söndag 6 juni 2010

Liknande syn på Euron

Jag röstade ja i folkomröstningen 2003 rörande införandet av Euron. Jag gjorde det utan någon större entusiasm och med delvis andra motiv än de som framfördes mest flitigt i debatten. Jag var skeptisk då och jag är det även idag till om det är möjligt att ha gemensam penningpolitik utan att ha gemensam finanspolitik. Samtidigt ansåg jag då som nu att ett integrerat Europa är viktigt inte minst av säkerhetspolitiska skäl. Likaså är argumentet att handeln inom Europa förenklas med en gemensam valuta. Finansminister Anders Borg har uttalat sig för TT att han fortsatt är positiv till att Sverige inför Euron. Han anför ett argument som jag inte tycker väger särskilt tungt nämligen att ett svenskt införande skulle medföra att Sverige fick större inflytande vid möten inom EU. Däremot håller jag med Anders Borg om att ett införande inte är aktuellt nu. Det kommer krävas att det finns såväl ett brett folkligt som parlamentariskt stöd för en förändring. För att detta ska uppnås kommer det framförallt att krävas att Euro-länderna får ordning på sina ekonomier och att man inför ett starkare finanspolitiskt ramverk.
DN SvD

2 kommentarer:

VX sa...

Du skulle lika gärna kunna säga att demokrati är dåligt av säkerhetspolitiska skäl.. Euron är bara ännu ett steg på vägen mot ett Europas förenta stater, som de absolut flesta INTE vill ha, och som vi lovades att vi INTE skulle få. (Betyder sånt ingenting längre? Är politiken överordnad demokratin nuförtiden? Man kan iaf tro det!)

I sådana onaturliga "jätteland" blir makten alltid centraliserad och distanserad från medborgarna, och alla "minoritetsåsikter" (om de så delas av miljoner människor) kommer såklart hamna totalt i skymundan.

Du kan ju glömma att Sverige med vår befolkning på 9miljoner skulle ha ett skit att säga till om ens i vår egen "region". Vi skulle styra oss själva ungefär lika mycket som en mindre kommun styr sig själva, om ens det.. Fast ni kanske inte tycker att Sverige förtjänar bättre än att förminskas till en obetydlig (politiskt och befolkningsmässigt) region i EU-land, som styrs och ställs helt av andra?? Sverige har inget att lära resten av Europa utan tvärtom? ..Som vanligt antar jag att vi skall nästan behöva be om ursäkt för vår blotta existens, kultur, tankesätt och det land vi byggt upp? (Man får ju nämligen så ofta höra att det är "rasistiskt" att tycka att Sverige är bra eller har något att lära andra länder, och att vi bör vara stolta över vad vi byggt upp?)

"Rösta på oss så avskaffar vi svenska politiker oss själva, din makt, och ditt land" är det eller? Det är ifall vad ert EU-krameri så sakta leder till.


PS.
Och ifall du vill invända att något av detta skulle vara "skräckproganda" eller "spekuleringar".. Låt mig bara påminna om att det sa man förra gången också.. (och otaliga gånger innan dess)

Fredrik L sa...

Själv är jag nog aningen mer positiv än du Göran, men det är en lång utvikning för att förklara det. :-)

http://fredrik.vartsollentuna.se