fredag 11 juni 2010

Rapport från moskén

Igår var jag med vid firandet av 10 årsjubileet av Stockholms Moské. Moskén ligger vid Medborgarplatsen i en lokal som tidigare var ett ställverk. Det var mycket tankväckande att tala med muslimer av olika ursprung och med olika livsöden. Många av dem framförde att Sverige på många sätt var ett bättre land att leva i för en troende muslim än många muslimska länder. Den svenska måttfullheten, tänk bara på ordet lagom, passar mycket bra ihop med idealen i Islam. Biskopen för Stockholms stift, Eva Brunne, lyfte i sitt tal upp sina erfarenheter att arbeta sida vid sida med en Imam för att överbrygga spänningar mellan olika befolkningsgrupper. När moskén skulle byggas för tio år sedan var det mycket protester. Idag kan man konstatera att moskén är uppskattad. En positiv bieffekt av etableringen av moskén är att den närliggande Björns trädgård har levt upp. Innan moskén öppnade var Björns trädgård ett tillhåll dit allmänheten inte gärna sökte sig idag är det en idyllisk park där söderborna gärna slår sig ned på gräsmattorna. I mitt eget tal uppehöll jag mig vid vikten av religionsfrihet och skillnaden mellan världslig och makt. Den socialdemokratiske talaren från Botkyrka valde istället att tala om utförsäkring ur socialförsäkringen. Måhända var det politiska budskapet så hårt inprogrammerat att det inte var möjligt att anpassa talet till begivenheten.

Här följer talet som jag höll.

Tack för att jag får vara med och fira 10 årsjubileet av Stockholms Moskés invigning.

Religion är viktigt, därför är religionsfrihet viktigt. Vi har inte alltid haft det i Sverige. För 150 år sedan så flydde många svenskar till USA för rätten att utöva sin religion.

Idag tar vi i Sverige emot många människor som flytt från sina hemländer. Många av er har flytt från länder där olika ledare missbrukat religionen för sina egna politiska syften. Det har genom åren skett i många länder och med många religioner. Det är viktigt att det finns möjlighet för alla att utöva sin religion här i Sverige. Därför är det viktigt att det finns både kyrkor, moskéer och synagogor. Genom byggandet av den här fina moskén har ni bidragit till att utveckla vårt land.

Jag tycker att Sverige är ett bra land att leva i och jag hoppas att ni vill vara med och bidra till att Sverige blir världens bästa land att leva i för alla oavsett religiös tro.

För att detta ska lyckas hoppas jag att vi alla kan leva efter de lärdas motto: ”att samarbeta i det som vi har gemensamt och ge förlåtelse åt varandra i det som skiljer oss åt.”

För att religionsfriheten ska fungera krävs det att vi respekterar varandra. Det innebär också att vi skiljer på den världsliga och den andliga makten. Det är positivt för utvecklingen av Sverige att många muslimer engagerar sig politiskt och i olika partier. Därför uppmanar jag alla intresserade att vara med och engagera sig i något av våra politiska partier, ni behövs och har mycket att tillföra.

Slutligen, återigen tack för att jag fick vara med här ikväll och lycka till med er fortsatta verksamhet i denna fina moské.

5 kommentarer:

Magnus sa...

http://www.youtube.com/watch?v=S6a-YgZgwQ8

Se och lär inför framtida moskébesök. Din/er blåögda syn på vad som pågår i moskéer i hela västvärlden är pinsam. Alla är såklart inte lika islamistiska som de i filmen men att Saudi-Arabien tillåts finansiera moskébyggen i Sverige är INTE ok.

Göran Pettersson sa...

Hej Magnus!

Precis som jag sa i mitt tal så finns det regimer som missbrukar religionen. Det som är viktigt är att vi i Sverige inte generaliserar och hetsar mot Islam när det är missbruket av Islam vi vill åt. Därför tror jag att det är viktigt att vi ser till att stödja de sanna islamisterna d.v.s. de som vill rättvisa och fred och bekämpar dem som missbrukar religionen.

Germunds Blog sa...

Hej Göran,

Vad anser du om muslimernas syn på homosexualitet?

På muslimernas viktigaste hemsida islamguiden fanns länge den här anvisningen för hur muslimer ska förhålla sig till homosexualitet

Råden togs bort när jag och ett par andra bloggare skrev om dem.

