måndag 14 juni 2010

"Bristande kvotering"

Dagens Eko har idag ett inslag om partiernas antal utlandsfödda på sina valsedlar. Jag är ingen stor anhängare av den här typen av ickereflekterande kvantitativ analys. För att göra undersökandet enkelt har man granskat hela valsedeln och därefter räknat fram procentsatsen utlandsfödda. Vad man då bortser från är att huvuddelen av dem som står på många valsedlar inte har någon som helst chans att bli invalda. Vissa partier har 40 namn på valsedeln trots att de endast har ett eller två mandat. Ett bättre resultat vore att granska antalet utlandsfödda på så kallad valbar plats, det vill säga de platser som motsvarar det antal mandat partiet har idag. Dessutom är jag ingen stor anhängare av att syssla allt för mycket med etiketter. Om vi fokuserar allt för mycket på kategorier riskerar vi att tappa bort individens egenskaper. Representeras en man alltid bäst av en man, en ungdom av en ungdom, en utlandsfödd av en utlandsfödd och så vidare. Men om nu grenen är antalet utlandsfödda så kan jag konstatera att Moderaterna i Norrtälje lyckats rätt väl. Vi har tre utlandsfödda på valbar plats det vill säga plats 1 till 18 (17 %). Därutöver har vi två till på valsedeln och de torde båda komma redan på valdagen komma in som ersättare i kommunfullmäktige. 9,5 % av Norrtäljes befolkning är utlandsfödda, Moderaterna har 17 % utlandsfödda på valbar plats till kommunfullmäktige. Jag hoppas att våra politiska motståndare inte kommer att utnyttja denna brist på kvotering emot oss.
Dagens Eko SvD

3 kommentarer:

Anonym sa...

SverigeDemokraterna har flest invandrare i flera distrikt, men media tiiiiger som muren.

Anonym sa...

Varför denna besatthet i att alla 'grupper' måste vara representerade i de politiska partierna? Den typen av argumentation leder till en Balkan-utveckling, där varje grupp har särskilda rättigheter (dvs si och så många serber, kroater och bosniaker i parlamentet, myndigheter, skolan, polisen, etc.).

Tyvärr verkar vi en god del av detta tänkande även i Sverige. Det är alltid någon 'grupp' som är underrepresenterad.

Jag skulle vilja se en svensk politiker stå upp och svara att "Sverige består inte av grupper - invandrare, kvinnor, äldre, män, barn, handikappade, finnar, stadsbor, arbetslösa, etc. - utan av individer".

Tanken att vi endast kan representeras av en person som tillhör vår egen 'grupp' är sjuk och slutet på demokratin.

Göran Pettersson sa...

Sverige består inte av grupper - invandrare, kvinnor, äldre, män, barn, handikappade, finnar, stadsbor, arbetslösa, etc. - utan av individer