söndag 27 juni 2010

Olika förutsättningar för USA och Tyskland

Tyskland och USA verkar tycka olika om behovet av att behovet av att balansera den offentliga budgeten. Hur kan detta komma sig? Jag tycker att det finns goda skäl till att man inte har riktigt samma syn på budgetbalans i Tyskland och USA. Ett av skälen är historiskt. I Tyskland har man fortfarande hyperinflationen från mellankrigstiden kvar i det institutionella minnet. I USA minns man fortfarande trettiotalets depression till del förorsakad av en allt för stram finanspolitik. Men det finns även andra skäl till den skilda synen på budgetunderskott. Tyskland och USA har olika demografi. Europa har en åldrande befolkning och svag befolkningstillväxt. USA förlitar sig på att man även i framtiden kommer att vara en attraktiv stat att migrera till. Därigenom räknar man med att den amerikanska ekonomin kommer att växa snabbare än den europeiska. Detta gör att underskott är olika allvarliga för Tyskland respektive USA.

SvD SvD DN Aftonbladet DN

2 kommentarer:

Anonym sa...

USA är en nation som under en generation har konsumtion i ryggmärgen. Tyskland är en nation som sparar emotsats till behovet att konsumera för att få igång den inhemska tillväxten. Så Angela Merkel skulle stimulera inhemsk tillväxt på samma sätt som den exportdrivna sidan går mycket starkt just nu. Obama måste få sitt folk att spara och inte konsumera på lånade pengar. De har också en mycket stark export. Så det finns ingen möjlighet att agare likartat i denna fråga.

Anonym sa...

I USA låter man folk lyckas, ja man rent av vill att folk skall lyckas. Det är förmodligen där den stora skillnaden finns.