lördag 12 juni 2010

Vad säger Sifoundersökningen imorgon?

Imorgon redovisar Sifo sin opinionsundersökning för juni. Troligen har intervjuerna genomförts under perioden 1 till 9 juni. Majundersökningen från Sifo genomfördes under perioden 3 till 11 maj vilket sammanfaller rätt väl med den period då SCB genomförde huvuddelen av sina intervjuer. Sifos majundersökning hade också ett rätt lika resultat som SCB:s partisympatisundersökning. Personligen tror jag att de större opinionsinstituten mäter väljareopinionen rätt bra. De redovisar statistiska felmarginaler och ofta bortser de som läser undersökningarna från dessa. Dessutom är väljarkåren mycket lättrörlig, vilket gör att opinionen ändras mer och snabbare än förr.

Vad kommer då morgondagens Sifoundersökning att visa för resultat? Jag tillåter mig en gissning. Jag tror vi kommer att få se ett nästan dött lopp mellan blocken med en knapp (2 procentenheter) ledning för Alliansen. Moderaterna kommer att vara jämnstora med Socialdemokraterna med 32 % vardera.

Inga kommentarer: