uppträda så ickekonstruktivt. På vilket sätt påverkar vi utomstående utvecklingen? Ibland får jag en känsla av att vi i vår välmening att lösa tvisten mellan broderfolken bidrar till att skapa låsningar. Parterna har utvecklat mycket avancerade metoder för att nyttja välmenande utomstående till att komma åt varandra. För att ytterligare komplicera situationen så innebär de stora olje- och gastillgångarna i Mellanöstern att världens stormakter inte kan hålla sig utanför konflikterna.