Islamiska bestämmelser om homosexualitet
Översättning till svenska: Syster Mahbobeh Massoumi

Homosexualitet betraktas av Islam som sexuellt avvikande, perverst agerande mot det naturliga tillståndet Allah avsåg för människorna. En förvanskning mot människans sexualitet och brott mot det motsatta könet Följaktligen förbjuder Islamisk shariah strikt praktiserandet av det perversa agerandet. Det nämns på många platser i den heliga Koranen Bästa exemplet är berättelsen om Profeten Luts folks beroende av agerandet. Profeten Lut alayhessalam sa till sitt folk: ”Ni nalkas ju män, och går tvärs emot naturens vägar! Och ni gör det, när ni samlas till era skamliga sammankomster!” (Koranen 29:29). Och han sa till dem: ”Måste ni, ensamma i hela skapelsen, söka er till ert eget manliga kön och förbigå dem som er Herre har skapat till hustrur åt er? Ni överskrider verkligen alla gränser!” (Koranen 26:165-166). Men folkets svar till Profeten Lut alayhessalam var: ”Be då Gud straffa oss, om du talar sanning!” (Koranen 29:29). Och Allah gav det straffet de förtjänade: I ett regn som Vi sände över dem. Ett olycksbringande regn, det faller över de, som har varnats”(Koranen 26:173). En person med sexuella drifter bör inte tillfredsställa sig genom att begå zina (otukt) precis som en person med perversa tankar inte bör göra. För att bibehålla Muslimska samhällets renhet har många Muslimska skolor bestämt straffet för sådan handling detsamma som för zina (dvs. hundra piskrapp för den aldrig gifta mannen och stening till döds för den gifta mannen). Många menar att straffet för båda parter bör vara döden eftersom Profeten, sallallahu alayhe wa sallam, sade ”Döda den som agerat och den till vilken agerandet blev utfört på” (återgett av Bayhaqi) Referat om Lesbiskhet- taget från Islam Q & A (http://www.islam-qa.com): Olagliga sexuella relationer kan förekomma mellan kvinnor precis som mellan män. Muslimernas fuqahaa (lärda) kallar detta för sihaaq (lesbiskhet) som definieras, sexuella relationer mellan två kivinnor (al-Mufassal fi Ahkaam al-Mar’ah av Zaydaan, 5/450) och konstaterar det som en straffbar försyndelse (straffet är en form av bestraffning för olydnad; inget specifikt straff är uttalat i Koranen därför är straffet fastställd av Qaadi (domare) i enlighet med omständigheterna och den som begått brottet). En lesbisk vittnesmål är oacceptabel eftersom hon är en skadliggörare (al-Mawsoo’ah al-Fiqhiyyah, 24/253). Ibn Qudaamah, må Allah ha barmhärtighet över honom, sa: ”om två kvinnor onanerar varandra är de därmed fördömda som otuktiga personer” (al-Mughni 10/162). Några skolor som al-‘Izz ibn ‘Abd al-Salaam säger att det är förbjudet för en lesbisk kvinna att se åt en Muslimsk kvinna likasom för den Muslimska kvinnan att avtäcka sig (ta bort sin hijab) framför en lesbisk person eftersom den lesbiska personen är en skadliggörare som kan beskriva henne för andra och går inte att lita på.


Mera om homosexuella enligt islam
http://search.freefind.com/find.html?id=857878&pid=r&mode=ALL&query=homosexualitet

Magnus sa...

Oftast är de inte regimer som använder religionen/islam som verktyg. Tvärtom är det i t.ex. Irak, Turkiet, Afghanistan, Somalia, Egypten och Jemen stora grupper av befolkningen som vill ha en mer extrem form av islam men hålls tillbaka av regeringen/regimen. Du talar om rättvisa i samma mening som du använder ordet islamist. Det du inte förstått är att det för en mycket stor del av världensmuslimer inte går att kombinera det vi menar med rättvisa med islam. Enligt islam är t.ex. en kvinnas röst värd 1/4-del av en mans vid en rättegång för så står det i koranen. Det går inte att vara rättrogen muslim och bara välja att tro på och leva efter vissa utvalda delar av koranen. Antingen är man muslim och då gäller allt i koranen, eller så är man sekulariserad, agnostiker eller ateist. Det är därför viktigt att skilja på personer från muslimska länder och på muslimer. Rättrogna muslimer och islam är på flera punkter oförenliga med ett modernt, demokratiskt samhälle som det svenska. I alla fall det samhälle vi länge haft och som jag vill att mina barn skall ha. Tyvärr finns det många politiker i den etablerade sjuklövern som gör allt för att framtidens samhälle skall bli något annat.

Leif Ekstedt sa...

Klockrent med Moské på Söder.
Viljan att få ett normalt förhållande till Islam och Kristendom går ut på måttfullhet.
Missbrukare av den religiösa rörelsen baserad på illvillg politisk tolkning av Koran missgynnar i dag alla muhamedaner framför allt i Iran.
Nuvarande regim är en skam för världen.